منوچهر مامقانی
دانشکده: دانشکده علوم پایه
گروه: گروه شیمی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
منوچهر مامقانی

رتبه علمی: استاد

دانشکده: دانشکده علوم پایه

گروه: گروه شیمیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


لطفا به صفحه انگليسي مراجعه كنيد


لطفا به صفحه انگليسي مراجعه كنيدلطفا به صفحه انگليسي مراجعه كنيد

لطفا به صفحه انگليسي مراجعه كنيد[ ویرایش نشده است ]


دوم 88-89
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه شیمی هتروسیکل (ارشد) آز-جداسازی و شناسایی مواد الی آز-جداسازی و شناسایی مواد الی دانشکده - -
یکشنبه کاربرد طیف سنجی در شیمی الی آز-جداسازی و شناسایی مواد الی آز-جداسازی و شناسایی مواد الی دانشکده - -
دوشنبه رفع اشکال آز-جداسازی و شناسایی مواد الی آز-جداسازی و شناسایی مواد الی دانشکده - -
سه شنبه دانشکده شیمی هتروسیکل، ارشد (شناور) استریوشیمی پیشرفته، دکترا (شناور) (مشترک) رفع اشکال جلسه شورای گروه جلسه شورای گروه -
چهارشنبه استریوشیمی پیشرفته (دکترا) مشترک جداسازی و شناسایی مواد الی (شناور دانشکده جلسه کمیسیون تخصصی هئیت ممیزه جلسه کمیسیون تخصصی هئیت ممیزه -


CV [ دانلود ]


تماس با منوچهر مامقانی
m-chem41@guilan.ac.ir
دانشكده علوم پايه-گروه شيمي
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم