مریم ابراهیمی
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه: گروه فیزیولوژی ورزشی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
مریم ابراهیمی

رتبه علمی: استادیار

دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

گروه: گروه فیزیولوژی ورزشیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


 

متولد 24 شهریور 1361 / تهران
مجرد

 

 

عضو انجمن پزشکان ورزشی ایران

 

رشته ورزشی تخصصی: والیبال

 

 ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7005-1776دکترای تخصصی بیوشیمی و متابولیسم ورزشی / دانشگاه مازندران (1391-1395)

کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی / دانشگاه شهید بهشتی (1385-1388)

کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی / دانشگاه شهید بهشتی (1380-1385)

دیپلم ریاضی-فیزیک  مقالات

 

Ebrahimi M, Fathi R, Pirsaraei ZA, Talebi-Garakani E, Najafi M. Expression of the key metabolic regulators in the white adipose tissue .of rats; the role of high-fat diet and aerobic training. Comparative Exercise Physiology. 2018:1-8

 

Mirdar Harijani S, Hamidiyan G, Ebrahimi M. The Effects of high-intensity interval training on chronic inflammation of Lung Tissue in healthy rats. Journal of Biomedicine and Health. 2017 Sep 1;2(3):1-9.

 

Ebrahimi M, Fathi R, Pirsaraei ZA, Garakani ET, Najafi M. How high-fat diet and high-intensity interval training affect lipid metabolism in the liver and visceral adipose tissue of rats. Comparative Exercise Physiology. 2018 Feb 23;14(1):55-62.


 

Ebrahimi M, Fathi R, Pirsaraei ZA and Talebi-Garakani E. Relative Gene Expression of Key Genes Involved in Lipid Metabolism, Following High Fat Diet and Moderate and High Intensity Aerobic Training in Rat’s Liver. Journal of Sport Physiology. 2017 Volume 9, Issue 34, Summer 2017, Page 201-216

 

Fathi R, Ebrahimi M, Sanami SK. Effects of High Fat Diet and High Intensity Aerobic Training on Interleukin 6 Plasma Levels in Rats. Pathobiology Research. 2015 Oct 15;18(3):109-16.

 

Ebrahimi M, Hovanloo F and Hedayati M. Effect of various time courses of aerobic training on the activity of serum antioxidant enzymes. Pajouhande Journal, 2013, 91(7): 16-22

 

Hovanloo F, Hedayati M, Ebrahimi M and Hossein Abednazari. Effect of various time courses of endurance training on alterations of antioxidant enzymes activity in rat liver tissue. Research in Medicine 2011, 35(1): 14-19

سخنرانی در همایش های ملی و بین المللی

 

Effects of various time courses of endurance training on antioxidant enzymes activity, in rat liver and Serum. 12th international sport science congress, Turkey 2012

 

تأثیر تمرین استقامتی در دوره های مختلف زمانی بر تغییرات فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی کبد موش صحرایی. ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی 1390

 

تأثیر رژیم غذایی پرچرب و تمرین هوازی بر بیان ژنهای کلیدی متابولیسم لیپید در بافت چربی احشایی موش صحرایی. دهمین کنگره بین المللی علوم ورزشی 1396

 

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

 

مطالعه در زمینۀ گیرنده های هسته ای و پروتئین های پیوندی تنظیم کنندۀ متابولیسم


مطالعه بر روی مسیرهای سیگنالینگ کنترل کنندۀ متابولیسم در بافت های متابولیک
(Tracking transcription factors, X-null subjects and…)


مطالعه در زمینۀ تأثیر مداخلات تغذیه ای و تمرینی بر مسیرهای متابولیک در نمونه های سالم و یا در اختلالات متابولیک


مطالعۀ تغییرات متابولیک از سطح رونویسی تا سنتز پروتئین با متدهای مربوط
(Replication, transcription and translation)


مطالعه بر روی نمونه های انسانی با تکیه بر متدهای غیرتهاجمی بررسی متابولیسم 

  فیزیولوژی ورزشی

آمادگی جسمانی 1972
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه - - - - - -
یکشنبه - - - آمادگی جسمانی 1 آمادگی جسمانی 1 -
دوشنبه - - آمادگی جسمانی 1 فیزیولوژی ورزشی 1 فیزیولوژی انسان -
سه شنبه -ارزیابی و طراحی رژیم غذایی (مشترک) - - آمادگی جسمانی 1 آمادگی جسمانی 1 -
چهارشنبه تربیت بدنی ویژه آمادگی جسمانی 1 ورزش ویژه - - -


CV [ دانلود ]


تماس با مریم ابراهیمی
maryam.ebrahimi@guilan.ac.ir
01333690255-7 (212)
رشت-بزرگراه خلیج فارس(کیلومتر 5 جاده قزوین)-دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم