مهری باقریان
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
گروه: گروه ریاضی کاربردی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
مهری باقریان

رتبه علمی: استادیار

دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

گروه: گروه ریاضی کاربردیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


متولد تهران

 

از مهرماه سال 1390 هیأت علمی دانشگاه گیلان و ساکن رشت

 

متأهل و دارای یک فرزند به نام امیرحسین 

 

نماینده فرهنگی اجتماعی دانشکده علوم ریاضی از مهرماه 1393

 کارشناسی ریاضی - کاربرد در تحقیق در عملیات - دانشگاه تهران

 

کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی  -  دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

عنوان پایان نامه: پیش حل در برنامه ریزی خطی

 

استاد راهنما: دکتر اسماعیل خرم

 

دکتری ریاضی کاربردی - دانشگاه تهران

 

عنوان رساله دکتری: شبکه های جریان نشدنی و پویا : الگوریتم های جدید

 

استاد راهنما: دکتر حسن صالحی فتح آبادی
1 A New Model for Optimal TF/TA Flight Path Design Problem" ،“The aeronautical journal” (May 2009) vol . 13, No, 1143, pages 301-308., (WoS

 

 

2. "The Inverse Maximum Dynamic Flow Problem" Science China Press and Springer-Verlag Berlin Heidelberg /, Vol.54, No. 10, Pages 2709-2717, October 2010, (WoS 

3. "Flight Path Angle Steering Procedure with Lambert Guidance Reference"، فصلنامه علمي- پژوهشي علوم و فن¬آوري فضايي، جلد2، شماره 4، تابستان 1388، صفحات 75-79.


4. "جريان با کمترين هزينه کلي در يک شبکه جريان نشدني"، ويژه¬نامه پژوهشيار، ويژه مهندسي برق، پاييز 1388، صفحات 47-52

5.       .Generalized Designs", Missori Journal of Mathematical Science, ( 2011), Vol. 23, No.1, Pages 27-47"
 

6.             A Fuzzy Residual Network Approach to Minimum Cost Flow Problem with Fuzzy Parameters ARPN Journal  of Science and Technology.VOL. 2, NO. 10, Nov 2012.

 


7.   "JECTORY PLANNING USING EVOLUTIONARY ALGORITHMS: A COMPARISON STUDY", "The Aeronautical Journal,vol 119, no. 1220. October 2015 (WoS

 

 8. A New Idea for Improving the Running Time of PMS Algorithm, Computational Biology and Bioinformatics, (2016); 4(2): 15-20 .

 

9. A new mathematical modeling for pure parsimony haplotyping problem, Mathematical Biosciences 281 (2016) 92–97 (wos (

 

 10. Unmanned Aerial Vehicle Terrain Following/Terrain Avoidance/Threat Avoidance trajectory planning using fuzzy logic. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 34(3), pp.1791-1799, (2018)

 

11. Better ILP models for haplotype assembly. BMC bioinformatics, 19(1), p.52. (2018)
 

 

12. PULLPRU: a practical approach to estimate phylogenies from single nucleotide polymorphism haplotypes under the maximum parsimony criterion, Computational and Applied MathematicsNovember 2018, Volume 37, Issue 5, pp 5681–5701 , DOI: 10.1007/s40314-018-0638-y

 

13. یک مدل ریاضی جدید برای مساله استنباط هاپلوتایپ¬ها از ژنوتایپ¬ها با معیار پارسیمونی، مجله تحقیق در عملیات و کاربردهای آن، دوره 15، شماره 4، (10-1397) ص: 61-77

 

14. دو مدل برنامه¬ریزی خطی دودویی برای مسئله برهم گذاری هاپلوتایپ در حالت تریپلوئید، مجله تحقیق در عملیات و کاربردهای آن (to appear)

 

15. BANDWIDTH SIMULATION AS A MONTE CARLO QUEUING SYSTEM, Journal of Hyperstructures 7 (Spec. 2nd CSC2017) (2018), 50-59.

 

16. A Mathematical Model for Mobile Robot Path Planning in a Static 3D Environment , Advances and Applications in Discrete mathematics, (accepted)
 

 

17. ,Issues on DEA Network Models of Fare, Grosskopf and Kao, Computers & Industrial Engineering, 128 (2019) 727-735,    DOI: https://doi.org/10.1016/j.cie.2019.01.001

 

18. "A Multi-Objective imperialist competitive algorithm (MOICA) for finding motifs in DNA sequences" Mathematical Biosciences and Engineering" (2019) 16(3):1575–1596
 

 

 همایش ها و کنفرانس ها

 

 

"Minimum cost flow problem with fuzzy parameters" 1.، دومين كنگره مشترك سيستم‌هاي فازي و هوشمند ، 27-29 آبان 1386، دانشگاه صنعتي مالك اشتر.


2. تاثير خطاي ناوبري اينرسي در طراحي مسير پروازي پرنده بدون سرنشين مبتني بر TF/TA " هشتمين كنفرانس سالانه (بين المللي) انجمن هوافضاي ايران IAS 2009 اصفهان، شاهين شهر، دانشگاه صنعتي مالك اشتر، 29 بهمن-1 اسفند 1387.


3. تركيب روش‌هاي هدايت لامبرت و هدايت مسير پروازي" هشتمين كنفرانس سالانه (بين المللي ) انجمن هوا فضاي ايران IAS 2009 اصفهان، شاهين شهر ، دانشگاه صنعتي مالك اشتر، 29 بهمن -1 اسفند 1387.


4. مسئله حل مثلث و روش ارائه شده توسط کوشیار گیلانی، همایش کوشیار گیلانی، 7 و 8 اسفند 1392، دانشگاه گیلان.


5. سهم قیمت ها در بزرگراه ها، رویکرد تئوری بازی ها، هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، 24 و 25 اردیبهشت 1393، دانشگاه سمنان.


6. یک مدل ریاضی برای لحاظ کردن جهش قیمت انرژی برای پیش بینی مصرف گاز طبیعی، هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، 24 و 25 اردیبهشت 1393، دانشگاه سمنان.


7. بررسی کاربرد کنترل کننده های فازی در بهبود عملکرد سامانه های احتراقی کنترل سوخت موتور، چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران، 28 تا 30 مرداد 1393، دانشگاه صنعتی سهند، تیریز.


8. تسریع همگرایی الگوریتم گرادیان مزدوج سه جمله ای در بهینه سازی نامقید، چهل و ششمین کنفرانس ریاضی ایران، 3 الی 6 شهریور 1394، دانشگاه یزد.
پايان نامه های کارشناسی ارشد


1. Mohammad Almasri, 3-D Terrain Following Using Adaptive Nonlinear Model Predictive Control and Particle Filter Based Terrain Referenced Navigation." 2010.


2. احمد العص "طراحي مسير هواپيماي بدون سرنشين با استفاده از نقشه سه بعدي" 2011


3. فهيمه توراني "استراتژي جستجوي چندگانه مسئله کوله پشتي 0-1 چندبعدي" مهر 1390


4. سپيده تقي خاني "مسئله موقعيت پوشش در شبکه و پيچيدگی آنها" مهر 1390


5. مجتبي اسدي "بازطراحي و بهينه سازي هدايت آکوستيک اژدر" بهمن 1390


6. حميدرضا کلاته جاري " تعيين و کنترل سرعت بهينه ي توليد در خطوط پرس رباتيک کارخانه ي ايران خودرو، به کمک منطق فازي" فروردين 1391


7. اکرم مهدي پور "طراحي و شبيه سازي الگوريتم تعيين وضعيت جبري به منظور کنترل وضعيت ماهواره هاي LEO" مهر 1391


8. حميد دهقاني فيروزآبادي "طراحي خودخلبان مرتبه ثابت مقاوم به روش H براي اجسام پرنده STT" آبان 1391

 

9. لیدا حقیقی "کاربرد کنترل فازی و کنترل فازی تطبیقی در بهبود عملکرد سامانه کنترل سوخت موتور" اسفند 92


10. صدیقه آقایی کیان "مدل‌سازی مدیریت یکپارچه برنامه ریزی تولید و توزیع چند هدفه" اسفند 92

 

11. اصغر اسلام نژاد " روش جدید داکینگ مولکولی با استفاده از الگوریتم FIPSO در ساخت داروهای نوترکیب" شهریور 93

 

12.مهری علیپور "مدلسازی چند هدفه تصادفی مسئله اختصاص سهمیه تامین کننده با قیمت وابسته به سفارش" اسفند 93

 

13. مریم عظیمی "پیش بینی مصرف گاز طبیعی  در حالت جهش قیمتها" اسفند 93

 

14. زینب عباسی " تقسیم هزینه های ساخت و نگهداری بزرگراه بین بهره برداران به کمک تئوری بازیها" اسفند 93

 

15. هانیه حق دوست "بررسی مقایسه ای توالی های چند گونه ای از ژن های گیرنده KISS1 (KISS1R ) از طریق روش های بیوانفورماتیکی و محاسباتی" اسفند 93


16. فیروزه احمدی "بررسی مقایسه ای خانواده ژنومی هومئوباکس با استفاده از روش های بیو انفورماتیکی و محاسباتی" اسفند 93

 

17. مهدی مقدس طاهرآباد "بررسی مقایسه ای خانواده ژنی آمواپرین ها با استفاده از روش های بیوانفورماتیکی و محاسبااتی" اسفند 93


18. الهه فلاح " برهم گذاری هاپلوتایپ برای نسل آینده" شهریور 94

 

19. صدیقه شاهمرادی مقدم "یک الگوریتم برهم گذاری هاپلوتیپ کارا مبتنی بر افراز هایپرگراف" بهمن 94

 

20. پویان عزتی زاده " تسریع همگرایی الگوریتم گرادیان مزدوج سه جمله ای با تکنیک مینیمم سازی زیرفضا در بهینه سازی نامقید" اسفند 94

 

21. زهرا عبدالله پور " الگوریتم های دقیق برای برهم گذاری هاپلوتیپ از روی داده های توالی کل ژنوم" اسفند 94

 

22. سجاد سیفی "بسط يک الگوريتم براي مسائل تركيبی توليد با شرايط فازي" اسفند 94

 

23.طیب میرزایی "برنامه ریزی با استفاده از بهینه سازی استوار برای توزیع و انبارداری یک تولید کننده خمیر کاغذ بزرگ" اسفند 95

 

24. محمود جاویدی "الگوریتم¬های بهینه¬سازی چندهدفه برای کشف موتیف در توالی¬های DNA" شهریور 96

 

25. احمد فکوری "استنتاج هاپلوتایپ¬ها از قطعه داده¬های کوتاه توالی به¬کمک یک مدل احتمالاتی" اسفند 96

 

26. فاطمه عزیزی "یک الگوریتم دقیق و سریع برای مسئله برهم¬گذاری هاپلوتایپ مبتنی بر گراف پیوندی دو مکان ژنی" اسفند 96

 

27. آرزو خیاطی کیوی " یک مدل ترکیبی برای مسئله برهم گذاری هاپلوتایپ" شهریور 1397

 

28. مریم کوچکی تورانسرایی "بازسازی شبکه های فیلوژنتیک سطح-1 از مجموعه شبکه های دوبرگی و سه برگی نامتراکم" شهریور 1397

 

29. فرزانه حسن زاده " شبکه های فیلوژنتیک غیردودویی مبتنی بر درخت" بهمن 1397

 

 

 

 

 

 

دانشجویان دکتری:

 

1. مریم اعتمادی، موضوع "کاربرد بهینه سازی در مسئله برهم گذاری هاپلوتایپ" (فارغ التحصیل شهریور 1397)

 

2. رضا فیض آبادی، موضوع "استخراج کمترین تعداد هاپلوتایپها از ژنوتایپها" (فارغ التحصیل شهریور 1396)

 

3. سعید علیرضانژاد گوهردانی، موضوع "بهینه سازی الگوریتمهای یافتن موتیف در توالی های زیستی" (فارغ التحصیل تیر 1398)

 

4. علی هادیان، موضوع "مدلسازی و بهینه سازی رایانش و شبکه های ابری هدایت پذیر چندلایه"


 کارشناسی:

1. بهینه سازی خطی

2. کنترل پروژه

 

کارشناسی ارشد:

الگوریتم و محاسبه

 

دکتری:

شبکه های جریان پیشرفتهنیمسال اول 1398-99
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه مراجعه دانشجو با تعیین وقت قبلی شبکه های جریان پیشرفته مراجعه دانشجو با تعیین وقت قبلی مطالعه - -
یکشنبه الگوریتم و محاسبه جلسه گروه مراجعه دانشجو با تعیین وقت قبلی مطالعه مطالعه -
دوشنبه مراجعه دانشجو با تعیین وقت قبلی بهینه سازی خطی مراجعه دانشجو با تعیین وقت قبلی مطالعه مطالعه -
سه شنبه مراجعه دانشجو با تعیین وقت قبلی کنترل پروژه - الگوریتم و محاسبه - -
چهارشنبه بهینه سازی خطی / کنترل پروژه شبکه های جریان پیشرفته مراجعه دانشجو با تعیین وقت قبلی - - -
تماس با مهری باقریان
mbagherian@guilan.ac.ir
رشت- خ نامجو- دانشکده علوم ریاضی
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم