مریم سادات فیاضی
دانشکده: واحد های پژوهشی
گروه: گروه پژوهشی گیلان شناسی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
مریم سادات فیاضی

رتبه علمی: استادیار

دانشکده: واحد های پژوهشی

گروه: گروه پژوهشی گیلان شناسیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


نام: مریم سادات
نام خانوادگی: فیاضی
تاریخ تولد: 14/4/1354
محل تولد: مغان
وضعیت تاهل: متاهل
 
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان 1378
کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی از دانشگاه آزاد تهران مرکز 1381
دکتری تخصصی زبان شناسی همگانی از دانشگاه تربیت مدرس 1388
  

مقالات
1
. فیاضی، مریم سادات و کرد زعفرانلو، عالیه (1385)، «بررسی زمان واقعی و زمان دستوری در قرآن مجید بر اساس رویکردی زبان شناختی»، دوفصلنامه ی تخصصی اسلام پژوهی، سال دوم، شماره ی سوم، صص 49-62.
2. فیاضی، مریم سادات و صافی پیرلوجه، حسین (1387)، «نگاهی گذرا به پیشینه ی نظریه های روایت»، فصلنامه ی علمی-پژوهشی نقد ادبی، سال اول، شماره ی اول، 144-169.
3. فیاضی، مریم سادات و کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه (1378)، «معنی شناسی شناختی و معنی شناسی ساخت گرا»، فصلنامه ی پژوهشی-آموزشی پازند، سال چهارم، شماره ی دوازدهم، صص 73-96.
4. فیاضی، مریم سادات و دیگران (1387)، «خاستگاه افعال حسی چندمعنا در زبان فارسی از منظر معنی شناسی شناختی»، فصلنامه ی علمی-پژوهشی ادب پژوهی، سال دوم، شماره ی ششم، صص 87-109.
5. فیاضی، مریم سادات و صافی پیرلوجه، حسین (1390)، «کانونی سازی فرضی و معناشناسی مفهومی»، فصلنامه ی علمی-پژوهشی نقد ادبی، سال چهارم، شماره ی چهاردهم، صص 51-78.
6Fayyazi, M. S. and Safi Pirloojeh, H. (2011), “Cognitive insights into Perspectivisation in Some Persian Narratives”, The International Journal of Humanities of Islamic Republic of Iran, vol. 18, num. 2, pp 37-52.

 7. فیاضی، مریم سادات (1392)، «تکرار در گویش گیلکی»، فصلنامه ی علمی-پژوهشی پژوهش های زبان شناسی تطبیقی، سال سوم، شماره ی 6، صص 135-159. 

 8. فیاضی، مریم سادات، رفیعی جیردهی، عطیه احمدپور لختگی (1393)، «بررسی طرح واره های حرکتی در اشعار فروغ فرخ زاد»، مجله ی علمی-پژوهشی ادبیات پارسی معاصر (پذیرش).  

 9. فیاضی، مریم سادات (1394)، «بررسی تفصیل مسافرت کاپیتان اطراس به سمت قطب شمالی با رویکرد تاریخ گرایی نوین»، مجله ی علمی-پژوهشی تاریخ ادبیات، سال سوم، شماره ی 76، صص 131-152.

 10. فیاضی، مریم سادات (1395)، «فرهنگ نگاری در قلمرو زبان شناسی شناختی»، مجله ی علمی- پژوهشی پژوهش های زبان شناسی تطبیقی، سال هفتم، شماره ی 14، صص 135-144.

11. فیاضی، مریم سادات، کیانپور، معصومه (1396)، «مضامین زیست محیطی در اشعار گیلکی بر اساس نقد بوم گرا»، مجله ی علمی-پژوهشی ادبیات پارسی معاصر، سال هفتم، شماره ی 3، صص، 43-69.

12.فیاضی، مریم سادات، کیانپور، معصومه (1397)، «مضامین انقلابی در اشعار گیلکی بر اساس نظریه ی بازتاب واقعیت»، مجله ی علمی-تخصصی پژوهش ادبیات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، سال اول، شماره ی 1، صص 158-176.

13. فیاضی، مریم سادات، صبرکننده پشتیری، نیره (1397)، «واژه های مربوط به ماهی و ماهیگیری در بندر انزلی»، مجله ی علمی-پژوهشی زبان ها و گویش های ایرانی، شماره ی 9، صص 185-212.

14. فیاضی، مریم سادات، صافی پیرلوجه، حسین (1397)، «تحلیل محتوای کتاب فارسی خوانداری و نوشتاری دوره ی دبستان از منظر معنی شناسی قالبی»، مجله ی علمی-پژوهشی جستارهای زبانی (پذیرش).

 15. فیاضی، مریم سادات (1398)، «گیلکی: زبانی در معرض خطر»، مجله ی علمی پژوهشی زبان ها و گویش های ایرانی (پذیرش).

 

همایش ها
1. فیاضی، مریم سادات و کرد زعفرانلو کامبوزیا (1382)، «نشانه شناسی زبانی شعر شاملو»، دومین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.
2. فیاضی، مریم سادات (1383)، «بررسی پسوند جمع در گویش تالشی»، نخستین همایش فرهنگ و تمدن تالش، رشت، دانشگاه گیلان.
3. فیاضی، مریم سادات و صافی پیرلوجه، حسین (1387)، «نگاهی به پیشینه ی نظریه های روایت»، چهارمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی، رشت، دانشگاه گیلان.
4. فیاضی مریم سادات (1388)، «تشکیک، دوپهلویی، کلیت و ابهام از منظر زبان شناسی شناختی»، اولین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان شناسی، مشهد، دانشگاه فردوسی.
5. فیاضی، مریم سادات و دیگران، «رویکردی شناختی به مفهوم منظر در زبان فارسی»، هفتمین همایش زبان شناسی ایران، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی.
6. فیاضی، مریم سادات و صافی پیرلوجه، حسین (1389)، «نقش زبان شناسی شناختی در فرهنگ نگاری»، نخستین همایش فرهنگ نویسی علامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران.
7. فیاضی، مریم سادات و میرمیران، سید مجتبی (1390)، «رویکردی رده شناختی به گروه حرف اضافه در گویش گیلکی رشت»، یازدهمین همایش علمی-پژوهشی دانشگاه گیلان.
8. فیاضی، مریم سادات (1390)، «برگ ها می ریزند، نمونه ای از داستان مدرن فارسی»، همایش ملی اشکورشناسی، دانشگاه گیلان.
9. فیاضی، مریم سادات (نویسنده ی اول) و رفیعی جیردهی، علی (1390)، «بررسی ترکیبات گیلکی باران در چارچوب فرضیه ی نسبیت زبانی»، همایش مردم شناسی، زرند، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند.

10. فیاضی، مریم سادات؛ زهرا عابدی و اعظم خورشیدی (1391)، «نگاهی به آئین سیزده بدر در گذر زمان (مطالعه ی موردی شهر رشت)»، نخستین کنفرانس انسان شناسی ایران، دانشگاه یزد.

11. فیاضی، مریم سادات؛ علی رفیعی جیردهی و سید مجتبی میرمیران (1391)، «نگاهی مردم شناختی به رنج سروده ها در نزد تالشان»، نخستین کنفرانس انسان شناسی ایران، دانشگاه یزد.

12. فیاضی، مریم سادات (1391)، «معیارهای طبقه بندی اشعار کودکانه»، دوازدهمین همایش علمی-پژوهشی دانشگاه گیلان، رشت، دانشگاه گیلان.

13. فیاضی، مریم سادات (1391)، «نقش زبان شناسی شناختی در مطالعات ادبی» ششمین دوره همایش پژوهش های ادبی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی. 

14. فیاضی، مریم سادات (نویسنده ی دوم)؛ علی رفیعی جیردهی (نویسنده ی اول) و اکبر شریف زاده (1391)، «سندی درباره ی سردار امجد و نقش او در مشروطه ی گیلان» همایش ملی گیلان در انقلاب مشروطه، رشت، دانشگاه گیلان.

15.  فیاضی، مریم سادات (2012)، «بررسی پسوندهای شغل ساز در گویش گیلکی»، در همایش پرسش مناسب، از نظریه تا کاربرد در زبان شناسی و فرهنگ نگاری، روسیه.

 16Fayyazi, Maryam Sadat (2013), A Cognitive Approach to the Concept of Coordination In Contemporary Persian, 5th International Conference of Cognitive Science, Terhran

17. فیاضی، مریم سادات (1392)، «آموزش فارسی اول راهنمایی با تکیه بر مفاهیم استعاره و طرح واره»، دومین همایش آموزش زبان فارسی و زبان شناسی، شیراز، دانشگاه علوم و تحقیقات فارس، 24-26 اردیبهشت.

18. فیاضی، مریم سادات (نویسنده ی اول)، علی رفیعی جیردهی (نویسنده ی دوم) و عطیه احمدپور لختگی (نویسنده ی سوم) (1392)، «بررسی طرح واره های حجمی در اشعار فروغ فرخ زاد»، هشتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی، زنجان، دانشگاه زنجان، 13- 15 شهریور.

 19. فیاضی، مریم سادات (نویسنده ی دوم)، زهرا عابدی (نویسنده ی اول) (1393)، «زبان شناسی فرهنگی با نگاهی به آئین ازدواج در دو منطقه ی تات نشین روئین اسفراین و لویه ی رودبار»، نهمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی، بجنورد، دانشگاه بجنورد، 5-7 شهریور.

 20. فیاضی، مریم سادات (1393)، «شواهدی از کاربرد استعاره و طرح واره در متون فارسی (بخوانیم) پنجم دبستان»، نخستین همایش آموزش زبان فارسی"، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، 13 اسفند.

21. فیاضی، مریم سادات (1394)، «دستوری شدگی در چارچوب زبان شناسی شناختی»، نخستین هم اندیشی زبان شناسی شناختی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 21 فروردین.

22. فیاضی، مریم سادات، پارساپور، زهرا، زیاری، مانی (2015)، «نقد داستان استخری پر از کابوس از منظر بوم گرایی»،همایش ایران شناسی در فرانسه (تجربه دیروز و چشم انداز فردا)، پاریس، دانشگاه سوربن، 30 آوریل. 

23. فیاضی، مریم سادات، زیاری، مانی (1394)، «تاریکی در پوتین در ترازوی نقد بوم¬گرا»، دهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی، 19 شهریور.
24. فیاضی، مریم سادات، حاتمی شیرکوهی، متین (1395)، «پوشاک¬واژه¬های تالشی، تاتی و گیلکی از منظر کارکردگرایی»، نخستین همایش بین المللی زبان ها و گویش های ایرانی کرانه جنوبی دریای خزر، دانشگاه گیلان، اردیبهشت ماه

25. فیاضی، مریم سادات، صبرکننده پشتیری، نیره، کیانپور، معصومه (1396)، «بررسی ضرب المثل های گیلکی مربوط به ماهی از منظر فرضیه نسبیت زبانی»، دوازدهمین همایش بین¬المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، 20 شهریور ماه.

26. فیاضی، مریم سادات، کیانپور، معصومه (1396)، «بررسی نقش زن در اشعار گیلکی شاعران گیلکی¬سرا»، دوازدهمین همایش بین¬المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، 20 شهریور ماه.
27. فیاضی، مریم سادات (1396)، «تحلیل کتاب فارسی بخوانیم سوم دبستان از منظر معنی شناسی قالبی»، دومین همایش آموزش زبان و ادب فارسی، مشهد، دانشگاه فردوسی،24  تیر ماه.

28. فیاضی، مریم سادات، رفیعی جیردهی، علی (1396)، «بررسی فرایندهای واجی واژگان عربی در تالشی»، نخستین همایش دو سالانه¬ی فرهنگ و زبان های باستانی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 18خرداد ماه. 
29. فیاضی، مریم سادات (2018)، «گیلان شناسی: چشم اندازی تاریخی، زبان شناختی و مردم شناختی به گیلان»، سخنرانی ویژه به دعوت دانشگاه استراسبورگ فرانسه، اسفند ماه (1396).
30. فیاضی، مریم سادات، سرور عظیمی، محمد (1397)، «بررسی طرحواره های حرکتی در داستان خاطرات پاره پاره دیروز بیژن نجدی»، ششمین همایش ملی متن پژوهی، تهران، کتابخانه ی ملی ایران، 7 آذر ماه.
 31. فیاضی، مریم سادات، (1397)، «کاربست معنی شناسی قالبی در آموزش زبان فارسی»، سمینار علوم شناختی زبان در هفته ی آگاهی از مغز، دانشگاه تربیت مدرس، 6 اسفند 1397. 

32. فیاضی، مریم سادات، خورشیدی، اعظم (1398)، «نگاهی به باورهای مردم روستای پاچی درباره ی مرگ و بازنمود آن در گفتار ساروی منطقه»، اولین همایش فرهنگ، زبان و زیست بوم مازندران، دانشگاه مازندران، 10 اردیبهشت 1398.

33. فیاضی، مریم سادات، (1398)، «برنامه ریزی مبتنی بر آموزه های معنی شناسی شناختی برای درس فارسی نوشتاری دوره ی دبستان»، اولین همایش ملی مدرسه فردا، دانشگاه محقق اردبیلی، 15مهر 1398.

 

کتاب ها
باطنی، محمدرضا، فیاضی و دیگران (1388)، فرهنگ همآیندهای پویا، تهران، انتشارت فرهنگ معاصر. 

 فیاضی، مریم سادات (1392)، کوشیارنامه (مجموعه مقاله های کوشیارشناسی)، (نسخه ی الکترونیکی)، تهران، انتشارات میراث مکتوب.

 فیاضی، مریم سادات (1396)، روش های تحقیق در زبان شناسی (ترجمه)، رشت، انتشارات دانشگاه گیلان.

فیاضی، مریم سادات، صافی پیرلوجه، حسین (1397)، رویکردی شناختی به نظام جهت های دستوری در گویش گیلکی، رشت، انتشارات ایلیا.

 

سوابق پژوهشی

 

پایان‌نامه ها
پایان‌نامه ی کارشناسی ارشد زبان شناسی (1381): «بررسی نمود در افعال زبان فارسی» به راهنمایی دکتر کورش صفوی و مشاوره ی دکتر شقاقی 
پایان‌نامه ی دکترای تخصصی زبان شناسی (1388): «بررسی چندمعنایی در زبان فارسی، رویکردی شناختی» به راهنمایی دکتر عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا ومشاوره ی دکتر ارسلان گلفام و دکتر آزیتا افراشی

 

 راهنمایی پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

احمدپور لختگی، عطیه (1391) ،«بررسی طرح واره های تصویری در اشعار فروغ فرخ زاد»، رشته ی ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت. 

عابدی، زهرا (1392)، «رویکردی فرهنگی-زبان شناختی به مراسم سوگ و سور در روستاهای تات نشین لویه رودبار و روئین اسفراین»، رشته ی ایران شناسی، دانشگاه گیلان.

 دبیری نژاد، رضا (1393)، «بررسی نشانه شناختی آئین های علم گردانی، کتل گردانی و حنابندارن در گیلان و خوزستان»، رشته ی ایرانی شناسی، دانشگاه گیلان.

زیاری، مانی،(1393)، «نقد آثار داستانی بیژن نجدی از منظر بوم گرایی»، رشته ی ایران شناسی، دانشگاه گیلان.

 جلالی کندلوس، فرهود (1395)، «بررسی جشن آئینی فردینماشو و نقش آن در مشارکت اجتماعی مردم کندلوس» رشته ی ایران شناسی دانشگاه گیلان

صبرکننده پشتیری، نیره (1395)، «رویکردی زبانی-فرهنگی به ماهی و ماهیگیری در بندر انزلی»، رشته ی ایران شناسی دانشگاه گیلان.

احمدی، نادیا (1396)، «بررسی تظاهر نمود استمرار در گیلکی و مقایسه ی آن در گیلکی شرقی، مرکزی و غربی»، رشته ی زبان شناسی دانشگاه آزادی اسلامی واحد تهران مرکز.

کیانپور، معصومه (1396)، « بررسی اشعار گیلکی چهار دهه‌ی 60 تا 90 شمسی بر اساس نظریه‌ی بازتاب واقعیت»، رشته ی ایران شناسی دانشگاه گیلان.

سرور عظیمی، محمد (1397)، «بررسی طرحواره های حرکتی در مجموعه ی یوزپلنگانی که با من دویده اند»، رشته ی ایران شناسی دانشگاه گیلان.
 

مشاوره پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

 حیدرپور، فرزانه (1391)، «نقش زنان تالش در جشن ها (بررسی موردی: دهستان آلیان فومن)»، رشته ی ایران شناسی، دانشگاه گیلان.

شریف زاده، اکبر (1391)، «بررسی اسناد مربوط به حاکمان تالش در دوره ی قاجار»، رشته ی ایران شناسی، دانشگاه گیلان.

صادقیان، حسین (1392)، «بررسی مجموعه ی شعر از تو برای تو شیون فومنی»، رشته ی ایران شناسی، دانشگاه گیلان.

نصر، مهدی (1392)، «نگاهی به کارکردهای فرهنگی خانه»، رشته ی ایران شناسی دانشگاه گیلان.

احمدنژاد، لیلا (1393)، «کارکرد طلا و جواهرات در دوره ی قاجار بر اساس سفرنامه ها»، رشته ی ایران شناسی دانشگاه گیلان.
رفیعیان، سالار (1394)، «بررسی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی روزنامه ی دوره ی مشروطه در گیلان»، رشته ی ایران شناسی دانشگاه گیلان.
حاتمی شیرکوهی، متین (1394)، «بررسی نشانه زبان شناختی پوشاک زنان در دوره ی معاصر»، رشته ی زبان شناسی دانشگاه آزاد واحد رشت.
سکوتی، ساهره (1396)، «آئین های علم گردانی در ماسوله»، رشته ی ایران شناسی دانشگاه گیلان.


 طرح ها
1. همکاری با پژوهشکده ی زبان و گویش سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان پژوهشگر و گردآوری 300 نمونه ی گویشی از آبادی های بالای ده خانوار شهرستان رشت 
2. مجری طرح پژوهشی «بررسی فرایند تکرار در گویش گیلکی رشت» در دانشگاه گیلان
3. مجری طرح پژوهشی «رویکردی شناختی به مفهوم همپایگی در گویش گیلکی» در دانشگاه گیلان
4. همکاری در طرح پژوهشی «بررسی مقابله ای روایت نماهای زبانی در داستان های عامیانه و داستان های مدرن فارسی» پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

5. مجری طرح پژوهشی «رویکردی شناختی به نظام جهت های دستوری در گویش گیلکی» با همکاری حسین صافی پیرلوجه، دانشگاه گیلان و حوزه ی هنری استان گیلان.

6. مجری طرح پژوهشی «کتاب شناسی توصیفی و تحلیلی اشعار گیلکی از قرن هشتم تا سال 1396» با همکاری معصومه کیانپور، دانشگاه گیلان و حوزه ی هنری استان گیلان.

7. مجری طرح پژوهشی «آموزش غیرمستقیم قالب های معنایی برای افزایش توانش نوشتاری دانش آموزان دوره ی دبستان» با همکاری حسین صافی پیرلوجه، دانشگاه گیلان و ستاد توسعه ی علوم و فناوری های شناختی. [ ویرایش نشده است ]


نیمسال دوم 1396-1397
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه پژوهش پژوهش پژوهش پژوهش - -
یکشنبه پژوهش پژوهش پژوهش پژوهش - -
دوشنبه پژوهش جلسه ی گروه پژوهش پژوهش - -
سه شنبه پژوهش پژوهش پژوهش کتابخانه - -
چهارشنبه پژوهش پژوهش پژوهش پژوهش - -


CV [ دانلود ]


تماس با مریم سادات فیاضی
msfayyazi@guilan.ac.ir
013-33430005
رشت، میدان انتظام، بلوار شیون فومنی، خیابان میرزا کوچک، پژوهشکده ی گیلان شناسی،
کدپستی38556 -41479
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم