دکتر مهدی حسام
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه: گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
دکتر مهدی حسام

رتبه علمی: استادیار

دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه: گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهریبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: CV :: ارتباط


[ ویرایش نشده است ]  

مقالات علمی - پژوهشی

1- تحلیل عوامل تاثیرگذار بر وضعیت بازاریابی گردشگری روستایی در یک حوزه کلانشهری از دیدگاه کارشناسان؛ مورد: روستاهای شمال تهران
2 - تحلیل و تعیین سرانه مناسب فضای سبز شهری مطالعه موردی(منطقه12 تهران)
3- اثرات زیست محیطی گسترش افقی شهر گرگان محیط شناسی
4 - سنجش سطح توسعه بخش کشاورزی استانهای کشور با استفاده از مدل VIKOR جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای
5 -تحلیل عوامل موثر بر عدم توسعه مکانیزاسیون در نواحی روستایی مطالعه موردی : دهستان غنی بیگلو، شهرستان زنجان
6 - تحلیلی بر وضعیت کشاورزی شهرستانهای استان زنجان
7 -  تحلیل گسترش افقی شهر گرگان با استفاده از مدلهای آنتروپی و هلدرن و ارائه الگوی مطلوب توسعه آن
8 - اولویت بندی مکانی استقرار صنایع تبدیلی کشاورزی در شهرستانهای استان گلستان با استفاده از تکنیک ORESTE
9 - تحلیلی بر سطوح توسعه یافتگی بخش کشاورزی استان های کشور و رابطه آن با مهاجرت روستایی
10 - تحلیل اثرات زیست محیطی گسترش کالبدی نواحی روستایی (مطالعه موردی: روستای شاهکوه سفلی)
11 - بررسی روابط بین مراکز اقامتی گردشگری روستایی با رویکرد تحلیل شبکه (مطالعه موردی: مراکز اقامتی روستایی بخش لاریجان، شهرستان آمل)
12 - سنجش رضایتمندی روستاییان از عملکرد دهیاریها با رويكرد حکمروایی خوب روستایی
13 - سنجش وضعیت توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی با استفاده از تکنیک Oreste مطالعه موردی: دهستان استرآباد جنوبی شهرستان گرگان
14- بررسی وضعیت حمایت مالی کسب و کارهای گردشگری روستایی از یکدیگر با رویکرد تحلیل شبکه، مطالعه موردی: رستورانهای روستاهای محور هراز، بخش لاریجان، شهرستان آمل
15 - رتبه بندی روستاهای آسیب پذیر در برابر حرکت ماسه های روان مطالعه موردی: روستاهای حاشیه غربی دشت لوت
16 -سنجش نگرش جامعه میزبان به تأثیرات اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی توسعه گردشگری (مورد مطالعاتی: روستاهای بخش لاریجان شهرستان آمل)
17 -سنجش وضعیت توسعه کارآفرینی گردشگری در مناطق روستایی  مطالعه موردی: روستاهای بخش لاریجان شهرستان آمل
18 - تحلیل شبکه ای؛ رویکردی نو در توسعه گردشگری روستایی
19 -ارزیابی و اولویت بندی مقصدهای گردشگری براساس ارزش ویژه برند از دیدگاه گردشگران (مطالعه موردی: شهرستانهای استان گیلان)
20 - تحلیل اثرات تغییرات الگوی مسکن بر کارکرد زنان روستایی (مطالعه موردی: روستاهای استان لرستان)
21 -ارزیابی توان اکولوژیک و پهنه بندی گردشگری شهرستان فریدون شهر با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
22 -تحلیل اثرات گردشگری مذهبی در توسعه پایدار نواحی روستایی از دیدگاه جامعه میزبان (مورد پژوهش: منطقه نمارستاق- شهرستان آمل)
23 -بررسی روابط شبکه ای رستورانهای محور هراز (بخش لاریجان، شهرستان آمل)
24 -تحلیل تأثیرپذیری کسب‌وکارهای گردشگری از همکاری های شبکه‌ای (مطالعه موردی: محور قلعه رودخان)
25 -تحلیل شبکه مشارکت روستاییان در طرح های بهسازی بافت باارزش تاریخی (نمونه موردی: روستای شاهکوه سفلی، شهرستان گرگان)
26 -تحلیل شبکه روابط اجتماعی بهره برداران از منابع آب در راستای مدیریت بهینه (مطالعه موردی: نخلستانهای بخش شرقی شهر فدامی، شهرستان داراب)
27 -سنجش وضعیت سرمایه اجتماعی در بین بهره برداران از مراتع با رویکرد تحلیل شبکه (نمونه موردی: شهرستان گرگان)
28 -تحلیل عوامل موثر بر توسعه مشاغل خانگی گردشگری در روستاها
29 -ارزیابی رضایتمندی گردشگران از مقصدهای گردشگری روستایی (مطالعه موردی: شهرستان فومن)
30 -شناسایی تنگناهای پیاده روی شهروندان در شهر رشت با استفاده از تئوری بنیانی
31 -تحلیل و ارزیابی مولفه­های آمیخته بازاریابی تأثیر گذار در توسعه گردشگری روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان فومن)
32 -موانع دستیابی به شهر پاک با تکیه بر جمع آوری زباله با استفاده از تئوری بنیانی نمونه موردی: شهر رشت
33 - سنجش تحقق گردشگری روستایی جامعه­محور از دیدگاه جامعه محلی (مطالعه موردی: دهستان گوراب پس، شهرستان فومن، استان گیلان)

کتاب

آشنایی دهیاران با هدفمندی یارانه ها – انتشارات سازمان شهرداریها و دهیاری ها - 1391
مدلسازی فضایی و تصمیم گیری چند معیاره – انتشارات دانشگاه گلستان-1393
تحلیل شبکه در گردشگری - انتشارات مهکامه-1393
شبکه مقصدهای گردشگری، درحال تالیف
 [ ویرایش نشده است ]
تماس با دکتر مهدی حسام
mhesam@guilan.ac.ir
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم