سیدابوالقاسم میرروشندل
دانشکده: دانشکده فنی
گروه: گروه مهندسی کامپیوتر
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
سیدابوالقاسم میرروشندل

رتبه علمی: دانشیار

دانشکده: دانشکده فنی

گروه: گروه مهندسی کامپیوتربیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: CV :: ارتباط


لطفا به وب سایت گروه پردازش زبانهای طبیعی مراجعه نمایید 

http://nlp.guilan.ac.ir/mirroshandel/index.html
لطفا به وب سایت گروه پردازش زبانهای طبیعی مراجعه نمایید

http://nlp.guilan.ac.ir/mirroshandel/index.html

لطفا به وب سایت گروه پردازش زبانهای طبیعی مراجعه نمایید

http://nlp.guilan.ac.ir/mirroshandel/index.html[ ویرایش نشده است ]
تماس با سیدابوالقاسم میرروشندل
mirroshandel@gmail.com
013-33690274-و6 Ext. 3193
رشت - کیلومتر پنج جاده تهران - دانشکده فنی دانشگاه گیلان - گروه مهندسی کامپیوتر - اتاق 207
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم