دکتر مجتبی مرادی
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان
گروه: گروه مهندسی صنایع
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
دکتر مجتبی مرادی

رتبه علمی: استادیار

دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان

گروه: گروه مهندسی صنایعبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: نتایج امتحانات :: CV :: ارتباط


مجتبی مرادی

متولد 1359

 

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه:

ریاضیات مالی

فرایندهای تصادفی

شبیه سازی مونت کارلو

محاسبات عددی

الگوریتم های فراابتکاریدکتری ریاضی کاربردی گرایش فرایندهای تصادفی از دانشگاه گیلان 1390

عنوان رساله: فرایندهای گالتون واتسون با دوره های وابسته

 

کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی گرایش فرایندهای تصادفی از دانشگاه گیلان 1385

 عنوان پایان نامه: حل معادلات انتگرال با روش مونت کارلو و مینیمم سازی خطای روشJournal Papers

 

Portfolio optimization by improved NSGA-II and SPEA 2 based on different risk measures, Financial Innovation 5 (1), 2019

 

Solving ill-conditioned linear equations using Simulated Annealing method, Journal of Hyperstructures 7 (1), 2019

 

Selection of optimal portfolio by using improved Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm and Evolutionary Algorithm Strength Pareto By taking risk on the basis of conditional, INVESTMENT KNOWLEDGE 7 (2800430), 69-82, 2019

 

ESTIMATION OF THE BASIC REPRODUCTION NUMBER BY PERIOD DEPENDENT BRANCHING PROCESS, JOURNAL OF STATISTICAL SCIENCES 11 (2), 319-328, 2018

 

Exact solitary wave solutions to the new (3+ 1)-dimensional generalized Kadomtsev–Petviashvili equation, Optik-International Journal for Light and Electron Optics 128, 77-82, 2017.

 

Systematic Numbers for Monte Carlo Integration, AMBIENT SCIENCE 3 (2), 1-3, 2016

 

Application of modified simple equation method to Burgers, Huxley and Burgers-Huxley equations, Iranian Journal of NumericalAnalysis and Optimization, Vol 5, No 2, 2015

 

Exact travelling wave solutions for some complex nonlinear partial differential equations, Computational Methods for Differential Equations, Vol 2, No 1, 2014.

 

 Numerical and simulation methods for solving of non-linear Fredholm integro-differential equations, International Journal of Applied Mathematics and Computation, Vol 5, No 4, 35-43, 2014

 

A new approach on discrete time and period dependent branching process. International Journal of Applied Mathematics and Computation, Volume 4(1) 2012 49-56

 

Some Advantage on Diagonal Scaling of Matrices by Genetic Algorithm, Journal of Applied Mathematics, Statistics and Informatics, Vol. 8, No.1,49-54, 2012

 

On simulating branching processes using mixed distributions, Journal of Applied Mathematics, Statistics and Informatics, Vol. 8, No.1, 75-78, 2012


Monte Carlo optimization for reducing the condition number of ill conditioned matrices, Advances in Computational Mathematics and its Applications, Vol. 1, No. 3, 169-173, 2012

 

Monte Carlo Simulation for Branching Process with Delay at Reproduction Periods, Advances in Computer Science and its Applications, Vol. 1, No. 4, 256-260, 2012

 

Poisson mixed distributions in the branching processes simulation, Advances in Computer Science and its Applications, Vol. 1, No. 4, 267-269, 2012

 

Period dependent branching processes and its applications in epidemiology, Infection, Genetics and Evolution, Volume 11, Issue 6, Pages 1189-1492, 2011

 

Branching process with dependent periods and its application for calculating of Fibonacci sequence, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(9): 2002-2006, 2011

 

Monte Carlo Simulation for Period Dependent Branching Process, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(12): 3146-3148, 2011

 

Three classifications on branching processes and their behavior for finding the solution of nonlinear integral equations. Journal of Mathematical Modeling and Analysis, vol 15, number 3, 2010, pages 371-381

 

Branching Process with Delay at Reproduction Periods, Journal of Theoretical Statistics, Volume 30, Number 2, 2010, Pages 145-151

 

Monte Carlo Algorithms for Solving Fredholm Integral Equations and Fredholm Differential Integral Equations, Applied Mathematical Sciences, Vol. 1, 2007, no. 10, 463 – 470


Solving nonlinear Fredholm differential integral equations by Monte Carlo method, Int. J. Appl. Math., Vol. 19, No 4, 2006

 

 

 

Conference papers


On simulating branching processes using mixed distributions, The International Conference on Applied Mathematics, Modeling and Computational Science, Waterloo, Ontario, Canada, July 25-29, 2011

 

An Application of Branching Process in Computing Fibonacci Sequence, The 10th Iranian Statistical Conference, August 2010


Monte Carlo Simulation in Solving of Non Linear Fredholm Integral Equations, the 1st National Conference of Mathematics and its Applications, 5 - 6 march 2008

 [ ویرایش نشده است ]


اول 92-91
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 13 13 - 15 15 - 17 17 - 19
شنبه - - - - - -
یکشنبه - - - - - -
دوشنبه - - - - - -
سه شنبه - - - - - -
چهارشنبه - - - - - -


نمرات میانترم نیمسال اول 99-98

 

نمرات درس آمار و احتملات مهندسی رشته علوم مهندسی نیمسال اول 99-98

 

نمرات درس تئوری احتمالات نیمسال اول 99-98

تماس با دکتر مجتبی مرادی
mmoradi@guilan.ac.ir
+98 13 4268 0303
گیلان، رودسر، واجارگاه، دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان، گروه مهندسی صنایع،
کد پستی : 63157-44891
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم