مهرداد خانمحمدی
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
گروه: گروه محیط زیست
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
مهرداد خانمحمدی
رتبه علمی:

استادیار

دانشکده:

دانشکده منابع طبیعی

گروه:

گروه محیط زیستبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: CV :: ارتباط


سوابق کاری:
 عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان (1387- تاکنون)
 معاون اداری و مالی دانشکده منابع طبیعی (1388-`1393)
 عضو شورا ، هیئت مدیره و مسول سازمان پارکها و فضای سبز زنجان 1380-1377
 کارشناس دفتر شهر و روستای استانداری زنجان1377- 1376
 • کارشناسی: شیلات و محیط زیست از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
• کارشناسی ارشد: محیط زیست از دانشگاه تربیت مدرس
• دکتری تخصصی: مدیریت محیط زیست از دانشگاه کوییزلند استرالیا

Linking Freshwater Ecosystems and Diadromy in Selecting Marine Reserves in Enclosed and Semi-enclosed Seas: Caspian Sea as Case StudyMoradi, S., Limaei, S.M., Lohmander, P. and Khanmohammadi, M., 2017. Quantitative and financial evaluation of non-timber forest products (case study: Zemkan basin forests, West of Iran). Journal of Forestry Research, 28(2), pp.371-379

 

Moradi, Sohrab and Mohammadi Limaei, Soleiman, Khanmohammadi, Mehrdad and Lohmander, Peter, 2015 Estimation of erosion and sediment yield with EPM model in Zemkan basin using GIS, Quarterly Journal of Environmental Erosion Research

 

S MORADI, SM Limaei, M Khanmohammadi:"Calculation of sediment yield in the Zemkan River Basin of Iran using analytical methods and GIS concept"Agriculture & Forestry 61 (2), 157-171 , 2015

 

Saeid Anbarnezhad ,Kamran Shayesteh ,Mehrdad Khanmohamadi: Recreational Camp Site Selection in Golestan National Park, Using MCDM Technique Combined with GIS, Journal of Environmental Management And Planning, 2014

 

Parvin Dashti, Iraj Hassanzad, Mehrdad Khanmohamadi (2014): Applying Geographic Information System in assessing the recreational potential of Hassanabad Forest Park. Journal of Applied Science and Agriculture

 

Jahdi, R., and Mehrdad Khanmohamadi. "Residents and urban green spaces: a case study in Rasht (north of Iran)." African Journal of Agricultural Research 8.23 (2013): 2918-2923

 

 

تعدادی از مقالات در همایشهای ملی و بین المللی

1. محمدی جو, مینو؛ مهرداد خانمحمدی و سیدمحمود هاشمی، ۱۳۹۶، آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی لاهیجان با استفاده از تصاویر ماهواره ای و سنجش از دور، سومین کنفرانس سالانه بین المللی عمران،معماری و شهرسازی، شیراز، موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی،

2. مولایی, سمیرا؛ مهرداد خانمحمدی؛ مهدی عالی پور و سیدمحمود هاشمی، ۱۳۹۶، مدلسازی پهنه بندی اکوتوریسم با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) مطالعه موردی : شهرستان ماسال، چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، تهران، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران،    

3. سروی، وحید؛ مهرداد خانمحمدی؛ معصومه شهبازی؛ اسماعیل سهیلی؛ 1395،" پهنه بندي مناطق مستعد استحصال آب باران براي حيات وحش با استفاده از روش سلسله مراتبي"  پنجمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان

4. عزیزی, محمد سعید و مهرداد خانمحمدی، ۱۳۹۵، مدیریت پسماند کشاورزی با استفاده از تفاله زیتون درجیره غذایی ماهی قزل آلا، کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست، گرگان،  گروه آموزش و پژوهش شرکت مهندسی بارو گستر پارس، دانشگاه فرهنگیان استان گلستان

5. بیگدلو، سلمانعلی؛ مهرداد خانمحمدی؛ مهدی عالی پور اردی ؛ فرزاد ستوهیان ،1394 ،بررسی روش های پهنه بندی قطعی و زمین آماری در برآورد میزان افت سطح آب زیر زمینی (مطالعه موردی: دشت زنجان)، اولین کنفرانس و نمایشگاه علوم و مهندسی ا

6. بیگدلو, سلمانعلی و مهرداد خانمحمدی، ۱۳۹۴، ارتباط بین تغییرات کاربری اراضی و افت سطح آب زیرزمینی در دشت زنجان، اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی ، پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی

 7. .مرادی سهراب ، سلیمان محمدی لیمائی، مهرداد خانمحمدی،   ، 1393 برآورد فرسایش وتولید رسوب با مدل  EPM   با استفاده از   GIS    
دومین کنگره بین المللی علوم کشاورزی و محیط زیست، دانشگاه شهيد بهشتي

8. سیدرئوف یوسفی، مهرداد خانمحمدی، مهدی عالی پوراردی، اسماعیل فجر. 1393. مریری بر فرایند مدیریت جامع پسماند در ایران و دیگر کشورهای جهان. دومین کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس

9. محسن معیری، مهرداد خانمحمدی، سعید نادری، مهدی عالی پور اردی1393.تعیین محدوده زون اندوختگاه بازداشته (امن) مىطقه ی حفاظت شده ملوسان با GIS ، دومین کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس

10. حسن زاد ناورودی, ایرج؛ پروین دشتی؛ مهرداد خانمحمدی و جاهده تکیه خواه، ۱۳۹۲، ترکیب سیستم های تصمیم گیری چند معیاره و اطلاعات جغرافیایی در مکان یابی محل های مناسب انواع تفرج (مطالعه موردی: پارک جنگلی حسن آباد سنندج)، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، دانشگاه پیام نور،

11.  خانمحمدی, مهرداد و حمیده پنداشته، ۱۳۹۱، اکوتوریسم استان گیلان، سازگار با محیط زیست و در جهت توسعه ی پایدار، اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین، همدان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، شرکت هم اندیشان محیط زیست فردا

12. دشتی, پروین؛ ایرج حسنزاده ناورودی؛ مهرداد خانمحمدی و جاهده تکیه خواه، ۱۳۹۰، بررسی قابلیت تفرجی پارک جنگلی حسن آباد سنندج، همایش گردشگری و توسعه پایدار، همدان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

13. دشتی, پروین؛ ایرج حسن زادناورودی؛ مهرداد خانمحمدی و جاهده تکیه خواه، ۱۳۹۰، عوامل موثر بر نوع استفاده از پارک های جنگلی(مطالعه موردی پارک جنگلی حسن آباد)، پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده محیط زیست

14. دشتی, پروین؛ ایرج حسن زاده ناورودی؛ مهرداد خانمحمدی و جاهده تکیه خواه، ۱۳۹۰، بررسی تقاضای تفرجی بازدیدکنندگان پارک جنگلی حسن آباد، همایش گردشگری و توسعه پایدار، همدان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

 15. میرسنجری, میرمهرداد؛ سعید گنجعلی و مهرداد خانمحمدی، ۱۳۹۰، ارزیابی تنگناهای سازمان های غیر دولتی (NGOs)  محیط زیستی استان گیلان، پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده محیط زیست،

16. جهدی, رقیه و مهرداد خانمحمدی، ۱۳۸۹، بررسی آثار جنگل ها و فضای سبز شهری بر روی سلامت شهروندان، مطالعه موردی: شهر رشت، چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده محیط زیست

 

 

.[ ویرایش نشده است ]
تماس با مهرداد خانمحمدی
mkhanmohamadi@yahoo.com
Email: mkhanmohamadi@yahoo.com   ورود به سیستم