دکتر سید حسین حسینی مقدم
دانشکده: دانشکده علوم کشاورزی
گروه: گروه علوم دامی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
دکتر سید حسین حسینی مقدم

رتبه علمی: دانشیار

دانشکده: دانشکده علوم کشاورزی

گروه: گروه علوم دامیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: سوالات نمونه :: CV :: ارتباط


تاريخ تولد :    1349      

فعاليت هاي اجرايي و عضويت ها
1. سرپرست گروه توليدات دامي  1379 - 1381  (دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي پرديس صومعه سرا- دانشگاه گيلان)
2. مسئول پيگيري در راه اندازي و فعاليت گروه پژوهشي كرم ابريشم دانشگاه گيلان 1378 - 1384  
3. معاون اداري و مالي دانشكده منابع طبيعي دانشگاه گيلان  1382 - 1383  (شهرستان صومعه سرا)
4. معاون دانشجويي و فرهنگي دانشکده منابع طبيعي دانشگاه گيلان  1383 - 1384(شهرستان صومعه سرا)  
5. عضو کميته اجرايي تأسيس دانشکده منابع طبيعي 1377-1379  
6. عضو شوراي پژوهشي دانشكده منابع طبيعي 1378-1383 
7. عضو کميته علمي و فني مرکز تحقيقات ابريشم ايران (1390- ادامه دارد)
8. مدير گروه پژوهشي کرم ابريشم( 1389 - ادامه دارد)

 9. معاون اداري - مالي دانشکده علوم کشاورزي- 1390-1393

10. مسئول فرهنگي و اجتماعي دانشكده علوم كشاورزي- 1391- 1393

 11. مدیر گروه علوم دامی ( 1393- 1394)

12.عضو کمیته علمی -فنی بیوتکنولوژی دام، طیور و آبزیان پزوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (1390- ادامه دارد)

13.دبیر همایش ملی تولیدات ارگانیک دام، طیور و آبزیان(1394) - دبیر همایش ملی ابریشم ایران (1396)- دبیر جشنواره گاو بومی گیلان (1396)

جوايز علمي و موفقيت ها

 1-  دريافت لوح تقديربه خاطر فعاليت هاي ارزنده علمي و   پژوهشي تشويق شده توسط معاون آموزشي و تحصييلات تکميلي دانشگاه گيلان(1378)

2- دريافت لوح دانشجوي ممتاز استان ججيانگ و دانشگاه ججيانگ تشويق شده در همايش دانشجويان خارجي استان ججيانگ (دسامبر 2008) – خانجو- چين
3- دريافت لوح تقدير از سفير جمهوري اسلامي ايران در چين به خاطر موفقيت هاي علمي
3- رتبه سوم کنکور سراسري کارشناسي ارشد دانشگاه هاي کشور (1372) 
4-  دانشجوي ممتاز دانشگاه فردوسي مشهد

 5- پژوهشگر برتر دانشگاه گیلان در سال 1390 

 

کارشناسى:  مشهد – دانشگاه فردوسي مشهد- علوم دامي ( 1368-1372).

کارشناسى ارشد : تهران - دانشگاه تربيت مدرس- علوم دامي (ژنتيک و اصلاح نژاد دام )- بورسيه وزارت علوم -  (1372-1376).

 دکترى:   China - Zhejiang University - اصلاح نژاد مولکولي - بورسيه مشترک  ايران و چين (1384-1388)مقالات منتشر شده در مجلات علمي و پژوهشي

 حسيني مقدم ، سيد حسين ؛ امام‌جمعه ، ناصر ؛ گرامي ، عباس. بررسي واكنش به انتخاب انفرادي در چهار واريتة كرم ابريشم . مجله علوم كشاورزي مدرس، شماره دوم، 1378.
   
حسيني مقدم ، سيد حسين ؛ امام‌جمعه ، ناصر ؛ گرامي ، عباس . برآورد پارامترهاي ژنتيكي چهار واريتة كرم ابريشم ، مجله علوم كشاورزي ايران ، شماره 31، جلد 4، 1379.
  
اعتباري ک. حسيني مقدم س. ح. پارامترهاي بيوشيميايي و توليدي کرم ابريشم بومي ايران. مجله علوم کشاورزي ايران. شماره 36 جلذ4،1384
 
حسيني مقدم س. ح. اعتباري ک.، ميرحسيني س. ض. بررسي اثرات دفعات تفذيه روي صفات توليدي و تغذيه اي کرم ابريشم. مجله علوم کشاورزي ايران. شماره 37 جلد 4،1385
 
  
 حسینی‌مقدم، س. ح.، میرحسینی، س. ض.، غنی‌پور، م.، صيداوي، ع. ر. و بيژن‌نيا، ع. ر. 1387. تأثير سال و فصل بر ضريب تبديل
غذايي هيبريدهاي كرم ابريشم. مجله علمي پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان.جلد 31- شماره 2.
 
حسيني مقدم س ح ، میرحسینی س ض ، غنی پور م، صیداوی ع. 1390. بررسی برخی از شاخص های تغذیه ای هیبریدهای تجارتی کرم ابریشم در پنج سن لاروی. نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران ،شماره ٣. جلد ٣.
 
حسینی مقدم سید حسین ، آزیدهاگ داوود، قدمیاری محمد، قیصری عباسعلی. 1392. اثر محدوديت غذایی بر قابلیت هضم، آنزیم های گوارشی و صفات اقتصادی کرم ابريشم. تحقیقات تولیدات دامی. 2(4): 25-32 
 

 امینی ح.، جلالی سندی ج.، حسینی مقدم س. ح.، غفوری ح. و شریفی م (1393) مقایسه ی شاخصهای بیوشیمیایی هیبریدهای کرم ابریشم در برابر تنش دمایی. تحقیقات آفات گیاهی، شماره 4، جلد 4.

 

 مریدی م.، حسینی مقدم س. ح. و میرحسینی س. ض. (1394) بررسی بیان ژن در برنامة آمیخته گری گاو بومی گیلان. تحقیقات تولیدات دامی ، جلد 4 شماره یک

 

 رضایی م، میرحسینی س. ض. ، حسینی مقدم س. ج. و ؛آیت اللهی م.(1394) بررسی جهش در اینترون 2 ژن لپتین در گاوهای بومی . محیط زیست جانوری، جلد 7 شماره 1.

 

5- آیت اللهی م. ، حسینی مقدم س ح.، میرحسینی س. ض. و قوی حسینی زاده ن (1394) مطالعه چندشکلی تک‌نوکلئوتیدی ژن لاکتوفرین وارتباط آن باتعداد سلول‌های سوماتیک شیر گاوهای دورگ استان گیلان. تحقیقات تولیدات دامی ، جلد 4 شماره دو

 

پری ناز رضوانی، سید حسین حسینی مقدم، میثاق مریدی، محمد روستایی علی مهر(1395)مقایسه بیان ژن های لاکتوفرین و  ..... در سلول های سوماتیک شیر گاو هلشتاین، بومی گیلان و آمیخته‌های حاصل از آنها.تحقیقات تولیدات دامی ، جلد 5 شماره دو

 

شهلا نعمت اللهیان، علی طرفه، معین الدین مواج پور، سید حسین حسینی مقدم، علیرضا صیداوی(1395)بررسی توان تولید هیبریدهای مختلف کرم ابریشم داخلی و خارجی. مجله محیط زیست جانوری شماره 8.   

 

نجمه فاضلی مقدم، سید حسین حسینی مقدم، محمد مهدی سوهانی(1396) اثر نوع والد و جنس کرم ابریشم بر بیان ژن HSP70 در پاسخ شوک حرارتی 70 در پاسخ به تنش شدید حرارتی.تحقیقات تولیدات دامی ، جلد 5 .

 

کلثوم رازانی، مجید متقی طلب، سید حسین حسینی مقدم (1395) تاثیر تزریق درون آمنیوتیکی متیونین – روی و نانو متیونین– روی بر بیان ژن متالوتیونین در جوجه‌های گوشتی. مجله علوم دامی ایران، شماره 47

 

کلثوم رازانی، مجید متقی طلب، سید حسین حسینی مقدم (1395) اثر تزريق درون آمنيوتيكي روي- متيونين و نانو روي- متيونين بر بيان ژن زد ان تی 1 و فعاليت آنزيم‌هاي آلكالين فسفاتاز و مالتاز روده كوچك جوجه هاي گوشتي. مجله تحقیقات تولیدات دامی، جلد 6.

  

Hosseini M., S.H.; N. Emam Jomeh K.; S.Z. Mirhosseini and M.R. Gholami (2005) Genetic Improvement of Some Traits in Four Strains of Silkworm, Bombyx mori L. Int. J. Indust. Entomol, 10(2):95-99.

 
 Hosseini M., S. H. and Etebari K. (2005) The Combining Ability Analysis and Heterosis for some Quanitatives Traits in the Silkworm, Bombyx mori L. Int. J. Indust. Entomol 10(2):153-157. 
 

Li, J.,Fei, J.M.,Li, Y.F., Hosseini Moghadain, S.H.,Jin, W.M.,Xu, M.K. and Chen, Y.Y. 2006. A Primary Report on the Breeding of Silkworm, Bombyx mori Race With Pure Sericin-Cocoon. Bulletin of Sericulture 37(3): 20-22. 
  

Du, X.,Fei, J.M.,Li, J.,Hosseini Moghadain, S.H. and Chen, Y.Y. 2007. Current Trend in Silkworm (Bombyx mori) Breeding of New Varieties for Varied Purposes. Bulletin of Sericulture 38(1): 11-14. 

 
 Li, J.,Li, Y., Du, X.,Hosseini Moghadain, S.H. and Chen, Y.Y. 2006. Toxicity of Dimethylformamide to silkworm larvae, Bombyx mori. Bulletin of Sericulture 38(2): 18-20.

 
Liu, G.F., Li, J.,Du, X., Tao, T., Fu, C.H., Hosseini Moghaddam, S.H. and Chen, Y.Y. Rejuvenation of Four commercial Varieties of Silkworm, Bombyx mori and the Comparison experiment. Bulletin of Sericulture 38(2): 18-20. 
 
 Hosseini Moghaddam, Xin Du, Jun Li, Jinru Cao, Boxiong Zhong YuYin Chen (2008) Proteome Analysis on Differentially Expressed Proteins of the Fat Body of Two Silkworm Breeds, Bombyx mori, Exposed to Heat Shock Exposure. Biotechnology and Bioprossecing Engineering, 13(5) 

 Li, J.Y., Chen, X., Fan, W., Hosseini Moghaddam, S.H., Chen, M., Zhou, Z.H. et al. (2009) Proteomic and bioinformatic analysis on endocrine organs of domesticated silkworm, Bombyx mori L. for a comprehensive understanding of their roles and relations. J Proteome Res 8:2620–2632. 
 
Li, J.Y., Chen, X., Hosseini Moghaddam, S.H., Chen, M., Wei, H., Zhong, B.X. (2009) Shotgun proteomics approach to characterize the embryonic proteome of silkworm, Bombyx mori at labrum appearance stage. Insect Mol Biol : 18(5), 649–660 
 
  Li J.Y., S. H. Hosseini Moghaddam, J. Chen, M. Chen and B-X. Zhong (2010). “Shotgun strategy-based Proteome Profiling Analysis on the Head of Silkworm Bombyx mori”. Amino Acids, 39(3): 751-761.
 
 Li J.Y., S. H. Hosseini Moghaddam, J. Chen, M. Chen and B-X. Zhong (2010) “Shotgun Proteomic Analysis on the Embryos of Silkworm Bombyx mori at the End of Organogenesis”, Insect Biochemistry and Molecular Biology, Insect Biochemistry and Molecular Biology 40: 293-302.
 
Jun Li , S. Hossein Hosseini Moghaddam , Xin Du, Bo-xiong Zhong ,Yu-Yin Chen.2011.Comparative analysis on the expression of inducible HSPs in the silkworm, Bombyx mori.Mol Biol Rep.DOI 10.1007/s11033-011-1170-y
 
Fereshteh Amirmohammadi,Jalal Jalali Sendi, Seyyed hossein Hosseinimoghadam and Yusef Kheirkhah Rahimabad. 2012 Different responses of silkworm, Bombyx mori L. to plant extract, Ajuga reptans L., containing phytoecdysteroids depending on the time of administration. Trends in Entomology, 8, 43-52
 
Fereshteh Amirmohammadi, Jalal Jalali Sendi , Seyyed H. Hosseini Moghaddam and Moinnodin Mavvajpour.2013. Effects of methanol extract of Pteridium aquillinum (L) Kuhn (Dennstaedtiaceae), on some commercial and physiological parameters of silkworm, Bombyx mori. European Journal of Experimental Biology, 3(2):68-77.
 
Chegini A., Ghavi-hosseinzadeh N. and Hosseini Moghaddam S.H.(2015) Effect of calf sex on some productive, reproductive and health traits in Holstein cows. SPANISH JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, 13
(2): e0605
 
Chegini A., Ghavi-hosseinzadeh N. and Hosseini Moghaddam S.H., A.A. Shadparvar(2015) Estimation of relationship between milk yield and different measures of mastitis and hyperkeratosis in Holstein cows. Acta Scientiarum Animal Sciences. 38.
 
Chegini A., Ghavi-hosseinzadeh N. and Hosseini Moghaddam S.H., A.A. Shadparvar(2016) Factors affecting clinical mastitis and effects of clinical mastitis on reproductive performance of Holstein cows. REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE. 167.
 
Chegini A., Ghavi-hosseinzadeh N. and Hosseini Moghaddam S.H., A.A. Shadparvar(2016) Effect of somatic cell count on milk yield in different parities and stages of lactation in Holstein cows of Iran. Agriculturae Conspectus Scientificus. 181.
 
 Mousavi S. F., H. Hosseini Moghaddam, N. Ghavi Hossein-Zadeh, Z. Mirhosseini (2017). Gene expression of HSP90 and HSP70 in four silkworm hybrids (Bombyx mori L.) in response to severe thermal shock. Invertebrate Survival Journal. 14.
 
Moridi M., H. Hosseini Moghaddam Z. Mirhoseini, Massimo Bionaz (2018) Transcriptome analysis showed differences of two purebred cattle and their crossbreds. Italian Jornal of Animal Science. ....
 

 

  تاليفات

حسيني مقدم , س ح ,امام جمعه  ن, گرامي  ع . بررسي انتخاب انفرادي بر صفات اقتصادي چهار واريته  كرم ابريشم . پايان نامه كارشناسي ارشد.دانشگاه تربيت مدرس, 1376.

 

 Proteomic analysis of heat shock proteins related to thermal tolerance in the silkworm, Bombyx mori L. Ph.D Thesis. Seyed Hossein Hosseini Moghaddam

حسيني مقدم , سيد حسين .اصول پرورش كرم ابريشم .انتشارات دانشگاه گيلان . 1384

 حسيني مقدم , سيد حسين .اصول پرورش كرم ابريشم (با تجدید نظر و اضافات) .انتشارات دانشگاه گيلان . 1392

 

  پروژه های تحقيقاتی پايان يافته

 1-    تجزيه واريانس ژنتيكي و تركيب پذيري صفات اقتصادي كرم ابريشم با استفاده از آميزش‌هاي ديآلل .

2-    بررسي مقدار و دفعات تغذيه براي كرم ابريشم هيبريد.
3-    بررسي وضعيت و كيفيت پرورش كرم ابريشم در مناطق مختلف ايران
4-    بررسي راندمان تغذيه‌اي و تهيه جداول استاندارد تغذيه براي كرم ابريشم هيبريد ايران .
5-    شناسايي نشانگرهاي بيوشيميايي مرتبط با صفات توليدي و ماندگاري كرم ابريشم.
6-بررسي مشكلات پرورش دهندگان كرم ابريشم و توليد كنندگان ابريشم ايران (پروژه سازمان بازرسي کشور) 
7- بررسي ميزان بيان پروتئين هاي شوک حرارتي کوچک مولکول در تحمل ژنوتيپ هاي مختلف کرم ابريشم به گرما
 
8- بررسی ژنتیکی مقاومت به ورم پستان در برنامه ملی آمیخته¬گری گاو هلشتاین با گاو بومی گیلان.
 

 شرکت در کنغرانس هاي داخلي و خارجي

 1 . حسيني مقدم، سيد حسين، بررسي تركيب پذيري و هتروزيس در چهار واريتة‌كرم ابريشم - چهاردهمين كنگره گياهپزشكي، اصفهان، 1379.
2 . حسيني مقدم، سيد حسين، بررسي آميزش متقابل ‌ در چهار واريتة‌كرم ابريشم - چهاردهمين كنگره گياهپزشكي، اصفهان، 1379.
3 . حسيني مقدم، سيد حسين، بررسي اثر جنس بر برآورد پارمترهاي ژنتيكي كرم ابريشم ، ششمين همايش دستاوردهاي پژوهشي دانشگاه گيلان ، 1378.
4 . حسيني مقدم، سيد حسين ؛ غلامي، محمد رضا . بررسي هتروزيس بر صفات اقتصادي پيله، ششمين همايش دستاوردهاي پژوهشي دانشگاه گيلان ، 1378
5 . حسيني مقدم، سيد حسين ؛ غلامي، محمد رضا . بررسي پارامترهاي ژنتيكي هتروزيس و قابليت تركيب پذيري خصوصي صفات اقتصادي كرم ابريشم ، اولين سمينار ژنتيك و اصلاح نژاد دام , طيور و آبزيان كشور، كرج،1380
6 . حسيني مقدم سيد حسين , مقدم واحد محمد. برآورد مؤلفه هاي واريانس ژنتيكي و اثرات ژني براي صفات اقتصادي كرم ابريشم با استفاده از مدل هيمن تجزيه ديآلل. شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران . شهريور 1383.
7 . اعتباري ک.، ميرحسيني س. ض.، حسيني مقدم س. ح.، ناصراني م. بررسي تنوع هشت گروه کرم ابريشم با استفاده از مارکرهاي بيوشيميايي. شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران . شهريور 1383.
8 . حسيني مقدم سيد حسين . افزايش دقت در بازبيني ميكروسكپي پروانه هاي مادر كرم ابريشم براي بيماري پبرين با استفاده از فرمالين . اولين كنگره علوم دامي و آبزيان كشور. دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران , شهريور 1383
9. حسيني مقدم سيد حسين ؛ دو، شين ؛ لی ،جون ؛ چن، يواين. تجزيه پروتئوميک پاسخ شوک حرارتی در بافت چربی کرم ابريشم (Bombyx mori L.). پنجمين همايش ملي بيوتکنولوژي ايران. تهران. آذر 1386.

10. حسینی مقدم س ح ، چن ی . 1388. شناسايی پروتئين های شوک حرارتی کوچک مولکول کرم ابريشم با استفاده از الکتروفورز دوبعدی و اسپکترومتری. سومين کنگره پروتئوميکس ايران – تهران.
11. حسینی مقدم س ح ، چن ی . 1388. تاييد بروز پروتئين های شوک حرارتی در کرم ابريشم. يازدهمين کنگره ژنتيک ايران – تهران.
.12. حسینی مقدم س ح ، میرحسینی س ض. . ارزیابی عملکرد تغذیه ای هیبریدهای کرم ابریشم ایران. دهمین همایش علمی- پژوهشی دانشگاه گیلان (18 تا 20 اردیبهشت 1389).
13. حسيني مقدم س ح .. استفاده از پروتئومیکس برای شناسایی پروتئین های مهم کرم ابریشم دهمین همایش علمی- پژوهشی دانشگاه گیلان (18 تا 20 اردیبهشت 1389).
14 .  سيد حسين حسيني مقدم. 1390. تغييرات پروتئوم كرم ابريشم در دوره بازيافت شوك حرارتي..  يازدهمين همايش علمي – پ‍ژوهشي دانشگاه گيلان
15 . سيد حسين حسيني مقدم و سيد ضياءالدين ميرحسيني.1390.  تأثير سطوح مختلف مصرف برگ بر پارامترهاي تغذيه اي چند آميخته كرم ابريشم ايران.  يازدهمين همايش علمي – پ‍ژوهشي دانشگاه گيلان 
16رسول قیامی، ،سید حسین حسینی مقدم، حسین مجتهدی فر، محمد مهدی سوهانی. 1391 مقایسه بروز ژن sHSP21.4 در دو واریته کرم ابریشم در پاسخ به شوک حرارتی..دوازدهمين كنگره ژنتيك ايران. دانشگاه شهيد بهشتي
17 . سيد حسين حسيني مقدم، سيد علي حسيني مقدم.1391 راهكارهاي جديد اشتغال فراگير روستائيان و تقويت امنيت اجتماعي. . اولين همايش ملي اشتغال،‌نظم ، امنيت. دانشگاه گيلان
18. سول قیامی، سید حسین حسینی مقدم، محمد مهدی سوهانی ، حسین مجتهدی فر. 1391.بروز ژنی sHSP19.9 وsHSP20.4 در دو واریته کرم ابریشم در پاسخ به شوک حرارتی.   اولين همايش ملي دانشجويي بيوتكنولو‍ژي. دانشگاه گلستان.
 19. حسینی مقدم، سید حسین، حیدرپور، ندا، مجتهدی فر، حسین، مواج پور، معین الدین، قیامی، رسول. 1391. بررسی بیان ژن رمز کننده یHSP19.9 درهیبریدهای کرم ابریشم در پاسخ به شوک حرارتی. كنفرانس ملي علوم و تكنولوژي هاي نوين زيستي. دانشگاه ملایر. 5 بهمن
20. مجتهدی فر حسین ، حسینی مقدم سید حسین ، مواج پور معین الدین قیامی ، رسول ، حیدرپور ندا. مقایسه بروز ژن sHSP 20.4 در دو ژنوتیپ حساس و مقاوم کرم ابریشم. سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی . دانشگاه فردوسی مشهد. 13 شهریور 1391
21. حسینی مقدم سید حسین ، آزیدهاگ داوود، قدمیاری محمد، قیصری عباسعلی. اثر محدودیت غذایی بر فراسنجه های تغذیه ای در کرم ابریشم دورگه تجارتی. همایش ملی دام و طیور شمال کشور. دانشگاه علوم کشاورزی ساری. 12 اردیبهشت 1392.
22. آیت آللهی محمد، حسینی مقدم سید حسین ، میرحسینی سید ضیاءالدین، علایی حسین. 1393. مقایسه چندشکلی در اینترون 6 ژن لاکتوفرین در گاوهای بومی و آمیخته استان گیلان. سیزدهمین کنگره ژنتیک. دانشگاه شهید بهشتی ، 3-5 خرداد. تهران
23.آیت اللهی محمد ، حسینی‌مقدم سید حسین ، قوی حسین زاده نوید ، یزدانی سید مهران. 1393. مقایسه تعداد سلول های سوماتیک شیر و عوامل مهم موثر بر آن در گاوهای بومی و آمیخته استان گیلان. همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی. تهران
24-آیت اللهی محمد ، حسینی‌مقدم سید حسین ، رضوانی پری‌ناز.1393. مقایسه پارامترهای ژنتیک جمعیت جایگاه ژنی لاکتوفرین در گاو بومی و آمیخته استان گیلان. ششمین گنگره علوم دامی، تبریز
25- رضوانی پریناز ، حسینی مقدم سید حسین ، مریدی میثاق ، روستایی علی مهر محمد ، مهدی زاده مختار. 1393. مقایسه بیان ژن لاکتوفرین در سه جمعیت گاو هلشتاین ، بومی گیلان و آمیخته های حاصل از آن.ششمین گنگره علوم دامی، تبریز
 
26- موسوی سیده فاطمه، حسینی مقدم سید حسین، قوی حسین زاده نوید، مریدی میثاق، حیدرپور ندا، فاضلی مقدم نجمه. 1393. مقایسه‌ی بروز ژن HSP70 در چهار هیبرید کرم ابریشم در پاسخ به شوک حرارتی. ششمین گنگره علوم دامی، تبریز
27- فاضلی مقدم نجمه، حسینی مقدم سید حسین، مریدی میثاق، سوهانی محمد مهدی، موسوی سید فاطمه.1393. مقایسه‌ی بروز ژن HSP70 در والد ماده چهار واریته ی کرم ابریشم در پاسخ به شوک حرارتی شدید. ششمین گنگره علوم دامی، تبریز
28- حسینی مقدم س. ح. (1394)بررسی رویکردهای پرورش و اصلاح نژاد دام ارگانیک. همایش ملی تولیدات ارگانیک دام، طیور و آبزیان- دانشگاه گیلان.
29- حسینی مقدم س. ح. و دلیرصفت س. ب. (1394) ترویج پرورش طیور چراگاهی گامی به سوی تولید گوشت و تخم مرغ ارگانیک. همایش ملی تولیدات ارگانیک دام، طیور و آبزیان- دانشگاه گیلان.
 

 

 
Hosseini Moghaddam S.H & M.R. Gholami (2002) The Combining Ability Effects and Heterosis in the Silkworm (Bombyx mori L.) by Diallel Cross of Eight Inbred Lines. XIX th congress of The International Sericultaral Cominission Proceedings. Thailand.
 
 
Hosseiny M, S.H; Emam Jomeh, N. & M.R. Gholami (2002) Study of Response to Selection in Four Races of Silkworm. Third International Iran and Russia Confference : Agricultural and Natural Resourdes. Moscove.
 
 
Hosseini M., S.H.; Etebari, K.; S.Z. Mirhosseini and L. Matindost (2005) Bio-Economic Study on Feeding Frequency of Silkworm. XXth Congress of the International Sericultural Commission. India.
 
 
S. Hossein Hosseini Moghaddam, Xin Du, JianYing Li, BoXiong Zhong , YuYin Chen (2008) Identification of Heat Shock Proteins in the Silkworm, Bombyx mori Using Two-Dimensional Electrophoresis and Mass Spectrometry. XXIst Congress of the International Sericultural Commission- 3-6 November 2008, Athens, Greece.
 
 
 Seyed Hossein Hosseini Moghaddam,Alireza Seidavi, YuYin Chen (2008) An Overview on the Situation of Sericulture in Iran. XXIst Congress of the International Sericultural Commission- 3-6 November 2008, Athens, Greece.
 
 
Xin Du, S. Hossein Hosseini Moghaddam, Jun Li, YuYin Chen (2008) preliminary study on the relation of cocoon sericin protein protein component with reelability of different silkworm (Bombyx mori) breeds. XXIst Congress of the International Sericultural Commission- 3-6 November 2008, Athens, Greece.  
 
 

  

 دروس تدريس شده :
الف) دوره دکتری: عوامل تنش و مقاومت ژنتیکی در دامپروری
ب) دوره کارشناسی ارشد: بیوتکنولوژی در دامپروری
 ج) دروه های کارشناسي: ژنتيك – اصلاح نژاد دام - طرح آزمايشات كشاورزي – ماشين هاي ويژه دامپروري – اصول پرورش كرم ابريشم – گاوداري- آشنايي با كامپيوتر.- پرورش گوسفند- دامپروری عمومی- پرورش بز- پرورش طیور
 د)   دروه های كارداني : ژنتيك و اصلاح نباتات - تلقيح مصنوعي و تشخيص آبستني

 ترم بهاره -97-98
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه - - - پرورش کرم ابریشم - -
یکشنبه - - ژنومیک تغذیه ای - ژنومیک تغذیه ای -
دوشنبه - - - - - -
سه شنبه عملیات کشاورزی عملیات کشاورزی - - - -
چهارشنبه ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک تولید محصولات کشاورزی و دامی تولید محصولات کشاورزی و دامی - - -


sheep ppt1staff/users/moghaddam/fckeditor_repo/file/second%20part.pdf

sheep ppt2staff/users/moghaddam/fckeditor_repo/file/Third%20part.pdf

تماس با دکتر سید حسین حسینی مقدم
hosseini@guilan.ac.ir
رشت - جاده تهران- دانشگاه گیلان دانشكده علوم کشاورزي- گروه علوم دامي و یا گروه پژوهشي کرم ابريشم
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم