دکتر حمید محبی
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه: گروه فیزیولوژی ورزشی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
دکتر حمید محبی

رتبه علمی: استاد

دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

گروه: گروه فیزیولوژی ورزشیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


مشخصات فردي

 

نام و نام خانوادگي:                                     حميد محبي 

وضعيت تاهل:                                           متاهل

تعداد فرزند:                                              دو فرزند

مدرك تحصيلي:                                        دكتراي فيزيولوژي ورزشي

شغل:                                                     عضو هيات علمي (استاد)

 

 

فاكس:                                                    6690675 (0131)

پست الكترونيكي:                                        mohebbi_h@yahoo.com

                                                                              

 

آدرس محل كار:                                        رشت، دانشكده تربیت بدنی و علوم ورزشي، دانشگاه گيلان، ص پ 1438

تلفن محل كار:                                          6690685 (0131)سابقه تحصيلات

 

كارشناس تربيت بدني                                                       ایران - دانشگاه گيلان  (1364 - 1357)

كارشناس ارشد تربيت بدني(بیولوژی ورزشی)                           ایران - دانشگاه تهران  (1368 - 1365)

دكتراي فيزيولوژي ورزشي                                                  انگلستان - دانشگاه منچستر (1378 - 1373)

 سابقه فعاليت های اجرائی

 

رئيس اداره تربيت بدني دانشگاه گيلان، 1369-1371

مدير گروه تربيت بدني دانشكده علوم انساني دانشگاه گيلان، 1369-1373

معاون آموزشي، تحصیلات تکمیلی و دانشجوئي دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشی دانشگاه گيلان، 1378-1383

سرپرست معاونت پژوهشي پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي وزارت علوم، تحقيقات, فناوري، 1381–1382

رئیس پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي وزارت علوم, تحقيقات، فناوري، 1383–1385

مدیر گروه فیزیولوژی ورزشی دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشی دانشگاه گیلان، 1391- تاکنون

 

کسب نشان، امتیاز یا جایزه ویژه علمی

پایان نامه برتر سال 1380 و 1381 انجمن علمی تربیت بدنی ایران در گرایش فیزیولوژی ورزشی به عنوان استاد راهنما پایان نامه

استاد نمونه دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان سال 1382

پژوهشگر نمونه سال در گروه علوم انسانی و اجتماعی استان گیلان سال 1385

پژوهشگر نمونه دانشگاه گیلان سال 1386

انتخاب کتاب مبانی تغذیه ورزشی (Essentials of Sports Nutrition) به عنوان کتاب شایسته تقدیر در بیست و پنجمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران سال 1387
 

پژوهشگر نمونه سال در گروه علوم انسانی و اجتماعی استان گیلان سال 1388

پژوهشگر نمونه دانشگاه گیلان سال 1390

  چاپ کتاب

 

 1- مبانی تغذیه ورزشی (Essentials of Sports Nutrition- by Fred Brouns and Cerestar Cargill) سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) تهران –چاپ اول 1385- چاپ دوم 1387-چاپ سوم 1388 – چاپ چهارم 1390 - چاپ پنجم 1391

2- اساس بیومکانیک حرکت انسان: مبانی فیزیولوژی حرکت (Biomechanical Basis of Human of Movement: Physiology of Movement) سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) چاپ اول 1389

3- اساس بیومکانیک حرکت انسان: مبانی بیومکانیک حرکت (Biomechanical Basis of Human of Movement: Biomechanical of Movement) سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) چاپ اول 1389

4- عملکرد ایمنی در ورزش و فعالیت ورزشی (Immune Function in Sport and Exercise- by Michael Gleson) سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) تهران –چاپ اول 1391

5- تغذیه ورزشی: مقدمه ی بر تولید انرژی و عملکرد (Sport Nutrition: An Introduction to Energy Production and Performance- by Asker Jeukendrup and Michael Gleeson)، انتشارات حتمی، تهران – چاپ اول شهریور 1391

 

 چاپ مقالات در نشريات معتبر علمی پژوهشی داخل وخارج

 1- حمید محبی تمرينات قدرتي و اثرات آن بر روي ورزشكاران نابالغ. فصلنامه ورزش، شماره دوم، پائيز 1366

 Mohebbi H., Campbell I.T., Keegan M.A., Best C.T., Perera D., Nirmalan M., Harvie M.N., Jennings G., and MacLaren D.P.M. Metabolic and performance-related responses during endurance exercise following carbohydrate loading using a hyperglycaemic hyperinsulinaemic glucose clamp. Journal of Physiology London (1999). 521: 98P.

 Mohebbi H., Campbell I.T., Keegan M.A., Best C.T., Grady K., Sperry D.A., MacLaren D.P.M. and McArdle A. The effect of severity of exercise, intravenous glucose and insulin on carbohydrate metabolism. Journal of Physiology London (2000) 523: 223P-224P

4- دکتر حمید محبی، واكنش هاي هورموني به هيپرگليسمي زمان ورزش طولاني. نشريه حركت، شماره 6, پاييز 1379، ص ص 57-41

5- دکتر مرتضی شهبازی مقدم، دکتر حمید محبی، منصور کارنیا شفارود، اندازه¬گيري و بررسي پارامترهاي سينماتيكي و سينيتكي پرتاب در پرتاب كنندگان نخبه كشور. نشريه حركت، شماره 9، پاييز 1380، ص ص 57-43

6- دکتر حمید محبی، اثر هيپرگليسمي بر متابوليسم كربوهيدرات زمان فعاليت شديد استقامتي. نشريه حركت, شماره 10، زمستان 1380، ص ص 106-87

Mohebbi H., Damirchi A., Rafeei V. A comparison of weight training and plyometrics on muscle strength. The Kaspian Journal, (2002-12-03)

8- رحمانی نیا، دکتر حمید محبی، فرزانه صم، مقايسه نتيجه بارداري و سلامت نوزادان در بدو تولد در مادران ورزشكار و غير ورزشكار. دکتر فرهاد نشريه حركت، شماره 16، تابستان 1382، ص ص 56-39

9- دکتر حمید محبی، هيپرگليسمي و هيپرانسولينمي واكنش IGFBP-1 را به ورزش طولانی مدت در دوچرخه سواران تمرین کرده از بین می برد. نشريه حركت، شماره 17، پائیز 1382، ص ص 79-63

10- دکتر حمید محبی، اثر گلوكز و انسولين در انرژي مصرفي و اكسيداسيون مواد در طول يك فعاليت شديد استقامتی. نشريه المپيك, شماره 3 و 4 (پیاپی 24)، پاییز و زمستان 1382، ص ص 65-51

11- دکتر فرهاد رحمانی نیا، دکتر حمید محبی، ظاهر اعتماد، اثر برنامه تمرين موضعی عضلات شكم بر تغييرات تركيب بدن و لپيدهاي سرم پسران دانش¬آموز. نشريه حرکت، شماره 19، زمستان 1382، ص ص 169–157

 Hamid Mohebbi, Mehr-Ali Hemati-Nezhad and Bita Azemie. The effect of Step Aerobic Training on Total and Regional Body Composition in Young Women. The Kaspian Journal (2003-12-04)

 Hamid Mohebbi, Nader Rahnama, Farhad Rahmani-Nia and Mahbanou Gaderi. Can We Predict Cardiovascular Risk Factors in Women? Cellular & Molecular Biology Letters, (2004) 9:93-96 (Suppl.2)

14- سید محمد مرندی، دکتر حمید محبی، دکتر رضا قراخانلو، دکتر غلامعلی نادری، واکنش¬هایGH, IGF-I, IGFBPs و تستوسترون به یک جلسه فعالیت بدنی شدید. نشريه المپیک، شماره4 (پیاپی 28)، زمستان 1383، ص ص 15-7

15- دکتر حمید محبی، دکتر رحیم رمضانی نژاد، محمد امیری دوماری، آمادگی قلبی – تنفسی، میزان چربی بدن و عوامل خطرزای بیماری کرونری قلب در پسران نوجوان. نشريه المپیک، شماره 1 (پیاپی 29)، بهار 1384، ص ص 114-107

16- دکتر فرهاد رحمانی نیا، دکتر حمید محبی، محمد فتحی، تعیین ارتباط سطح فعالیت بدنی با عوامل خطرزای قلبی–کرونری در کارگران میانسال مرد. نشريه حرکت، شماره 23، بهار 1384، ص ص 97–83

17- دکتر محمد اسماعیل افضل پور، دکتر رضا قراخانلو، دکتر عباسعلی گائینی، دکتر حمید محبی، دکتر مهدی هدایتی، تاثیر تمرینات هوازی متوسط و شدید بر فعالیت آنزیم آریل استراز (ARE) و ظرفیت ضد اکسایشی تام (TAC) مردان سالم غیر فعال. نشريه پژوهش در علوم ورزشی، شماره 9، زمستان 1384، ص ص 123-105

18- ابوطالب باقری، دکتر حمید محبی، دکتر فرهاد رحمانی نیا، ارتباط میزان هزینه ی انرژی (فعالیت بدنی)، آمادگی هوازی و عوامل خطرزای کرونر قلب در دانشجویان پسر غیر¬ورزشکار. نشريه حرکت، شماره 27، بهار 1385، ص ص 87-73

19- دکتر حمید محبی، سید علی حسینی، طاهر افشارنژاد، سید محمد نیازی، رابطه بین قدرت و طول اندام تحتانی با طول و تواتر گام و سرعت متوسط در دوی سرعت. نشریه المپیک، شماره 2 (پیاپی 34)، تابستان 1385، ص ص 51-43

20- دکتر فرهاد رحمانی نیا، دکتر حمید محبی، علیرضا تبریزیان بروجنی، بررسی اثر یک دوره آموزش نظامی بر روی عوامل آمادگی جسمانی و ترکیب بدن سربازان نیروی انتظامی. ورزش دانشگاه انقلاب فصلنامه علمی پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی جهاد دانشگاهی، شماره 3، تابستان 1385، ص ص 67-61

21- دکتر سید محمد مرندی، دکتر حمید محبی، دکتر رضا قراخانلو، دکتر غلامعلی نادری، تاثیر دوازده هفته تمرین مقاومتی بر پاسخ برخی از هورمون های آنابولیک. نشريه پژوهش در علوم ورزشی شماره 11، تابستان 1385، ص ص 91-79

22- دکتر حمید محبی، سید علی حسینی، طاهر افشارنژاد، بررسی اثرات انتقال متقاطع تمرینات قدرتی یک طرفه بر سازگاری عصبی- عضلانی فلکسورهای آرنج. نشريه پژوهش در علوم ورزشی شماره 12، پاییز 1385، ص ص 70-51

23- دکتر حمید محبی، دکتر حسن خزاعی مهدی اصفهانی، اثر تمرینات هوازی بر کنترل گلوکز خون، آمادگی قلبی تنفسی و عوامل خطرزای مرتبط با بیماری های فلبی عروقی در بیماران دیابتی خفیف و شدید غیر وابسته به انسولین. نشریه المپیک، شماره 4 (پیاپی 36)، زمستان 1385، ص ص 24-17

24- دکتر ارسلان دمیرچی، دکتر حمید محبی، سید علی حسینی، اثر تمرينات قدرتی ايزوتونيك بر پارامترهاي الكترونوروگرافي و حداکثر انقباض ارادی در ورزشكاران نشریه المپیک، شماره 3 (پیاپی 39)، پاییز 1386، ص ص 33-23

25- دکتر حمید محبی، سید علی حسینی، طاهر افشارنژاد، ندا آقائی، سعیده شادمهری، مقایسه فعالیت الکتریکی عضلات شکمی و تاکننده های ران دروضعیت های مختلف از حرکات دراز و نشست و کرانچ.، نشریه المپیک شماره 1 (پیاپی 41)، بهار 1387، ص ص 36-27

 M.E. Afzalpour, R. Gharakhanlou, A.A. Gaeini, H. Mohebbi, M. Hedayati, M. Khazaei. The effects of aerobic exercise on the serum oxidized LDL and total antioxidant capacity in non-active men. CVD Prevention and Control (2008) 3:77-82

 Damirchi A, Jalali M, Rahmaninia F, Mohebbi, H. Comparison of EMG activity of knee extensor muscles in knee extension and leg press. Journal of Movement Sciences and Sports (2008) S1:7-12.

28- خدیجه ایراندوست، دکتر فرهاد رحمانی نیا، دکتر حمید محبی، دکتر بهمن میرزایی،دکتر صادق حسن نیا، اثر تمرین هوازی بر غلظت لپتین پلاسمایی زنان با وزن طبیعی و ارتباط آن با چربی زیرپوستی ناحیه شکم، نشریه علوم حرکت انسان، سال اول، شماره 2، پائیز 1387، ص ص 159-151

29- دکتر حمید محبی، الهه طالبی، دکتر فاطمه رهبری¬زاده، اثر شدت تمرین بر غلظت آدیپونکتین پلاسما در موش های صحرائی نر، نشریه المپیک، شماره 4 (پیاپی 44)، زمستان 1387، ص ص 78-71

30- مریم ملائی کوهی، دکتر فرهاد رحمانی نیا، دکتر حمید محبی، بررسی تاثیر برنامه پیشنهادی ورزش همگانی بر عوامل آمادگی جسمانی دختران دانشجو، نشریه مطالعات علوم ورزشی، شماره 1 (جلد 1)، زمستان 1387، ص ص 19-11

31- دکتر حمید محبی، دکتر علی اصغر نورسته، همایون فراهانی، مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی عضلات اکستنسور و فلکسور زانو در دو شیوه مختلف حرکت اسکات، نشریه المپیک، شماره 2 (پیاپی 46)، تابستان 1388، ص ص 16-7

32- دکتر حمید محبی، الهه طالبی، اثر شدت تمرین بر غلظت آدیپونکتین بافت ها در موش های صحرائی نر، نشریه المپیک، شماره 2 (پیاپی 46)، تابستان 1388، ص ص 90-83

 Bahman Mirzae, Khadije Irandoust, Farhad Rahmani-Nia, Hamid Mohebbi, Sadegh Hassan-Nia. Unacylated Ghrelin Levels Increase after Aerobic Exercise Program in Obese Women, Brazilian Journal of Biomotricity (BRJB), 3: 11-20, 2009

 Hamid Mohebbi; Mehrzad Moghadasi, Farhad Rahmani-Nia,Sadegh Hassan-Nia, Hamid Noroozi, Association Among Lifestyle Status, Plasma Adiponectin Level and Metabolic Syndrome in Obese Middle Aged Men. Brazilian Journal of Biomotricity (BRJB), 3: 243-252, 2009

35- دکتر حمید محبی، دکتر فرهاد رحمانی نیا، دکتر داریوش شیخ الاسلامی وطنی، حسن فرجی، اثر شدت و حجم فعاليت ورزشي مقاومتي بر فشارخون، ضربان قلب و هزينه‌ي اكسيژن ميوكارد متعاقب فعاليت، مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، شماره 17، بهار 1388، ص ص 34-27

36- دکتر رحیم رمضانی نژاد، دکتر حمید محبی، دکتر مهرعلی همتی نژاد، سید محمد نیازی، شهرام شفیعی، مقایسه اولویت های نیازهای جسمانی-مهارتی، شناختی و عاطفی دانش آموزان مدارس درس تربیت بدنی و ورزش کشور ، نشریه تعلیم و تربیت، شماره 1 (مسلسل 97)، بهار 1388، ص ص 149-133

37- دکتر رحیم رمضانی نژاد، دکتر حمید محبی، دکتر مهرعلی همتی نژاد، نیازسنجی برنامه درس تربیت بدنی در مدارس ابتدائی کشور، نشريه پژوهش در علوم ورزشی، شماره 22، بهار 1388، ص ص 38-27

38- دکتر رحیم رمضانی نژاد، دکتر مهرعلی همتی نژاد، دکتر حمید محبی، سید محمد نیازی، بررسی نیازهای آموزشی درس تربیت بدنی و ورزش مدارس متوسطه ایران ، نشريه پژوهش در علوم ورزشی، شماره 23، تابستان 1388، ص ص 30-13

39- دکتر حمید محبی، دکتر الهه طالبی گرکانی، دکتر مهدی هدایتی، دکتر روزیتا فتحی، اثر فعالیت ورزشی بر تغییرات آدیپونکتین با وزن مولکولی بالا در موش های صحرایی نر سالم، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، شماره 3،(دوره یازدهم)، شهریور 1388، ص ص 321-315

40- محمد عزیزی، دکتر فرهاد رحمانی نیا، دکتر حمید محبی، دکتر محمد علی آذربایجانی، تاثیر فعالیت بدنی بر تغییرات غلظت کورتیزول و انرژی مصرفی در مردان چاق و لاغر، نشریه (حرکت) علوم زیستی ورزشی، شماره 1، تابستان 1388، ص ص 73-57

41- ندا آقائی، دکتر ارسلان دمیرچی، دکتر حمید محبی، مقایسه هزینه انژری راه رفتن در دامنه ای از سرعت ها بین دختران چاق و با وزن طبیعی، نشريه پژوهش در علوم ورزشی، شماره 23، تابستان 1388، ص ص 74-61

42- دکتر حمید محبی، سعیده شادمهری، دکتر فرهاد رحمانی نیا، اثر نوع فعالیت ورزشی بر میزان اکسیداسیون چربی، MFO و Fatmax در زنان جوان، نشریه المپیک، شماره 3 (پیاپی 47)، پاییز 1388، ص ص 149-139

43- دکتر فرهاد رحمانی نیا، دکتر حمید محبی، محمد عزیزی، تاثیر ریتم شبانه روزی بر پاسخ کورتیزول و انرژی مصرفی در مردان چاق و لاغر، نشریه المپیک، شماره 4 (پیاپی 48)، زمستان 1388، ص ص 122-113

44- Hamid Mohebbi, Farhad Rahmani nia, Dariush Sheikholeslami Vatani, Hassan Faraji, Post-resistance exercise hypotensive responses at different intensities and volumes. FACTA UNIVERSITATIS (Series: Physical Education and Sport), 7:171-179, 2009

45- دکتر حمید محبی، ابوذر جوربنیان، سعید یونسی، رضا معصومی راد، سنجش نگرش ورزشکاران تیم های ملی نسبت به مواد معدنی و مکمل های ویتامینی، دو فصلنامه علوم حرکت انسان (فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی)، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، ص ص 286-279

46- دکتر خدیجه ایراندوست، دکتر فرهاد رحمانی نیا، دکتر حمید محبی، دکتر بهمن میرزایی،دکتر صادق حسن نیا، اثر تمرین هوازی بر مولکول های آسیل دار و غیرآسیل دار گرلین در زنان چاق، نشريه پژوهش در علوم ورزشی، شماره 25، زمستان 1388، ص ص 120-105

47- ندا آقائی، دکتر حمید محبی، دکتر ارسلان دمیرچی، مقایسه سرعت ترجیحی و هزینه انرژی راه رفتن بین زنان چاق و با وزن طبیعی، نشريه پژوهش در علوم ورزشی، شماره 25، زمستان 1388، ص ص 170-159

48- دکتر فرهاد رحمانی نیا، دکتر حمید محبی، مصطفی قلی صابریان بروجنی، اثر پیاده روی بر کیفیت، کمیت و برخی پارامترهای فیزیولوژیک مرتبط با خواب در مردان سالمند، (فصلنامه حرکت) علوم زیستی ورزشی، شماره 3، زمستان 1388، ص ص 126-111

49- دکتر رحیم رمضانی نژاد، دکتر حمید محبی، دکتر ارسلان دمیرچی، مقایسه دیدگاه ها و انگیزه های دانشجویان ورزشکار ایرانی و غیر ایرانی نسبت به فعالیت های بدنی و ورزشی، (فصلنامه حرکت)، مدیریت ورزشی، شماره 3، زمتان 1388، ص ص 182-167

50- ساره شاه حیدری، دکتر علی اصغر نورسته، دکتر حمید محبی، فرزانه ساکی، ارتباط بين قدرت عضلالات پا، استقامت عضلات تنه، دامنة حركتي اندام تحتاني و ويژگي هاي آنتروپومتري با تعادل در زنان ورزشكار، (فصلنامه حرکت)، طب ورزشی، شماره 3، زمستان 1388، ص ص 23-5

51- دکتر حمید محبی، مهرزاد مقدسی، دکتر فرهاد رحمانی نیا، دکتر صادق حسن نیا، دکتر حمید نوروزی، اثر دوازده هفته تغيير فعاليت هاي زندگي بر بيان ژن و غلظت پلاسمايي آديپونکتين در مردان چاق، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، دوره دوازدهم، شماره 1، اردیبهشت 1389، ص ص 33-25

52- دکتر حمید محبی، دکتر ارسلان دمیرچی، هادی روحانی، سعیده شادمهری، مقایسه حداكثر اكسيداسيون چربي (MFO) در دانشجویان زن و مرد غيرورزشكار، نشریه المپیک، شماره 2 (پیاپی 50)، تابستان 1389، ص ص 52-43

53- خدیجه ایراندوست، دکتر فرهاد رحمانی نیا، دکتر حمید محبی، دکتر بهمن میرزائی، دکتر صادق حسن نیا، اثر تمرین هوازی بر غلظت گرلين و لپتین پلاسمایی زنان چاق و با وزن طبیعی، نشریه المپیک، شماره 2 (پیاپی 50)، تابستان 1389، ص ص 99-87

 Hassan Faraji, Hamid Mohebbi, Farhad Rahmani nia, Dariush Sheikholeslami Vatani, Post-exercise responses in blood pressure, heart rate and rate pressure prouduct in endurance and resistance exercise. Medicina dello Sport, 63(2):221-237, 2010

55- دکتر حمید محبی، مهرزاد مقدسی، دکتر فرهاد رحمانی نیا، دکتر صادق حسن نیا، دکتر حمید نوروزی، اثر 12 هفته فعالیت شدید هوازی و یک هفته بی تمرینی بر غلظت آدیپونکتین پلاسما، مقاومت به انسولین و حجم چربی مرکزی و محیطی در مردان میانسال چاق، نشریه المپیک، شماره 3 (پیاپی 51)، پائیز 1389، ص ص 46-33

56- دکتر بهمن میرزایی، دکتر حمید محبی، مرتضی سنگدوینی، مقایسه اثر تمرین مقاومتی یک نوبت و سه نوبت بر قدرت، استقامت و حجم عضلانی در مردان تمرین نکرده، پژوهش نامۀ علوم ورزشی (پژوهش نامۀ فیزیولوژی ورزشی کاربردی)، شماره 11، بهار و تابستان 1389، ص ص 92-79

57- دکتر مهرزاد مقدسی، دکتر حمید محبی، دکتر فرهاد رحمانی نیا، دکتر صادق حسن نیا، اثر 12 هفته اصلاح فعالیت در زندگی بر hs-CRP سرم و حجم چربی مرکزی و محیطی در مردان میانسال چاق، نشريه پژوهش در علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزشی)، شماره 27، تابستان 1389، ص ص 60-45

58- مصطفی قلی صابریان بروجنی، دکتر فرهاد رحمانی نیا، دکتر حمید محبی، آثار فعالیت بدنی بر بی خوابی در سالمندان،فصل نامه علمی پیک سلامتی، شماره 25، تابستان 1389، ص ص 23-20

59- دکتر رحیم رمضانی نژاد، دکتر حمید محبی، دکتر مهرعلی همتی نژاد، توصیف نیازهای آموزشی دانش¬آموزان دوره راهنمایی کشور در درس تربیت بدنی و ورزش از دیدگاه متخصصان، معلمان، دانش آموزان و والدین کشور، نشریه پژوهش در علوم ورزشی (مدیریت ورزشی)، شماره 27، تابستان 1389، ص ص 65-47

60- احسان اصغری، دکتر حمید محبی، دکتر ارسلان دمیرچی، پریسا امینی، مقایسه میانگین و اوج ضربان قلب، اکسیژن مصرفی و درک فشار کار در فعالیت های تناوبی مختلف باشدت VVO2max. نشريه پژوهش در علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزشی)، شماره 28، پاییز 1389، ص ص 114-103

61- دکتر رحیم رمضانی نژاد، دکتر حمید محبی، دکتر مهرعلی همتی نژاد، دکتر علیمحمد امیرتاش، سید محمد نیازی، مقایسه اهداف اختصاصی درس تربیت بدنی و ورزش از دیدگاه متخصصان، معلمان، دانش آموزان و والدین کشور، نشریه علوم حرکتی و ورزش، سال هشتم، جلد دوم، شماره 16، پائیز و زمستان 1389، ص ص

62- دکتر علی اصغر نورسته، دکتر حمید محبی، ساره شاه حیدری، مقایسۀ تعادل ایستا و پویا در ورزشکاران رشته های مختلف، (فصلنامه حرکت)، طب ورزشی، شماره 5، پائیز و زمستان 1389، ص ص 22-5

63- بابک عبادی، دکتر فرهاد رحمانی نیا، دکتر حمید محبی، کریم آزالی علمداری، اثر شدت های متفاوت فعالیت هوازی و مقاومتی حاد بر اشتها در مردان غیر فعال چاق و لاغر، نشريه پژوهش در علوم ورزشی، (فیزیولوژی ورزشی)، شماره 8، زمستان 1389، ص ص 56-43

 Hamid Mohebbi, Mohammad Azizi, Maximal fat oxidation at the different exercise intensity in obese and normal weight men in the morning and evening. Journal of Human Sport and Exercise, 6 (1):49-58, 2011

 Elahe Talebi Garekani, Hamid Mohebbi, Robert R. Kraemer, Rozita Fathi, Exercise training intensity/volume affects plasma and tissue adiponectin concentrations in the male rats. Peptides, 32:1008-1012, 2011

 Hamid Mohebbi, Mohammad Azizi, Elma Tabari, Effect of time of day on MFO and Fatmax during exercise in obese and normal weight women. FACTA UNIVERSITATIS (Series: Physical Education and Sport), 9:69-79, 2011

 Irandoust K., Rahmani-Nia F., Mohebbi H., Mirzaei B., Effect of aerobic training on acylated and des-acylated ghrelin in obese women. The international Association for the Study of Obesity. Obesity Reviews 12 (Suppl.1) 2011,63-273 (T3: P.049)

 Mehrzad Moghadasi, Hamid Mohebbi, Farhad Rahmani-Nia,Sadegh Hassan-Nia, Hamid Noroozi, Nazanin Pirooznia, High-intensity endurance training improves adiponectin mRNA and plasma concentrations. Eurpean Journal of Applied Physiology, -, 2011

 Mehrzad Moghadasi, Hamid Mohebbi, Farhad Rahmani-Nia,Sadegh Hassan-Nia, Hamid Noroozi, Effect of short-term lifestyle activity modification on adiponectin mRNA expression and plasma concentration. Eurpean Journal of Sport Science, 1-8, 2011

 H. Mohebbi, H. Rohani, M. Esfahani. The Effect of aerobic training on glycemic control, fitness, and cardiovascular risk factors in patients with mild and severe type 2 diabetes, Medicina dello Sport, 64(4): 285-295, 2011

 D. P. M. MacLaren, H. Mohebbi, M. Nirmalan, M. A. Keegan, C. T. Best, D. Perera, M. N. Harvie, I. T. Campbell. Effect of a 2-h hyperglycemic–hyperinsulinemic glucose clamp to promote glucose storage on endurance exercise performance. Eurpean Journal of Applied Physiology, 111:2105–2114, 2011

72- Hamid Mohebbi, Mohammad Azizi, Hiwa Moradiani, Effect of 8 weeks low and high intensity of resistance training on leukocyte count, Igg, cortisol and lactate concentration in untrained men. World Applied Science Journal (WASJ), 16 (7): 949-954, 2012

73- دکتر حمید محبی، حسین حاجیلو، دکتر ارسلان دمیرچی، هادی روحانی، اثر شدت تمرین هوازی بر ترکیب و توزیع چربی بدن مردان دارای اضافه وزن، نشریه المپیک، شماره (پیاپی 56)، زمستان 1390، ص ص 103-91

74- دكتر مهرزاد مقدسي، دكتر حميد محبي، محدثه السادات نعمت الله زاده ماهاني، اثر ۱۲ هفته اصلاح فعاليت هاي بدني در زندگي، بر ميزان اکسيد شده ي سرم در مردان چاق LDL- كلسترول، مجله ي غدد درون ريز و متابوليسم ايران دوره ي سيزدهم، شماره ي ۵، دي ۱۳۹۰، ص ص ۴۹۲-۴۸۶

75- الهام فیاض، دکتر حمید محبی، دکتر ارسلان دمیرچی، مرتضی اکبر، رابطۀ سطح فعاليت بدني، قدرت ایزومتریک عضلات و شاخص‌هاي آنتروپومتريك در زنان جوان، نشریه سوخت و ساز و فعالیت بدنی، شماره 2، پائیز 1390، ص ص 107-116

76- الهام فیاض، دکتر حمید محبی، دکتر ارسلان دمیرچی، سطح فعاليت بدنی، کلسيم دريافتی، منابع تامين کننده کلسيم و شاخص های آنتروپومتريک درزنان جوان دانشگاهی، مجله ي غدد درون ريز و متابوليسم ايران دوره ي سیزدهم، شماره ي 6، اسفند 1390، ص ص 704-697

77- مروارید هاشمی صبور، دکتر حمید محبی، دکتر فرهاد رحمانی نیا، محمد رضا فدائی، اثر تمرین بی تمرینی بر برخی ویژگی های آنتروپومتریکی دختران غیرورزشکار، فصلنامه تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی، شماره 8، زمستان 1388، ص ص 13-20

78- راحله نعمتی، دکتر فرهاد رحمانی نیا، دکتر حمید محبی، آیا ورزشکاران نخبه بیش از غیرورزشکاران مستعد اختلال تغذیه اند؟ نشريه پژوهش در علوم ورزشی، (فیزیولوژی ورزشی)، شماره 12، زمستان 1390، ص ص 146-131

 S. Shahhedari, A.A. Norasteh, H. Mohebbi. Comparison of balance control in female athletes in different sports, Medicina dello Sport, 65(1):37-47, 2012.

 Alireza Delpasand, Hamid Mohebbi, Hojatolah Karimi Jashni, Saeedeh Erfanian, Hossein Kargar. Effect of exercise training on adiponectin concentration and insulin resistance in streptozocin-induced diabetic female rats. Archives Des Sciences, 65(8):112-120, 2012

81- مهدیه پیرانی، دکتر حمید محبی، دکتر بابک نخستین روحی، ابوالفضل خوری، مقايسة نقصهاي عملكردي در زنان ورزشكار دانشگاهي مبتلا به پاي چرخش يافته به داخل فزاينده، (فصلنامه حرکت)، طب ورزشی، شماره 7، پائیز و زمستان 1390، ص ص 30-19

 H. Mohebbi, N. Rahnama, M. Moghadassi and K. Ranjbar, Effect of Creatine Supplementation on Sprint and Skill Performance. World Applied Science Journal (WASJ), , 2012

83- فراس حسینو، دکتر حمید محبی، دکتر فرهاد رحمانی نیا‍، دکتر ارسلان دمیرچی، اثر دو الگوي تمرين مقاومتي هرمي مسطح و دوگانه بر توان هوازي و توان بي هوازي بازيكنان جوان فوتبال ليگ برتر سوريه، نشریه المپیک، شماره 2 (پیاپی 58)، تابستان 91 ، ص ص 98-85

84- مرتضی سنگدوینی، دکتر بهمن میرزایی، دکتر حمید محبی، مقایسه اثر تمرین مقاومتی یک نوبت و سه نوبت بر قدرت، استقامت و حجم عضلانی بالا تنه و پایین تنه، نشریه سوخت و ساز و فعالیت ورزشی ، شماره 3، بهار و تابستان 1391، ص ص – 61-51

85- فراس حسینو، دکتر حمید محبی، دکتر فرهاد رحمانی نیا‍، دکتر ارسلان دمیرچی، مقایسه اثر تمرین مقاومتي با الگوی هرمی مسطح و دوگانه بر برخی شاخص های آمادگی جسمانی و پیکرسنجی در بازیکنان جوان نخبه فوتبال، نشریه سوخت و ساز و فعالیت ورزشی، شماره 3، بهار و تابستان 1391، ص ص – 82-73


 

 ارائه مقاله در کنگره های معتبر ملی، منطقه ای و بین المللی

 

1- حمید محبی، تاثير گلوكز و انسولين در مصرف گليكوژن عضله هنگام ورزش- كنگره بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي آموزش عالي – تهران – 5 تا 7 اسفند ماه 1376

2- دکتر حمید محبی، واكنش هاي متابوليكي طي فعاليت هاي استقامتي و عملكرد ورزشي پس از اضافه كردن منابع كربوهيدراتي بدن با استفاده از روش هيپرگليسمي – هيپر انسولينمي – كلمپ گلوكز- دومين همايش بين المللي و سومين همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي – تهران – 4 و 5 اسفند ماه 1378

3- دکتر حمید محبی، آيا واكنش IGFBP-1 به فعاليت استقامتي در اثر هيپرگليسمي و هيپرانسولينمي از بين خواهد رفت؟- چهارمين همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي – دانشگاه گيلان – 3 و 4 اسفند ماه 1379

4- دکتر حمید محبی، دکتر مهر علی همتی نژاذ، طاهره ندائی، بررسي اثر شدت گرم كردن بر زمان واكنش, زمان حركت و زمان اجراي دختران دانشجو- چهارمين همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي – دانشگاه گيلان – 3 و 4 اسفند ماه 1379

5- دکتر حمید محبی، منصور کارنیا، بررسي ارتباط بين زوايا, دامنه حركت دست ها و جابجائي مركز ثقل بدن دوندگان استقامتي با زمان اجرا- چهارمين همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي – دانشگاه گيلان – 3 و 4 اسفند ماه 1379

6- دکتر حمید محبی، واكنش هاي هورموني و متابوليكي به هيپرگليسمي زمان فعاليت شديد استقامتي- كنگره بين المللي پزشكي ورزشي – دانشگاه علوم پزشكي شيراز – 10 و 11 اسفند ماه 1379

7- دکتر حمید محبی، دکتر ارسلان دمیرچی، کریم خلاقی، اثر تمرينات تناوبي هوازي و بي هوازي بر پارامترهاي فيزيولوژيكي خون- كنگره بين المللي پزشكي ورزشي – دانشگاه علوم پزشكي شيراز – 10 و 11 اسفند ماه 1379

8- دکتر حمید محبی، واكنش هاي هورموني به هيپرگليسمي زمان ورزش طولاني- هفتمين همايش علمي و پژوهشي دانشگاه گيلان, 14 اسفند ماه 1379

9- دکتر حمید محبی، اثر گلوكز و انسولين در انرژي مصرفي و اكسيداسيون مواد در طول يك فعاليت شديد استقامتي- سومين همايش بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي– تهران – 7 و 9 اسفند ماه 1380

10- دکتر حمید محبی، سازگاري هاي عضلاني-اسكلتي به ورزش- دوره آموزش بين المللي پزشكي ورزش زير نظر كميسيون پزشكي IOC – تهران – 2 – 4 بهمن ماه 1381

11- دکتر فرهاد رحمانی نیا، دکتر حمید محبی، فرزانه صم، مقايسه نتيجه بارداري و سلامت نوزادان در بدو تولد در مادران ورزشكار و غير ورزشكار- پنجمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی – اهواز – 6 تا 8 اسفند ماه 1381

12- دکتر حمید محبی، دکتر فرهاد رحمانی نیا، مهبانو قادری درصد چربی بدن، فعالیت بدنی و عوامل خطرزای قلبی-عروقی در زنان میانسال- دومین کنگره خاورمیانه ای ایچپر International Council of Health, Physical Education, Recreation, Sport and Dance (ICHPER) – تهران 10 تا 12 آذر ماه 1382

13- وحید رفیعی، دکتر حمید محبی، دکتر ارسلان دمیرچی، اثر یک دوره تمرینات پلایومتریک و قدرتی با وزنه روی زمان واکنش و نیروی گشتاوری عضلات- چهارمین همايش بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي– تهران – 28 تا 30 بهمن ماه 1382

14- دکتر حمید محبی، دکتر رحیم رمضانی نژاد، محمد امیری دوماری، آمادگی قلبی-تنفسی، میزان چربی و عوامل خطرزای بیماری کرونری قلب در پسران نوجوان- چهارمین همايش بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي– تهران – 28 تا 30 بهمن ماه 1382

15- مهدی اصفهانی، دکتر حمید محبی، دکتر حسن خزاعی، اثر تمرینات هوازی بر کنترل گلوکز خون، آمادگی قلبی-تنفسی و عوامل خطرزای مرتبط با بیماری های قلبی-عروقی در بیماران دیابتی خفیف و شدید غیر وابسته به انسولین- چهارمین همايش بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي– تهران – 28 تا 30 بهمن ماه 1382

16- سید محمد مرندی، دکتر حمید محبی، دکتر رضا قراخانلو، دکتر غلامعلی نادری، تاثیر یک دوره تمرین مقاومتی بر Testosterone, IGFBPs, IGF-I, GH. - دومین همایش علمی دانشجوئی تربیت بدنی و علوم ورزشی – اصفهان – 11 تا 12 مرداد ماه 1383

17- مهدی شیری، دکتر حمید محبی، دکتر حمید رجبی، ارتباط فعالیت جسمانی، آمادگی هوازی و ترکیب بدنی با عوامل خطر زای قلبی عروقی در مردان میانسال- نخستین همايش بين المللي علوم ورزشي دانشگاه های حاشیه دریای خزر – رشت – 15 شهریور ماه 1383

18- حسین حیدری نیک، دکتر حمید محبی، دکتر حیدر صادقی، مقایسه پارامتر های سینماتیکی و سینتیکی مراحل مختلف پرش طول جفت در گروه های سنی مختلف- نخستین همايش بين المللي علوم ورزشي دانشگاه های حاشیه دریای خزر – رشت – 15 شهریور ماه 1383

19- مهدی اصفهانی، دکتر حمید محبی، دکترمحمد حسن خزاعی، اثرات تمرینات بدنی هوازی و بی تمرینی بر کنترل گلوکز خون و آمادگی قلبی-تنفسی در بیماران غیر وابسته به انسولین- نخستین همايش بين المللي علوم ورزشي دانشگاه های حاشیه دریای خزر – رشت – 15 شهریور ماه 1383

20- علیرضا تبریزیان بروجنی، دکتر فرهاد رحمانی نیا، دکتر حمید محبی، اثر یک دوره آموزش نظامی بر روی عوامل آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی سربازان نیروی انتظامی- نخستین همايش بين المللي علوم ورزشي دانشگاه های حاشیه دریای خزر – رشت – 15 شهریور ماه 1383

21- ابوطالب باقری، دکتر حمید محبی، دکتر فرهاد رحمانی نیا، ارتباط میزان هزینه ی انرژی، آمادگی هوازی و عوامل خطرزای کرونر قلب در دانشجویان پسر- ششمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی – اصفهان – 11 تا 13 اسفند ماه 1383

22- ایرج صدری، دکتر ارسلان دمیرچی، دکتر حمید محبی، مقایسه تغییرات EMG عضلات دلتوئید قدامی و بخش ترقوه ای سینه ای بزرگ در حرکات پرس سینه با هالتر و دمبل- پنجمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی – ششمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی – اصفهان – 11 تا 13 اسفند ماه 1383

23- محمد جلالی، دکتر ارسلان دمیرچی، دکتر حمید محبی، مقایسه تغییرات الکترومیوگرافی (EMG) عضلات اکستنسور زانو در حرکت پرس پا و اکستنشن زانو– ششمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی– اصفهان – 11 تا 13 اسفند ماه 1383

24- الهام فیاض، دکتر حمید محبی، دکتر ارسلان دمیرچی، بررسی سظح فعالیت بدنی، کلسیم دریافتی و عادات عوامل موثر بر جذب کلسیم در زنان جوان دانشگاهی- پنجمین همايش بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي– تهران – 2 تا 4 اسفند ماه 1384

25- دکتر فرهاد رحمانی نیا، دکتر حمید محبی، محمد فتحی، تعیین ارتباط سطح فعالیت بدنی با عوامل خطرزای قلبی – کرونری در کارگران میانسال مرد- پنجمین همايش بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي– تهران – 2 تا 4 اسفند ماه 1384

26- دکتر محمد¬اسماعیل افضل پور، دکتر رضا قراخانلو، دکتر عباسعلی گائینی، دکتر حمید محبی، دکتر مهدی هدایتی، تاثیر تمرینات هوازی متوسط و شدید بر فعالیت آنزیم آریل استراز (ARE) و ظرفیت ضد اکسایشی تام (TAC) مردان سالم غیر فعال- پنجمین همايش بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي– تهران – 2 تا 4 اسفند ماه 1384

27- مریم ملائی کوهی، دکتر فرهاد رحمانی نیا، دکتر حمید محبی، بررسی تاثیر برنامه پیشنهادی ورزش همگانی بر عوامل آمادگی جسمانی دختران دانشجو - پنجمین همايش بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي– تهران – 2 تا 4 اسفند ماه 1384

28- دکتر فرهاد رحمانی نیا، دکتر حمید محبی، ظاهر اعتماد، اثر برنامه تمرین موضعی عضلات شکم بر تغییرات ترکیب بدن و لیپیدهای سرم - پنجمین همايش بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي– تهران – 2 تا 4 اسفند ماه 1384

29- سید علی حسینی، دکتر حمید محبی، طاهر افشار نژاد، سید محمد نیازی، رابطه بین قدرت و طول اندام تحتانی با طول و تواتر گام و سرعت متوسط در دوی سرعت – اولین کنگره بین المللی رویکردهای نوین تربیت بدنی و علوم ورزشی – تهران – دانشگاه آزاد اسلامی – اول و دوم اسفند ماه 1385

30- تدا آقائی، دکتر ارسلان دمیرچی، دکتر حمید محبی، سید علی حسینی، اثر تمرینات قدرتی ایزوتونیک بر پارامتر های الکترونوروگرافی و حداکثر انقباص ارادی در ورزشکاران – هفتمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اسفند 1385

31- سعیده شادمهری، دکتر حمید محبی، سید علی حسینی، طاهر افشار نژاد، ندا آقائی، بررسی میزان فعالیت عضلات شکمی و فلکسورهای ران در و ضعیت های مختلف از حرکات دراز و نشست و کرانچ – هفتمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اسفند 1385

32- مهرزاد مقدسی، دکتر حمید محبی، دکتر رحیم رمضانی نژاد، اثر یک نوع برنامه بازتوانی قلبی بر سلامت جسمانی و عمومی پس از سکته قلبی (تحقیق موردی) – هفتمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اسفند 1385

33- دکتر حمید محبی، دکتر علی اصغر نورسته، همایون فراهانی، مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی عضلات اکستنسور و فلکسور زانو در دو شیوه مختلف حرکت اسکات – اولین کنفرانس بین المللی مهندسی ورزش ایران – دانشگاه آزاد اسلامی – 20 و 21 آذر 1386

34- دکتر حمید محبی، دکتر ارسلان دمیرچی، الهام فیاض، بررسي سطح فعاليت بدني، قدرت عضلاني و شاخص هاي آنتروپومتريك موثر بر BMD در زنان جوان – هشتمین همایش علمی – پژوهشی دانشگاه – دانشگاه گیلان – 11 تا 13 اسفند 1386

35- دکتر حمید محبی، دکتر فرهاد رحمانی نیا، مروارید هاشمی صبور، اثر تمرین و بی تمرینی بر پارامترهای آنتروپومتریکی دختران دانشجوی غیر ورزشکار با توجه به عامل وزن – هشتمین همایش علمی – پژوهشی دانشگاه – دانشگاه گیلان – 11 تا 13 اسفند 1386

36- دکتر حمید محبی، الهه طالبی، پیام سعیدی، تاثیر وزن بدن بر مولفه های سینماتیکی اندام تحتانی در خلال راه¬رفتن – هشتمین همایش علمی – پژوهشی دانشگاه – دانشگاه گیلان – 11 تا 13 اسفند 1386

37- پیام سعیدی، دکتر حمید محبی، محمد عزیزی، بررسی اثر وزن بر متغیرهای منتخب زمانی در خلال راه¬رفتن – هشتمین همایش علمی – پژوهشی دانشگاه – دانشگاه گیلان – 11 تا 13 اسفند 1386

38- دکتر رحيم رمضاني نژاد، دکتر حميد محبی، دکتر ارسلان دميرچي، مقايسه ديدگاه ها و انگيزه¬هاي دانشجويان ورزشكار ايراني و غيرايراني نسبت به فعاليت¬هاي بدني و ورزشي – هشتمین همایش علمی – پژوهشی دانشگاه – دانشگاه گیلان – 11 تا 13 اسفند 1386

39- الهه طالبی، دکتر حمید محبی، دکتر فاطمه رهبری زاده، اثر شدت تمرین بر غلظت آدیپونکتین پلاسما در موش های صحرائی نر – ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی – کیش – 14 تا 16 اسفند 1386

40- سعیده شادمهری، دکتر حمید محبی، دکتر فرهاد رحمانی نیا، اثر حالت تمرین بر اکسیداسیون چربی حین فعالیت ورزشی – ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی – کیش – 14 تا 16 اسفند 1386

41- عبدالله خدادادی، دکتر حمید محبی، دکتر رحیم رمضانی¬نژاد، بررسی و تعیین ارتباط بین فعالیت بدنی و برخی عوامل آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی با شیوه های برخورد با استرس – ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی – کیش – 14 تا 16 اسفند 1386

42- دکتر ارسلان دمیرچی، دکتر حمید محبی، سید علی حسینی، ندا آقایی، بررسی سازگاری های عصبی درون عضلانی و برون عضلانی به دنبال تمرینات قدرتی ایزوتونیک در اندام تحتانی – ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی – کیش – 14 تا 16 اسفند 1386

43- ندا آقایی بهمن بگلو، دکتر ارسلان دمیرچی، دکتر حمید محبی، هادی روحانی، بررسی و مقایسه هزینه انرژی راه رفتن در دامنه ای از سرعت ها بین زنان چاق و زنان با وزن طبیعی – ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی – کیش – 14 تا 16 اسفند 1386

44- محمد عزیزی، دکتر فرهاد رحمانی نیا، دکتر حمید محبی، دکتر محمد علی آذربایجانی، محسن ابراهیمی، تاثیر فعالیت بدنی بر تغییرات غلظت کورتیزول و انرژی مصرفی در مردان چاق و لاغر– ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی – کیش – 14 تا 16 اسفند 1386

45- دکتر رحیم رمضانی نژاد، دکتر حمید محبی، دکتر مهرعلی همتی نژاد، سید محمد نیازی، مقایسه اولویت نیازهای جسمانی، مهارتی، شناختی و عاطفی دانش آموزان در درس تربیت بدنی و ورزش مدارس کشور، اولین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی، آمل، دانشگاه غیرانتفاعی شمال – 15 و 16 آبان 1387

46- دکتر حمید محبی، دکتر ارسلان دمیرچی، هادی روحانی، سعیده شادمهری، مقایسه حداکثر اکسیداسیون چربی (MFO) در دانشجویان زن و مرد غیر ورزشکار، نهمین همایش علمی – پژوهشی دانشگاه – دانشگاه گیلان – 4 تا 5 اسفند 1387

47- دکتر حمید محبی، سعید یونسی، ابوذر جوربنیان، رضا معصومی راد، دانش، نگرش، و میزان مصرف مکمل¬های ویتامین و مواد معدنی ورزشکاران تیم¬های ملی، نهمین همایش علمی – پژوهشی دانشگاه – دانشگاه گیلان – 4 تا 5 اسفند 1387

48- خدیجه ایراندوست، دکتر فرهاد رحمانی نیا، دکتر حمید محبی، دکتر بهمن میرزائی، دکتر صادق حسن نیا، مقایسه اثر تمرین هوازی بر غلظت گرلین پلاسمایی در زنان چاق و با وزن طبیعی، نهمین همایش علمی – پژوهشی دانشگاه – دانشگاه گیلان – 4 تا 5 اسفند 1387

49- دکتر حمید محبی، بررسي فعاليت بدني ايرانيان، (سخنران کلیدی) اولین همایش ملی فیزیولوژی ورزشی – دانشگاه رازی کرمانشاه - 14 تا 15 اسفند 1387

50- دکتر الهه طالبی، دکتر حمید محبی، بررسی تغییرات آدیپو نکتین با وزن مولکولی بالا پس از فعالیت ورزشی در موش های نر سالم، اولین همایش ملی فیزیولوژی ورزشی – دانشگاه رازی کرمانشاه - 14 تا 15 اسفند 1387

51- خدیجه ایراندوست، دکتر فرهاد رحمانی نیا، دکتر حمید محبی، دکتر بهمن میرزائی، دکتر صادق حسن نیا، اثر تمرين هوازي بر غلظت لپتين پلاسمايي زنان با وزن مطلوب و ارتباط آن با چربي زيرپوستي ناحية شكم، اولین همایش ملی فیزیولوژی ورزشی – دانشگاه رازی کرمانشاه - 14 تا 15 اسفند 1387

52- خدیجه ایراندوست، دکتر فرهاد رحمانی نیا، دکتر حمید محبی، دکتر بهمن میرزائی، دکتر صادق حسن نیا، اثرتمرين هوازي بر ميزان گرلين آسيل دار و غير آسيل دار پلاسمايي، اولین همایش ملی فیزیولوژی ورزشی – دانشگاه رازی کرمانشاه - 14 تا 15 اسفند 1387

53- الهام فیاض، دکتر حمید محبی، دکتر ارسلان دمیرچی، بررسي سطح فعاليت بدني، قدرت ايزومتريك عضلات و شاخص هاي آنتروپومتريك موثر بر تراكم استخواني در زنان جوان، اولین همایش ملی فیزیولوژی ورزشی – دانشگاه رازی کرمانشاه - 14 تا 15 اسفند 1387

54- مهرزاد مقدسی، دکتر حمید محبی، دکتر فرهاد رحمانی نیا، ارتباط ميان شيوه زندگي، غلظت آديپونكتين پلاسما و سندرم متابوليك، اولین همایش ملی فیزیولوژی ورزشی – دانشگاه رازی کرمانشاه - 14 تا 15 اسفند 1387

55- محمد امیری دوماری، دکتر حمید محبی، دکتر رحیم رمضانی نژاد، عابدین خسروی، ارتباط فعاليت بدني، آمادگي هوازي و تركيب بدني در پسران نوجوان، اولین همایش ملی فیزیولوژی ورزشی – دانشگاه رازی کرمانشاه - 14 تا 15 اسفند 1387

56- احسان اصغری، دکتر ارسلان دمیرچی، دکتر حمید محبی، بررسی پاسخ های فیزیولوژیکی و میزان درک فشار کار در طی سه نوع فعالیت تناوبی مختلف با شدت vVO2max، دومین همایش منطقه‌ای ورزش برای همه، دانشگاه آزاد زنجان – 29 مرداد 1388

57- احسان اصغری، دکتر ارسلان دمیرچی، دکتر حمید محبی، بررسی میزان ادراک از درد ناشی از فشار کار در طی فعالیت های تداومی و تناوبی شدید، نهمین همایش سالیانه انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران (اولین همایش بین المللی درد) بندر انزلی، دهکده ساحلی، 19-21 اردیبهشت 1388

58- خدیجه ایراندوست، دکتر فرهاد رحمانی نیا، دکتر حمید محبی، دکتر بهمن میرزائی، دکتر صادق حسن نیا، فعالیت بدنی، چاقی و پیپتید های معده ای گرلین، ابستاتین، اولین همایش منطقه ای چاقی و عوارض ناشی از آن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، 25 و 26 آذر 1388

59- حسن فرجی، دکتر حمید محبی، دکتر فرهاد رحمانی نیا، دکتر داریوش شیخ الاسلامی وطنی، اثر شدت و مدت فعالیت ورزشی استقامتی بر فشار خون، ضربان قلب و هزینه اکسیژن میوکارد، نخستین همایش منطقه‌ای تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی سنندج– 9 تا 10 اسفند 1388

60- حسن فرجی، دکتر حمید محبی، دکتر فرهاد رحمانی نیا، دکتر داریوش شیخ الاسلامی وطنی، اثر شدت و حجم فعالیت ورزشی مقاومتی بر فشار خون، ضربان قلب و هزینه اکسیژن میوکارد متعاقب فعالیت، نخستین همایش منطقه‌ای تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی سنندج– 9 تا 10 اسفند 1388

61- مهرزاد مقدسی، دکتر حمید محبی، دکتر فرهاد رحمانی نیا، دکتر صادق حسن نیا، دکتر حمید نوروزی، اثر شدت فعالیت بر بیان ژن و غلظت آدیپونکتین پلاسما و حجم بافت چربی احشائی و محیطی در مردان میانسال چاق، هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی – تهران – 11 تا 12 اسفند 1388

62- خدیجه ایراندوست، دکتر فرهاد رحمانی نیا، دکتر حمید محبی، دکتر بهمن میرزائی، اثر تمرین هوازی بر غلظت hs-CRP پلاسمایی در زنان چاق و با وزن طبیعی، هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی – تهران – 11 تا 12 اسفند 1388

63- حسن فرجی، دکتر حمید محبی، دکتر فرهاد رحمانی نیا، دکتر داریوش شیخ الاسلامی وطنی، اثر نوع، شدت و مدت فعالیت ورزشی بر واکنش¬های قلبی عروقی متعاقب فعالیت، هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی – تهران – 11 تا 12 اسفند 1388

64- مهديه پيراني ، دكتر علي اصغر نورسته، دكتر حميد محبي، مقایسه قدرت ایزومتریک عضلات ران در زنان ورزشکار دانشگاهی با سابقه ی پیچ خوردگی اینورشنی مچ پا، هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی – تهران – 11 تا 12 اسفند 1388

65- بابک عبادی شیرمرد، دکتر فرهاد رحمانی نیا، دکتر حمید محبی، کریم آزالی علمداری، آثار شدت¬های متفاوت فعالیت هوازی و مقاومتی حاد بر اشتها و خلق و خو در مردان غیر فعال چاق و لاغر هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی – تهران – 11 تا 12 اسفند 1388

66- دکتر حمید محبی، هادی روحانی، میزان شیوع فعالیت بدنی در نوجوانان و جوانان ایرانی 15-29 ساله، دهمین همایش علمی- پژوهشی دانشگاه گیلان - 18 تا 20 اردیبهشت 1389

67- دکتر حمید محبی، دکتر رحیم رمضانی¬نژاد، هادی روحانی، مجتبی محمدزاده پیربازاری، بررسی و تعیین ارتباط بین برخی عوامل آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی و بهداشت روانی کارکنان دانشگاه گیلان، دهمین همایش علمی- پژوهشی دانشگاه گیلان - 18 تا 20 اردیبهشت 1389

68- ابوطالب باقری، کمون زاده، دکتر حمید محبی، چاقی و عوامل خطرزای کرونر قلب، دومین همایش بین المللی سندروم متابولیک، دیابت و چاقی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی زنجان- 27 و 28 خرداد 1389

69- کاظم رنجبر، دکتر حمید محبی، دکتر نادر رهنما، دکتر مهرزاد مقدسی، بررسی تاثیر مکمل کراتین بر عملکرد سرعتی و مهارتی فوتبالیست¬های جوان، همایش فیزیولوژی فوتبال پایه، تهران، آکادمی ملی فوتبال ایران، 11 و 12 آبان 1389

70- ساره شاه¬حیدری، دكتر علی¬اصغر نورسته، دکتر حمید محبی، رابطه بین توانایی تعادل و قدرت بیشینه اسکات روی یک پا در زنان فوتبالیست، همایش فیزیولوژی فوتبال پایه، تهران، آکادمی ملی فوتبال ایران، 11 و 12 آبان 1389

71- ساره شاه¬حیدری، دكتر علی¬اصغر نورسته، دکتر حمید محبی، ارتباط بین دامنه حرکتی اندام تحتانی واستقامت عضلات تنه با توانایی تعادل در زنان ورزشکار اولین همایش ملی مدیریت تربیت بدنی، مرکز آموزشی و فرهنگی سماء دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، 1 و 2 دی 1389 – صص -

72- - احسان اصغري، دكتر حميد محبي، دکتر حمید اراضی، دكتر ارسلان دميرچي، تاثیر دو فاصله استراحتی مختلف بر تعداد تکرارهای نوبت¬ها، فعالیت¬ها و کل جلسات تمرینات قدرتی ویژه اندام تحتانی و فوقانی، اولین همایش علمی بین¬المللی آمادگی جسمانی و ایروبیک، تهران، 26 و 27 بهمن 1389

73- احسان اصغري، دكتر ارسلان دميرچي، دكتر حميد محبي، اثرات طول فاصله استراحتی در فعالیت های با شدت نزدیک به VO2max بر میانگین و اوج برخی از متغیرهای فیزیولوژیک و میزان درک از فشار کار، اولین همایش علمی بین¬المللی آمادگی جسمانی و ایروبیک، تهران، 26 و 27 بهمن 1389

74- حامد صفیان، دکتر حمید محبی، دکتر فرهاد رحمانی¬نیا، اثر 8 هفته تمرین مقاومتی با شدت¬های مختلف با حجم مشابه بر توده بدون چربی، درصد چربی، شاخص توده بدنی و توزیع چربی زیر پوستی شکمی و رانی مردان جوان تمرین نکرده، اولین همایش علمی بین¬المللی آمادگی جسمانی و ایروبیک، تهران، 26 و 27 بهمن 1389

75- دکتر حمید محبی، دکتر فرهاد رحمانی¬نیا، مروارید هاشمی، محمد¬رضا فدائی، اثر تمرین بی تمرینی بر برخی ویژگی¬های آنتروپومتریکی دختران غیرورزشکار، اولین همایش علمی بین¬المللی آمادگی جسمانی و ایروبیک، تهران، 26 و 27 بهمن 1389

76- عابدین خسروی، دکتر حمید محبی، اکسیداسیون چربی حین و پس از سه شدت مختلف فعالیت ورزشی در مردان جوان غیرورزشکار، اولین همایش علمی بین¬المللی آمادگی جسمانی و ایروبیک، تهران، 26 و 27 بهمن 1389

77- ساره شاه¬حیدری، دكتر علی¬اصغر نورسته، دکتر حمید محبی، بررسی ارتباط بین برخی ویژگی¬های آنتروپومتری و قدرت پا با توانایی تعادل ایستا و پویا در زنان ورزشکار، اولین همایش علمی بین¬المللی آمادگی جسمانی و ایروبیک، تهران، 26 و 27 بهمن 1389

78- دکتر مهرزاد مقدسی، دکتر حمید محبی، اثر 12 هفته تمرین شدید هوازی بر سطح ox-LDL-c سرم مردان چاق میانسال، دومین همایش ملی تخصصی فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه بیرجند، 8 و 9 اردیبهشت 1390- صص 86-84

79- دکتر حمید محبی، حسین حاجیلو، دکتر ارسلان دمیرچی، هادی روحانی، اثر شدت تمرین هوازی بر تركيب و توزیع چربی بدن مردان دارای اضافه وزن، دومین همایش ملی تخصصی فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه بیرجند، 8 و 9 اردیبهشت 1390-صص 97-95

80- ابوذر جوربنیان، دکتر حمید محبی، اثر کم آبی ناشی از فعالیت ورزشی بر میزان اشتها و انتخاب مواد غذايي در مردان غيرفعال، دومین همایش ملی تخصصی فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه بیرجند، 8 و 9 اردیبهشت 1390 – صص 116-114

81- الما تبری، دکتر حمید محبی، محمد عزیزی، تاثیر فعالیت ورزشی در صبح و عصر بر MFO و FATmax در زنان چاق و با وزن نرمال، دومین همایش ملی تخصصی فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه بیرجند، 8 و 9 اردیبهشت 1390 – صص 141-139

82- خدیجه ایراندوست، دکتر فرهاد رحمانی¬نیا، دکتر حمید محبی، دکتر بهمن میرزائی، اثر تمرين هوازي بر غلظت ابستاتين پلاسمايي در زنان چاق، دومین همایش ملی تخصصی فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه بیرجند، 8 و 9 اردیبهشت 1390 – صص 233-231

83- دکتر حمید محبی، دکتر فرهاد رحمانی¬نیا، مروارید هاشمی، هادی روحانی، محمد¬رضا فدائی چافی، اثر 6 هفته بی¬تمرینی متعاقب 6 هفته تمرین هوازی بر متغیرهای فیزیولوژیکی دختران غيرورزشكار با BMI مختلف، دومین همایش ملی تخصصی فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه بیرجند، 8 و 9 اردیبهشت 1390 – صص 255-253

84- ساره شاه¬حیدری، دكتر علی¬اصغر نورسته، دکتر حمید محبی، مقایسه تعادل ایستا و پویا در زنان ورزشکار رشته های ورزشی، دومین همایش ملی تخصصی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشگاه تهران، 11 و 12 خرداد 1390 – صص 76–74

85- محسن منوچهری نژاد، دکتر حمید محبی، دکتر رحیم رمضانی نژاد، محسن لقمانی، مقایسه میزان و مکان فعالیت بدنی شهر وندان ایرانی و اروپایی، همایش ملی تفریحات ورزشی، شهرداری تهران، 2 و 3 آذر 1390 – صص 69-66

86- عدنان فتاحی، دکتر حمید محبی، محمد محسنی مهران، اثر 6 هفته تمرین با وزنه در اندام تحتانی و اندام فوقانی بر شاخص مقاومت انسولین در مردان دارای اضافه وزن، ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران، 24 و 25 آذر ماه 1390 – صص 51

87- کاضم رنجبر، دکتر حمید محبی، نادر رهنما، مهرزاد مقدسی، بررسی تاثیر مکمل سازی کوتاه مدت کراتین بر عملکرد سرعتی و مهارتی بازیکنان جوان فوتبال، ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران، 24 و 25 آذر ماه 1390 – صص 132

88- محمد عزیزی، دکتر حمید محبی، الما تبری، تاثیر فعالیت ورزشی در صبح و عصر بر MFO و FATmax در مردان چاق و با وزن نرمال، ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران، 24 و 25 آذر ماه 1390 – صص 162

89- دکتر حمید محبی، نقش ورزش و آدیپوکین ها در کاهش خطر چاقی و اختلالات متابولیکی، هشتمین کنگره پژشکی ورزشی ایران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، 13 تا 15 اردیبهشت 1391

90- احمد قیاسی، دکتر حمید محبی، هادی روحانی، پاسخ های فشار خون پس از فعالیت مقاومتی اندام های فوقانی، تحتانی و کل بدن، هشتمین کنگره پژشکی ورزشی ایران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، 13 تا 15 اردیبهشت 1391

91- حامد سلمانیان، دکتر حمید محبی، اثر مکمل‌گیری آرژنین با امگا-3 و تمرینات هوازی بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی و عملکرد استقامتی، هشتمین کنگره پژشکی ورزشی ایران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، 13 تا 15 اردیبهشت 1391

 

  Mohebbi, Hamid, IT. Campbell, MA. Keegan, CT. Best, K. Grady, DA. Sperry, DPN. MacLaren and A. McArdle. Muscle glycogen utilization and severe exercise, hyperglycaemic with and without insulin. Symposium on “Nutritional aspects of exercise” June 16th –18th, 1997, Trinity College, Dublin, Ireland

 Mohebbi, Hamid, L.J. Welsh, M.A. Keegan, I.T. Campbell, P.M. Jakeman. Hyperglycaemic and Hyperinsulinaemic Clamps Abolish the Insulin-like Growth Factor Binding Protein-1 Response to Prolonged Exercise in Trained Cyclists.10th International Conference on “Biochemistry of Exercise (Membranes, Muscle & Exercise)”, July 15th –19th, 1997, University of Sydney, Sydney, Australia

 Mohebbi, Hamid, IT. Campbell, MA. Keegan, CT. Best, D. Perera, N. Nirmalan, MN. Harvie, G. Jennings and DPN. MacLaren. Metabolic and performance-related responses during endurance exercise following carbohydrate loading using a hyperglycaemic hyperinsulinaemic glucose clamp. The Physiological Society Meeting, September 14th –16th, 1999, University of Glasgow, UK.

 Mohebbi, Hamid, IT. Campbell, MA. Keegan, CT. Best, K. Grady, DA. Sperry, DPN. MacLaren and A. McArdle. The effect of severity of exercise, intravenous glucose and insulin on carbohydrate metabolism. The Physiological Society 1000th Meeting, December 20th –22nd, 1999, University of Birmingham, UK.

 Mohebbi, Hamid, Mehr Ali Hemati-Nezhad and Bita Azemie. The effect of Step Aerobic Training on Total and Regional Body Composition in Young Women. The 5th Asian Federation of Sports Medicine Congress (AFMC), September 24th – 27th, 2002, COEX, Seoul, Korea.

 Mohebbi, Hamid. The effect of Glucose and Insulin on Energy Expenditure and Substrate Oxidation during Prolonged Intense Exercise. The International Sports Science Conference, October 5th - 6th, 2002, Hong Kong Baptist University, Hong Kong, China.

 Mohebbi, Hamid, Arsalan Damirchi, and Vahid Rafeei. A Comparison of Free Weight Training and Plyometrics on Muscle Strength. The International Sports Science Conference, October 5th - 6th, 2002, Hong Kong Baptist University, Hong Kong, Chin.

 Mohebbi, Hamid, Mohammad H. Khazai, Mahdi Esfahni. Effects of aerobic exercise training on glycemic control, cardio-respiratory fitness, and associated cardiovascular risk factors in patients with mild and severe NIDDM. The 2nd International Congress on Physical Education, Sports Medicine and Exercise Science, October 5th – 8th, 2003, Alumnl Association of Lakshmlbal National Institute of Physical Education (Deemen University) Gwallor, M.P., India.

 Mohebbi, Hamid, Farhad Rahmani-Nia and Mahbanou Gaderi. Comparison of Fat Distribution, Percent Body Fat, Physical Fitness, and Physical Activity, in Relation to Cardiovascular Risk Factors in Pre-Menopausal Women. The Fifth International Conference on Sport, Leisure and Ergonomics, November 19th – 21st, 2003, Burton Manor College, Burton, Wirral, Cheshire, UK.

 Mohebbi, Hamid, Ramzaninezhad Rahem, Amiri Mohammad. Cardio-respriatory Fitness, Body Fatness, and Coronary Heart Disease Risk Factors in Adolescence Males. 2004 Pre-Olympic Congress on Sports Science, Through the Ages Challenges in the New Millennium, August 6th -11th, 2004 Thessaloniki, Greece.

 Afzalpour, ME., Gharakhanlou, R., Gaeini, AA., Mohebbi, H., Hedayati, M. Effects of aerobic exercises on the serum total antioxidant capacity and paraoxonase enzyme activity in healthy men. Universiade 2005 Izmir FISU Conference. August 12th-15th, 2005, Izmir, Turkey.

 Mohebbi, Hamid, Arsalan Damirchi, Elham Fayaz. A study of risk factors of osteoporosis in young female college students. 9th International Scientific Congress “Modern Olympic Sports and Sport for All” 20th to 23rd September, 2005, Kyiv, Ukraine.
 Afzalpour, ME., Gharakhanlou, R., Gaeini, AA., Mohebbi, H., Hedayati, M. Effects of aerobic exercises on the serum oxidized LDL and total antioxidant capacity in non-active healthy men. 11th annual Congress of the European College of Sport Science, 5-8 July, 2006, Lausanne, Switzerland.

 Bahman Mirzaei, Hamid Mohebbi, Morteza Sangdavini. The comparison of effect of 1-set and 3-set resistance training on muscular strength, endurance and mass of upper-body and lower-body in untrained men. Physical Education and Sport in Research and Aging and Physical Activity 23 August, 2009, Rydzyna, Poland

 Bahman Mirzaei, Hamid Mohebbi, Morteza Sangdavini. Comparison of effect of two resistance training programs on muscular strength in untrained men. Physical Education and Sport in Research and Aging and Physical Activity 23 August, 2009, Rydzyna, Poland

 Hassan Faraji, Hamid Mohebbi, Farahad Rahmani-Nia, Dariush Sheikholeslami. Blood pressure (BP), heart rate (HR) and rate pressure product (RPP) responses during recovery from resistance and endurance exercise. VIth European Sports Medicine Congress, 14-18 October, 2009, Antalya, Turkey.

 Hamid Mohebbi, Elahe Talebi Garekani, Fateme Rahbarizade. The effect of exercise intensity on plasma and tissue adiponectin concentration in male rats. 21th Pan-Asian Congress of Sports and Physical Education, 23-25 April, 2010, Nanchang, China.

 Bagheri A.B., Mohebbi H., Azizi M.H., Saiiari A.R., Swimming, cycling, running and cardiovascular health, XIth International Symposium for Biomechanics and Medicine in Swimming, 16th-19th June, 2010, Oslo, Norway.

 H. Mohebbi, M. Moghadasi, F. Rahmani-Nia, S. Hassan-Nia, H. Noroozi. High intensity endurance training improves adiponectin mRNA and plasma concentrations. 4th International Congress on Prediabetes and the Metabolic Syndrome, 6th-9th April, 2011, Madrid, Spain. (Pubulised on Journal of Diabetes)

 Mohammad Azizi, Hamid Mohebbi. Maximal fat oxidation at the different exercise intensity in obese and normal weight men in the morning and evening. 

 Elma Tabari, Hamid Mohebbi, Mohammad Azizi. Effect of time of day on MFO and Fatmax during exercise in obese and normal weight women

 Irandoust K., Rahmani-Nia F., Mohebbi H., Mirzaei B., Effect of aerobic training on acylated and des-acylated ghrelin in obese women. The international Association for the Study of Obesity. Obesity Reviews 12 (Suppl.1) 2011,63-273 (T3: P.049)

 Hamid Mohebbi, Arsalan Damirchi, Fariborz Hovanlo and Saleh Safari Mosavi. Effects of reduced muscle glycogen on MFO and Fatmax during exercise in untrained men. 12th Internation Sport Sciences congress 12th-14th December, 2012, Denizli, Turkey.

 Hamid Mohebbi, Hadi Rohani, Ahmad Ghiasi. Post-exercise hypotension responses to upper limbs, lower limbs, and whole body resistance exercise. 12th Internation Sport Sciences congress 12th-14th December, 2012, Denizli, Turkey.

 

اجرای طرح هاي تحقیقاتی و همکاری در اجرای طرح ها

 مجري طرح ارزيابي تركيب بدني و آمادگي قلبي - تنفسي دانش آموزان و تهيه نرم هاي ملي مربوطه (پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي, وزارت علوم, تحقيقاب و فنّاوري 1386)

 مجري طرح بررسي ميزان فعاليت بدني اقشار مختلف كشور و ارائه هنجارهاي مربوطه (پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي, وزارت علوم, تحقيقاب و فنّاوري 1386)

مجری طرح "تدوین سند راهبردی پنجساله پژوهشکده تربیت بدنی" (پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي, وزارت علوم, تحقيقاب و فنّاوري)

همكار اصلي طرح ارزيابي تركيب بدني و آمادگي قلبي - تنفسي دانشجویان و تهيه نرم هاي ملي مربوطه (پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي, وزارت علوم, تحقيقاب و فنّاوري 1383)

همكار اصلي طرح ارزيابي تركيب بدني و آمادگي قلبي - تنفسي کارمندان و تهيه نرم هاي ملي مربوطه (پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي, وزارت علوم, تحقيقاب و فنّاوري 1384)

 همکار طرح " اثر تمرینات هوازی روی ظرفیت آنتی اکسیدانت سرم تام و فعالیت آنزیم پارا اوکسوناز در مردان سالم" (پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي, وزارت علوم, تحقيقاب و فنّاوري 1384)

 همكار اصلي طرح " مقایسه نقش شرکت در فعالیت های ورزشی دانشجویان ایرانی و خارجی بر جنبه های مختلف رشد فردی و اجتماعی" (دانشگاه گیلان 1384)

 همكار اصلي طرح "نياز سنجي درس تربيت بدني در مدارس" (پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي, وزارت علوم, تحقيقاب و فنّاوري 1385)

همكار اصلي طرح ارزيابي تركيب بدني و آمادگي قلبي - تنفسي کارگران و تهيه نرم هاي ملي مربوطه (پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي, وزارت علوم, تحقيقاب و فنّاوري 1386)

 همكار اصلي طرح ارزيابي تركيب بدني و آمادگي قلبي - تنفسي زنان خانه دار و تهيه نرم هاي ملي مربوطه (پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي, وزارت علوم, تحقيقاب و فنّاوري 1386)

همكار اصلي طرح " تدوین وضعیت موجود استعداد یابی در رشته دوچرخه سواری" (پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي, وزارت علوم, تحقيقاب و فنّاوري 1386)

همكار اصلي طرح " تدوین وضعیت موجود استعداد یابی در رشته جودو" (پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي, وزارت علوم, تحقيقاب و فنّاوري 1386)

همكار اصلي طرح " تدوین وضعیت موجود و راهکارهای فدراسیون قایقرانی جمهوری اسلامی ایران" (پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي, وزارت علوم, تحقيقاب و فنّاوري 1386)

مجری طرح "مقایسه اثر یک دوره تمرین هوازی بر میزان لپتین، گرلین و گلوکوکورتیکوئیدهای پلاسمایی در زنان چاق و با وزن طبیعی" (دانشگاه گیلان 1387)

مجری طرح " اثر 12 هفته LAM و فعالیت هوازی شدید در بیان ژن، پلی مورفیسم آدیپونکتین، غلظت آدیپونکتین پلاسما و عوامل خطرزای دیابت نوع II در مردان چاق میانسال" (دانشگاه گیلان 1387)

 

 

 

 تدریس در کارگاه های آموزشی و سخنرانی علمی

سخنراني علمي «تغییر فاکتورهای متابولیسمی در حین تمرینات استقامتی دوچرخه سواران»، هفته پژوهش، دانشگاه اصفهان، 8 اسفند ماه 1378

سخنراني علمي، هفته پژوهش، دانشگاه گيلان، 25 آذر ماه 1381

کارگاه «شاخص هاي متداوال تركيب بدني و نحوه اندازگيري آنها»، دانشگاه تربیت معلم، آبان ماه 1381

کارگاه «آشنايي با نگارش و ارايه گزارش هاي پژوهشي»، دانشگاه تربیت معلم، آذر ماه 1381

سخنرانی علمی در كارگاه آشنايي با مباني طب ورزشي زير نظر فدراسيون پزشكي ورزشي با عنوان «تغذيه ورزشي»، دانشكده پرستاري شهيد بهشتي، رشت، 9 تير ماه 1382

سخنراني علمي، هفته پژوهش, دانشگاه گيلان، 1382

کارگاه «یک پژوهش خوب در فیزیولوژی ورزشی»، دانشگاه فردوسی، آبان ماه 1384

کارگاه «طراحی برنامه کنترل وزن»، دانشگاه گیلان، دی ماه 1384

کارگاه «سنجش توان هوازی و بی هوازی»، دانشگاه گیلان، بهمن ماه 1384

کارگاه «روش پژوهش در علوم ورزشی»، دانشگاه گیلان، اسفند ماه 1384

کارگاه «سندرم بیش تمرینی»، آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک،  تیر ماه 1385

سخنراني علمي «فعالیت بدنی و سلامتی در اقشار مختلف»، هفته پژوهش, دانشگاه گيلان، 1385

سخنرانی علمی «فعالیت بدنی و عوامل خطرزای حمله قلبی»، دانشگاه گیلان، آذر ماه 1385

سخنرانی علمی «عملکرد ایمنی در ورزشکاران و رهنمودهایی برای کاهش احتمال بروز عفونت، دانشگاه گیلان، 17 آذر 1386

سخنران کلیدی با عنوان «بررسي فعاليت بدني ايرانيان»، اولین همایش ملی فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاه - 14 تا 15 اسفند 1387

سخنران کلیدی با عنوان «نقش ورزش و آدیپوکین ها در کاهش خطر چاقی و اختلالات متابولیکی» هشتمین کنگره پژشکی ورزشی ایران، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – 13 تا 15 اردیبهشت 1391

 1- متابولیسم فعالیت بدنی(دکتری)

2-روش تحقیق (کارشناسی ارشد)

3--فیزیورلوژی ورزشی دروان رشد (کارشناسی ارشد)

4- زبان تخصصی(کارشناسی ارشد)

5- تغذیه ورزشی (کارشناسی ارشد)اول-1391-1392
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه - - - فیزیولوژی ورزشی دوران رشد - -
یکشنبه روش تحقیق زبان تخصصی - - - -
دوشنبه - فیزیولوژی ورزشی دوران رشد - - - -
سه شنبه متابولیسم فعالیت بدنی تغذیه ورزشی - - - -
چهارشنبه - - - - - -


CV [ دانلود ]


تماس با دکتر حمید محبی
mohebbi@kadous.gu.ac.ir,mohebbi_h@yahoo.com
رشت- دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه گيلان، ص پ 1438
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم