احمد منتظری رودبارکی
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
گروه: گروه نقاشی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
احمد منتظری رودبارکی
رتبه علمی:

مربی

دانشکده:

دانشکده هنر و معماری

گروه:

گروه نقاشیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


نام  و نام خانوادگی: احمدمنتظری رود بارکی

عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیلان گروه گرافیک و نقاشی از تاریخ 1 /11/1382

رتبه علمی : مربی پایه 3

مدیر گروه گرافیک از شروع تشکیل گروه تا تاریخ26/3/1387

 جوایز و نمایشگاه های هنری

1- نفر اول  ششمین دو سالانه نفاشی معاصر ایران ، موزه هنرهای معاصر تهران  1382  و دریافت بورس مطالعاتی  به شهر هنرمندان پاریس -  3 ماه

2- منتخب وبرنده پنجمین دو سالانه نفاشی معاصر ایران ، موزه هنرهای معاصر تهران

3- منتخب وهنرمند تشویق شده  چهارمین دو سالانه  بین المللی نفاشی معاصر جهان اسلام  ایران ، موزه هنرهای معاصر تهران 

بر پایی 3 نمایشگاه انفرادی

بر پایی بیش از 25 نمایشگاه جمعی در ایران وجهان

 

شرکت در نمایشگاه جمعی - معرفی نقاشی معاصر ایران در آمریکا  2002

نمایشگاه انفرادی (اتاق باز )در شهر هنرمندان پاریس  - فرانسه 2002

شرکت در نمایشگاه جمعی - معرفی نقاشی معاصر ایران در روسیه ( مسکو)  2002ديپلم -گرافيك -1371 -هنرستان وليعصر- رشت

کارشناس نقاشى - 1375دانشگاه هنر -تهران

کارشناس ارشد نقاشى -1378 دانشگاه هنر- تهران 

تاليف كتاب:

(كتاب درسي دانشگاهي)

1.آقاخاني، حميد. و (منتظري رودباركي، احمد.) مباني هنرهاي تجسمي(1)، چاپ انتشارات دانشگاه پيام نور، تهران، بهمن1386.

2. آقاخاني، حميد.و( منتظري رودباركي،احمد.) مباني هنرهاي تجسمي(2)، چاپ انتشارات دانشگاه پيام نور، (در حال انتشار

طرح پژوهشي

1. بررسي نمادهاي تصويري بقاع متبركه استان گيلان. (در مرحله پاياني و ارائه)

 پایان نامه ها( کارشناسی و ارشد)

 بررسى روحيه زمستانى در نقاشى معاصر ايران و جهان 1375

بر رسى نمادهاى دينى در نقش برجسته هاى سا سا نى --1378مبانی هنرهای تجسمی (2) (گروه نقاشی)

طراحی پایه 2 (گروه گرافیک)

طراحی پایه 2 (گروه گرافیک)

 

 اول 88-87
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه مبانی هنرهای تجسمی 2 گروه نقاشی مبانی هنرهای تجسمی 2 گروه نقاشی - طراحی پایه 2 طراحی پایه 2 -
یکشنبه طراحی و پیش طرح( نقاشی) طراحی و پیش طرح( نقاشی) رفع اشكال دانشجويان طراحی پایه 2 طراحی پایه 2 -
دوشنبه تحقيق و پژوهش تحقيق و پژوهش - رفع اشكال دانشجويان رفع اشكال دانشجويان -
سه شنبه طراحی پایه 2 طراحی پایه 2 جلسات گروه طراحی پایه 2 طراحی پایه 2 -
چهارشنبه رفع اشكال دانشجويان رفع اشكال دانشجويان - طراحی و پیش طرح( نقاشی ) طراحی و پیشطرح (نقاشی ) -


CV [ دانلود ]


تماس با احمد منتظری رودبارکی
shahrad_mon@yahoo.com
0131-3222548
گروه نقاشی، دانشكده معماري و هنر دانشگاه گيلان.رشت .خ ملت -ساختمان مرکزی -گروه نقاشی
Email: shahrad_mon@yahoo.com   ورود به سیستم