سید هاشم موسوی
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه: گروه علوم اجتماعی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
سید هاشم موسوی
رتبه علمی:

استادیار

دانشکده:

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه:

گروه علوم اجتماعیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: CV :: ارتباط


 

بیوگرافی و تحصیلات ، فعالیت های آموزشی
سید هاشم موسوی
لیسانس : دانشگاه تهران
فوق لیسانس : دانشگاه تهران
دکتری :  دانشگاه اکسان پرووانس فرانسه
رشته تحصیلی : انسان شناسی ( مردم شناسی )
عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی ، دانشگاه گیلان


 

رشته تحصیلی : انسان شناسی ( مردم شناسی )


 

مقالات :
1- بازتاب قشر بندی اجتماعی در طنز نسیم و ... مجله علمی ترویجی زبان و ادبیات ش 2 ، دانشگاه سیستان 1383
2- بررسی مردم شناختی نقش سگ در ایل بویر احمد ( مشترک ) ، نامه علوم اجتماعی مجله علمی – پژوهشی ش 21 ، دانشگاه تهران 1382
3- زن در شعر طنز آمیز گیلان ، مجله فرهنگ گیلان ش 1 ، 1377
4- بازتاب نا هنجاری های اجتماعی در اشعار طنز گیلان ، فصلنامه فرهنگ گیلان ، 1379
5- بررسی فصلنامه فرهنگ گیلان ، فرهنگ گیلان ، 1380
6- درآمدی بر مناسک گذر در روستای خرجیگل تالش ، فرهنگ گیلان ، 1381
7- گمج در فرهنگ مردم گیلان کندوج ش 1 ، 1384
8- درآمد مردم شناختی بر روش های سنتی تولید پنیر در گیلان ش 2 ، 1385
9- پژوهش مردم شناختی درباره ورزا جنگ در گیلان( مشترک )مجله مطالعات اجتماعی ایران علمی– پژوهشی،انجمن جامعه شناسی ایران ،1385  
10- محرم در فرهنگ مردم گیلان ، کندوج ش 3 ، 1385
11- درآمدی مردم شناختی بر فرهنگ آب و هوایی تالش ، مجموعه مقالات همایش تالش شناسی ، دانشگاه گیلان (زیر چاپ)
ج:
کتب :
1- نمایش ها و بازی های سنتی گیلان ( مشترک ) انتشارات فرهنگ ایلیا ، 1386
2- خانه رفیعی (میراث معماری روستایی گیلان ) مولفان ، ( دوزبانه فارسی – فرانسه )
همکار بخش مطالعه ی مردم شناسی و فرهنگی زیر نظر محمود طالقانی ، کریستان برومبرژه ، مارک گرودول ، موزه میراث روستایی گیلان ، دانشگاه تهران ، دانشگاه گیلان ، انجمن ایران شناسی فرانسه در ایران ، انتشارات معین 1386

همایش ها :

1- ارائه مقاله پژوهشی مردم شناختی درباره برنج در گیلان ، همایش ملی فرهنگ شناسی دانشگاه تهران ، 1380
2- ارائه مقاله ابزار و فناوری سنتی در گیلان همایش مشترک دانشگاه اکسان پرووانس و دانشگاه گیلان 1382
3- ارائه مقاله جشن انار در روستای انبوه ( مطالعه مردم شناختی ) دانشگاه گیلان 1385  
4- مطالعات مردم شناختی موزه میراث روستایی گیلان ، دومین همایش بین المللی موزه میراث روستایی گیلان
 هـ :
فعالیت های پژوهشی :
1- مجری ( همکار ) پروژه ی بررسی نظرات اعضای هیات علمی دانشگاه گیلان در باره ارزشیابی دانشگاه گیلان 1380
2- مجری پروژه ی بررسی وضعیت قانونمندی فعالیت های فرهنگی ، شورای فرهنگ عمومی ، 1375
3- مجری پروژه ی بررسی ساخت اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی روستاهای گیلان ، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ، 1383
4- مجری استانی پروژه ی ملی رفتارهای فرهنگی ایرانیان ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، 1382
5- مجری استانی پروژه ی پیمایش ملی تحولات فرهنگی ایرانیان ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1383
6- مجری شهر رشت پیمایش ملی ارزش های جوانان ایران ، سازمان ملی جوانان ، 1383 
7- مردم نگاری شهرستان رضوانشهر ، سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری گیلان ، 1386
_ عضو کمیته علمی همایش های فرهنگ گیلان ، تحولات فرهنگی گیلان ، تالش شناسی و ...
_ عضو شورای پژوهشی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ، کمیته بررسی طرح های فرهنگی دانشگاه گیلان و هیات تحریریه فرهنگ گیلان (24 شماره )
_ استاد راهنمای دانشجویان با محوریت موضوع فرهنگ گیلان
­­_ عضو انجمن انسان شناسی (مردم شناسی) ایران
_ عضو انجمن جامعه شناسی ایران
نشانی پستی :
رشت کیلومتر 6 جاده تهران- دانشگاه گیلان ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی – گروه علوم اجتماعی
 صندوق پستی3988- 41635
شماره تلفن : 7- 6690274- 0131


[ ویرایش نشده است ]
تماس با سید هاشم موسوی
hmosavi@guilan.ac.ir
6690274-7 0131
نشانی پستی :
رشت کیلومتر 6 جاده تهران- دانشگاه گیلان ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی – گروه علوم اجتماعی
صندوق پستی3988- 41635
شماره تلفن : 7- 6690274- 0131
Email: hmosavi@guilan.ac.ir   ورود به سیستم