دکتر مجید متقی طلب
دانشکده: دانشکده علوم کشاورزی
گروه: گروه علوم دامی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
دکتر مجید متقی طلب

رتبه علمی: دانشیار

دانشکده: دانشکده علوم کشاورزی

گروه: گروه علوم دامیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: نتایج امتحانات :: سایت های مرتبط :: CV :: ارتباط


     مشخصات فردی :         

 نام و نام خانوادگي : مجيد متقي طلب 

               

تاريخ تولد : 1335                   محل تولد : رشت

 

            آخرين مدرك تحصيلي دانشگاهي :   Ph.D   

 

مرتبه علمي دانشگاهي : دانشيار

 

شماره تلفن :    33665938-013      شماره فاكس :  33665938-013

 

 آدرس الكترونيكي : 

 

  mmotaghi@guilan.gu.ac.irو mottaghi2002@yahoo.co.uk و    m_mottaghi@gstp.ir

 

                 آدرس محل كار : دانشگاه : گيلان  دانشكده : كشاورزي  گروه : مهندسي کشاورزي 
               علوم دامي  +پژوهشکده بیوتکنو لوژی جانوری کشور

  سوابق تحصيلي دانشگاهي  به ترتيب تاريخ اخذ مدرك

             

 

رديف

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

نام دانشگاه

محل دانشگاه

مدت تحصيل

شهر

کشور

از

تا

1

کارشناسی

مهندسی کشاورزی

علوم دامي

گيلان

رشت

ايران

1362

1365

2

کارشناسی ارشد

مهندسی کشاورزی تغذيه دام

تربيت مدرس

تهران

ايران

1365

1368

3

دكتري

بيوشمي تغذيه

 

منچستر

منچستر

انگلستان

1371

1375

 

 دوره هاي تخصصي گذرانده شده

    ·   دوره آشنايي با ميكروسكوپ الكترونيكي در دانشگاه منچستر انگلستان

 •·  دوره استفاده از دستگاههاي اندازه گيري دقيق در انگلستان

•·بيان ژن در سلولهاي يوکاريوتي و بررسي ملکولي محصولات ژني.

· سياستگذاري در علوم فناوري-کارگاه آموزشي  

زمينه هاي علمي مورد علاقه

 

Nutritional Biochemistry,  Control of Metabolism, Non-Electrolyte Metabolism and Absorption, Modeling in Biology, Bioenergetics, Enzymology                       

 

سوابق تجربي

 

          v     فعاليتهاي اجرايي و مديريتي

·      معاون اداري و مالي دانشكده كشاورزي دانشگاه گيلان

•·      معاون آموزشي دانشكده كشاورزي دانشگاه گيلان

•·      مدير دفتر سنجش و نظارت دانشگاه گيلان

•·      رئيس سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي گيلان

•·      رئيس پارك علم و فناوري گيلان

•      رئیس شیکه پارک های علم و فناوری کشور های اسلامی (INSTP) {عضو سازمان همکاری های اسلامی}.

•      دبیر فن بازار جمهوری اسلامی ایران

رئیس پژوهشکده بیو تکنو لوژی جانوری کشور

 

 

 

    

عضويت در انجمن ها ، كميسيون ها ، كميته ها و شوراهاي داخل و خارج دانشگاه

 •·        عضو انجمن بيوتكنولوژي ايران

•·          عضو هيأت موسس انجمن پارک هاي علم و فناوري ايران
•·        عضو کار گروه پژوهش و فناوي استان گيلان
•·        عضو شوراي راهبردي IT استان گيلان
•·          عضو كميته تجاري سازي انجمن بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران
•·        عضو گروه پژوهشي ابريشم دانشگاه گيلان
•·        عضو كميته پژوهشي اداره آموزش فني و حرفه اي استان گيلان
•·        عضو هيأت تحريريه فصلنامه علمی و پژوهشی تحقیقات تولیدات دامی دانشگاه گیلان 
•·         عضو کمیته ارزیابی فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری 
•·        عضو جمعيت ايراني پيشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه

عضو انجمن علوم دامی ایران

 1- كارشناسي : مهندسی کشاورزی - علوم دامي - دانشكده كشاورزي - دانشگاه گيلا ن- ايران

2- كارشناسي ارشد- مهندسی کشاورزی تغذيه دام- دانشكده كشاورزي - دانشگاه تربيت مدرس- ايران

3- دكتري- بيوشيمي تغذيه -  دانشگاه منچستر انگلستان  مقالات منتشر شده در مجلات علمي و پژوهشي معتبر داخلي و خارجي

 

الف:مقالات چاپ شده در نشریات علمی و پژوهشی داخلی

1- جمشاسب، ع. و م. متقی طلب. 1398. تاثیر تزریق عصاره گوجه فرنگی بر تمایز جنسیت و ساختار گونادی جوجه های گوشتی و عملکرد آنها. مجله پژوهشهای تولیدات دامی ساری.

 

2- میرزا وند چگنی، م.، م. متقی طلب،م. گلشکن. 1397. ح. حسینی مقدم، و اثرات تزریق درون تخم مرغی منابع مختلف منگنز بر عملکرد و خصوصیات استخوان درشت نی در جوجه هاي گوشتی. مجله علو دامی ایران.

 

3- شهودی،ز. م. متقی طلب، و م. گلشکن. 1397.  تأثیر تزریق داخل تخم مرغی نانوذرات عصاره هسته انگور بر تمایز جنسیت و ساختار گونادی در جوجه های گوشتی. مجله علو دامی ایران.

 

4- قناعت پرست رشتی، م. م. متقی طلب، و ح. احمدی. 1396.  تاثیر تغذیه درون تخم مرغی بتا هیدروکسی-بتا متیل بوتیرات و دکسترین و دسترسی نداشتن به آب و خوراک پس از تفریخ بر ذخایر گلیکوژن بدن و ریخت شناسی میان روده جوجه های گوشتی در سن هفت روزگی با استفاده از روش رویه پاسخ.  مجله علوم دامی ایران.

 

5- رازانی، ک. م. متقی طلب، ح. حسینی مقدم. 1396. اثر تزریق درون آمنیوتیکی روي - متیونین و نانو روي - متیونین بر بیان ژن Zn-T1 و فعالیت آنزیمهاي آلکالین فسفاتاز و مالتاز روده کوچک جوجه هاي گوشتی.  تحقیقات تولیدات دامی.

 

6- رازانی، ک. م. متقی طلب، ح. حسینی مقدم. 1395. تأثیر تزریق درون آمنیوتیکی متیونین- روی و نانو متیونین روی بر بیان ژن متالوتیونین در جوجه های گوشتی. مجله علو دامی ایران.

 

7-  متقی طلب،م و  نیکخواه،ع .1372.نقش آزولا در تغذيه گاو هاي شيري .مجله علوم کشاورزی ایران.

 

 8--متقی طلب ، م و خیاطی،غ.1382.تخليص لايزين با استفاده از ستونهاي تبادل يوني.نشریه شيمي و مهندسي شيمي ايران .

 

 9- متقی طلب ، م و حاج حسینی ، ح.1383. تأثير تزريق اسيد آمينه در تخم مرغ هاي مادر گوشتي روي جوجه در آوري و رشد جوجه هاي توليدي.پژوهشنامه علوم کشاورزی.

 

 10- متقی طلب ، م و رفیعی ح.  و شادپرور، ع. 1383. بررسي اثرات برخي عوامل موثر بر عملکرد اقتصادي گله هاي شيري هلشتاين به کمک يک مدل شبيه سازي.پژوهشنامه علوم کشاورزی.

 

 11- متقی طلب،م و رازانی،ک. 1384. تزریق آنتی آروماتاز در تخم مرغ: بررسی اثرات آن در نسبت جوجه های نر و ماده تولیدی و خصوصیات اقتصادی آنها.  مجله علوم کشاورزی ایران.   2: 383-375.

 

 12-  متقی طلب،م و ابراهیمیان،م.  1387. مقایسه اثرات افزودن دو نوع آنزیم بتاگلوگاناز بر عملکرد جوجه های گوشتی نر و ماده با جیره های حاوی جو بدون پوسته.  مجله دانش کشاورزی دانشگاه تبریز.  1: 193-183.

 

13-  کشاورز معتمدی،م  و  محمدی،م و  متقی طلب،م.  1387.  اثر تزریق عصاره برگ زیتون به تخم مرغ بر عملکرد جوجه های گوشتی.  مجله علوم دامی ایران.  1: 27-21.

 

 14- نیکخواه،م و  متقی طلب،م و  زواره،م.  1388.  مقایسه "مدل های رشد هایپربولستیک " با مدل های رشد کلاسیک در توصیف منحنی رشد جوجه های گوشتی سویه راس.  مجله علوم دامی ایران.  4: 78-71.

 

 15- متقی طلب،م و  لطفی، ل و  زاغری ،م.  1391.  تاثیر سبوس برنج خام و پایدار شده بر میزان کلسترول خون و تخم مرغ  در مر غ های تخمگذار .  تحقیقات علوم دامی.  1:3: 68-61.

 

 16- متقی طلب،م .  کاضمی میانگسکری م.  و  قوی حسین زاده ،ن.  1392.  اثرات تزریق داخل تخم مرغ بتا هیدرکسی بتا متیل بوتیرات و گلوکز روی عملکرد رشد و ریخت‌شناسی روده جوجه‌های گوشتی.  تحقیقات تولیدات دامی. 2: 4(51-43).

 

 17- متقی طلب،م .  و م.  گلچین.1392.  اثرات اسيد آمينه متيونين و پودر سير روي اجزاي مختلف لاشه جوجه هاي گوشتي.  تحقیقات تولیدات دامی. بهار 1392. 44-37.

 

 18- متقی طلب،م. و شفیع منش،ی. 1394 . اثر تزریق داخل تخم مرغی پیریدوکسین، متیونین و ترکیب آنها به تخم¬مرغ¬های مادر گوشتی بر میزان جوجه درآوری، وزن جوجه یکروزه و صفات تولیدی. تحقیقات علو دامی. سال چهارم، شماره سوم.66-57

 

 ب : مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی خارجی :

 1- M. Mottaghitalab and Z. Taraz.. 2004 Garlic Powder as Blood Serum and Fgg Yolk Cholesterol Lowering Agent. J. Poultry Science. 41: 50-57

 

 2- M. Mottaghitalab and M. Purali. 2004 . Silkworm (Bombyx mori) Response to Differently Formulated Artificial Diets. J. Indust. Entomol. 8: 207-210.

 

3- M. Mottaghitalab and Mohammad R. Ebrahimiyan. 2007. Growth and Carcass Performance in Broiler Chickens Supplemented with β-Glucanase from Aerobic Fungi Aspergillus Niger and Trichoderma Longibrachiatum. J. Poultry Science. 44:383-388.

 

4- H. Ahmadi ,M. Mottaghitalab, N. Nariman-Zadeh. 2008. Predicting Performance of broiler chickens from dietary nutrients using group method of data handling-type neural networks. British Poultry Science. 315-320. 

 

5- H. Ahmadi , A. Golian , M. Mottaghitalab, N. Nariman-Zadeh. 2008. Prediction Model for True Metabolizable Energy of Feather Meal and Poultry offal Meal Using Group Method of Data Handling – Type Neural Network. J. Poultry Science. 87: 1909-1912.

 

6- M. Mottaghitalab, N. Fazli, A. Hassan Abadi. 2009. In – Ovo injection technology: Effects of different Aromatase inhibitors on sex differentiation. J. Iranian Chemical Society. 16-19

 

7- A. Faridi , M. Mottaghitalab, H. Darmani-Kuhi , J. France and H. Ahmadi. 2010. Predicting carcass energy content and composition in broilers using the group method of data handling – type neural networks. J. Agricultural Science. 1-6 

 

8- M. Mottaghitalab, A. Faridi , H. Darmani-Kuhi , J. France and H. Ahmadi. 2010. Predicting caloric and feed efficiency in turkeys using the group method of data handling-tepe neural networks. J. Poultry Science. 89: 1325-1331.

  

9- H. Darmanikuhi, A. Faridi, H. Darmani J. France, M. Mottaghitalab and E. Kebreab. 2011.  Application of the law of diminishing returns for Partitioning metabolizable energy and crude protein intake between maintenance and growth in growing male and female broiler breeder pullets. J. Agricultural Science. 1-10.

 

10- A. Faridi, M. Mottaghitalab, F. Rezaee and J. France. 2011. Narushin- Takma models as flexible altenatives for describing economic traits in broiler breeder flocks. J. Poultry Science. 90: 507-515.

 

 11- A. Faridi, M. Mottaghitalab and H. Ahmadi . 2011. Sensitivity analysis of an early egg production Predictive model in broiler breeders based on dietary nutrient intake. J. Agricultural Science. 1-7

 

12- M. Mottaghitalab. Genetic Algorithms and Group Method of Data Handling- Type Neural Networks Applications in Poultry Science. 219-234

 

13- H. Ahmadi ,M. Mottaghitalab, N. Nariman-Zadeh.2007 . Group Method of Data Handling – Type Neural Network Prediction of Broiler Performance Based on Dietary Metabolizable Energy, Methionine, and Lysine. J. Poultry Science. 16: 494-501. 

 

14- H. Ahmadi and M. Mottaghitalab. 2007. Hyperbolastic Models as a New powerful Tool to Describe Broiler Growth Kinetics. Poultry Science. 86: 2461-2456.

15- Faridia,A.  A. Goliana, J. Franceb, A. Heravi Mousavia and M. Mottaghitalabc.  2014.  Evaluation of broiler chicks responses to protein, methionine and tryptophan using neural network models. Journal of Applied Animal Research .  Vol. 42, No. 3, 327–332 .

 

   Faridi,A D. Murawska ,A. Golian ,M. Mottaghitalab ,A. Gitoee , S. Lopez ,and J. France.  2014. Alternative growt functions forpredicting body,carcass, and breast weight in ducks: Lomolino equation and extreme value function.Poultry Science 93:1031–042

 

17Majid Mottaghitalab, Mohsen Nikkhah, Hassan Darmani-Kuhi1, Secundino López and James France. 2015. Predicting ethionine and lysine contents in soybean meal and fish meal using a group method of data handling-type neural network.

Spanish Journal of Agricultural Research. 13(1), e06-001.

 

18Fazli, N., Hassanabadi, A. 1 Mottaghitalab, M., and Hajati, H. 2015. Manipulation of broiler chickens sex differentiation by in ovo injection of aromatase inhibitors, and garlic and tomato extracts. Poultry Science 94:2778–2783 

 

پ : مقالات علمي ارائه شده در كنفرانس هاي ملی و بین المللی

 

1- فراقی،ب.،درمانی کوهی،ح.، متقی طلب،م. و حسن صفری. اثر مخلوطی از پودر زرد چوبه، فلفل سیاه و سیر بر عملکرد و کیفیت لاشه جوجه بلدرچین ژاپنی.  هشتمین کنگره علوم دامی ایران.  سنندج شهریور 1397.


2- سررشته دار، ف.، متقی طلب،م.، شناور،ع.، درمانی کوهی،ح. تاثیر سطوح مختلف جایگزینی دانه گندم با دانه ذرت روی عملکرد جوجه های گوشتی.هشتمین کنگره علوم دامی ایران. سنندج شهریور 1397.


3- خجسته جو،ر.، متقی طلب، م.  اثرات تزریق درون تخم مرغی اسیدهای آمینه گلوکوژنیک بر جوجه درآوری، وزن بدن و غلظت گلوکز خون در جوجه های تازه تفریخ شده.چهارمین سمینار ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان و دومین جشنواره بز کرکی راینی. کرمان، شهریور 1396.


4- شهودی،ز. و متقی طلب،م.  اثر تزریق درون تخم مرغی عصاره هسته انگور بر تمایز جنسیت جوجه های گوشتی.چهارمین سمینار ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان و دومین جشنواره بز کرکی راینی. کرمان، شهریور 1396.


5- متقی طلب،م.، ر. مسیب زاده،. اثر تغذیه درون تخم مرغی بتا هیدروکسی بوتیرات و دکسترین و زمان دسترسی به اولین خوراک مستقل بر ایمنی همورال و سلول جوجه های گوشتی. هفتمین کنگره علوم دامی ایران.دانشگاه تهران. شهریور1395.


6- متقی طلب،م. و ع. جمشاسب. اثر تزریق داخل تخم مرغ عصاره گوجه فرنگی بر تمایز جنسیت و عملکرد اقتصادی جوجه های گوشتی. هفتمین کنگره علوم دامی ایران.دانشگاه تهران. شهریور1395. 


7- متقی طلب،م.، م. قناعت پرست، و ح. احمدی. اثر تغذیه تخم مرغی و زمان دسترسی به اولین خوراک مستقل بر عملکرد جوجه های گوشتی با استفاده از طرح مرکب مرکزی. هفتمین کنگره علوم دامی ایران.دانشگاه تهران. شهریور1395.


8- فریدی،ا.، متقی طلب،م.،رضائی، ف.، احمدی،ح. پیش بینی انرژی و چربی جوجه های گوشتی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی GMDH.  چهارمین کنگره علوم دامی ایران.  دانشگاه تهران- کرج.  1389.


9- فتحی،م. ، متقی طلب، م. و خیاطی، غ. تولید پروبیوتیک ( کشتهای لاکتوباسیلوس و بررسی اثرات آن بر عملکرد دوره آغازین جوجه های گوشتی. چهارمین کنگره علوم دامی ایران. دانشگاه تهران- کرج. 1389.

 

10- رضایی،ف.، متقی طلب،م. و فریدی،آ.  مدلهای غیر خطی جهت تخمین منحنی های رشد و تولید در مرغان مادر گوشتی.  چهارمین کنگره علوم دامی ایران. دانشگاه تهران- کرج. 1389.


11-  متقي طلب ، م.  بحري خمامي، ع. بررسی عملكرد جوجه هاي گوشتي  پرورش يافته روي پوسته برنج حاوي سولفات آلومينيوم - دومين كنگره علوم دامي و آبزيان كشور-  موسسه تحقيقات علوم دامي كشور شهريور 1386.

 

12- متقي طلب ، م. احمدي، ح.  مدلسازي شاخص عملكرد جوجه هاي گوشتي بر اساس سطح انرژي قابل متابوليسم. درصد متيونين و لايزين جره با استفاده از شبكه هاي عصبي از نوع GMDH - دومين كنگره علوم دامي و آبزيان كشور- موسسه تحقيقات علوم دامي كشور . شهريور 1386.

 

13- متقي طلب ، م. جمشيد زهي، م. تأثير عصاره و پودر برگ زيتون به عنوان جايگزين آنتي بيوتيك روي عملكرد جوجه هاي گوشتي- دومين كنگره علوم دامي و آبزيان كشور- موسسه تحقيقات علوم دامي كشور. شهريور 1386 .

 

14- متقي طلب ، م نيكخواه،م. و زواره، م. مقايسه مدل (MMF) با مدل رشد غير خطي در ارزيابي منحني رشد جوجه هاي گوشتي - هشتمين همايش علمي - پژوهشي دانشگاه گيلان.   13-12 اسفند 1386.

 

15- متقی طلب،م. محمدي،م.و كشاورز، م. تأثير تزريق عصاره برگ زيتون در تخم     مرغ هاي مادر گوشتي روي درصد جوجه درآوري و توانايي اقتصادي جوجه هاي توليدي- هشتمين همايش علمي  پژوهشي دانشگاه گيلان. 11-13 اسفند 1386.

 

 16- متقي طلب ، م. نقش بخش پيشين دستگاه گوارش در جذب غير الکتروليت ها با استفاده از مدلهاي حيواني براي مطالعه متابوليسم در شرايط In-Vivo و In- Vitro - مجموعه مقالات در چهارمين همايش طرح هاي پژوهشي و دستاوردهاي علمي دانشگاه گيلان. 1375.

 

17- متقي طلب ، م. توليدات دامي، احتياجات غذائي و ارتباط آن با توسعـه پايـدار در آستانــه ورود به سال 1400. مجموعه مقالات اولين همايش راههاي توسعه استان گيلان آبان ماه 1377 – رشت.

 

18- متقي طلب ، م. اهميت جيره هاي متعادل در توليد اقتصادي طيور گوشتي – مجموعه مقالات در پنجمين همايش طرح هاي پژوهشي و دستاوردهاي علمي دانشگاه گيلان. 1377.

 

19- متقي طلب ، م. نقش پـودر سير(Allium Sativum) به عنوان آنتي بيوتيـك در طيـور گوشتي نمايشگاه دسـتاوردهـاي پژوهشي دانشگاه گيـلان - رشت 1379 .

 

20-متقي طلب ، م. وليزاده، ع. لاهيجاني، م. مطالعه اثر مهار كننده آروماتاز بر جنسيت جوجه. دهمين كنفرانس زيست شناسي شيراز – ايران 1379.

 

21- متقي طلب ، م. عباسي ، م. نقش اسيدهاي آمينه محيط كشت و تأثير هـوادهـي در ليزيـن توليدي در سويـه B. Flavum مقالـه ارائـه شده به : اولين همايـش بيوتكنولوژي دانشجويان سراسر كشور دانشگاه اصفهان 25-23 بهمن 1380.

 

22- متقي طلب ، م. رازاني، ك. دستکاري تمايز جنسيت جوجه با استفاده از فناوري تزريق آنتي آروماتاز در تخم مرغ - سومين همايش بيوتکنولوژي ايران 20-18 شهريور1380. دانشگاه فردوسي - ايران مشهد.

 

23- متقي طلب ، م. تراز، ز. بـررسي اثـرات پـودر سير در تـوليد تخـم مـرغ با كلستـرول پاييـن. هفتمين كنگره تغذيه ايران – 11 الي 14 شهريور 1381 رشت.

 

24- متقي طلب، م. فهيمده كار،م. و خياطي،غ. هيدروکسيلاسيون آندروستنديون به منظور توليد مهار کننده هاي آنزيم آروماتاز توسط A. niger - يازدهمين کنفرانس سراسري زيست شناسي . 3-1 شهريور 1382 دانشگاه اروميه.

 

25- رفيعي، ف.، متقي طلب ، م. و شادپرور، ع. بررسي اثرات عوامل موثر بر شاخص بهره وري اقتصادي سامانه توليد گله هاي شيري هلشتاين بوسيله يک مدل شبيه سازي - اولين کنگره علوم دامي و آبزيان کشور 12-10 شهريور 1383 - دانشگاه تهران.

 

26- متقي طلب ، م. حاج حسيني ، م. اثر تزريق اسيد آمينه در تخم مرغ مادر گوشتي بر روي رشد رويان و جوجه درآوري- اولين کنگره علوم دامي و آبزيان کشور12- 10 شهريور 1383 - دانشگاه تهران.

 

27- متقي طلب ، م. شادپرور، ع. بررسي امکان جايگزيني جو بدون پوسته با ذرت در جيره طيور گوشتي - اولين کنگره علوم دامي و آبزيان کشور 12- 10 شهريور 1383 - دانشگاه تهران.

 

28- متقي طلب ، م. يوسفيان، ا. مقايسه اثرات سبوس خام و پايدار شده بر روي صفات اقتصادي طيور گوشتي - اولين کنگره علوم دامي و آبزيان کشور 12-10 شهريور 1383 - دانشگاه تهران.

 

29- متقي طلب ، م. بحري خمامي، ع. بررسي عملكرد جوجه هاي گوشتي پرورش يافته روي پوسته برنج حاوي سولفات آلومينيوم - دومين كنگره علوم دامي و آبزيان كشور - موسسه تحقيقات علوم دامي كشور شهريور 1386.

 

30- متقي طلب ، م. احمدي، ح. مدلسازي شاخص عملكرد جوجه هاي گوشتي بر اساس سطح انرژي قابل متابوليسم. درصد متيونين و لايزين جيره با استفاده از شبكه هاي عصبي از نوع GMDH دومين كنگره علوم دامي و آبزيان كشور- موسسه تحقيقات علوم دامي كشور . شهريور 1386.

 

31- متقي طلب ، م. جمشيد زهي، م. تأثير عصاره و پودر برگ زيتون به عنوان جايگزين آنتي بيوتيك روي عملكرد جوجه هاي گوشتي - دومين كنگره علوم دامي و آبزيان كشور- موسسه تحقيقات علوم دامي كشور. شهريور 1386

 

32- متقي طلب ، م. نيكخواه،م. و زواره، م. مقايسه مدل (MMF) با مدل رشد غير خطي در ارزيابي منحني رشد جوجه هاي گوشتي – هشتمين همايش علمي – پژوهشي دانشگاه گيلان. 11-13اسفند 1386.

 

33- متقی طلب،م. محمدي،م.و كشاورز، م. تأثير تزريق عصاره برگ زيتون در تخم مرغ هاي مادر گوشتي روي درصد جوجه درآوري و توانايي اقتصادي جوجه هاي توليدي- هشتمين همايش علمي پژوهشي دانشگاه گيلان. 11-13 اسفند 1386.

 

34-  متقی طلب،م.  موثقی ،ر. و  جامعی،ش. – تعیین باقیمانده اثرفلوکساین ناشی از مصرف جیره غذایی در لاشه طیور گوشتی – سومین کنگره علوم دامی کشور – مهرماه 1387

 

35- متقی طلب، م. و  نیکخواه ، م. – ارزیابی مدل رشد رگرسیون غیرخطی در پیش بینی رشد در مرغ بومی گیلان - سومین کنگره علوم دامی کشور – مهرماه 1387

 

36-  متقی طلب ، م. و محمدزاده کراتی ، ح. – مقایسه دوروش محدودیت خوراک در اوایل دوره پرورش برعملکرد جوجه های گوشتی - سومین کنگره علوم دامی کشور – مهرماه 1387

 

37- محمد زاده کراتی، ح و متقي طلب،م . تاثير محدوديت خوراک در اوايل دوره پرورش با شدت و مدت مختلف بر عکس العمل عملکرد جوجه هاي گوشتي به شرايط آب و هواي شرجي گيلان. . پنجمين کنگره علوم دامي. شهريور 1391- اصفهان

 

38- متقي طلب،م .و محدثه هرمز دی.  اثر 1-الفا هيدروکسي کوله کلسيفرول بر عملکرد مرغان مادر گوشتي. پنجمين کنگره علوم دامي. شهريور 1391. اصفهان

 

39- متقي طلب،م و  احمدي،ن. اثرات سينبيوتيک (Protexin+Oligosaccharid) بر فراسنجه هاي عملکردي و ميکروفلور روده جوجه هاي گوشتي.  پنجمين کنگره علوم دامي. شهريور 1391. اصفهان.

 

40 - کاظمی ، ز. وم. متقی طلب .  1392.  ثرات تزریق گلوکز و بتاهیدروکسی بتامتیل بوتیرات در تخم مرغ بر شاخص هاي تفریخ و ضریب تبدیل جوجه هاي گوشتی  همایش ملی دام و طیور کشور.  ساری ، اردیبهشت 1392.

 

41- متقي طلب،م . و بخشی پور ،و. اثرات جایگزینی سطوح مختلف بتائین با کولین روي عملکرد مرغان مادر گوشتی .1392. همایش ملی دام و طیور کشور. ساری ، اردیبهشت 1392.

 

42-  متقی طلب ،م. ، هرمز دي ، م. و کامیاب ،ع..1392.  تأثیر 1- آلفا هیدروکسی کوله کلسیفرول بر عملکرد و غلظت عناصر مختلف سرم خون مرغان مادر گوشتی.  همایش ملی دام و طیور کشور. ساری ، اردیبهشت 1392.

 

43- متقی طلب،م. شفیع منش،ی.  1392.  تاثیر تزریق داخل تخم مرغی  پیریدوکسین، متیونین،و ترکیب آنها به تخم مرغ های مادر گوشتی بر قابلیت جو جه در آوری،وزن جوجه یکروزه و عملکرد جو جه های گوشتی در سن 0 تا 21 روزگی.  کنگره ملی فناوری های نوین در علوم دامی.  دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان).  29 و 30 آبان 1392.

 

44- متقی طلب،م.، اصغریان،و. و شناور ماسوله، ع. مقایسه اثرات پروبیوتیک PG91 در تراکم هاي مختلف با پروبیوتیک پریمالاك روي عملکردجوجه هاي گوشتی. ششمین کنگره علوم دامی ایران. دانشگاه تبریز 6-5 شهریور1393.

 

45- متقی طلب،م.، شریفی دارانی،ی. اثرات سطوح مختلف-α کوفرول بر صفات عملکردي وخصوصیات لاشه ي جوجه هاي گوشتی. ششمین کنگره علوم دامی ایران. دانشگاه تبریز 6-5 شهریور1393.

 

46- متقی طلب،م.، عارف نیا ، ع. و رمضانی ، ز. اثرات گنجاندن مکمل پودر سبز به جیره روي ضریب تبدیل و برخی اجزاي لاشه طیور گوشتی. ششمین کنگره علوم دامی ایران. دانشگاه تبریز 6-5 شهریور1393.

 

47- متقی طلب،م.، ومعصومی ، م. اثرات افزودن پودر هل روي تنش اکسیداتیو وعملکرد جوجه هاي گوشتی در شرایط تنش گرمایی. ششمین کنگره علوم دامی ایران. دانشگاه تبریز 6-5 شهریور1393.

 

Burdett, K. and Mottaghitalab, M. 1993. Gastric Glucose absorption is modulated by Iuminal pH. 12th European Intestinal Transport Group Confferance. September 12th – 16th 1993. Czech Republic.
 

 

Burdett, K. and Mottaghitalab, M. 1993. Gastric Monosaccharide absorption: Regulation by Iuminal pH. 14th European Intestinal Transport Group Confferance. September 22th – 26th 1996. Poland.
 

 

Mottaghitalab, M. 1998. Importance of Balanced Diet to Economical Poultry production 5th Annual Seminar at the University of Guilan

 

Mottaghitalab, M. 1998. Azolla as a potential Nitrogenous Feed for Lactating Cows International conferene on: Food, Land and Livelihoods. Nairobi, Kenya

 

Mottaghitalab, M. 2000. Beneficial effects of Garlic (Allium sativum) as a Growth Promotor  for Broiler and its Economic Preformance. WPC

 

Khayati, G and Mottaghitalab, M. 2002. Lysine Purification with cation exchang resin. ISOC 10. Rasht

 

Mottaghitalab, M. and Z. Taraz, 2002. Effects of Garlic Powder (Allium sativum ) on Egg yolk  and Blood Serum Cholesterol in Aryan breed laying hen WPSA UK Branch Annual metting
 

 

Mottaghitalab, M. 2002. and E. Garlic extract and Aromatase interactions on Sex differentiation  in Chicks - WPSA UK Branch Annual metting
 

 

Mottaghitalab, M. and M. Pourali. 2002. Some Preliminary results from silkworm, Bombyx  mori, reared whole instar on different artificial diets in Iran XTXth Congress of the international  sericultural Commission
 

 

Mottaghitalab, M. , M. Abbasi and G. Khyati. 2002. Production of Lysine by batch fermentation using B. Flavum - ISOC 10. Rasht

 

Mottaghitalab, M. , A. Fahmidehkar, and G. Khayati. 2002. Hydroxylation of  Androstendione by microbial fermentation – ISOC 10. Rasht

 

Mottaghitalab, M. and G. Khayati. 2002. Comparison of Bioavaibility of Purified Vs non  Purified L-Lysine: A chick growth assay - International Iran and Russia Conference Agriculture  and Natural Resource- Moscow-Russia

 

 چ:مقاله های ارائه شده در حوزه توسعه فناوری

 

1- متقي طلب، م.، و بلالايي،ف.1382. اهميت انکوباتورهاي کشاورزي در تحقيق راهبرد ارزش افزوده بيشتر - هفتمين کنگره سراسري همکاريهاي دولت، دانشگاه صنعت اصفهان. 27-26 آذر.

 

2- متقي طلب، م.، قهرماني چابک،و. و بلالايي،ف. 1383. روابط متقابل پارک هاي علم و فناوري و مناطق آزاد تجاري در فرآيند توسعه مبتني بر دانش - هشتمين کنگره سراسري همکاريهاي دولت، دانشگاه صنعتي امير كبير دانشگاه تهران 12-10 آذر.

 

3- متقي طلب، م.، و بلالايي،ف.1383. مديريت دانش مولفه کليدي در نظام نوآوري ملي و کسب توانايي رقابت در اقتصاد دانش بنيان - پنجاه و يکمين نشست روساي دانشگاهها و مراکز پژوهشي و فناوري كشور. همايش توسعه مبتني بر دانايي 16- 15 دي دانشگاه تهران.

 

4- متقي طلب، م.، و بلالايي،ف.1383. خوشه هاي SMEs زير ساخت اساسي در تحقق توسعه اقتصادي پويا، پايدار و درون زا - دومين همايش پارک ها و مراکز رشد علم و فناوري ايران. 13- 11 اسفند مشهد.

 

5- متقي طلب، م.، و فيروزمنش،الف. 1386. مالكيت فكري : چالش ها و فرصت هاي قانوني در بستر تجارت الكترونيك- اولين كنفرانس تجارت الكترونيك و تجارت جهاني.

 

6- متقی طلب،م.، و سيدی،ر.1386. روابط متقابل دولت و بخش خصوصي در تحقق شهرداري الکترونيک - اولين کنفرانس بين المللي شهرداري الکترونيکي . 25-24 مهر ماه همايش بين المللي صداوسيما - تهران.

 

7- متقی طلب،م. نقش نسل سوم پارك هاي علم و فناوري در توسعه پايدار دانش بنيان – دانشگاه شهيد بهشتي آبان 1388

 

 8- متقی طلب، م. شاخص هاي ارزيابي توانمندي رقابتي کشور ها در قرن 21 : اهميت ارائه يک مدل يكپارچه براي تبيين نقش پژوهش و نوآوري هاي فناوري بنيان و تجاري سازي آن ها در عرصه رقابت هاي بين المللي.  همايش ملي مديريت پژوهش و فناوري.  تهران، وزارت علومف تحقیقات و فناوری. 1387.

 

9- سالار زهی،ح.، متقی طلب،م. و فیروز پور،ز. ارائه مدل مفهومی جهت شناسایی عوامل ساختاری موثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط (SMEs) دانش بنیان.  همایش ملی دانشگاه کارآفرین، صنعت دانش محور.  دانشگاه مازندران.  1389

Incubator As a key to Unlock, Innovation and Entrepreneurial potentials for Economic Development. IASP conference. Isfahan. 2006
 

 

Idea management and its impact on innovation and competitveness processes. 1st International and 7th National Iranian textile  (ITEC 2009) Rasht, Iran, 27-29 October 2009
 

 

     IASP Asian Division Conference3rd Iranian National Conferenceon Science and Technology Parks.10th ASPA Annual conferenc

. Mottaghitalab,M. and Blalaei,F. STPs As a key to: Unlock, innovation and Entrepreneurial potentials for Economic Developmen. . .2006. Isfahan

  
 

 

The Potential Global Competitiveness Impacts of Sustanable Innovation and where Technology Application: STPs stand. 15th ASPA Anunul Conferene IASP Asian Divisions Conference. Isfahan, Iran 22-24 November 2011

 

 

  گزارش هاي علمي و طرح هاي تحقيقاتي

 

1- بررسي اثرات پودر سير به عنوان جايگزيني آنتي بيوتيکها و اثرات آن در بروز صفات اقتصادي طيور گوشتي. طرح مصوب شوراي پژوهشي دانشگاه گيلان 1378

 

2- تخليص اسيد آمينه L – ليزين و تعيين Bioavailibility آن. مصوب سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران 1381 
 

 

3- بررسي مطالعه پرورش کرم ابريشم با استفاده از جيره مصنوعي. مصوب شوراي پژوهش فناوري استان گيلان 1381 
 

 

4- استفاده از جو بدون پوسته (Hulless Barlry) در تغذيه طيور گوشتي. مصوب شوراي پژوهشي دانشگاه گيلان 1383 
 

 

5- بررسي باقيمانده هاي دارويي و سموم آفات در فرآورده هاي طيور : فاز اول مطالعه نمونه ها از مرحله پرورش تا مصرف در شهر رشت مصوب شوراي پژوهش و فناوري استان گيلان 1385 .

 

 

پايان نامه دوره كارشناسي ارشد و دكتري

 

1- نقش عوامل محدود کننده فعالیت آنزیم آروماتاز در تعیین جنسیت جوجه های گوشتی . عین الله ولی زاده.  تاریخ دفاع :شهریور 1380. دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان.  استاد مشاور: دکتر مریم شمس لاهیجانی .

 

2- قابلیت دسترسی اسید آمینه لیزین تولیدی در ایران در دو حالت قبل و بعد از تخلیص در طیور گوشتی نژاد آرین. غلام حسین
ژیان نیا.  تاریخ دفاع 30-8-1380. دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان .اساتید مشاور :  دکتر عبد الاحد شادپرور ، دکتر  محمود حقیقیان رودسری.

 

3- بررسی اثرات تغذیه پودر سیر بر غلظت کلسترول سرم ، کلسترول زرده و درصد جوجه در آوری.   زهرا ترار.  تاریخ دفاع :دی 1380.  دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان .اساتید مشاور :دکتر عبد الاحد شادپرور ، دکتر محمود حقیقیان رودسری. 

 

4- مقایسه اثرات محرک رشد یک منبع گیاهی با آنتی بیوتیک رایج روی عملکرد و کیفیت لاشه در طیور گوشتی. سید حسن فاطمی.تاریخ دفاع بهمن ماه 1381 . دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان. مشترک (دکتر متقی طلب ، دکتر جواد پور رضا) ، مشاور دکتر عبد الحسین سمیع.

 

5- بررسي اثر فدرازول به عنوان آنتي آروماتاز بر تعيين جنسيت جوجه و مقايسه آن با آنتي آروماتاز استروئيدي 14 آلفا – هيدروکسي 3،6و 17 اندرواستون تريون.  کلثوم رازانی. تاریخ دفاع:  21-12-1381.  دانشكده كشاورزي دانشگاه گيلان.  استاد مشاور:دکتر میر حسینی.

 

6- مطالعه اثرات سبوس برنج خام و پایدار شده بر روی صفات اقتصادی طیور گوشتی نژاد آرین. ایرج یوسفیان آستانه.  تاریخ دفاع 1381.  دانشگاه آزاد  اسلامی کرج.  استاد مشاور :دکتر شیوازاد.

 

7-  تولید و استخراج آنتی آروماتاز بوسیله تخمیر میکروبی. دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان. محمد علی  فهمیده کار. تاریخ دفاع :7-3-1382. دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان. استاد مشاور: مهندس  غلام خیاطی. 

 

 8-  بررسی امکان پرورش کرم ابریشم هیبرید پلی فاژ با استفاده از جیره های مصنوعی. مصطفی پور علی.  تاریخ دفاع :9-4-1382. دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان .اساتید مشاور : مهندس مواج پور ، دکتر میر حسینی. 

 

 9- توليد اسيد آمينه ليزين به روش تخمير .  مژگان عباسی.  تاریخ دفاع :31-6-1382.  دانشكده علوم پايه دانشگاه گيلان.اساتید مشاور :دکتر ریحانه سریری ، مهندس غلام خیاطی.

 

 10-  ارزیابی آنزیم بتاکلوکوناز از A.niger & T. Longibrachiatum.محمد رضا ابراهیمیان.  تاریخ دفاع :تیر ماه 1383. اساتید مشاور :  مهندس غلام خیاطی و دکتر عبد الاحد شادپرور .

 

 11- شبیه سازی اثرات برخی عوامل موثر بر عملکرد گله های گاو شیری هلشتاین.  فر جاد رفیعی. تاریخ دفاع :16-4-1383.  دانشكده كشاورزي دانشگاه گيلان.  مشترک (دکتر متقی طلب ، دکتر شادپرور).  استاد مشاور :دکتر صابری نجفی. 

 

12- بررسي اثرات تزریق اسيدهاي آمينه متيونين، آرژنين و پودر سير روي سيستم ايمني و عملکردجوجه هاي گوشتي آرين. مریم گلچین. تاریخ دفاع :20-5-1383.  دانشكده كشاورزي دانشگاه گيلان.  اساتید مشاور : دکتر عبد الاحد شادپرور و دکتر جلیل توکل افشار.

 

13- بررسی اثرات تزریق مخلوط اسید آمینه در تخم مرغ نژاد گوشتی و نقش آن روی رشد و عملکرد جوجه های گوشتی تولیدی . مهدی حاج حسینی.  تاریخ دفاع :27-5-1383.  دانشكده كشاورزي دانشگاه گيلان. استاد مشاور :دکتر عبد الاحد شادپرور .

 

14-  تاثیر پروبیوتیک ها ( کشت های لاکتوباسیلوس ) بر عملکرد جوجه ها ی گوشتی.  مختار فتحی .  تاریخ دفاع :31-3-1384.  دانشكده كشاورزي دانشگاه گيلان. استاد مشاور :مهندس غلام خیاطی .

 

15-   بررسي عملکرد جوجه هاي گوشتي پرورش يافته روي بستر پوسته حاوي سولفات آلومينيم . علیرضا بحری.  تاریخ دفاع : اسفند ماه 1384.  دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین. استاد مشاور : دکتر میرحسینی.

 

16- اثر عصاره و پودر برگ زیتون روی عملکرد اقتصادی جوجه های گوشتی.  مهراب جمشید زهی.  تاریخ دفاع :29-3-1385.  دانشكده كشاورزي دانشگاه گيلان. استاد مشاور :مهندس مجید هامونی حقیقت.

 

17-   اثر شدت و مدت دو روش محدودیت کمی خوراک بر عملکرد و رشد جبرانی جوجه های گوشتی. حسین محمد زاده کراتی.  تاریخ دفاع : 1385-29-6.  دانشكده كشاورزي دانشگاه گيلان.  استاد مشاور :دکتر عبد الاحد شادپرور .

 

18- اثرات تزریق پروبیوتیک ( لاکتوباسیلوس) به تخم مرغهای مادر گوشتی روی ایمنی و پارامترهای عملکردی جوجه های گوشتی .جواد ذاکری. تاریخ دفاع : 29-3-1385.  دانشكده كشاورزي دانشگاه گيلان.  استاد راهنمای مشترک : دکتر مهرداد محمدی.

 

19- تزریق عصاره برگ زیتون در تخم مرغ و اثرات آن روی عملکرد جوجه های گوشتی .مریم کشاورز معتمدی.  تاریخ دفاع : 29-3-1385. دانشكده كشاورزي دانشگاه گيلان. استاد راهنمای مشترک : دکتر مهرداد محمدی.

 

20- ارزیابی و مدلسازی اثرات برخی عوامل تغذیه ای بر شاخص عملکرد جوجه های گوشتی. حامد احمدی محمد آباد. تاریخ دفاع: 16-10-1385 دانشكده كشاورزي دانشگاه گيلان.اساتید مشاور:دکتر نادر نریمان زاده  و دکتر هاشم صابری نجفی.

 

21- بررسی همبستگی آنتی بیوتیک مصرفی در جیره با میزان باقیمانده آن در لاشه طیور گوشتی.  شادی جامعی .  تاریخ دفاع: 30-10-1385دانشكده كشاورزي دانشگاه گيلان.  استاد مشاور: دکتر مهرداد محمدی.

 

22- تأثیر سبوس برنج خام و پایدار شده بر میزان کلسترول خون و تخم مرغ تولیدی مرغهای تخم گذا ر. لیلا لطفی. تاریخ دفاع: 29-3-1386.   دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان.  اساتید مشاور:  دکتر مجتبی زاغری  دکتر عبدالاحد شادپرور.

 

23- پیش بینی سطوح اسیدهای آمینه در اجزای خوراک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی از نوع GMDH .  فاطمه سلطان پور.  تاریخ دفاع: 13-11-1386.  دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان. استاد مشاور:  دکتر نادر نریمان زاده.

 

24- اثرات تغذیه ای مکمل ال– کارنیتین روی عملکرد و ویژگیهای لاشه در جوجه های گوشتی .  مصطفی محمدی.  تاریخ دفاع: 30-6-1386.  دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان. استاد مشاور:  مهندس وحید تقی زاده.

 

25- دستکاری تمایز جنسیت جوجه های گوشتی با استفاده از تزریق آنتی آروماتاز در تخم مرغ و بررسی تفاوت بازده اقتصادی آن در جنس نر و ماده .  ناهید فضلی.  تاریخ دفاع:  پاییز 1387. دانشکده کشاورزی دانشگاه  زنجان.  استاد راهنمای مشترک کتر احمد حسن آبادی  اساتید مشاور:  مهندس غلامرضا غیور و صدیق مهندس رضا اصفهانی.

 

26- ارزیابی مدل های رشد غیر خطی و هایپربلاستیک در پیش بینی رشد جوجه های گوشتی .  محسن نیکخواه پداف.  تاریخ دفاع: 20-11-1387.دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان.   اساتید مشاور دکتر محسن زواره و مهندس حامد احمدی. 

 

27- اثرات کشت های لاکتو با سیلوس و پودر سیر روی عملکرد و پا سخ های ایمنی جوجه های گوشتی. سعید حق پرست. تاریخ دفاع: 27-4-1388.  دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان. استاد مشاور : دکتر سیامک. غیبی.    

 

28- بررسی اثر سطوح مختلف پودر و عصاره گیاه گل گندم جنگلی(Centaurea zuvandica Sosn) بر عملکرد اقتصادی و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی. یلدا منهاج. تاریخ دفاع:  26-4-1389.دانشكده كشاورزي دانشگاه گيلان. اساتید مشاور: دکتر اردشیر محیط و دکتر سیامک غیبی.

 

29-  مدل سازی اثرات برخی عوامل تغذیه ای و وزن بدن بر عامل نسبی تولید مرغهای مادر گوشتی با استفاده از شبکه های عصبی از نوع GMDH چند هدفی مقاوم. فرشته رضایی. تاریخ دفاع: 7-6-1389. دانشكده كشاورزي دانشگاه گيلان. اساتید مشاور:دکتر نادر نریمان زاده و مهندس حامد احمد ی.

 

30 پیش بینی تولید وزنی تخم مرغ قابل جوجه کشی بر مبنای عوامل تغذیه ای و وزن مرغ مادر گوشتی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی نوع GMDH چند هدفی مقاوم .  اکو فریدی.  تاریخ دفاع: 13-6-1389.دانشكده كشاورزي دانشگاه گيلان. اساتید مشاور:کتر نادر نریمان زاده ومهندس حامد احمدی.

 

31-دستکاری تمایز جنسی جوجه های گوشتی با استفاده از تزریق داخل تخم مرغ عصاره ریشه گزنه سیا ه.  معصومه مافی.  تاریخ دفاع: 4-12-1389. دانشكده كشاورزي دانشگاه گيلان.  استاد مشاور: مهندس  مجید هامونی حقیقت.

 

32-  اثرات تزریق ال- کارنیتین به تخم مرغ های مادر گوشتی بر میزان جوجه درآوری و پاسخ های ایمنی و عملکرد اقتصادی .  امیر طالبیان صوفی.  تاریخ دفاع: 20-10-1390.  دانشكده كشاورزي دانشگاه گيلان. استاد مشاور:دکتر محمد روستائی علی مهر.

 

33-  اثرات سینبیوتیک (Protexin+ Oligosaccjarid) بر فراسنجه های عملکردی و میکروفلور روده جوجه های گوشتی.  نصرت اله احمدی.  تاریخ دفاع: 6-12-1390.  دانشكده كشاورزي دانشگاه گيلان. اساتید مشاور : دکتر علیرضا صیداوی و مهندس مهدی رسا.

 

34-  اثر آلفا هیدروکسی کوله کلسیفرول بر بهبود کیفیت پوسته تخم مرغ و درصد جوجه درآوری مرغان مادر گوشتی. محدثه هرمزدی. تاریخ دفاع:14-12-90.  دانشكده كشاورزي دانشگاه گيلان.استاد مشاور:دکتر عبدالرضا کامیاب.

 

35- اثر تزریق عصاره سیر در تخم مرغ بر تغییر جنسیت جوجه های گوشتی. زهره صابری.  تاریخ دفاع:14-12-90. دانشكده كشاورزي دانشگاه گيلان.  راهنمایی مشترک با دکتر مهرداد محمدی.

 

36- اثرآانتی آروماتازی عصاره چای سیاه بر تمایز جنسی جوجه های گوشتی.  مرضیه اصلانی.  تاریخ دفاع:15-12-90. دانشكده كشاورزي دانشگاه گيلان. استاد مشاور: مهندس مجید هامونی حقیقت.

 

37- اثرات تزریق بتا هیدرکسی بتا متیل بوتیرات و گلوکز در تخم مرغ های جوجه کشی بر ریخت شناسی روده و عملکرد رشد جوجه های گوشتی.  مریم کاظمی.  تاریخ دفاع: 23-12-91. دانشكده كشاورزي دانشگاه گيلان. اساتید مشاور: دکتر فرهاد مشایخی. و دکتر نوید قوی حسین زاده.

 

38-  اثرات پیرودوکسین،متیونین و ترکیب تزریقی آنها به تخم مرغ هایمادر گوشتی بر میزان جوجه در آ وری ، وزن جوجه یکروزه و صفات تولیدی.  یاسر شفیع منش.  تاریخ دفاع:30-9-92.  دانشكده كشاورزي دانشگاه گيلان. اساتید مشاور:دکتر فرهاد مشایخی و دکتر نوید قوی حسین زاده.

 

39 -- تاثیر جایگزینی کولین با سطوح مختلف بتائین بر عملکرد مرغ مادر . وحید بخشی پور. تاریخ دفاع:3-12-92. دانشكده كشاورزي دانشگاه گيلان. استاد مشاور: دکتر نوید قوی حسین زاده.

 

40- اثرات استفاده از مخلوط سیر،موسیرو بوتیریک اسید گلیسیرید بر ریخت شناسی روده،فلور میکروبی و عملکرد اقتصادی جو جه های گوشتی. سید مهدی شریفی. تاریخ دفاع: 5-5-1393. دانشكده كشاورزي دانشگاه گيلان. اساتید مشاور: دکتر نوید قوی حسین زاده و دکتر فرهاد مشایخی .

 

41- تاثیر افزودن پودر سیر و قارچ در جیره بر عملکرد و برخی متابولیت های خونی جو جه های گوشتی. زهرا زند کریمی. تاریخ دفاع: 21-6-94. دانشكده كشاورزي دانشگاه گيلان. استاد مشاور: دکتر نوید قوی حسین زاده .

 

42- تاثیر پودر هل بر عملکرد جو جه های گوشتی تحت شرایط تنش گرمایی. مهدی معصومی. تاریخ دفاع: 27-10-93. دانشكده كشاورزي دانشگاه گيلان. استاد مشاور: دکتر نوید قوی حسین زاده .


43- اثرات استفاده از دو نوع پروبیوتیک تجاری(PG91 و پریمالاک) بر عملکرد جو جه های گوشتی . وحیده اصغریان. تاریخ دفاع: 13-12-93. دانشكده كشاورزي دانشگاه گيلان. اساتید مشاور: دکتر نوید قوی حسین زاده و دکتر علیرضا شناور ماسوله.

 

44- تاثیر تزریق درون تخم مرغی گلوکز،روی-متیونین و نانو روی-متیونین بر بیان ژن ناقل گلوکز(SGLT-1) و ناقل روی( ZNT-1) در جو جه های گوشتی . کلثوم رازانی (Ph.D). تاریخ دفاع: 96/4/26. دانشكده كشاورزي دانشگاه گيلان. استاد مشاور: دکتر یسد حسین حیسینی مقدم.

 

45- تاثیر جایگزینی کنجاله سویا با تر کیبی از جلبک های سبز- آبی بر عملکرد جو جه های گوشتی. علیرضا عارف نیای فومنی. تاریخ دفاع: 24-6-93. دانشكده كشاورزي دانشگاه گيلان. اساتید مشاور: دکتر نوید قوی حسین زادهو دکتر زهره رمضانی. 


46- ارزیابی نتایج مدل متا آنالیز احتیا جات فسفر جو جه های گوشتی در ارتباط با کلسیم و آنزیم فیتاز در سطح مزرعه. سکینه عباس زاده. تاریخ دفاع: 13-12-93. دانشكده كشاورزي دانشگاه گيلان. استاد مشاور:دکتر حامد احمدی.

 

47- تزریق داخل تخم مرغی روی- متیونین بر بیا ن ژن ام- میوسین 2 و عملکرد جو جه های گوشتی. آناهید حسینی. تاریخ دفاع:19-12-94.  انشكده كشاورزي دانشگاه گيلان. استاد مشاور:دکتر سید حسین حسینی مقدم.


48- تاثیر اسانس ریز پوشانی شده آویشن ئ دارچین بر عملکرد، خصوصیات لاشه،جمعیت میکروبی روده، پاسخ ایمنی و قابلیت هضم مواد مغذی در جوجه های گوشتی. فرهنگ روز مهر. تاریخ دفاع. 27-2-96.  دانشکده علو کشاورزی و منابع طبیعی ساری.


49- اثر تزریق داخل تخم مرغی نانو ذرات عصاره هسته انگور بر تمایز جنسیت در جوجه های گوشتی. زینب شهودی. تاریخ دفاع 7-11-96. دانشکده کشاوورزی دانشگاه گیلان.  استاد مشاور دکنر مصطفی گلشکن.

 

50- اثرات تزریق درون تخم مرغی اسیدهای آمینه گلوکوژنیک و نانو روی بر جوجه درآوری و عملکرد اقتصادی جوجه های گوشتی. معین قناعت پرست رشتی.   تاریخ دفاع 14-11-96.  دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان.  استاد مشاور دکنر مصطفی گلشکن.

 

51-  بهینه سازی پاسخ جوجه های گوشتی به تغذیه درون تخم مرغ بتا هیدروکسی بتا متیل بوتیرات و دکسترین، و زمان دستری به اولین خوراک با استفادهاز مدل های رویه پاسخ و شبکه عصبی مصنوعی ( دکتری). تاریخ دفاع 19-12-96.  دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان.  استاد مشاور ئکتر حامد احمدی.


52- مقایسه اثر جایگزینی دانه ذرت با دانه گندم تخمیر شده یا مکمل شده با آنزیم روی عملکرد،کیفیت لاشه،ریخت شناسی و جمعیت میکروبی روده جوجه های گوشتی. فروزان سررشته دار.  تاریخ دفاع 4-10-97.  اساتید مشاور  دکتر علیرضا شناورو دکتر حسن در مانی.  دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان.


53- اثرات تزریق درون تخم مرغی منابع مختلف منگنز(معدنی،آلی و نانو) بر عملکرد خصوصیات استخوان و بیان ژن های منگنز سوپر اکسید دیسمو تاز و انتقال دهنده فلز دو ظرفیتی 1 در جوجه های گوشتی. (دکتری).  مینو میرزاوند چگنی.  27-5-98.  اساتید مشاور دکتر سید حسین حسینی مقدم و دکتر مصطفی گل شکن. دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان.
 

 

 

 

 

 

 

 

 1- بیو انرژتیک (دوره دکتری)

 

2- بیوشیمی تکمیلی (دوره کارشناسی ارشد)

 

3- بیوشیمی (کارشناسی)

 

 نیمسال اول سال تحصیلی 99-98
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه بیو انرژتیک در تغذیه طیور جلسه گروه پاسخگویی به دانشجویان حضور در پژوهشکده بیو تکنو لوژی حضور در پژوهشکده بیو تکنو لوژی رسیدگی به پایان نامه دانشجویان
یکشنبه حضور در پژوهشکده بیو تکنو لوژی حضور در پژوهشکده بیو تکنو لوژی رسیدگی به پایان نامه دانشجویان رسیدگی به پایان نامه دانشجویان حضور در پژوهشکده بیو تکنو لوژی رسیدگی به پایان نامه دانشجویان
دوشنبه حضور در پژوهشکده بیو تکنو لوژی حضور در پژوهشکده بیو تکنو لوژی پاسخگویی به دانشجویان رسیدگی به پایان نامه دانشجویان حضور در پژوهشکده بیو تکنو لوژی رسیدگی به پایان نامه دانشجویان
سه شنبه بیو شیمی پیشرفته حضور در پژوهشکده بیو تکنو لوژی پاسخگویی به دانشجویان حضور در پژوهشکده بیو تکنو لوژی حضور در پژوهشکده بیو تکنو لوژی رسیدگی به پایان نامه دانشجویان
چهارشنبه بیو شیمی عمومی بیو شیمی عمومی حضور در پژوهشکده بیو تکنو لوژی حضور در پژوهشکده بیو تکنو لوژی حضور در پژوهشکده بیو تکنو لوژی رسیدگی به پایان نامه دانشجویان


نام درس                                 تاریخ امتحان                                       ساعت امتحان 

بیو شیمی عمومی                      14-10-98                                           10/30-8

بيوانرژتیک  در تغذيه طيور           7-10-98                                      12/30-10/30

بيوشيمي حيواني پيشرفته               18-10-98                                    12/30-10/30 پژوهشکده بیو تکنو لوژی جانوری کشور
تماس با دکتر مجید متقی طلب
mmotaghi@guilan.gu.ac.ir
1- رشت - دانشكده كشاورزي دانشگاه گيلان - كيلو متر 10- جاده تهران- صندوق يستي 1314-41635

2- رشت- ميدان انتظام- مجتمع اداري - يارك علم و فناوري اسان گيلان تلفن- 4261550-131--0098
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم