محمد رضا اقدامی
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه: گروه علوم اجتماعی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
محمد رضا اقدامی

رتبه علمی: استادیار

دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه: گروه علوم اجتماعیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: CV :: ارتباط


 سال 2009 بود که به واسطه بورسیه ایی که ازسازمان بورسهای دانشگاهی دولت هندوستان دریافت نمودم به مرکز مطالعات پیشرفته انسان شناسی دانشگاه پنجاب وارد شدم. آزمایشگاه پیشرفته و نیز امکان دسترسی به وسایل کافی در زمینه های تحقیقات انسان شناسی زیستی این امکان را برایم به وجود آورد تا مدرک دکتری خود را به دلخواه و با دستی باز، برروی ابزار سنگها و فسیل های جمع آوری شده از 10 ناحیه آبگیری واقع در استان مرکزی هند، با استفاده از آزمایشات دیرینه سنجی در رشته انسان شناسی زیستی با گرایش دیرینه انسان شناسی به پایان برسانم. وقتی به ایران بازگشتم - با توجه به نیازی که در زمینه عملی و علمی در راستای تنوع زیستی در کشور وجود داشت – رشته کاری و تحقیقی خود را روی بررسی ژنتیکی (مولکولی) گونه های انسانی موجود در ایران متمرکز نمودم تا از این طریق به اتفاقات جدیدی در راستای دگرگشت انسانی پی ببرم.

 

اطلاعات شخصی؛
اصلا اهل خشکبیجار، شهری از توابع رشت هستم. سازگاری در محیط های زیستی متفاوت را دارم اما بیشتر از همه علاقمند به زندگی در مناطقی با هوای سرد هستم. زمانی که در حال تحقیق نیستم، ترجیح میدهم تا کتاب بخوانم. همچنین علاقه زیادی هم به  تکنولوژی و کار با نرم افزارهای مختلف دارم.

 

مهارتهای آزمایشگاهی؛


• آزمایش و تجزیه و تحلیل پتروگرافیک و آماده سازی ریزبرشهای سنگ (Petrographic – Thin Section).


• آشنائی کامل با دستگاه و تجزیه تحلیل پراکنش ایکس ری (Energy Dispersive X-Ray Fluorescence - EDXRF) .


• آزمایشات میکروسکوپیک جهت تشخیص بافت و ریز فرسایشهای ابزار سنگها (Use-Wear Analysis).


• گونه شناسی، اندازه گیری و تجزیه و تحلیل ابزار سنگها و فسیلهای ما قبل تاریخ (Typology).

 

• انسان سنجی (Anthropometry).

 

• استخوان شناسی و استخاوان سنجی (Osteology & OSteometry).

 

• دیرینه آسیب شناسی (Paleopathology).
 کارشناسی ارشد: دیرینه باستان شناسی


دکتری: انسان شناسی زیستی  (گروه علوم - Faculty of Science) انتشارات و سمینارها  

 

Paper Publication: Mohammad Reza Eghdami and Rajan Gaur. 2011. Application of Energy Dispersive X-Ray Fluorescence (EDXRF) in Archaeological analysis of Lithic Artifacts. Journal of Punjab Academy of Science: Vol: 7-8 (1&2). Pp. 68-73. ISSN-2229-7014

 

Paper Publication: Rajan Gaur, Richa Airi, Kiran Saini, Gurpreet Boparai, Mohammad Reza Eghdami. 2012. Body Mass Index Relation to Permanent Tooth Emergence Among Rajputs of Himachal Pradesh. Indian Journal of Physical Anthropology and Human Genetics: Vol: 31. (1). Pp. 25-37.

 

Paper Publication: Singh, Sapam Ranabir, and Mohammad Reza Eghdami. 2014. Identifying social vulnerability to natural disasters: perspectives and challenges from anthropology- a case study of the Motto village in Puri district of Orissa. Journal of the Anthropological Survey of India 63(1): 71-88. (ISSN : 2277-436X)

 

Paper Publication: Singh, Sapam Ranabir, Mohammad Reza Eghdami, and Sarbjeet Singh. 2014. The concept of social vulnerability: a review from disasters perspectives. International Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies (IJIMS) 1 (6): 71-82. (ISSN: 2348-0343)

 

Paper Presentation on: Forensic Anthropological Methods used for Recent and Ancient Human Bones; Based on Identification and Causes of Death. in: 5th Iranian International Congress of Forensic Medicine. 2-4 Nov. 2016. Eimam Khomeini Hospital. Tehran.

 

Paper Presentation on: Role of the Trace Elements on investigation of Bio-Anthropological Materials, with special reference to Paleoanthropology. in: 5th Iranian Congress of Trace Elements. on: 20-22 Dec, 2016. Department of Biiology. Tarbiat Modares University. Tehran.

 

Paper Presentation on: Human Technology and Evolution in the Earliest and Later Phases, in the Seventh Academic Seminar of Iranian Students on Science, Art, Humanities, Feb, 2008, Mysore, India.

 

Paper Presentation on: Evolutionary Process of Human Being through Their Technology in Palaeolithic Periods: With a Special Reference to their Brain Capacity and Physical Growth, in the 5th International Conference on Health, Education and Culture in Globalization Process, 22-23 December 2010, Panjab University, Chandigarh, India.

 

Paper Presentation on: Digital Drawing and Illustration of the Stone Tools, In: Indian National Confederation and Academy of Anthropologists (INCAA), Inter-Congress in Anthropology:2012, Organized by Department of Anthropology, University of Lucknow, Lucknow, in Collaboration with Indian Academy of Anthropological Research and Training, Ethnographic and Folk Culture Society.

 

Paper Presentation on: Different Impacts of Surface Alteration on Stone Tools. In: National Symposium on Shaping Indian’s Future: Role of Anthropology and Psychology, March 26-27, 2012, Organized by Department of Anthropology, Panjab Universty, Chandigarh, Sponsored by: Panjab University, U.G.C.

 

Paper presentation on: Migration of Humans to the Kashmir Valley: An Analysis, in: National Seminar January 27-28,2011, Globalization, Urbanization and Migration: Anthropological Dimensions of Trends and Impacts. Organised by: Department of Anthropology, Panjab University, Chandigarh- 160 014.

Poster Presentation on: Palaeoclimatological Study on Physical and Cultural Evolutionary Prospect of the Man in Palaeolithic Period; in 13th PUNJAB SCIENCE CONGRESS: Climate Changes: Concerns and Solutions., February 7-9, 2010. Panjab University, Chandigarh, India.

 

Participation of the National Conference on Advances in Biological Sciences, Sponsored by: DST-PURSE Grant, on 29-30 March, 2010, Panjab University, Chandigarh, India.

 

Participated National Seminar on Global Warming, Human Factors and Environment: Perspectives from Anthropology; Conducted by Deptt. Anthropology, Panjab University, Chandigarh, From 16-17 February 2010.

 

Participation of the Indo- Iranian Students’ Conference on Biotechnology and Bioinformatics; on 1st March, 2007, New Delhi, India.

 

Rapporteur and Participator in the National Seminar; Ecology and Health: Anthropological Dimensions, February 2-3,2012; Department of Anthropology; Panjab University, Chandigarh.

 

 

گارگاه های آموزشی

 

 National Workshop on: Perspectives in Palaeoanthropology: Methodological and Conceptual Issues, Department of Anthropology, Panjab University, Chandigarh, March 15-17, 2005

 

Participation of International Workshop on Digital Preservation of Archaeology Heritage, Conducted by Indian Institute of Technology (IIT) Kanpur, From 18-19 October 2010.

 

Three Months Short course (150 hours) on: GIS C. Course (Fundamentals of GIS. Map Info, ARC View), in: Centre for information science and technology (CIST), Mysore, Septeber 2007 to October 2007.

 

Workshop on: Faculty Development Programme on Research and Data Analysis Using SPSS, Organized by Department of Statistics Panjab University in Collaboration with SPSS, SHouth Asia Ltd., Bangalore on 16th and 17th December.

 

Workshop on Immigration and Transcultural Psychiatry, in: International workshop on Mental Health in New Millennium 22-23 December 2010, Panjab University, Chandigarh, India.

 

Workshop On: Flintknapping: An Insight into the Art of Stone Tool Making, Organized by the Workshop Committee of Deccan College, 19th, 20th, 21st, 22nd of January 2012. Under the Supervision of Professor. S. N. Rajaguru and Dr. Parth Chauhan. Department of Archaeology, Deccan College Post-Graduate and Research Institute, Pune.1- انسان شناسی زیستی

 

2- ریاضیات پایه

 

3- جغرافیای انسانی 

 

4- محیط شناسیCV [ دانلود ]


تماس با محمد رضا اقدامی
mreghdami@guilan.ac.ir,m.r.eghdami@gmail.com
+98-13-3369024-8 --- 4070
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم