منیژه منصور صادقی
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه: گروه فیزیولوژی ورزشی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
منیژه منصور صادقی

رتبه علمی: مربی

دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

گروه: گروه فیزیولوژی ورزشیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: CV :: ارتباط


منیژه منصور صادقیفوق لیسانس تربیت بدنیمقالات چاپ شده در نشریات علمی - پژوهشی

بهمن میرزایی ، منیژه منصور صادقی - نمیرخ آمادگی جسمانی کشتی گیران شرکت کننده در اردوهای آماده سازی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسال - المپیک - علمی - پژوهشی - 1/4/86

 

مقالات ارائه شده در همایشها

تهمینه سعیدی ، منیژه منصور صادقی ، جواد مهربانی - اثر چهار ماه فعالیت هوازی بر برخی عوامل خطرزای قلب و عروق زنان بزرگسال - دهمین همایش علمی - پژوهشی - دانشگاه گیلان - فشرده - پوستر - 18/2/89
ارسلان دمیرچی ، جواد مهربانی ، تهمینه سعیدی ، منیژه منصور صادقی ، بیتا عظیمی - اثر 16 هفته فعالیت هوازی بر سطوح CRP - hs زنان چاق و غیر چاق بزرگسال - دهمنی همایش علمی - پژوهشی دانشگاه گیلان - فشرده - سخنرانی - 18/2/89
تهمینه سعیدی ، جواد مهربانی ، منیژه منصور صادقی - اثر هشت هفته تمرین هوازی بر چاقی موضعی و عوامل خطرزای قلبی - عروقی مردان میانسال - اولین همایش منطقه ای چاقی عوارش ناشی از آن - دانشگاه آزاد اسلامی - لاهیجان - پوستر - 25/9/88
زهرا حجتی ، منیژه منصور صادقی - شدت تمینات پلایومتریک برای بازیکنان والیبال - دومین همایش علمی والیبال - اداره کل تربیت بدنی و علوم ورزشی و پژوهشکده تربیت بدنی - ایران - اراک - کامل - سخنرانی - 14/11/88
تهمینه سعیدی ، منیژه منصور صادقی ، فرهاد رحمانی نیا - روایی و پایایی روش های بیوالکتریکال امپدانس و اسکین فولد در برآورد درصد چربی بدن زنان با روش وزن سنجی زیر آب - هشتمین همایش علمی - پژوهشی دانشگاه گیلان - رشت - پوستر - 11/12/86

 زهرا حجتی ، منیژه منصور صادقی - تالیف کتاب دو ومیدانی

طرحها
منیژه منصور صادقی ، تهمینه سعیدی- مقایسه اعتبار دستگاه in body  و کالیپر در برآورد وزن سنجی زنان ورزشکار و غیر ورزشکار با ورش وزن سنجی زیر آب - ترایخ شروع 84 - تاریخ اتمام 86


[ ویرایش نشده است ]


CV [ دانلود ]


تماس با منیژه منصور صادقی
manigehsadeghi@yahoo.com
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم