مرضیه شمس یوسفی
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
گروه: گروه ریاضی محض
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
مرضیه شمس یوسفی

رتبه علمی: استادیار

دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

گروه: گروه ریاضی محضبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: سوالات نمونه :: نتایج امتحانات :: سایت های مرتبط :: CV :: ارتباط


دهم دیماه سال 1359 در لاهیجان به دنیا آمدم.

متاهل و دارای  دو فرزند به نام های سهند و آراز هستم.

آنالیز تابعی با دیدگاه مطالعه جبر های گروهی و فضاهای عملگری از علاقمندی های من می باشد.کارشناسی: دانشگاه شهید بهشتی 1377-1381

کارشناسی ارشد: تربیت مدرس 1381-1383

 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: بسته بودن برد ضربگر ها روی جبر  باناخ جابجایی نیم ساده و وجود واحد تقریبی  کراندار     تحت راهنمایی: دکتر فرشته سعدی
                                                                                                               

 دکتری تخصصی: تربیت مدرس 1383-1389

 عنوان رساله دکتری: میانگین پذیری جبرهای  باناخ مرتب     تحت راهنمایی: دکتر مسعود امینی

فرصت تحقیقاتی: دانشگاه لیدز انگلستان تحت راهنمایی: پروفسور گارث دیلز

 :Books

آنالیز برداری، انتشارات دانشگاه گیلان. دانلود 

:Papers

1Complete order amenability of the Fourier algebras, Indian J. Pure Appl. Math., 41(3): 485-504, June 2010

2Order structure of Figa-Talamanca-Herz algebra. Hindawi , ISRN Geomety,2011

 3Amenability of the restricted Fourier algebras. ISRN Algebra, 2012

4یک ساختار نرم چندگانه برای جبرهای فوریه و فوریه اشتیل یس. ارسال شده 

5p-analog of the semigroup Fourier -- Stieltjes algebras. Iranian Journal of mathematical Scinces and Informatic, Vol 9. number2, 2014, 55-66.

6A positive cone in p-operator projective tensor product of Figa-Talamanca-Herz algebras journal of advanced research in pure math. to appear

7Joint with E. Ansari and S. NorOn the boundedness of almost multipliers on certain Banach algebras, ,journal of linear and topological algebra, to appear

8joint with A. Ebadian and F. Farahrooz,On The banach space techniques in the Existence and uniqueness of the fuzzy fractional Klein-Gordon  equation"s  solution, ,International Journal of Analysis and Applications,)

vol 13 Num 1 2017-82-92

9Joint with A. Ebadian and F. Farahrooz) Fuzzy Lp-spaces, Submitted

 (10Joint with M. Ahmadpour)p-completely bounded homomorphisms on the
p-analog of the Fourier--Stieltjes algebras
, Submitted

 11MULTI-NORMS STRUCTURE BASED ON ENVELOPING C*-ALGEBRAS, Submitted

(12Joint with M. Ahmadpour) General Form of the p-Completely Contractive Homomorphisms on the p-analog of the Fourier-Stieltjes algebras, and Generalized Idempotent Theorem , Submitted

 13Vector valued Fourier algebras, Submitted
 

 

 

Recent conference presentation

 

چهل و نهمین کنفرانس ریاضی ایران ,Vector valued Fourier algebras, دانشگاه علم و صنعت ایران شهریور 97 

هفتمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها- On the Fourier algebra of a C-dynamical system,دانشگاه شهید بهشتی دی ماه 97 

دومین سمینار نظریه عملگرها و کاربردها. multi-norms and C^* enveloping algebras دانشگاه شیراز ابان 94

چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران. A property on locally compact groups and multi-norms  دانشگاه سمنان شهریور 93

چهل و چهارمین کنفرانس ریاضی ایران.   p-analog of the semigroup Fourier -- Stieltjes algebras.دانشگاه فردوسی مشهد. شهریور 92.

چهل و سومین کنفرانس ریاضی ایران، . Fourier algebra as a multi-normed space.دانشگاه تبریز. شهریور 91.

بیستمین سمینار آنالیز و کاربردهای آن،Amenability of the restericted Fourier Stieltjes Algebras، دانشگاه مراغه ، اسلاید های سخنرانی  تیر91

همایش علمی پژوهشی دانشگاه گیلان، ساختار ترتیب در فضاهای P-عملگری، خرداد91 ، چکیده جامع سخنرانی

 www.siue.edu/MATH/BA2009/ Giving Lecture in Banach Algebra conference 2009, Bedlewo, Poland, Order structure of Figa--Talamanca-Herz algebra

  YFAG, (Yorkshire functional analysis group seminars), Leeds, UK, Fourier algebra and its order structure 2008کارشناسی: ریاضی عمومی 1 و آنالیز 1

کارشناسی ارشد: آنالیز هارمونیک

دکتری: آنالیز تابعی 2

 

 

 اول ،95-96
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه - ریاضی عمومی 1 راهنمایی و مشاور انالیز حقیقی 1 - -
یکشنبه - جلسه گروه راهنمایی و مشاوره راهنمایی و مشاوره - -
دوشنبه - جلسه کمیته منتخب آنالیز تابعی 1 انالیز حقیقی 1 - -
سه شنبه - ریاضی عمومی1 (شناور) راهنمایی و مشاوره راهنمایی و مشاوره - -
چهارشنبه - مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش - -


نمونه سوال انالیز حقیقی

نمونه 2

نمونه 3

نمونه 4

نمونه 5

نمونه 6 

نمونه سوال مبانی علوم ریاضی : صفحه 1 صفحه 2

 

 

 میان ترم مبانی آنالیز اردیبهشت 98

میان ترم آنالیز حقیقی اردیبهشت 98دانشگاه تربیت مدرس
آرشیو مت
انجمن ریاضی ایران
تماس با مرضیه شمس یوسفی
m.shams@guilan.ac.ir
رشت بلوار نامجو دانشکده علوم ریاضی دانشگاه گیلان
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم