کامله نصیری
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
گروه: گروه ریاضی کاربردی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
کامله نصیری

رتبه علمی: استادیار

دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

گروه: گروه ریاضی کاربردیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: CV :: ارتباط


[ ویرایش نشده است ]


1-  لیسانس ریاضی محض از دانشگاه گیلان

2-  فوق لیسانس ریاضی گرایش معادلات دیفرانسیل معمولی از دانشگاه گیلان

3-   دکتری ریاضی گرایش کنترل ریاضی از دانشگاه گیلانThe Order of Minimal Realization of Jordan Canonical Form System
Boletim da Sociedade Paranaense de Matemática2018

 

Determining the order of minimal realization of descriptor systems without use of the Weierstrass canonical form
Journal of Mathematical Modeling 2015

 

 

A Pure First Order Representation for Undamped Second Order Descriptor System
Journal of Sciences,Islamic Republic of Iran 2011

 

 

A Standard Inertia and Eigenvalue Problem for Descriptor Systems Without Using Weierstrass Canonical Normal Form
Far East Journal of Applied Mathematics 2011

 

 

A Standard Lyapunov Equation for Descriptor Systems
Far East Journal of Applied Mathematics 2010

 

 

 On the Eigenvalue and Inertia Problems for Descriptor Systems
Applications and Applied Mathematics:An International Journal 2010

 

 

پایان نامه های کارشناسی ارشد 

 [ ویرایش نشده است ]
تماس با کامله نصیری
k-nasiri@guilan.ac.ir
0131-3233509
ایران- گیلان- رشت - خیابان نامجو -دانشکده علوم پایه -گروه ریاضی
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم