کامله نصیری
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
گروه: گروه ریاضی کاربردی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
کامله نصیری
رتبه علمی:

استادیار

دانشکده:

دانشکده علوم ریاضی

گروه:

گروه ریاضی کاربردیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: CV :: ارتباط


[ ویرایش نشده است ]


1-  لیسانس ریاضی محض از دانشگاه گیلان

2-  فوق لیسانس ریاضی گرایش معادلات دیفرانسیل معمولی از دانشگاه گیلان

3-   دکتری ریاضی گرایش کنترل ریاضی از دانشگاه گیلان1-معادلات دیفرانسیل معمولی (جلد1)

2-معادلات دیفرانسیل معمولی (جلد2)

 papers

 A standard inertia and eigenvalue problem for descriptor systems without using Weierstrass canonical normal form, Far East Journal of Applied Mathematics (joint work with Dr.Asadollah Aasaraai

 

 

A Standard Lyapunov Equation for Descriptor Systems, Far East Journal of Applied Mathematics (joint work with Dr.Asadollah Aasaraai 

 

On the Eigenvalue and Inertia Problems for Descriptor Systems, Applications and Applied Mathematics: An International Journal (AAM) (joint work with Dr.Asadollah Aasaraai)

 

 

A Pure First Order Representation for Undamped Second Order Descriptor Systems
Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran. (joint work with Dr.Asadollah Aasaraai 1-معادلات دیفرانسیل معمولی(دوگروه)
تماس با کامله نصیری
k-nasiri@guilan.ac.ir
0131-3233509
ایران- گیلان- رشت - خیابان نامجو -دانشکده علوم پایه -گروه ریاضی
Email: k-nasiri@guilan.ac.ir   ورود به سیستم