اکبر نصرالله زاده
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
گروه: گروه شیلات
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
اکبر نصرالله زاده
رتبه علمی:

استادیار

دانشکده:

دانشکده منابع طبیعی

گروه:

گروه شیلاتبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: سوالات نمونه :: CV :: ارتباط


نام و نام خانوادگی : اکبر نصرالله زاده

تاریخ تولد : 1335- رشت

تاریخ استخدام : 18 / 6 / 76

وضعیت استخدام : رسمی

مرتبه فعلی : استادیار

پایه فعلی : 18

تاریخ اخرین ارتقا : 19/ 06/ 1393

وضعیت تاهل : متاهل ، تعداد فرزندان 3

واحد سازمانی : دانشکده پردیس صومعه سرا - گروه مهندسی منابع طبیعی - شیلات و ابزیان

 کالج                    دانشگاه ماینز                     1985 - 1987                      المان فدرال

لیسانس              دانشگاه فنی دارمشتات        1988 - 1990                      المان فدرال

فوق لیسانس        دانشگاه فنی دارمشتات        1990 - 1994                      المان فدرال

نوع مدرک : بیولوژی - هیدروبیولوژیدرسنامه هیدروبیولوژی چاپ اول 1384، چاپ دوم 1388- انتشارات دانشگاه گیلان

  درسنامه لیمنولوژی چاپ اول 1385 انتشارات دانشگاه گیلان            

 درسنامه گیاهان ابزی چاپ اول 1386، چاپ دوم 1388- انتشارات دانشگاه گیلان

 تالیف کتاب هیدروبیولوژی  چاپ اول، شهریور 1393 - انتشارات دانشگاه گیلان

 تالیف کتاب هیدروشیمی  (در دست اجرا)

 مقالات علمی پژوهشی

 1.Zur Süßwasserfauna des Gilan, Zoology in the Middle East 17, A. Nasrollahzadeh,1999, 91-98 (in German)-(ISI)

 2.Caspian Sea and its ecological Chaaenges, A. Nasrollahzadeh, Caspian J. Env. Sci. 2010,Vol. 8 No.1 pp. 97-104 (ISI)

 3: First report of fresh water crab species (Potamon bilobatum) in Guilan altitude (Lakan area), submitted by A. Nasrollahzadeh, H.A. Noverian and F. Sotuhian Caspian J. Env. Sci. 2011,Vol. 9 No.2 pp. 279-283 (ISI)

4 اثرات سطوح مختلف پروتئين بر شاخص هاي رشد، تغذيه و ترکيب بدن فيل ماهيان (Huso huso L.) جوان پرورشي، حمید علاف نویریان. اکبر نصرالله زاده، مجله علوم و فنون دریایی، دوره نهم، شماره سوم، پاییز 1389(علمی-پژوهشی)

5 Caspian Sea, and the sturgeon catches in Iran,by B. Falahatkar , A. Nasrollahzadeh, Documenta naturae, 2011. München, SB. 60,pp. 1-17 (in German)- (ISI)

6 The effect of different level of Biogen Probiotic additives on growth indicies, and body composition of Juvenile common carp ( Cyprinus carpio L. ), H.A. Noverian, A. Nasrollahzadeh Caspian J. Env. Sci. 2012,Vol. 10 No.1 pp. 115-121 (ISI)

7 Length-weight and length-length relationships and condition factor of Alburnus mossulensis (Heckel, 1843) from the Persian Gulf basin, Hamed Mousavi-Sabet, Sara Abdollahpour, Ammar Salehi-Farsani, Saber Vatandoust, Hamid F. Langroudi, Hamid R. Jamalzade, Akbar Nasrollahzadeh., Aquaculture, Aquarium, Conservation & Legislation,International Journal of the Bioflux Society, 2013, Volume 6, Issue 4. (ISI)

8 اثر سطوح متفاوت ریشه گیاه نی (Phragmites australis ) بعنوان مکمل غذایی بر رشد، وراندمان تغذیه کپور معمولی جوان (Cyprinus carpio) ،. اکبر نصرالله زاده، حمید علاف نویریان. مجله پژوهش¬های جانوری (مجله زیست¬شناسی ایران). جلد 26، شماره 4، 1392(ISC)

9- جایگزینی پودر اسپیرولینا در جیده غذایی و تأثیر آن بر رشد و ترکیب شیمیایی بدن بچه ماهی نورس سفید (Rutilus frisii kutum) اکبر نصرالله زاده، حمید علاف نویریان، مجید¬رضا حوش¬خلق، مجید موسی¬پور شاجانی، محمود شکوریان، (ISC)- (پذیرش چاپ از مجله شیلات دانشگاه تهران)

 

10-Redescription of Paracobitis rhadinaea (Regan, 1906) from Sistan Basin, Iran (Teleostei: Nemacheiliidae), Hamed Mousavi-Sabet, Ahmad Gharaei, Akbar Nasrollahzade, Abouzar Habibi, Soheil Eagderi- International Journal of Aquatic Biology (2014) 2(5): 286-291 (ISC)

11 اثر سطوح مختلف پروتئین و چربی جیره غذایی بر شاخص هاي رشد و کارایی ماهی سفید نر × غذا در ماهی دورگه حاصل از تلاقی ماهی ماش ماده
(Aspius aspius ♀ × Rutilus frisii ♂). پریسا حق پرست، بهرام فلاحتکار ، مجید رضا خوش خلق ، بهمن مکنت خواه، ایرج عفت پناه، اکبر نصرالله زاده (علمی-پژوهشی)هیدروشیمی

گیاها آابزی      1 + 1

هیدروبیولوژی تکمیلی

 

 نیمسال اول 96 - 95
روز/ساعت 9 - 11 11 - 13 13 - 15 13 - 15 15 - 17 17 - 19
شنبه گیاهانآبزی رفع اشکال گیاهان آبزی راهنمایی بحث -حضور در دانشکده - -
یکشنبه هیدروبیولوژی تکمیلی رفع اشکال هیدروبیولوژی تکمیلی راهنمایی پروژه -حضور در دانشکده - -
دوشنبه جلسه گروه جلسه گروه حضور در دانشکده راهنمایی بحث - -
سه شنبه هیدرو شیمی رفع اشکال هیدروشیمی راهنمایی بحث -حضور در دانشکده - -
چهارشنبه عملیات صحرایی هیدرو شیمی عملیات صحرایی گیاهان آبزی حضور در دانشکده - - -


1 – نیتریفیکاسیون و دی نیتریفیکاسیون در کدام سیستم آبی بیشتر مشاهده می گردد؟
1 – آبهای جاری – آبهای جاری 2 - آبهای جاری – اعماق دریاچه های یوتروف
3 – دریاچه های سرشار از مواد الی ازته - آبهای جاری 4 - آبهای ساکن – دریاچه های الیگوتروف
2 – کدام باکتری تثبیت کننده ازت در دریاچه هست؟
1 – Desulfuvibrio desulfricans 2 – Nitrobacter winogradesky
3 – Nitrosomonas europea 4 – Closteridium pasteurianum
3 - دی نیتریفیکاسیون توسط چه باکتری هایی و در چه شرایطی انجام شده و تولید نهایی آن چیست؟
1 – Pseudomonas ، غیر هوازی ، ازت مولکولی
2 – Nitrococus denitrificans ، هوازی ، آمونیاک
3 – Thiobacillus denitrificans ، هوازی ، نیتریت
ا

 

 

 


 

 

 

 


 


 

تماس با اکبر نصرالله زاده
nasrolla2003@yahoo.com
01822302024 - 09377337638
صومعه سرا - ميدان انتظام - دانشكده منابع طبيعي گروه شيلات
Email: nasrolla2003@yahoo.com   ورود به سیستم