علی اصغر نورسته
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه: گروه تربیت بدنی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
علی اصغر نورسته

رتبه علمی: استاد

دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

گروه: گروه تربیت بدنیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


مشخصات فردي

 

نام و نام خانوادگي:                                     علی اصغر نورسته

وضعيت تاهل:                                           متاهل

تعداد فرزند:                                              دو فرزند

مدرك تحصيلي:                                        دکتری تخصصی فیزیوتراپی

 

 

 

در سال 1369 در رشته کارشناسی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارغ التحصیل شدم.در سال 1369 برای دوره کارشناسی ارشد فیزیوتراپی وارد دانشگاه تربیت مدرس شده و از سال 1372 به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل مشغول به کار شدم.در سال 1379 در دوره دکتری تخصصی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی ایران پذیرفته شده و پس از فارغ التحصیلی در سال 1384 از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به وزارت علوم تحقیقات و فن آوری و دانشگاه گیلان انتقال یافتم. از سال 1385 تاکنون  تدریس در دوره های کارشناسی تربیت بدنی و کارشناسی ارشد  تربیت بدنی گرایش حرکات اصلاحی و آسیب ورزشی و از سال 1392 تدریس در دوره های دکتری تربیت بدنی گرایش اسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی و تربیت بدنی سازگارانه را بعهذه داشته ام.بعلاوه از سال 1385 تا 1395 بعنوان معاون پژوهشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی مشغول فعالیت بوده ام . دیپلم علوم تجربی دبیرستان شهید بهشتی رشت 1364

كارشناسي فيزيوتراپي دانشگاه علوم پزشكي شيراز 1369

كارشناسي ارشد فيزيوتراپي دانشگاه تربيت مدرس 1372

دكتري تخصصي فيزيوتراپي دانشگاه علوم پزشكي ايران1384ترجمه کتاب

1-خوددرمانی آسیب های عضلانی -اسکلتی و آسیب های ورزشی  دکتر علی اصغرنورسته فرزانه ساکی  انتشارات دانشگاه گیلان پاییز 1389

2-پیشگیری از آسیب های ورزشی دکتر علی اصغر نورسته فرهاد رضازاده شیرین عالی انتشارات دانشگاه گیلان و پایگاه فرهنگ-قلم علم 1393

 

3-حرکت شناسی و اندازه گیری حرکت دکتر علی اصغر نورسته طاهره پورخانی محمد فلاح محمدی انتشارات پایگاه فرهنگ-قلم علم 1394

ویراستارعلمی کتاب

low back pain,InTech 2012

مقالات منتشر شده در مجلات بین المللی

immediate effects of Mulligan"s fibular repositioning taping on
postural control in athletes with and without chronic ankle instabiliy  Physical Therapy in Sport ISI(1.37 2015

 

                          The comparison of scapular upward rotation and scapulohumeral rhythm
between dominant and non-dominant shoulder in male overhead athletes and
non-athletes
Manual Therapy ISI 1.96(pub med 2015)

Activity-related changes in proprioceptor accuracy in active and non-active girls from 7 to 14 years Medicina dello Sport ISI 68(2) 1/6/2015

 

The effect of three programs of strengthening, stretching and comprehensive on forward shoulder posture correction
- physical therapy ( 2014 - 12 -)


 Kinetic and Kinematic Variables in Middle-Aged Women with Normal and Genu Varum Knee Angle with Emphasis on Walking and Running Activities
- physical therapy ( 2014 - 7 - )


 Influence of Mulligan Ankle Taping on Functional Performance Tests in Healthy Athletes and Athletes With Chronic Ankle Instability
     - international journal of athletic therapy & training INDEX( 2015 - 1 - 1 )


 Comparison of Spinal Column Curvatures Between Master Football Players and Their Non-Athletes Peers
- International Journal of Sport Studies INDEX( 2014 - 3 - 16 )


EFFECTS OF SIX WEEKS OF DEPTH JUMP VS. COUNTERMOVEMENT JUMP TRAINING ON SAND ON MUSCLE SORENESS AND PERFORMANCE
- Kinesiology ISI( 2014 - 6 - 22 )


 Neuromuscular adaptations to plyometric training: depth jump vs. countermovement jump on sand
- sport science for health INDEX( 2013 - 10 - 21 )


 Effect of expertise in shooting and Taekwondo on bipedal and unipedal postural control isolated or concurrent with a reaction-time task
- gait & posture ISI PUBMED ( 2013 - 6 - 1 )


 THE EFFECTS OF APPROACH ANGLE AND TARGET POSITION ON INSTEP KICKING ACCURACY AND BALL SPEED WITH SKILLED SOCCER PLAYERS
- Sport Scientific And Practical Aspects INDEX( 2011 - 12 - 1 )


Comparison of Static and Dynamic Balance in Different Athletes
- Medicina dello Sport ISI( 2012 - 3 - 30 )


Electromyographic fatigue evaluation of back and hip extensor muscles and its relationship with anthropometric characteristic of athletes with chronic low back pain
- MEDICINA DELLO SPORT ISI ( 2011 - 12 - 1 )


 The comparison of muscle length and strength of lower extremity in athletes with and without patellofemoral pain syndrom
- MEDICINA DELLO SPORT ISI ( 2011 - 12 - 1 )


Seyed Hossein Hosseinimehr, Hassan Daneshmandi & Ali Asghar Norasteh THE EFFECT OF 8 WEEKS CORE STABILIZATION TRAINING PROGRAM ON BALANCE IN DEAF STUDENTS
- Medicina Sportiva INDEX( 2011 - 3 - 21 )


 SEYED Hossein Hosseinimehr1 ALI ASGHAR NorastehTHE ROLE OF LEG AND TRUNK MUSCLES PROPRIOCEPTION ON STATIC AND DYNAMIC
- Journal of Physical Education and Sport INDEX ( 2010 - 3 - 15 )


 Hossein, HOSSEINIMEHR 1; Ali Asghar, NORASTEH 2; Hassan, DANESHMANDI 3; Kamran,
RAHPYMAY-RAD 4; Rahman, RAHIMI The effect of vibration on leg muscles proprioception in static and dynamic postural control
- medicina dello sport ISI ( 2009 - 12 - 0 )


Seyed Hossein Hosseinimehr, Ali Asghar Norasteh, Ali Abbasi, Mehdi Khaleghi Tazji T THE COMPARISION OF DEPENDENCY on VISION AND PROPRIOCEPTION IN GYMNASTIC, WRESTLING AND SOCCER
- Brazilian Journal of Biomotricity,INDEX ( 2009 - 12 - 21 )

 

Norasteh A, Ebrahimi E, Salavati M, Rafiei J, Abbasnejad E. Reliability of B- Mode Ultrasonography for Abdominal Muscles in Asymptomatic & Patients with Acute Low Back Pain
- Journal of Bodywork & Movement Therapies ELSEVIER , Vol.11 ( 2007 - 2 - 26 )


مقالات منتشر شده در مجلات علمی -پزوهشی فارسي

 1 ) اثر تمرینات ورزش یوگا بر تعادل زنان سالمند
- مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ( 1 / 1 / 1394 )
:: کوه بومی - معصومه ، نورسته - علی اصغر ، سمامی - نادر


2 ) حس عمقی زانو دختران فعال و غیر فعال در سنین 7 تا 14 سال
- Medicina dello Sport ( 11 / 3 / 1394 )
:: زرندی - زینت ، نورسته - علی اصغر


3 ) مقايسه توانايی راه رفتن،زاويه لوردوز و کايفوز در مردان سالمند ورزشکار و غيرورزشکار
- مجــــلـــــه دانـشــــگاه عـــلـــــوم پــــزشــكـــــي مـــازنــــدران ( 15 / 1 / 1394 )
:: علی پور - عابد ، دانشمندی - حسن ، نورسته - علی اصغر


4 ) بررسی مقايسه ای وضعيت ستون فقرات کودکان با اختلال های حسی و همتايان سالم
- طب ورزشی ( 20 / 3 / 1394 )
:: عالی - شیرین ، دانشمندی - حسن ، نورسته - علی اصغر


5 ) مقایسه تاثیر سه برنامه تمرینی قدرتی، کششی و ترکیبی بر سندرم متقاطع فوقانی
- مجله پزوهش در علوم توانبخشی ( 1 / 1 / 1394 )
:: حاج حسینی - الهام ، نورسته - علی اصغر ، شمسی ماجلان - علی ، دانشمندی - حسن


6 ) تأثیر 8 هفته تمرینات ثبات مرکزی با توپ سوئیسی بر تعادل فوتبالیست¬های 12 تا 15 سال
- مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش ( 1 / 4 / 1393 )
:: علی خانی - محمد ، نورسته - علی اصغر ، قربانی - امیر حسین ، علی خانی - حسن ، میرزا آقاجانی - آسیه


7 ) تاثير نوارپيچی مچ پا به روش موليگان بر تعادل پويا ورزشکاران با و بدون ناپايداری مزمن مچ پا
- توانبخشی ( 30 / 1 / 1393 )
:: صومعه - مرجان ، نورسته - علی اصغر ، دانشمندی - حسن ، پورخانی - رویا


8 ) مقايسه استقامت قلبی- عروقی در کودکان دچار اختلال کاستی توجه/ بيش‌فعالی با و بدون اختلال هماهنگی حرکتی و کودکان سالم
- مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان ( 7 / 7 / 1393 )
:: قندریز - زهرا ، نورسته - علی اصغر ، کوشا - مریم


9 ) تأثير سن بر چرخش بالايی کتف و ريتم اسکاپولوهومرال افراد سالم در طی ابداکشن شانه
- مجله پزشکی ارومیه ( 1 / 9 / 1393 )
:: حسینی مهر - سید حسین ، عنبریان - مهرداد ، نورسته - علی اصغر ، فرمال - جواد ، خسروی - محمد تقی


10 ) بررسی تعادل دانش آموزان با قوس افزایش یافته لوردوز و کایفوز
- طب ورزشی ( 1 / 1 / 1393 )
:: نورسته - علی اصغر ، حسینی - رضا ، دانشمندی - حسن ، شاه حیدری - ساره


11 ) مقایسه قدرت، استقامت و دامنه حرکتی ستون فقرات کمری ورزشکاران با و بدون سابقه کمر درد

- طب ورزشی ( 1 / 1 / 1393 )
:: نورسته - علی اصغر ، دانشمندی - حسن ، واقفی - جعفر ، شاه حیدری - ساره


12 ) ارتباط قدرت مرکزی با تعادل ایستا و پویا در ورزشکاران مرد اسکی اسنوبرد
- پژوهش در علوم توانبخشی ( 1 / 6 / 1393 )
:: رضوی - سیده ثمین ، نورسته - علی اصغر ، بان پروری - مریم


13 ) اثر نوارپیچی بر ثبات پویا و دامنه حرکتی فعال در ورزشکاران زن با و بدون بی ثباتی مزمن مچ پا
- فیزیوتراپی ( 1 / 10 / 1392 )
:: پورخانی - طاهره ، نورسته - علی اصغر ، شمسی ماجلان - علی ، سنجری - محمد علی


14 ) اثر خستگی عضلات گردن بر کنترل تعادل پویا
- فیزیک درمانی ( 1 / 7 / 1392 )
:: نورسته - علی اصغر ، براتی - نجمه ، رهنما - نادر ، شاه حیدری - ساره


15 ) مقایسه تعادل ایستا و پویای مردان سالم، نابینا و کم¬شنوای ورزشکار با غیرورزشکار
- نشریه تخصصی فیزیوتراپی ( 1 / 1 / 1392 )
:: فراهانی - ریحانه ، نورسته - علی اصغر ، هلالات - زینب ، آقاله - علی


16 ) بررسی رابطه‌ی بین قدرت عضلات اکستنسور ران، زانو و تنه با تعادل در پسران 13تا 15 سال
- lمطالعات طب ورزشی ( 1 / 7 / 1392 )
:: جعفر نژاد - حمید ، نورسته - علی اصغر


17 ) تغییرات حسی دوطرفه¬در زانوجانبازان ورزشکار و غیرورزشکار با قطع عضو یک¬طرفه¬ی زیر زانو
- طب جانباز ( 1 / 9 / 1392 )
:: نورسته - علی اصغر ، زرندی - زینت


18 ) مقایسه وضعیت سر و شانه در دانش آموزان نابینا، ناشنوا و عادی
- مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان ( 1 / 10 / 1392 )
:: عالی - شیرین ، دانشمندی - حسن ، نورسته - علی اصغر ، رضا زاده - فرهاد


19 ) بررسی اثر خستگی بر تعادل در ورزشکاران با کف پای صاف
- فیزیک درمانی ( 10 / 9 / 1391 )
:: خوش اندام - رقیه ، نورسته - علی اصغر ، رحمانی نيا - فرهاد


20 ) مقایسه تعادل در کودکان دارای اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی با بدون اختلال هماهنگی حرکتی و کودکان عادی
- مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان ( 15 / 4 / 1392 )
:: کوشا - مریم ، نورسته - علی اصغر ، قندریز - زهرا


21 ) اثر خستگی موضعی بر تعادل ایستا و پویای افراد ورزشکار با و بدون درد کشککی رانی
- مطالعات طب ورزشي ( 1 / 3 / 1390 )
:: نورسته - علی اصغر ، شبانی - محمد ، کامکار - مجتبی


22 ) مقايسه فعاليت عضلات شکمی بين وضعيتهای مختلف بدن طی تمرين گود کردن شکم در مردان سالم و مبتلا به کمردرد مزمن غيراختصاصی با روش اولتراسونوگراف�
- توانبخشی ( 30 / 7 / 1391 )
:: امیری - محسن ، صلواتی - مهیار ، رفیعی - فرهاد ، نورسته - علی اصغر


23 ) سینماتیک مفصل زانو در اجرای شوت رو پای فوتبالیست‌های زانو پرانتزی و نقش گشتاور عضلات ران و زانو
- مطالعات طب ورزشی ( 20 / 3 / 1391 )
:: شمسی ماجلان - علی ، رحمانی نيا - فرهاد ، دميرچی - ارسلان ، نورسته - علی اصغر


24 ) مقایسۀ تعادل پای برتر و غیربرتر در فوتبالیست ها، ژیمناست ها، شناگران و بسکتبالیست ها
- طب ورزشی(حرکت) ( 1 / 7 / 1390 )
:: شاه حیدری - ساره ، نورسته - علی اصغر ، محبی - حميد


25 ) ارتباط بین شاخص های آنتروپومتریک و عملکرد شناگران نخبة دختر در شنای آزاد 50 متر
- طب ورزشی(حرکت ) ( 1 / 7 / 1390 )
:: شاه حیدری - ساره ، عبدالعلی پور - طاهره ، نورسته - علی اصغر


26 ) مطالعه الکترومیوگرافی خستگی پذیری عضلات کمر و ران در ورشکاران مبتلا به کمردرد
- طب ورزشی(حرکت) ( 20 / 1 / 1390 )
:: خرسند - مسعود ، نورسته - علی اصغر ، دانشمندی - حسن


27 ) مقایسۀ طول ایلیوتیبیال باند و زاویۀ Q در ورزشکاران با و بدون سندروم درد کشککی رانی
- حرکت(طب ورزشی) ( 7 / 12 / 1389 )
:: موسوی - سیده لیلا ، نورسته - علی اصغر


28 ) مقایسه تعادل ایستا و پویا در ورزشکاران رشته های مختلف
- حرکت(طب ورزشی) ( 7 / 12 / 1389 )
:: نورسته - علی اصغر ، محبی - حميد ، شاه حیدری - ساره


29 ) اثر زمان روز بر کنترل پاسچر ايستا و پويا در زنان و مردان ورزشکار
- طب ورزشی ( 1 / 12 / 1388 )
:: موسوی - سیده لیلا ، شاهرخی - حسین ، نورسته - علی اصغر


30 ) ارتباط بين قدرت عضلات پا، استقامت عضلات تنه، دامن? حرکتی اندام تحتانی و ويژگی های آنتروپومتری با تعادل در زنان ورزشکار
- طب ورزشی ( 1 / 12 / 1388 )
:: شاه حیدری - ساره ، نورسته - علی اصغر ، محبی - حميد ، ساکی - فرزانه


31 ) ارزيابی تقارن دو طرفه عضلات شکم با استفاده از سونو گرافی نوع بی در مردان وزنان سالم
- مطالعات علوم ورزشی ( 29 / 12 / 1387 )
:: نورسته - علی اصغر ، ابراهيمی - اسماعيل ، صلواتی - مهيار ،


32 ) تاثير ساختار پا و اطلاعات حس عمقی عضلات در کنترل پاسچر ايستا و پويای ورزشکاران با ناپايداری مزمن مچ پا
- پژوهش در علوم ورزشی تخصصی طب ورزشی ( 30 / 3 / 1389 )
:: حسينی مهر - سيد حسين ، نورسته - علی اصغر ،


33 ) اثر زاويه زياد q بر کنترل پاسچر پويا در زنان ورزشکار
- المپيک ( 1 / 10 / 1389 )
:: پيرانی - مهديه ، نورسته - علی اصغر ،


34 ) اثرات خستگی بر کنترل پاسچر ایستا و پویای ورزشکاران با آسیب دیدگی مچ پا
- پژوهش در علوم ورشی ( تخصصی طب ورزشی )‌ ( 28 / 12 / 1388 )
:: حسينی مهر - سيد حسين ، دانشمندی - حسن ، نورسته - علی اصغر ،


35 ) تاثير ويبريشن بر اطلاعات حس عمقی عضلات تنه مردان جوان سالم در هدايست مسير حرکتی راه رفتن
- طب ورزشی ( 1 / 10 / 1388 )
:: حسينی مهر - سيد حسين ، نورسته - علی اصغر ، خالقی تازجی - مهدی ، عباسی - علی ،


36 ) اثر تخريبی ويبريشن براطلاعات حس عمقی عضلات پا درکنترل پاسچر ايستا و پويا
- پژوهش در علوم ورزشی ( 1 / 10 / 1388 )
:: حسينی مهر - سيد حسين ، نورسته - علی اصغر ،


37 ) نقش اطلاعات حس عمقی عضلات پا در هدایت مسیر حرکتی راه رفتن
- علوم حرکتی و ورزش ( 1 / 7 / 1388 )
:: حسينی مهر - سيد حسين ، نورسته - علی اصغر ،


38 ) مقایسۀ فعالیت الکترومیوگرافی عضلات اکستنسور و فلکسور زانو در دو
- المپيک ( 1 / 4 / 1388 )
:: محبی - حميد ، نورسته - علی اصغر ، فراهانی - همايون ،


39 ) تاثیر ارتفاع نیمکت بر تغییرات الکترومیوگرافی عضلات تنه دانش آموزان به هنگام نشستن
- پژوهش در علوم ورزشی ( 1 / 6 / 1387 )
:: دانشمندی - حسن ، عيسی نژاد - امين ، نورسته - علی اصغر ،


40 ) توانائی آزمون های تحملی در پیش آگهی مزمن شدن علائم در بیماران مبتلا به اولین تجربه کمردرد حاد غیر اختصاصی
- فصلنامه توانبخشی ( 1 / 9 / 1386 )
:: نورسته - علی اصغر ، ابراهيمی - اسماعيل ، صلواتی - مهيار ،


41 ) ارزیابی متغيرهای تفکيک کننده بیماران دارای اولین تجربه کمردرد حاد از افراد سالم
- مجله دانشگاه علوم پزشکی گيلان ( 1 / 9 / 1386 )
:: نورسته - علی اصغر ، ابراهيمی - اسماعيل ، صلواتی - مهيار ، رفيعی - جواد ، عباس نژاد - عنايت الله ،

 

 

 

ارائه مقاله در سمينارها و همايش هاى بین المللی خارجی

 Norasteh A, Ebrahimi E, Salavati M,  Comparative Evaluation of Abdominal Muscles in patients with First-episode Acute Low Back  Pain and Healthy   subjects in different posture, SPA 6th National Congress, Singapore, 2006.

 

Norasteh A, Ebrahimi E, Salavati M, Sonographic Evaluation of Abdominal muscles in patients with First - episode Acute Low Back Pain and Healthy Healthy subjects, 6th Inter diciplinary world congress on low Back & Pelvic Pain, Barcelonona, 2007

 

Norasteh A, Ebrahimi E, Salavati M,The Role of Fear-Avoidance Beliefs in First Episode Acute Low Book Pain to Predict Recovery, 6th Interdiciplinary world congress on low Back & Pelvic Pain, Barcelonona, 2007.

 

  Norasteh AA Hosseinimehr SH  Khaleghi Tazji M Abbasi A The Role of leg muscle proprioceptive input in steering of walking  International Pre-Olampic Conferences on Sports Science and sport Engineering, Nanjing University of Science and Technology, Nanjing, China, 5-7 Aug 2008

 

Hosseinimehr SH Norasteh AA Abbasi A Khaleghi Tazji M Star Excursion Balance Training as a Balance Training Program on Improvement of Balance in Athletes With Chronic Ankle Instability International Pre-Olampic Conferences on Sports Science and sport Engineering, Nanjing University of Science and Technology, Nanjing, China, 5-7 Aug 2008

 

ارائه مقاله در سمينارها و همايش هاى داخلى

) مقایسه ثبات پاسچرال فوتبالیست¬های با آسیب¬ بي¬ثباتی مزمن مچ پا در آزمون عملکردی پرش-فرود
- هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی ( 1 / 12 / 1393 )
:: شکوهی - عماد ، نورسته - علی اصغر ، شمسی ماجلان - علی ، سنجری - محمد علی


2 ) مقایسه متغیرهای سینتیکی و سینماتیکی راه رفتن و دویدن در زنان میانسال زانو پرانتزی و زنان با زانوی طبیعی
- هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی ( 1 / 12 / 1393 )
:: نورسته - علی اصغر ، امامی - سارا ، شمسی ماجلان - علی


3 ) تدوین نورم تعادل دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی استان گیلان
- هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی ( 1 / 12 / 1393 )
:: علیزاده - طاهره ، نورسته - علی اصغر ، فدائی چافی - محمد رضا


4 ) تاثیر سه دوره برنامه تمرینی بر ناهنجاری سندرم متقاطع فوقانی
- هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی ( 1 / 12 / 1393 )
:: نورسته - علی اصغر ، حاجی حسینی - الهام ، شمسی - علی ، دانشمندی - حسن ، بحیرایی - سعید


5 ) مقایسه اختصاص منابع توجهی به تعادل ایستا و پویا در کشتی گیران، فوتبالیست ها و کاراته کاها
- 25 کنگره فیزیوتراپی ایران ( 17 / 2 / 1393 )
:: نورسته - علی اصغر ، شادکانلو - مصطفی


6 ) بررسی توانايی راه رفتن، زاويه لوردوز و کايفوز در مردان سالمند
- هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی ( 30 / 11 / 1393 )
:: علی پور - عابد ، دانشمندی - حسن ، نورسته - علی اصغر


7 ) تاثير سه دوره برنامه تمرينی بر ناهنجاری سندرم متقاطع فوقاني(UCS)
- هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی ( 30 / 11 / 1393 )
:: حاجی حسینی - الهام ، نورسته - علی اصغر ، شمسی ماجلان - علی ، دانشمندی - حسن ، بحیرایی - سعید


8 ) وضعيت پاسچرال ستون فقرات در کودکان کم توان ذهنی
- پانزدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات ( 4 / 10 / 1393 )
:: بحیرایی - سعید ، دانشمندی - حسن ، نورسته - علی اصغر


9 ) تاثیر نواربندی مچ پا بر تعادل پویا قبل و پس از خستگی در ورزشکاران با و بدون بی ثباتی مزمن مچ پا
- 24کنگره سالیانه فیزیوتراپی ایران ( 18 / 2 / 1392 )
:: پورخانی - طاهره ، نورسته - علی اصغر ، شمسی ماجلان - علی


10 ) تاثیر نوارپیچی مچ پا به روش مولیگان بر عملکرد و ثبات پوسچرال ورزشکاران با و بدون ناپایداری مزمن مچ پا
- بیست وچهارمین کنگره سالانه فیزیوتراپی ایران ( 18 / 2 / 1392 )
:: نورسته - علی اصغر ، صومعه - مرجان ، دانشمندی - حسن


11 ) اثر مهارت در ضربه تکواندو کاران روی یک و دوپا با و بدون انجام یک عملکرد واکنشی
- بیست و چهارمین کنگره فیزیوتراپی ایران ( 18 / 2 / 1392 )
:: نگهبان - حسین ، آریان - نجم الهدی ، مظاهری - مسعود ، نورسته - علی اصغر ، سنجری - محمد علی


12 ) بررسی استقامت عضلات تنه در اسنوبرد بازان حرفه ای مرد در ایران
- دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی ( 26 / 7 / 1391 )
:: نورسته - علی اصغر ، بان پروری - مریم ، بازگیری نژاد - فهیمه ، رضوی - سیده ثمین


13 ) بررسی اثر خستگی عمومی و موضعی بر تعادل پسران ورزشکار و غیرورزشکار
- دوازدهمین همایش علمی-پژوهشی دانشگاه گیلان ( 1 / 3 / 1391 )
:: نورسته - علی اصغر ، دانشمندی - حسن ، دشتبان - یوسف


14 ) مقایسه¬ی حس عمقی زانوی جانبازان ورزشکار و غیرورزشکار با قطع عضو زیر زانوی یک¬طرفه
- بیست وسومین کنگره فیزیوتراپی ایران ( 27 / 2 / 1391 )
:: نورسته - علی اصغر ، زرندی - زینت ، مقربی - منصوره


15 ) پیشگیری از آسیب های کشاله ی ران
- يازدهمين همايش علمی پژوهشی دانشگاه ( 22 / 2 / 1390 )
:: نورسته - علی اصغر ، عالی - شيرين


16 ) بررسی ارتباط انحرافات ستون فقرات با تعادل ایستا و پویا در دانش آموزان پسر 14- 11 سال
- يازدهمين کنگره فيزيوتراپی تخصصی ستون فقرات ( 2 / 10 / 1389 )
:: نورسته - علی اصغر ، دانشمندی - حسن ، حسينی - رضا


17 ) ارتباط بین دامنه حرکتی اندام تحتانی و استقامت عضلات تنه با توانایی تعادل در زنان ورزشکار
- همايش ملی مديريت تربيت بدنی ( 2 / 10 / 1389 )
:: شاه حيدری - ساره ، نورسته - علی اصغر ، محبی - حميد ،


18 ) اثر خستگی موضعی بر تعادل پویای فوتبالیست های با سندروم درد کشککی-رانی
- همايش فيزيولوژی پايه فوتبال ( 11 / 8 / 1389 )
:: کامکار - مجتبی ، نورسته - علی اصغر ، شبانی - محمد ،


19 ) رابطه بین توانایی تعادل و قدرت بیشینه اسکات روی یک پا در زنان فوتبالیست
- همايش فيزيولوژی فوتبال پايه ( 11 / 8 / 1389 )
:: شاه حیدری - ساره ، نورسته - علی اصغر ، محبی - حميد ،


20 ) مقایسه تعادل پویا و ایستای سه پایه تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی
- دهمين همايش علمی پژوهشی ( 18 / 2 / 1389 )
:: نورسته - علی اصغر ، دانشمندی - حسن ، همتی نژاد طولی - مهرعلی ، جعفر نژاد گرو - حميد ،


21 ) مقايسه طول عضلات پايين تنه بين ورزشکاران با سندرم درد کشککی رانی و بدون آن
- هفتمين همايش بين المللی تربيت بدنی و علوم ورزشی ( 12 / 12 / 1388 )
:: نورسته - علی اصغر ، موسوی - سید لیلا ،


22 ) مقايسه قدرت ايزومتريک عضلات ران در زنان ورزشکار دانشگاهی با سابقه ی پيچ خوردگی اينورشنی مچ پا
- هفتمين همايش بين المللی تربيت بدنی و علوم ورزشی ( 12 / 12 / 1388 )
:: پيرانی - مهديه ، نورسته - علی اصغر ، محبی - حميد ،


23 ) مقایسه قدرت، استقامت و دامنه حرکتی ستون فقرات کمری
- دهمين سمينار فيزيوتراژی تخصصی ستون فقرات ( 1 / 10 / 1388 )
:: نورسته - علی اصغر ، دانشمندی - حسن ، واقفی - جعفر ،


24 ) تاثیر خستگی گردن بر تعادل دختران ورزشکار و غیرورزشکار
- دهمين سمينار تخصصی ستون فقرات ( 3 / 10 / 1388 )
:: نورسته - علی اصغر ، براتی - نجمه ، رحمانی نيا - فرهاد ، رهنما - نادر ،


25 ) اثرات خستگی عملکردی بر کنترل پاسچر پويا
- يازدهمين کنگره پزشکی ورزشی آسيا ( 18 / 7 / 1387 )
:: حسينی مهر - سيد حسين ، دانشمندی - حسن ، نورسته - علی اصغر ،


26 ) بررسی ارتباط آزمون تعادلی ستاره با قدرت، دامنه حرکتی و برخی ویژگی¬های آنتروپومتری
- اولين همايش ملی آسيب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ( 1 / 12 / 1387 )
:: فرزانه - امين ، نورسته - علی اصغر ، مهدوی - سولماز ،


27 ) اثر زمان روز بر کنترل پاسچر ایستا و پویا در زنان و مردان ورزشکار
- اولين همايش ملی آسيب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ( 1 / 12 / 1387 )
:: موسوی - سيده ليلا ، شاهرخی - حسين ، نورسته - علی اصغر ، رخساری - مهين


28 ) ارتباط قوس کمر با تیلت لگن ، قدرت و دامنه حرکتی کمر
- نهمين همايش علمی - پژوهشی ( 3 / 12 / 1387 )
:: نورسته - علی اصغر ، واقفی - جعفر ، حسينی مهر - سيد حسين


29 ) نقش اطلاعات حس عمقی عضلات پا در کنترل پاسچر پویا
- نهمين همايش علمی - پژوهشی ( 3 / 12 / 1387 )
:: نورسته - علی اصغر ، حسينی مهر - سيد حسين ، واقفی - جعفر


30 ) اثر 8 هفته برنامه تمرینی ثبات مرکزی بر تعادل دانش¬آموزان پسر ناشنوا
- اولین همایش ملی اسیب شناسی ( 1 / 12 / 1387 )
:: فرزانه - امين ، نورسته - علی اصغر ، دانشمندی - حسن ، مهدوی - سولماز


31 ) بررسی رابطه ی بین ویژگی های انتروپومتریکی با رکورد شنای ازاد سرعتی در شناگران نخبه دختر شهر رشت
- يازدهمين کنگره پزشکی ورزشی آسيا (۱۸-۱۶ مهر ۸۷) ( 18 / 7 / 1387 )
:: شاه حيدری - ساره ، عبدالعی پور - طاهره ، نورسته - علی اصغر ،


32 ) اثر زاویه زیاد Q بر کنترل دینامیک پاسچر در زنان ورزشکار
- يازدهمين کنگره پزشکی ورزشی آسيا (۱۸-۱۶ مهر ۸۷) ( 18 / 7 / 1387 )
:: پيرانی - مهديه ، نورسته - علی اصغر ، براتی کهريزسنگی - نجمه ،


33 ) تاثیر ارتفاع نیمکت بر تغییرات الکترومیوگرافی عضلات تنه دانش آموزان به هنگام نشستن
- اولين همايش بين المللی ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ( 18 / 2 / 1387 )
:: عيسی نژاد - امين ، دانشمندی - حسن ، نورسته - علی اصغر ،


34 ) پیشگیری از اختلالات عضلانی – اسکلتی در شاغلین دندانپزشکی
- اولين همايش بين المللی ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ( 18 / 2 / 1387 )
:: نورسته - علی اصغر ،


35 ) نقش اعتقادات ترس از درد در پيش بینی بهبودی در بيماران اولين تجربه کمردرد حاد
- 6th Interdisciplinary World Congress on Low Back & Pelvic ( 16 / 8 / 1386 )
:: نورسته - علی اصغر ، ابراهيمی تکامجانی - اسماعيل ، صلواتی - مهيار ،


36 ) مقایسۀ فعالیت الکترومیوگرافی عضلات اکستنسور و فلکسور زانو در دو
- اولين کنفرانس بين المللی مهندسی ورزش ايران ( 2 / 9 / 1386 )
:: محبی - حميد ، نورسته - علی اصغر ، فراهانی - همايون ،


37 ) بررسی ارتباط بین راستای طبیعی زانوها و قدرت ایزومتریک عضلات ران در زنان ورزشکار
- ششمين همايش بين المللی تربيت بدنی و علوم ورزشی ( 14 / 12 / 1386 )
:: پيرانی - مهديه ، خوش اندام - رقيه ، نورسته - علی اصغر ،


38 ) نقش اطلاعات حس عمقی عضلات پا در هدایت مسیر حرکتی راه رفتن
- ششمين همايش بين المللی تربيت بدنی و علوم ورزشی ( 14 / 12 / 1386 )
:: حسينی مهر - سيد حسين ، واقفی - جعفر ، نورسته - علی اصغر ،


39 ) بررسی اثر خستگی عضلات اکستنسور تنه بر تعادل
- ششمين همايش بين المللی تربيت بدنی و علوم ورزشی ( 14 / 12 / 1386 )
:: براتی - نجمه ، اسلام دوست - مريم ، نورسته - علی اصغر ،


40 ) ارتباط بین قدرت عضلات اکستنسور پشت و تعادل پویا
- هشتمين همايش علمی پژوهشی ( 11 / 12 / 1386 )
:: نورسته - علی اصغر ، حسينی مهر - سيد حسين ، واقفی - جعفر ،


41 ) کمردرد در ورزشکاران ؛ همه گیری شناسی و سبب شناسی
- هشتمين همايش علمی پژوهشی ( 11 / 12 / 1386 )
:: نورسته - علی اصغر ، واقفی - جعفر ، حسينی مهر - سيد حسين ،


42 ) مقایسه خودداری ناشی از ترس از درد در افراد ورزشکار و غیر ورزشکار با اولين تجربه کمردرد حاد
- هشتمين همايش علمی - پژوهشی ( 11 / 12 / 1386 )
:: نورسته - علی اصغر ،


43 ) مروری بر آزمون های ارزيابی استقامت عضلات اکستنسور تنه
- پنجمين همايش دانشجويی تربيت بدنی و علوم ورزشی ( 21 / 9 / 1386 )
:: واقفی - جعفر ، نورسته - علی اصغر ،


44 ) مقايسه وابستگی به بينايی و اطلاعا حس عمقی در سه گروه ژيمناستيک کشتی و فوتبال
- پنجمين همايش دانشجويی تربيت بدنی و علوم ورزشی ( 21 / 9 / 1386 )
:: حسینی مهر - سید حسین ، نورسته - علی اصغر ،


45 ) تاثير يک دوره تمرين قدرتی بر انحناء ستون مهره ها در ناحيه کمر
- پنجمین همايش دانشجويی تربيت بدنی و علوم ورزشی ( 21 / 9 / 1386 )
:: واقفی - جعفر ، مهديزاده - رحيمه ، نورسته - علی اصغر ،


46 ) ميگرن در ورزشکاران
- پنجمين کنگره پزشکی ورزشی کشور ( 3 / 3 / 1386 )
:: ساکی - فرزانه ، نورسته - علی اصغر ، ملائی - مينا ،


47 ) ارزيابی تحمل اکستانسوری وفلکسوری عضلات تنه
- پنجمين کنگره پزشکی ورزشی کشور ( 2 / 3 / 1386 )
:: نورسته - علی اصغر ، پيرانی - مهديه ، ساکی - فرزانه ، هنرجو - مهرناز ،


48 ) مقايسه ثبات ناحيه کمري- لگنی در دانشجويان ورزشکار و غير ورزشکار تربيت بدنی
- پنجمين کنگره پزشکی ورزشی کشور ( 3 / 3 / 1386 )
:: نورسته - علی اصغر ، فرزانه حصاری - امين ، شاکر - معصومه ، علوی مقدم - زهره ،


49 ) ارزیابی متغيرهای تفکيک کننده ورزشکاران دارای اولین تجربه کمردرد حاد از ورزشکاران سالم
- پنجمين کنگره پزشکی ورزشی کشور ( 2 / 3 / 1386 )
:: نورسته - علی اصغر ،


50 ) نوروپلاستیسیتی و یادگیری بعد از صدمات نخاعی
- چهارمين کنگره سراسری ضايعات نخاعی ( 30 / 3 / 1386 )
:: نورسته - علی اصغر ،


51 ) بررسی اثرات انتقال متقاطع ناشی از تمرينات مقاومتی يکطرفه در توانبخشی عضو آسيب ديده
- هفتمين همايش ملی تربيت بدنی و علوم ورزشی - اسفند ۸۵ ( 1 / 12 / 1385 )
:: حسينی - سيد علی ، دانشمندی - حسن ، نورسته - علی اصغر ، افشارزاده - طاهر ، فاضل - محمود ،


52 ) بررسی فعاليت الکتروميوگرافی عضلات تنه دانش آموزان هنگام نشستن روی نيمکت
- هفتمين همايش ملی تربيت بدنی و علوم ورزشی - اسفند ۸۵ ( 1 / 12 / 1385 )
:: عيسی نژاد - امين ، دانشمندی - حسن ، نورسته - علی اصغر ،


53 ) ارزيابی خود داری ناشی از ترس از درد در بيماران با اولين تجربه کمر درد حاد برای پيش بينی طولانی شدن ناتوانی و درد
- هفتمين سمينار فيزيوتراپی تخصصی ستون فقرات ۷-۶ دی ۸۵ ( 6 / 10 / 1385 )
:: نورسته - علی اصغر ، ابراهيمی تکامجانی - اسماعيل ، صلواتی - مهيار ، عباس نژاد - عنايت اله ،


54 ) اصول پیشگیری از بیماریهای عضلانی اسکلتی در محیط اداری
- اولين همايش تخصصی دو سالانه فيزيوتراپی در اختلالات اسکلتی - عضلانی ۱۷-۱۶ آبان ( 16 / 8 / 1385 )
:: نورسته - علی اصغر ،


55 ) بررسی سطح مقطع عضلات مالتی فیدوس کمری در ‏کشتی گیران با و بدون کمر درد مزمن و افراد عادی ‏غیر ورزشکار
- اولين همايش تخصصی دو سالانه فيزيوتراپی در اختلالات اسکلتی - عضلانی ۱۷-۱۶ آبان ( 16 / 8 / 1385 )
:: حکيمی - مجيد ، اميری - محسن ، سلطانی - اصغر رضا ، نورسته - علی اصغر ،

پایان نامه های تحصیلات تکمیلی
دکتری :مشاوره

1-مقایسه منتخبی از متغیرهای سینتیکی و سینماتیکی و عملکرد شوت روی پا در فوتبالیست های با زانوی پرانتزی علی شمسی ماجلان

2-مقایه فعالیت الکترومیوگرافی منتخبی از عضلات کمربند شانه ای و ریتم اکاپولوهومرال بازیکنان هندبال تنی و شناگران طی الویشن بازو در سطح اسکاپشن سید حسین حسینی مهر


کارشناسی ارشد :راهنمایی
و مشاوره


 
تاثیر سه نوع برنامه تمرینی کششی، قدرتی و ترکیبی بر اصلاح پاسچر ... The effects of three strengthening, stretching and comprehensive training on round shoulder posture
 نام دانشجو : الهام حاج حسینی
 


 
مقایسه اثر تمرینات ثبات مرکزی و تمرینات یوگا بر تعادل زنان سالمند Comparison of core stabilization exercises and yoga exercises on balance in older females
  نام دانشجو : معصومه کوه بومی ویرایش


 مقایسه نیمرخ ساختاری زنان سالمند ورزشکار و غیر ورزشکار comparison of structural profile in elderly women athletes and non-athletes
 نام دانشجو : آزاده حسن زاده ویرایش


 مقایسه نیمرخ ساختاری پیشکسوتان فوتبالیست، والیبالیست و افر ... The comparison structural profile in master football and volleyball players and Non-athletes
 نام دانشجو : مهدی اسدی قلعه نی ویرایش


 مقایسه برخی از متغیرهای ک ... The comparison of some kinetic variables of soccer players with and without chronic ankle injury in c ...
 نام دانشجو : عماد شکوهی


 مقایسه اختصاص منابع توجهی به تعادل ایستا و پویا ... Comparison of Attention Allocation to Static and Dynamic Balance in Wrestlers, Football and Karate ...
نام دانشجو : مصطفی شادکانلو ویرایش : فرهاد بزرگ/ علی اصغر نورسته

 مقایسه متغیرهای سینتیکی و سینماتیکی ... Compression kinetic and kinematic variables of walking and running between genu varum and normal knee ...
نام دانشجو : سارا امامی ویرایش : علی اصغر نورسته


 ارتباط ثبات مرکزی با تعادل ایستا و پویا در ورزشکاران مرد اسکی آلپ ... The Relationship Core Stability with Static Balance and Dynamic Balance in Alpine Skiing Male Athlete ...
نام دانشجو : فهیمه بازگیری نژاد


 مطالعه ناراستایی زانو و تعادل پویا در ورزشکاران زن The study of malalignment of knee and dynamic balance in female athletes
  نام دانشجو : مریم یحیایی راد 

 اثر نواربندی مچ پا بر تعادل پویا قبل و پس از خست ... The effect of ankle taping on dynamic balance before and after fatigue in the athletes with and witho ...
 نام دانشجو : طاهره پورخانی ویرایش


 تدوین نورم تعادل دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی استان گیلان Preparation of balance norm for guidance level girl students of guilan province
 نام دانشجو : طاهره علیزاده


 ارتباط ثبات مرکزی با تعادل ایستا و پویا در ورزشکاران مرد اسکی اس ... The Relationship of Core Stability with Static and Dynamic Balance in Snowboard Skiing Male Athletic
 نام دانشجو : سیده ثمین رضوی


 مقایسه حس عمقی زانوی دختران ورزشکار و غیر¬ورزشکار در سن ... The Comparison ofAthlete and Nonathlete Girls Knee Proprioception During childhood, Pre and Post Pube ...
 نام دانشجو : زینت زرندی 

 مقایسه ... Compared some of the physical fitness associated with a cognitive task in children with attention de ...
 نام دانشجو : زهرا قندریز مجدی ویرایش

 بررسی آناتومیکی اندام تحتانی در ورزشکاران با سابقه اسپرین مچ پا
- دانشجو : فریده گروئی تاریخ دفاع : ( 28 / 10 / 1388 )
- استاد راهنما : دانشمندی - حسن
- استاد مشاور : نورسته - علی اصغر

 اثرات خستگی بر کنترل ایستا و پویای ورزشکاران با آسیب دیدگی مچ پا
- دانشجو : سیدحسین حسینی مهر تاریخ دفاع : ( 05 / 12 / 1387 )
- استاد راهنما : دانشمندی - حسن
- استاد مشاور : نورسته - علی اصغر


 مقایسه طول و قدرت عضلانی اندام تحتانی در ورزشکاران با و بدون سندرم درد کشککی رانی
- دانشجو : سیده لیلا موسوی تاریخ دفاع : ( 31 / 03 / 1389 )
- استاد راهنما : نورسته - علی اصغر


اثر خستگی بر تعادل ایستا و پویا در افراد ورزشکار با و بدون درد کشککی-رانی

- دانشجو : مجتبی کامکار تاریخ دفاع : ( 22 / 06 / 1389 )
- استاد راهنما : نورسته - علی اصغر


 تدوین نورم تعادل برای دانش¬آموزان پسر مقطع راهنمائی استان گیلان
- دانشجو : حمید جعفرنژاد تاریخ دفاع : ( 15 / 06 / 1389 )
- استاد راهنما : نورسته - علی اصغر


 مقایسه خستگی پذیری عضلات اکستنسور کمر و ران در ورزشکاران با و بدون سابقه کمردرد مزمن
- دانشجو : مسعود خرسندی کلور تاریخ دفاع : ( 15 / 06 / 1389 )
- استاد راهنما : نورسته - علی اصغر


 مقایسه تعادل ایستا و پویا در ورزشکاران رشته¬های مختلف ورزشی
- دانشجو : ساره شاه حیدری تاریخ دفاع : ( 10 / 11 / 1389 )
- استاد راهنما : نورسته - علی اصغر


 بررسی ارتباط انحرافات ستون فقرات با تعادل ایستا و پویا در دانش آموزان پسر 14- 11 ساله
- دانشجو : رضا حسینی تاریخ دفاع : ( 30 / 10 / 1389 )
- استاد راهنما : نورسته - علی اصغر

کتاب ( 2 مورد )

1 ) پیشگیری از آسیب های ورزشی کتاب راهنمای پزشکی ورزشی و علوم ورزشی

- ناشر : پایگاه فرهنگ قلم علم -دانشگاه گیلان تاریخ چاپ : ( 29 / 06 / 1393 )
2 ) خوددرمانی آسیب های عضلانی اسکلتی و ورزشی
- ناشر : انتشارات دانشگاه گیلان تاریخ چاپ : ( 01 / 01 / 1389 )

3)حرکت شناسی و اندازه گیری حرکت انتشارات  کانون فرهنگ -قلم علم 1394

تدریس در كارگاه

 كارگاه دو روزه ضايعات نخاعي براي فيزيوترابيست هاي استان گيلان 1385

 كارگاه دو روزه الكتروتراپي براي فيزيوتراپيست هاي استان گيلان دي ماه1386

 کارگاه درد های گردن و شانه برای فیزیوتراپیست های استان گیلان اردیبهشت 1389

کارگاه پیشگیری از آسیب ورزشی برای دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه آزاد لاهیجان1393

کارگاه پیشگیری از آسیب های ورزشی برای دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه گیلان (پژوهشگاه تربیت بدنی)1391

 کمردرد از تشخیص تا درمان برای پزشکان و رشته های پزشکی  دانشگاه علوم پزشکی گیلان1393

علل کمردرد برای پزشکان و رشته های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان 1393

درای نیدلینگ و مانوال تراپی برای فیزیوتراپیست های استان گیلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان 1394

طرح پژوهشی

اثر ويبريشن بر اطلاعات حس عمقي عضلات پا و تنه در كنترل پاسچر ايستا و پويا  

 

 دبیر علمی همایش های استانی

 میوفیدبک و فیزیوتراپی در بی اختیاری ادرار
ضایعات زانو
تربیت فیزیوتراپیست تیم های ورزشی
دهمین همایش علمی پژوهشی دانشگاه گیلان
یازدهمین همایش علمی پژوهشی دانشگاه گیلان
دوازدهمین همایش علمی پژوهشی دانشگاه گیلان

درای نیدلینگ منوال تراپی ستون فقرات و اندام تحتانی

لوح تقدیر

 پژوهشگر استان گیلان 1389

پژوهشگر دانشگاه گیلان1390

1391 پزشک نمونه از طرف سازمان نظام پزشکی و سازمان تامین اجتماعی و بیمه سلامت  استان گیلان

 

 داوری در نشریات

 توانبخش دانشگاه  علوم بهزیستی و توانبخشی

فیزیوتراپی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

توانبخشی دانشکده توانبخشی دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی

علوم کاربردی ورزش

طب ورزشی و فناوری

پژوهش در علوم زیستی ورزش

نشریه دانشگاه علوم پزشکی گیلان

نشریه دانشگاه علوم پزشکی زابل

نشریه طب ورزشی دانشگاه تهران

نشریه طب ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

Archives of physical medicne and rahablitation(ISI,IF 2.5,2015) ELSEVIER

MANUAL THERAPY (ISI IF 1.7)ELSEVIER

INDEX عضو هیئت تحریریه نشریه علوم کاربردی ورزش 

 

داور مقالات در همایش

 WCPT 2015

ER-WCPT2016

کنگره فیزیوتراپی ایران 1395

 کنگره الکتروتراپی ایران1394

همایش فیزیوتراپی ایران 1390

همایش بین المللی علوم ورزشی ایزان

همایش علم وبسکتبال دانشگاه گیلان

همایش تخصصی آسیب شناسی و حرکات اصلاحی 1390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [ ویرایش نشده است ]


ترم دوم سال تحصیلی89-90
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 13 13 - 15 15 - 17 17 - 19
شنبه جلسات پزوهشی دانشگاه -جلسات پژوهشی دانشگاه - - - -مطالعه
یکشنبه آزمون عضلانی ارشد پاتوفیزیولوژی بیماری های عصبی-عضلانی ارشد - پژوهشی مطالعه -مطالعه
دوشنبه آناتومی کارشناسی ناتومی کارشناسی - جلسات دانشکده -مطالعه -مطالعه
سه شنبه مراجعه کارشناسی ارشد پژوهشی - مراجعه دانشجویان ارشد -مطالعه -مطالعه
چهارشنبه پژوهشی پژوهشی - مراجعه دانشجویان کارشناسی -مطالعه -مطالعه
تماس با علی اصغر نورسته
asgharnorasteh@yahoo.com
01316690260
کیلومتر 15 جاده رشت-قزوین دانشکده تربىت بدنى و علوم ورزشى دانشگاه گيلان

صندوق پستی 1438
فاکس 01316690815
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم