نادر سمامی
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه: گروه تربیت بدنی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
نادر سمامی

رتبه علمی:

دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

گروه: گروه تربیت بدنیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: CV :: ارتباط


متولد1342 -شهرستان املشدکتری حرفه ای پزشکی عمومی

دکتری تخصصی پزشکی ورزشی و حرکات اصلاحی از دانشگاه پزشکی شماره 1 (سیچینووا) مسکو[ ویرایش نشده است ]


آناتومی انسان - بهداشت ورزش - آسیب شناسی ورزشی - امدادگر ورزشی - حرکت درمانیCV [ دانلود ]


تماس با نادر سمامی
samami.nader@gmail.com
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم