نوید شریفی
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان
گروه: گروه مهندسی کامپیوتر و علوم مهندسی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
نوید شریفی

رتبه علمی: استادیار

دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان

گروه: گروه مهندسی کامپیوتر و علوم مهندسیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: سایت های مرتبط :: CV :: ارتباط


زمینه های تحقیقاتی تخصصی:

 

تحلیل عددی جریان سیالات (CFD)

جریانهای تراکم پذیر دوفازی

ترمودینامیک سیکلهای تولید توان

طراحی و تحلیل توربوماشینها

طراحی و تحلیل اجکتورها و ترموکمپرسورهای بخاردکترا:

هوافضا (پیشرانش)، دانشگاه صنعتي اميركبير، 1386 - 1391

 

كارشناسي ارشد:

هوافضا (پیشرانش)، دانشگاه صنعتي اميركبير، 1383 - 1385

 

كارشناسي:

مكانيك (حرارت و سيالات)، دانشگاه صنعتي شريف، 1377 - 1381ISI Journal Papers


K Ariafar, D Buttsworth, G Al-Doori, N Sharifi, Mixing layer effects on the entrainment ratio in steam ejectors through ideal gas computational simulations, Energy, 95, 380-392, (2016)
 

M Shafaee, M Tavakol, R Riazi, N Sharifi, An investigation on the supersonic ejectors working with mixture of air and steam, Journal of Mechanical Science and Technology, 29 (11), 4691-4699, (2015)
 

N Sharifi, M Boroomand, Thermodynamic evaluation of high compressible steam flow in vapor compression systems used in desalination processes, Desalination and Water Treatment, 54 (7), 1782-1792, (2015)
 

N Sharifi, M Sharifi, Reducing energy consumption of a steam ejector through experimental optimization of the nozzle geometry, Energy, 66, 860-867, (2014)
 

K Ariafar, D Buttsworth, N Sharifi, R Malpress, Ejector primary nozzle steam condensation: area ratio effects and mixing layer development, Applied Thermal Engineering, 71 (1), 519-527, (2014)
 

R Kouhikamali, H Sadeghi, A Safari, N Sharifi, Geometrical analysis of thermo-compressors in multiple-effects distillation units based on the second law of thermodynamics, Desalination and Water Treatment, 52 (31-33), 5731-5739, (2014)
 

N Sharifi, M Boroomand, An investigation of thermo-compressor design by analysis and experiment: Part 1. Validation of the numerical method, Energy conversion and management, 69, 217-227, (2013)
 

N Sharifi, M Boroomand, An investigation of thermo-compressor design by analysis and experiment: Part 2. Development of design method by using comprehensive characteristic curves, Energy conversion and management, 69, 228-237, (2013)
 

N Sharifi, M Boroomand, M Sharifi, Numerical assessment of steam nucleation on thermodynamic performance of steam ejectors, Applied Thermal Engineering, 52 (2), 449-459, (2013)
 

N Sharifi, Axisymmetric and three dimensional flow modeling within thermal vapor compressors, Heat and Mass Transfer, 49 (10), 1489-1501, (2013)
 

N Sharifi, M Boroomand, R Kouhikamali, Wet steam flow energy analysis within thermo-compressors, Energy, 47 (1), 609-619, (2012)
 

R Kouhikamali, N Sharifi, Experience of modification of thermo-compressors in multiple effects desalination plants in Assaluyeh in IRAN, Applied Thermal Engineering, 40, 174-180, (2012)
 

 

Conference Papers

 

N Sharifi, M Sharifi, Experimental Improvement of Ejector Performance Through Numerical Optimization of Nozzle Geometry, ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, (2013)
 

N Sharifi, M Sharifi, Numerical Investigation of Heat Transfer in Wet Steam Flow in Convergent-Divergent Nozzles, ASME  International Mechanical Engineering Congress and Exposition, (2013)
 

N Sharifi, M Sharifi, CFD evaluation of steam properties within thermo-compressors with two different numerical approaches, ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, (2013)
 

N Sharifi, R Kouhikamali, A Noori, CFD simulation of supersonic jet behavior inside thermo-compressors at different converging angles, IDA World Congress, (2013)
 

N Sharifi, M Boroomand, Numerical optimization of thermo-compressors based on non-dimensional geometrical parameters, ASME Gas Turbine & Compressors conference, (2012)
 

N Sharifi, M Boroomand, M Sharifi, Numerical optimization of ejector geometry based on non-dimensional parameters, ASME International Mechanical Engineering Congress & Exposition, (2012)
 

N Sharifi, M Boroomand, M Sharifi, Numerical investigation of the effects of steam nucleation on the steam ejectors performance, ASME International Mechanical Engineering Congress & Exposition, (2012)
 

N Sharifi, R Kouhikamali, Numerical Simulation and Parametric Study of Steam Jet Ejectors in MED-TVC Plants, IDA World Congress, (2009)
 

R Kouhikamali, N Sharifi, Parametric Study on Geometrical Parameters of Mixing Area Section in Thermo-Compressors, IDA World Congress, (2009)
 ترمودینامیک 1

ترمودینامیک 2

انتقال حرارت 1

مکانیک سیالات

آزمایشگاه مکانیک سیالات

 نیمسال اول، سال تحصیلی 96-97
روز/ساعت 10 - 8 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه - - - - - -
یکشنبه هیدرولیک عمران - ترمودینامیک (1) ترمودینامیک (2) - -
دوشنبه انتقال حرارت (1) - آزمایشگاه سیالات آزمایشگاه سیالات آزمایشگاه سیالات -
سه شنبه - جلسه گروه ترمودینامیک (1) ترمودینامیک (2) - -
چهارشنبه هیدرولیک عمران انتقال حرارت (1) - - - -


Google Scholar (Citations)
Scopus Author details (h-index)
تماس با نوید شریفی
n.sharifi@guilan.ac.ir,sh.univ.of.guilan@gmail.com
صرفا برای امور دانشجویی (ارسال پروژه، تمرینهای کلاسی، اعتراض به نمرات و ...) از آدرس ایمیل ذیل استفاده نمایید:

sh.univ.of.guilan@gmail.com
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم