دکتر نادر زالی
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
گروه: گروه شهرسازی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
دکتر نادر زالی
رتبه علمی:

دانشیار

دانشکده:

دانشکده هنر و معماری

گروه:

گروه شهرسازیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: سوالات نمونه :: سایت های مرتبط :: CV :: ارتباط


متولد 1354 - متاهل ، دو فرزند، عضو هیئت علمی رسمی - استخدام در اول اسفند 1388

 

معاون پژوهشی و فناوری دانشکده هنر و معماری از بهمن 1389  تا آبان ماه 1393

 

مدیر گروه شهرسازی از آبان 1393  تاکنون 

 

سردبیر مجله علمی پژوهشی دانش شهرسازی

 

عضو کمیسیون تخصصی  عمران، هنر و شهرسازی هیئت ممیزه دانشگاه گیلان از سال 1390 تاکنون

 

نماینده دانشگاه گیلان در سازمان مسکن و شهرسازی استان گیلان

 

نماینده دانشگاه گیلان در کمیته راهبردی وزارت راه و شهرسازی

 

عضو کمیته ارتقاء و ترفیع دانشکده هنر و معماری از سال 1389 تاکنون

 

عضو پایه 1 گروه تخصصی شهرسازی سازمان نظام مهندسی کشور

 

عضو انجمن اقتصاد و مدیریت شهری از سال 1392

 

پژوهشگر برتر دانشگاه گیلان در سال 1390

 

پژوهشگر برتر دانشگاه گیلان در سال 1391

 

پژوهشگر برتر دانشگاه گیلان در سال 1392

 

پژوهشگر برتر دانشگاه گیلان در سال 1394

 

پژوهشگر  برتر  استان گیلان در سال  1395

 

پژوهشگر برتر دانشگاه گیلان در سال  1396

 

پژوهشگر برتر نظام مهندسی در سال1392

 

پژوهشگر برتر کشور در گروه هنر سال1392  ( چهاردهمین جشنواره پژوهشگران برتر کشور)

 

 


 

سوابق حرفه ای

 

مطالعات آمایش سرزمین استان آذربایجان شرقی

 

مطالعات آمایش سرزمین استان آذربایجان غربی

 

ناظر مطالعات آمایش سرزمین استان کهکیلویه و بویراحمد

 

ناظر مطالعات آمایش سرزمین استان سمنان

 

همکار بخش اول مطالعات امایش سرزمین گیلان

 

همکار مطالعات امایش سرزمین استان هرمزگان

 

 دکترای برنامه ریزی شهری                             دانشگاه تبریز                      1388

کارشناسی ارشد شهرسازی                         دانشگاه شیراز                     1379

کارشناسی برنامه ریزی اجتماعی                    دانشگاه شیراز                    1377

دوره تحقیقاتی برنامه ربزی منطقه ای                UTM  مالزی                      1388

 

 

 

 

حوزه تخصصی:

 

 

مطالعات آمایش سرزمین

 

آینده پژوهی و آینده نگاری در برنامه ریزی و توسعه منطقه ای


برنامه ریزی راهبردی


برنامه ریزی و توسعه منطقه ای

  

(ISC) مقالات علمی پژوهشی در مجلات معتبر 

 

نادر زالی، 1391،  آسیب شناسی برنامه ریزی در ایران با پیشنهاد مأموریت محوری در سیاستگذاری های توسعه منطقه ای، مجله برنامه ریزی منطقه ای، سال دوم، شماره ششم

داونلود مقاله

 

نادر زالی، 1391، تحلیلی بر موازنه جمعیتی و تاثیر مهاجرتها در استان آذربایجان شرقی با رویکرد آمایش سرزمین، مجله آمایش سرزمین، دانشگاه تهران، نوبت چاپ

داونلود مقاله

 

 

نادر زالی، جواد پورفتحی فرد، تحلیل وضعیت اقتصادی، اجتماعی و کالبدی محله های حاشیه نشین شهر اهر، مجله مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقه ای، نوبت چاپ

داونلود مقاله 

 

 

رضا استادرحیمی، نادر زالی، سنجش میزان سرمایه اجتماعی در شهرهای مرکزی استان آذربایجان شرقی، مجله جامعه شناسی کاربردی، نوبت چاپ

داونلود مقاله

 

 
عيسي پيري، نادر زالي، علي اكبر تقيلو ، امكان سنجي بكارگيري رهيافت هاي توانمندسازي در ساماندهي سكونتگاه هاي غيررسمي ناحيه گلشهر مشهد ، فصلنامه مطالعات و پژوهش هاي شهري و منطقه اي، شماره 12، بهار 1391 صص 119-134 

 داونلود مقالهنادر زالي ، مديريت توسعه منطقه اي با تحليل نقش فاصله در ميزان توسعه دواير متحدالمركز در استان ها (نمونه موردي استان آذربايجان شرقي)، فصلنامه مدرس علوم انساني، شماره 73، پاييز 1390 ص 111

 داونلود مقاله


نادر زالي، نورالدين عظيمي ، بررسي و تحليل ابعاد پيوندهاي جمعيتي در استان آذربايجان غربي، فصلنامه مطالعات و پژوهش هاي شهري و منطقه اي، شماره 9، تابستان1390 ،صص 83-100

 داونلود مقالهمحمدباقر بهشتي ، نادر زالي ، شناسايي عوامل كليدي توسعه منطقه اي با رويكرد برنامه ريزي بر پايه سناريو: مطالعه موردي استان آذربايجان شرقي ، فصلنامه مدرس علوم انساني، شماره 71، بهار 1390 صص 41-63

 داونلود مقاله 

 

 

نادر زالی، آینده نگاری راهبردی و سیاستگذاری منطقه ای با رویکرد سناریونویسی، فصلنامه مطالعات راهبردی، 1390، سال 14، شماره 54، صص 45-33

 داونلود مقاله


دكتر محمدرضا پورمحمدي، دكتر كريم حسين زاده دلير، دكتر رسول قرباني، دكتر نادر زالي ، مهندسي مجدد فرآيند برنامه ريزي با تاكيد بر كاربرد آينده نگاري ، فصلنامه جغرافيا و توسعه، شماره 20، زمستان 1389 ص 38

 داونلود مقالهبهرام سرمست، نادر زالي ، انتظام فضايي شبكه شهري و برنامه‏ريزي جمعيتي در افق 1400؛ مطالعه موردي آذربايجان ، فصلنامه مطالعات راهبردي، شماره 48، تابستان 1389 ص 59

 داونلود مقالهمحمدرضا پورمحمدي ، نادر زالي ، تحليل نابرابري هاي منطقه اي و آينده نگاري توسعه (نمونه موردي: استان آذربايجان شرقي)، نشريه جغرافيا و برنامه ريزي، شماره 32، تابستان 1389 ص 29

داونلود مقاله
نادر زالي، رويكرد آمايشي در تحليل نظام شهري با تاكيد بر مفهوم مناطق همگن و اداري، فصلنامه مطالعات و پژوهش هاي شهري و منطقه اي، شماره 4، بهار 1389 ص 77

 داونلود مقاله

 


نادر زالی، رسول زالی، بررسی ميزان ثبات و پايداری در مديريت‌های توسعه منطقه‌ای در سال‌های 1384-1385 (نمونه موردی: مديران ارشد مديريت توسعه استان آذربايجان شرقی)، مجله فرایند مدیریت و توسعه،1389، سال 23، شماره 73، صص 108-83

 داونلود مقاله

 

 

 محمدرضا پورمحمدي ، رسول قرباني، نادر زالي ، صمد حكمتي فريد ، تحليل ويژگي هاي نظام شهري منطقه آذربايجان با تاكيد بر تاثيرات تمركز اقتصادي كلانشهر تبريز، نشريه جغرافيا و برنامه ريزي، شماره 29، پاييز 1388 ص 117

 داونلود مقاله

 

 

نادر زالي، رضا استاد رحيمي ، ارزيابي كيفيت و ساختار روابط اجتماعي بعنوان يكي از مؤلفه‏هاي سرمايه اجتماعي (مطالعه موردي : شهر تبريز)، فصلنامه توسعه انساني سال سوم، شماره 1، پاييز 1387 ص 54

 داونلود مقاله

 


 

ISI Articles:

 

Zali, Nader, Soltani , Ali, 2012, An Investigation of New Towns Effects in Environmental Order (Case Study: East Azerbaijan, Internatıonal Journal of Natural and Engineering Sciences, Vol.6 (3), PP 37-41

Download
 

 

 

Seyed Fatemi, Seyed majid, Zali, Nader, 2011, A study of the necessity for constructing new towns in Iran urban system, Indian Journal of science and technology, Vol.4 (8), PP 994-990

Download
 

 

 

Zali, Nader, Soltani, Ali, Panahi, Ahmad, 2011, Investigation of Urban Systems Using Entropy and Elasticity Measures, Case Study of North Region of Iran, Indian Journal of science and technology, Vol.4 (9), PP 1181-1184

Download

 

 

 

Nader Zali, Reza Ostadrahimi, Mastooreh Gholipour, 2012, An analyzing of social trust in the tabriz metroploitan areas,Journal of Urban and Environmental engineering, v.6, n.2, p.149-156

Download

 

 

 

Google Scholar Citation    لینک مقالات در    

 

 

 Deconstruction of the Planning Process in the 21st Centuryو N Zali , European Spatial Research and Policy, 87-98 2013

AN ANALYSIS OF REGIONAL DISPARITIES SITUATION IN THE EAST AZARBAIJAN PROVINCE, IRAN, N Zali, H Ahmadi, SM Faroughi , Journal of Urban and Environmental Engineering (JUEE) 7 (1) 2013

AN ANALYZING OF SOCIAL TRUST IN THE TABRIZ METROPOLITAN AREAS (doi: 10.4090/juee. 2012. v6n2.), N Zali, R Ostadrahimi, M Gholipour,  Journal of Urban and Environmental Engineering (JUEE) 6 (2) 2013

AN ANALYSIS OF REGIONAL DISPARITIES SITUATION IN THE EAST AZARBAIJAN PROVINCE. N Zali, H Ahmadi, SM Faroughi , Journal of Urban & Environmental Engineering 7 (1) 2013

EVALUATION OF NEW TOWNS CONSTRUCTION IN THE AROUND OF TEHRAN MEGACITY. N Zali, S Hatamzadeh, SR Azadeh, TE Salmani, Journal of Urban & Environmental Engineering 7 (1) 2013

Assessing Tabriz Situation from Seismicity and Strategies for confronting with It from Urban Planning View. N Zali, H Norouzi , International Journal of Natural & Engineering Sciences 7 (1) 2013

New Urbanism and Urban Design, Tools for Changing Behavioral Patterns of the Citizens. N Zali, S ABIZADEH, A BAGHERINIA, International Journal of Natural & Engineering Sciences 7 (1) 2013

Analyzing Urban Green Space Function Emphasizing Green Space Features in District 2 of Tabriz metropolis in Iran. S Abizadeh, N Zali , Anuario do Instituto de Geociencias 36 (1) 2013

Urban Tourism Development Mechanisms Based on Information Technology. A Bagherinia, N Zali , Anuario do Instituto de Geociencias 36 (1) 2013

AN ANALYZING OF SOCIAL TRUST IN THE TABRIZ METROPOLITAN AREAS. N Zali, R Ostadrahimi, M Gholipour , Journal of Urban & Environmental Engineering 6 (2) 2012

An investigation of Socio-economic indexes and abnormality patterns relationship in the cities (Urban Sociology Approach). E Ghasemi, S Sahami, N Zali , Indian Journal of Science & Technology 5 (2) 2012

The analysis of the capability of using empowerment strategy in regularization of informal settlements case study informal settlement area of Golshahr; Mashhad ,I Piri, N Zali, AA Taghiloo , URBAN-REGIONAL STUDIES AND RESEARCH (UNIVERSITY OF ISFAHAN) 2012

An investigation of urban systems using entropy and elasticity measures: case study of North Region of Iran. N Zali, A Soltani, A Panahi , Indian Journal of Science & Technology 4 (9) 2011

A study of the necessity for constructing new towns in Iran urban system. SMS Fatemi, N Zali , Indian Journal of Science & Technology 4 (8) 1 , 2011

Analysis of social ties and its reasons in Iran provinces. B Sarmast, N Zali , International Proceedings of Economics Development & Research 5 (1) 2011

An Investigation of New Towns Effects in Environmental Order (Case Study: East Azerbaijan Province of Iran) N ZALI, A SOLTANI , IJNES 6 (3) 2011

REGIONAL DEVELOPMENT MANAGEMENT BY ANALYZING THE STAGE OF DEVELOPMENT (CASE STUDY: EAST AZERBAIJAN PROVINCE)
N ZALI , SPATIAL PLANNING (MODARES HUMAN SCIENCES) 2011

REENGINEERING THE PLANNING PROCESS WITH EMPHASIZE ON USING FORESIGHT MR POURMOHAMMADI, DK HOSSEINZADEH, R GHORBANI, N ZALI , GEOGRAPHY AND DEVELOPMENT 2011

REGIONAL DISPARITIES ANALYSIS AND DEVELOPMENT FORESIGHT (CASE STUDY: EAST AZERBAIJAN PROVINCE), MR POURMOHAMADI, N ZALI, JOURNAL OF GEOGRAPHY AND PLANNING 2010

SPATIAL APPROACH IN URBAN SYSTEM ANALYSIS WITH EMPHASIS ON HOMOGENOUS AND POLITICAL REGION CONCEPT, N ZALI, URBAN-REGIONAL STUDIES AND RESEARCH (UNIVERSITY OF ISFAHAN) 2010

Stability of Tenure of Regional Development Managers during 1979-2005 Case Study: Senior Managers of East Azabaijan Province, N Zali, R Zali , Quarterly Journal of Management and Development Process 23 (1), 83-108 1
2010

THE ANALYSIS OF URBAN SYSTEM CHARACTERISTICS OF AZERBAIJAN AREA WITH AN EMPHASIS AN ECONOMIC CENTRALIZATION EFFECTS IN TABRIZ METROPOLITAN MR POURMOHAMMADI, R GHORBANI, N ZALI, FS HEKMATI
JOURNAL OF GEOGRAPHY AND PLANNING 2009

The Study of the Components of Urban Social Capital in Central Cities of East Azerbaijan Province, RO Rahimi, N Zali , Regional planning to consider population distribution in urban systems, 

B Sarmast, N Zali , An analysis of Socio-economic and physical aspects of Slum areas in Ahar city
N Zali, J Poorfathi 
 

 

 

 

 

 

 

  [ ویرایش نشده است ]


ترم دوم 95-94(بهار 95)
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه حضور در گروه کارگاه برنامه ریزی منطقه ای 2 کارگاه برنامه ریزی منطقه ای 2 کارگاه برنامه ریزی منطقه ای 2 حضور در گروه -
یکشنبه آشنایی با منطقه آشنایی با منطقه - جامعه شناسی شهری آشنایی با منطقه -
دوشنبه نظریه های برنامه ریزی منطقه ای برنامه ریزی راهبردی جلسات گروه شهرسازی حضور در گروه حضور در گروه -
سه شنبه نظریه های مکانیابی معماری حضور در گروه - حضور در گروه حضور در گروه -
چهارشنبه کارگاه برنامه ریزی منطقه ای 2 پردیس کارگاه برنامه ریزی منطقه ای 2 پردیس کارگاه برنامه ریزی منطقه ای 2 پردیس - - -


نرم افزارهای حوزه آینده پژوهی

 

  MICMAC

 

MORPHOL

 

MULTIPOL

 

SCENARIOWIZARD

 

  MACTORسایت کشف آینده
اندیشکده وحید
اندیشکده آضف
جامعه آینده پژوهان جهان
اندیشکده اتی نگار
باشگاه آینده پژوهی
آینده نگاری ( میشل گوده)
سناریوویزارد(ولفگانگ ویمر)
تماس با دکتر نادر زالی
n.zali54@gmail.com
Nzali@guilan.ac.ir
رشت، بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر 5 جاده قزوین) دانشکده هنر و معماری گروه شهرسازی کد پستی 4199613776

Email: n.zali54@gmail.com   ورود به سیستم