دکتر علی احمدی ارکمی
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
گروه: گروه محیط زیست
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
دکتر علی احمدی ارکمی
رتبه علمی:

استادیار

دانشکده:

دانشکده منابع طبیعی

گروه:

گروه محیط زیستبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: نتایج امتحانات :: سایت های مرتبط :: CV :: ارتباط


تاریخ تولد: 1364/10/01

محل تولد: گیلان-کلاچای- دکترا: مهندسی محیط زیست (آلودگی هوا)، دانشگاه تهران (96-1391).
- كارشناسي ارشد مهندسي شيمي (مدلسازی، شبيه سازي و كنترل فرآيندها)، دانشگاه صنعتي شريف (89-1387)
- كارشناسي مهندسي شيمي، دانشگاه صنعتي شريف (87-1383)
  “New plume rise modeling in a turbulent atmosphere via hybrid RANS-LES numerical simulation”, A. Ahmadi Orkomi, Kh. Ashrafi, M. Shafipour, Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2018, 173, 132-146.“

Direct effect of atmospheric turbulence on plume rise in a neutral atmosphere”, Kh. Ashrafi, A. Ahmadi Orkomi, M. Shafipour, Atmospheric pollution research, 2017, 8, 640-651

 

 “Noise pollution analysis in the Tehran cement plant”, Ali Ahmadi Orkomi, Babak Tavakoli, Alireza Noorpoor, Journal of occupational health and epidemiology (JOHE), 2013, 2(1-2), pp 44-53

 

 “Simulation and control of multidimensional crystallization processes”, A. Ahmadi Orkomi, M. Shahrokhi, Chem. Eng. Comm., 2014, 201, 870–895

 

 “An Experimental Study on Microorganisms in the Hospital Clean Rooms, Tehran, Iran”, Alireza Aslmand, Ali Ahmadi Orkomi, Technical Journal of Engineering and Applied Sciences (TJEAS Journal), 2013, 3 (21), 2865-2868

 

 “Modeling and simulation of two-dimensional crystallization processes”, A. Ahmadi Orkomi, M. Shahrokhi, 7th International Chemical Engineering Congress, Kish, Iran (2011)

 

 “Application of conservation element and solution element method for solving a population balance equation”, A. Ahmadi Orkomi, M. Shahrokhi, 13th Iranian National Chemical Engineering Congress, Kermanshah, Iran (2010)

 

 “Fuzzy clustering of complex hydrocarbon mixtures”, D. Babaei Pourkargar, A. Ahmadi Orkomi R. Bozorgmehry, 4th International conference on fuzzy information & engineering (ICFIE 2010)

 

 “Fuzzy Feedback linearization control of amine gas sweetening plant via genetic algorithm”, A. Ahmadi Orkomi, D. Babaei Pourkargar, R. Bozorgmehry, 1st conference of control, instrumentation and automation, Tehran, Iran (2010)

 

 “Comparison between PID and a model based controller on interactive chemical processes”, A. Ahmadi Orkomi, D. Babaei Pourkargar, 1st conference of control, instrumentation and automation, Tehran, Iran

 شبیه‌سازی صعود پره دودکش با استفاده از روش ترکیبی دینامیک شاره‌های محاسباتی RANS-LES در شرایط خنثای جوی، خسرو اشرفی، علی احمدی ارکمی، مجید شفیع پور، مجله ژئوفیزیک ایران، جلد 11، شماره 1، 1396، صفحه 66-83.


 ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺎﯾﺪاري ﺟﻮي و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ آن ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎي ﻫﻮا در یک ﺑﺤﺮان آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا، خسرو اشرفی، علی احمدی ارکمی، مجله ژئوفیزیک ایران، جلد 8، شماره 3، 1393، صفحه 49-61.


 تالیف کتاب "اصول، طراحی و بهره برداری و مدیریت گازهای لندفیل" به نگارش:علی احمدزاده، آرش خسروی، علی احمدی ارکمی و هاجر جمشیدیان طهرانی، انتشارات خانیران، 1392، شابک 2-66-5621-600-978
 

ترجمه کتاب " کنترل نوفه‌های صنعتی و علم آکوستیک" به نگارش بابک توکلی و علی احمدی ارکمی، انتشارات دانشگاه گیلان، 1396
 1- شیمی عمومی

2- شیمی محیط زیست

3- پایش و کنترل آلودگی هوا
                                            Researchgate.net
تماس با دکتر علی احمدی ارکمی
orkomi@guilan.ac.ir
Email: orkomi@guilan.ac.ir   ورود به سیستم