پیوند طاهرپرور
دانشکده: دانشکده علوم پایه
گروه: گروه فیزیک
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
پیوند طاهرپرور
رتبه علمی:

استادیار

دانشکده:

دانشکده علوم پایه

گروه:

گروه فیزیکبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: سایت های مرتبط :: CV :: ارتباط


نام و نام خانوادگی: پیوند طاهرپرور


مدرک علمی: دکترای فیزیک


مرتبه علمی: استادیار

 

 

Research Fields of Interest

 

Nuclear physics

Nuclear Medicine

Medical Imaging

Accelerator Physics

Monte Carlo Simulation

 کارشناسی:

فیزیک - دانشگاه گیلان (رتبه اول- معدل 18.00-دانشجوی ممتاز)


کارشناسی ارشد:

فیزیک-دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی (رتبه اول-معدل 19.33-دانشجوی ممتاز)


دکتری تخصصی:

فیزیک-دانشگاه گیلان (معدل 19.6)

------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------

 

 

 سوابق تحصیلی:

 

• خانواده نمونه استانی در سال 1378 .


• کسب رتبه اول در مرحله اول المپیاد فيزيك دانشجویی کشوری(غیر متمرکز) درقطب 2 سال 85.


• کسب رتبه ششم در مرحله اول و رتبه سیزدهم در مرحله نهایی المپیاد فيزيك دانشجویی کشوری سال 85.


• دانشجوي نمونه دانشگاه خواجه نصير در رشته فيزيك در سال 86.


• پذیرش برای شرکت در دوره های آموزشی CERN ACCELERATOR SCHOOL در France-Dourban با موضوع Beam Diagnostic 26 May-6 June 2008)8).


• ترجمه كتاب فیزیک در پزشکی هسته ای - انتشارات دانشگاه گیلان (دو جلد)

Physics in nuclear medicine (by James A. Sorenson, Michael E. Phelps Simon R. Cherry (Author)

Publisher: Elsevier Health Sciences (August 12, 2003))x .


• تجلیل شده در همایش پژوهشگران برتر و نخبگان و استعدادهای برتر استان گیلان در سال 90.


• کسب جایزه پایان نامه برتر در حوزه هسته ای و نانو در سال 1391.

 ثبت اختراع:

1- عنوان اختراع: انحناسنج ديجيتال (شماره ثبت: 90041 ) مخترعان: پیوند طاهرپرور، پرهام فیروزی

2. عنوان اختراع: فانتوم اختصاصی برای ارزیابی کنترل کیفی دستگاه های تصویربرداری هسته ای با رزولوشن بالا، مخترعان: علیرضا صدرممتاز، پيوند طاهرپرور، مرضیه لاری، طیبه پاکزاد

3. ...

 

ليست مقالات انتشار يافته در مجلات علمي داخلي و خارجي:

Farhad Masoudi S., Taherparvar P., The Kinetic of Dust with Different Sizes in a Magnetized Collisional Plasma Sheath, J Fusion Energ, 29:240–243, 2010.

Sadremomtaz A and Taherparvar P, Dependence Image Quality On The Type Of Filter And The Cut-Off Value in SPECT Reconstruction Using FBP, AIP Conf. Proc. 1400, 363, 2011.

Sadremomtaz A and Taherparvar P, Dependence Image Quality On The Type Of Filter And The CutOff Value in SPECT Reconstruction Using FBP, Optimum value of original events on the PEPT technique, AIP Conf. Proc. 1400, 363, 2011

Sadremomtaz A, Taherparvar P, Effect of energy window width on the contrast and SNR of diagnosis of defects in different regions of myocardial phantom, International Journal of Engineering Research and Applications, 2(6), 1124-1128, 2012

Sadremomtaz A, Taherparvar P, Saiad H, The effect of type of filters and collimators on the SPECT axis of rotation error, Journal of Biocybernetics and Biomedical Engineering, 156-163, 2013

Sadremomtaz A, Taherparvar P, Planar nuclear medicine images De-Noising via wavelet block thresholding: a simulation study, British Journal of applied Science & Technology, 3(4), 693-701, 2013

Sadremomtaz A, Taherparvar P, Effect of filtering on the absolute quantification of defect size in SPECT myocardial perfusion test: phantom study, Journal of Archives Des Sciences, 66(4), 2013

Rahighi J, Jafarzadeh M, Lamehi M, Ghods H, Vakili A, Zounobi F, Zandi H, Azizi H, Taherparvar P, Construction of Electrostatic Accelerator with a Maximum Energy of 200keV, J. of Nuclear Sci. and Tech, 63, 81-87, 2013

Sadremomtaz A, Taherparvar P, The influence of filters on the SPECT image of Carlson phantom, Journal of Biomedical Science and Engineering, 291-297, 2013

Sadremomtaz A, Taherparvar P, Quantitative and qualitative evaluations of defect images in different regions of Myocardial Phantom under implementation of various filters in SPECT, Indian Journal of Science and Technology, 2015

Hasani H, Sadremomtaz A, Taherparvar P, Saber Zidehsaraiee M, Study of the activity, energy window and collimator effects on SPECT images by using images simulated by SIMIND software, International Journal of Current Research , 7(7), 18374-18378, 2015

Kanani Sarcheshme K, Sadremomtaz A, Taherparvar P, Saber Zidehsaraiee M, The ability of single Photon Emission Computed Tomography in Demonstrating pulmonary lesions versus planar imaging: simulation study, International Journal of Scientific Research Engineering & Technology, 4(6), 2015

Gholami S, Sadremomtaz A, Taherparvar P, Dosimetry of a radioisotope source of neutron by thermoluminescence dosimeters (TLD-600/700), JOURNAL OF RADIATION AND NUCLEAR TECHNOLOGY (UNIVERSITY OF GUILAN), 4(2), 52-64, 2017

Moniri S, Taherparvar P, Investigation of electron beam characteristics in ILC BDS beam line by BDSIM_Geant4 code, JOURNAL OF RADIATION AND NUCLEAR TECHNOLOGY (UNIVERSITY OF GUILAN), 4(1), 52-64, 2017

Taherparvar P, Sadremomtaz A, Development of GATE Monte Carlo simulation for a CsI pixelated gamma camera dedicated to high resolution animal SPECT, Australas Phys Eng Sci Med. 2017, Vol. 11, 1-9, 2017

Taherparvar P, Rahighi J. Design and simulation of 2MV electrostatic accelerator tube, IJRSM. , Vol. 5 No. 1, 1-10, 2017

ليست مقالات انتشار يافته در کنفرانس های داخلی و خارجی:

The study of the transition of ultra-cold neutrons from thin neutron absorbing foils. S. F. Masoudi, P. Taherparvar, Iranian Physics Conference, Hamedan, Iran, 2007

Simulation of ion beam of electrostatic accelerator for designing an automatic ion beam control system,J. Rahighi, P. Taherparvar, A. Adibzadeh, M. Jafarzadeh, Iranian Physics Conference, Kashan, Iran, 2008

Simulation of the electrostatic accelerator column 200 kV, P. Taherparvar, J. Rahighi, Iranian Physics Conference, Hamedan, Iran, 2009

Standardization of SPECT Filter Parameters, A. Sadremomtaz, P. Taherparvar, The first science-research festival of the Iranian students of radiation science Shiraz, Iran, 2009

Effect of selection of the loop terminate condition in PEPT algorithm on the positron emission particles positioning, A. Sadremomtaz, P. Taherparvar, Z. Zahmatkesh, Iranian Physics Conference, Orumie, Iran, 2010

Optimization of Gaussian Filter Parameters to Improve the Quality of SPECT Images of Line and Two-Line Sources, A. Sadremomtaz, P. Taherparvar, Fourth International Conference on Iranian Operations Research, Guilan, 2011.
Optimization of final condition of iteration of PEPT algorithm in order to achieve constant accuracy trace location accuracy, A. Sadremomtaz, P. Taherparvar, Fourth International Conference on Iranian Operations Research, Guilan, 2011

From Positron Emission Tomography (PET) to Positron Emission Particle Tracking (PEPT), A. Sadremomtaz, P. Taherparvar, The 1st MEFOMP International Conference of Medical Physics, Shiraz, 2011

Role of digital filters in enhancement of spatial resolution in SPECT equipped with LEGP collimator instead of LEHR collimator, A. Sadremomtaz, P. Taherparvar, Nourmohammadi SH, The 1st MEFOMP International Conference of Medical Physics, Shiraz, 2011

Simulation of direct reaction 14N (p, α)11C by FLUKA code, M. Moradi, A. Sadremomtaz, P. Taherparvar, Advances in applied physics & materials science congress, ISTANBUL, 2012

Accuracy of determining the axis of rotation in point-source frames at different distances within SPECT field of view, H. Sayyad, A. Sadremomtaz, P. Taherparvar, simulation of applied physics, Shooshtar, May 2012

De-noising of planar nuclear medicine images via Bays Shrink Technique in Wavelet domain, P. Taherparvar, A. Sadremomtaz, 5th international and 17th Iranian congress of Nuclear Medicine, May 2013

Optimum value of original events on the PEPT technique, A. Sadremomtaz, P. Taherparvar, Advanced in applied physics and material science congress, Turkey, Antalya, 2011

Dependence of image quality on the type of filter and the cut off value in SPECT reconstruction using FBP, A. Sadremomtaz, P. Taherparvar, Advanced in applied physics and material science congress, Turkey, Antalya, 2011

Comparison of labeling particles technique by positron emitter radionuclide, M. Moradi, A. Sadremomtaz, P. Taherparvar, Advanced in applied physics and material science congress, Turkey, Antalya, 2011

Improvement of SPECT images of one and two line sources with Fourier filters, A. Sadremomtaz, P. Taherparvar, Naimi, 17th Nuclear Physics Conference, Esfahan, Iran, 2010

Simulation and construction of the first 200 kV electrostatic accelerator tube in Iran, P. Taherparvar, J. Rahighi, 17th Nuclear Physics Conference, Esfahan, Iran, 2010

Optimization of the Gaussian filter parameters to improve the image quality of 1and 2 line sources, A. Sadremomtaz, P. Taherparvar, Z. Zahmatkesh, Fourth International Conference of Iranian Operations Research Society, Rasht, Iran, 2010

Optimization of PEPT algorithm in order to achieve maximum accuracy in detecting the location of particle fixed, A. Sadremomtaz, P. Taherparvar, Fourth International Conference of Iranian Operations Research Society, Rasht, Iran, 2010

PEPT Techniques for measuring fluid flow velocity in the food, A. Sadremomtaz, P. Taherparvar, Z. Zahmatkesh,11th Scientific congress of Guilan University, Rasht, Iran, 2010

Optimization of the Gaussian filter parameters to improve the image quality of 1and 2 line sources, A. Sadremomtaz, P. Taherparvar, 4th International Conference of Iranian Operations Research Society, Rasht, Iran2010

Effect of selection of the loop terminate condition in PEPT algorithm on the positron emission particles positioning, A. Sadremomtaz, P. Taherparvar, Z. Zahmatkesh, Iranian Physics Conference, Mashhad, Iran, 2011

Climate of Guilan on the dispersal of nuclear contamination, A. Sadremomtaz, P. Taherparvar, National Conference of Defense non-operating in the Caspian Sea region, , 2012

Determine the useful field of view SPECT camera without artifacts due to rotation error, A. Sadremomtaz, P. Taherparvar, 19th Nuclear Physics Conference, Mashhad, Iran, 2013

Evaluation of energy window variation on the qualitative diagnosis of defects in different regions of myocardial by SPECT technique, A. Sadremomtaz, P. Taherparvar, 20th Nuclear Physics Conference, Guilan, Iran, 2014

Evaluation of the quality control procedure recommended by NEMA on the DST-XL SPECT system, Doabi, A. Sadremomtaz, M. AboudZadeh, P. Taherparvar, Pouladi, 5th International Congress of Nuclear Medicine and Molecular Imaging. Shiraz, Iran, 2013

De-noising of planar nuclear medicine images via Bayes Shrink Technique in Wavelet domain, P. Taherparvar, A. Sadremomtaz, 5th International Congress of Nuclear Medicine and Molecular Imaging. Shiraz, Iran, 2013

Qualitative and quantitative assessment of cardiac infraction located in different areas in SPECT imaging, P. Taherparvar, A. Sadremomtaz, 21th Nuclear Physics Conference, Esfahan, Iran, 2014

Evaluation of the adaptive noise reduction based on the wavelet transform in nuclear imaging, 21th Nuclear Physics Conference, Esfahan, Iran, 2014

Denoising of nuclear medicine images using wavelet transform, P. Taherparvar, A. Sadremomtaz, Iranian Physics Conference, Mashhad, Iran, 2015

Denoising of nuclear medicine images using wavelet transform, A. Sadremomtaz, P. Taherparvar, Z. Zahmatkesh, Iranian Physics Conference, Mashhad, Iran, 2015

Evaluation of the visibility of simulated pulmonary nodules using SIMIND software, Kanani, A. Sadremomtaz, P. Taherparvar, M. Saber, Iranian Physics Conference, Mashhad, Iran, 2015

Evaluation of de-noising methods performance based on the wavelet and Fourier transforms on tomographic images, P. Taherparvar, A. Sadremomtaz, Iranian Physics Conference, Shiraz, Iran, 2016

Evaluation of the effect of the most common collimators in clinical imaging on the diagnosis brain tumors by brain-SPECT simulation, R. Fallah, P. Taherparvar, S. M. Motevali, Iranian Physics Conference, Shiraz, Iran, 2016

Simulation of 3GeV electron storage ring with FODO cells by code Geant4-BDSIM, P. Taherparvar, S. Moniri, 22th Nuclear Physics Conference, Tehran, Iran, 2017

Design and construction of specific animal SPECT systems phantom, A. Sadremomtaz, P. Taherparvar, M. Lari, T. Pakzad, 22th Nuclear Physics Conference, Tehran, Iran, 2017

Simulation and validation of animal SPECT pixelated gamma camera with GATE and compared with experimental results, P. Taherparvar, A. Sadremomtaz, 22th Nuclear Physics Conference, Tehran, Iran, 2017

Design and construction of the spatial resolution and linearity parts in multipurpose dedicated phantom for animal SPECT systems, T. Pakzad, P. Taherparvar, A. Sadremomtaz, 20th Annual Meeting of Iranian Society of Nuclear Medicine, 2016

Design and construction of the spatial resolution and linearity parts in multipurpose dedicated phantom for animal SPECT systems, P. Taherparvar, N. Tavakol, N. Sahmari, 20th Annual Meeting of Iranian Society of Nuclear Medicine, 2016

Study of Image fusion by Fourier transform of SPECT / CT brain imaging, Fallah, P. Taherparvar, S. M. Motevali, 20th Annual Meeting of Iranian Society of Nuclear Medicine, 2016

Evaluation of Energy Resolution and Spatial Resolution for High-Resolution Animal SPECT System (HiReSPECT) by a Dedicated Phantom, P. Taherparvar, A. Sadremomtaz, T. Pakzad, 21th International Congress of Nuclear Medicine and Molecular Imaging. Mashhad, Iran, 2017

Investigation of thermal neutron absorbed dose by thermoluminescence dosimeters in the neutron-gamma mixed field, A. Sadremomtaz, P. Taherparvar, Gholami, 21th International Congress of Nuclear Medicine and Molecular Imaging. Mashhad, Iran, 2017

Evaluation of the efficiency of the wavelet¬based segmentation method in cardiac SPECT imaging, N. Tavakol, P. Taherparvar, R. Rajabi, 21th International Congress of Nuclear Medicine and Molecular Imaging. Mashhad, Iran, 2017

Effect of Different Crystal on 90Y Bremsstrahlung SPECT Imaging by SIMIND Monte Carlo Simulation, N. Shahmari, P. Taherparvar, R. Rajabi, 21th International Congress of Nuclear Medicine and Molecular Imaging. Mashhad, Iran, 2017

Simulation of high quality of lattice for electron storage ring with Geant4-BDSIM code by using genetic algorithm, P. Taherparvar, S. Moniri, 9th ILSF User Meeting, Ghazvin, Iran, 2017

Optimization of 90Y bremsstrahlung SPECT imaging in the liver by SIMIND Mont Carlo simulation, P. Taherparvar, N. Shahmari, Iranian Physics Conference, Yazd, Iran, 2017

Evaluation of spatial resolution and sensitivity matching between experimental results of pixelated gamma camera of HiReSPECT and its GATE simulation, P. Taherparvar, A. Sadremomtaz, Iranian Physics Conference, Yazd, Iran, 2017

Introduction and construction of a new quality control Phantom for evaluating the optimal performance of nuclear imaging systems with high resolution, A. Sadremomtaz, P. Taherparvar, T. Pakzad, Lari, Iranian Physics Conference, Yazd, Iran, 2017

Evaluation of S-values of an Auger-electron emitter in radionuclide-based treatment for spherical cell geometry with different sizes using Geant4-DNA, P. Taherparvar, R. Salim, Z. Fardi, 21th International Congress of Nuclear Medicine and Molecular Imaging. Mashhad, Iran, 2017

Comparison of Several Animal SPECT Phantoms M. Lari, A. Sadremomtaz, P. Taherparvar, 21th International Congress of Nuclear Medicine and Molecular Imaging. Mashhad, Iran, 2017

Performance analysis of different segmentation methods in tomographic images of heart SPECT by Monte Carlo simulation, P. Taherparvar, N. Tavakol, Iranian Physics Conference, Yazd, Iran, 2017

Study of the dynamics of charged particles beam by simulation of advanced photon source (APS) storage ring, P. Taherparvar, S. Moniri, Iranian Physics Conference, Yazd, Iran, 2017

Studying the effect of cell dimensions on S-value using Geant4-DNA simulation code, P. Taherparvar, R. Salim, N. Shahmari, 23th Nuclear Physics Conference, Esfahan, Iran, 2018

Energy window and Collimator Optimization for SPECT Imaging of 90Y bremsstrahlung photons by SIMIND code, N. Shahmari, P. Taherparvar, 23th Nuclear Physics Conference, Esfahan, Iran, 2018

Determination of the dose of a neutron radioisotope source by thermoluminescence dosimeters, A. Sadremomtaz, P. Taherparvar, S. Gholami, 23th Nuclear Physics Conference, Esfahan, Iran, 2018.
 

 رادیوایزوتوپ

بخش اول اسلایدها

بخش دوم اسلایدها

 

درس فیزیک 3

(شماره تمرینات با توجه به فایل‌های پیوست تعیین شده است)

تمرینات مربوط به مبحث شاره ها (فصل اول):5,16,19,22,29,35,44,46,48,50,54,56,66,70,74,79,77,82
تمرینات مربوط به مبحث موج 1 (فصل دوم):4 -7-23 -13 -34 -45 -53 -58 -60 -59 -70 -78 -89 -82 -83 -93 -37
 تمرینات مربوط به مبحث موج 2 (فصل سوم):13، 18، 19، 32، 45، 47، 61، 65، 67، 73

  تمرینات مربوط به مبحث ترمودینامیک (فصل چهارم و پنجم):19-24-30-42-53-59-71-79-85-93

تمرینات مربوط به مبحث آنتروپی

 

 

ترمودینامیک

 .

بخش اول سوالات مربوط به درس ترمودینامیک 1 (فارسی)

بخش دوم سوالات مربوط به درس ترمودینامیک 1 (فارسی)

بخش سوم سوالات مربوط به درس ترمودینامیک 1 (فارسی)

 بخشی از اسلایدها-5 (20/9/96)

بخشی از اسلایدها-4 (20/9/96)

بخشی از اسلایدها-6 (20/9/96)

بخشی از اسلایدها-7 (20/9/96)

بخشی از اسلایدها-8 (20/9/96)

بخشی از اسلایدها-9 (1/10/96)

 

شماره تمرینات از کتاب زیمانسکی (خرداد 97): 

فصل 4: 26-27-29-31

قصل 5: 9-10-11-17-19-21-28

فصل 6: 2-3-4

فصل 8: 8-10-13-17

---------------------------------------------------------------------------------------------------

اپتیک

 اپتیک (بخش اول)


تمرینات اپتیک (بخش اول) ((شماره تمرینات: 4-7- 11-14- 16-19- 20- 27- 28- 32))

 
تمرینات اپتیک (بخش دوم)
، شماره تمرینات:

فصل 8: 14-15-17-18-19-21-22
فصل 9: 10-11-13-14-16

 

فیزیک 3

تمرینات بخش آنتروپی

 

 

 اول95-94
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه مطالعه امور مربوط به نشریه تابش و فن‌آوری هسته‌ای مطالعه مراجعه دانشجویان ارشد مطالعه -
یکشنبه مطالعه الکترومغناطیس 2 فیزیک هسته‌ای 1 فیزیک 1 مراجعه دانشجویان کارشناسی -
دوشنبه مطالعه مراجعه دانشجویان ارشد ترمودینامیک1 گ1 جلسه گروه موضوعات ویژه ترمودینامیک1-گ2
سه شنبه مطالعه الکترومغناطیس 2 آز. فیزیک هسته‌ای 1 فیزیک هسته‌ای 1 ترمودینامیک1 گ2 -
چهارشنبه مطالعه ترمودینامیک1 گ1 آز. فیزیک هسته‌ای 1 فیزیک 1 مراجعه دانشجویان کارشناسی -


انجمن فیزیک ایران
جدول ایزوتوپ ها


CV [ دانلود ]


تماس با پیوند طاهرپرور
p.taherparvar@guilan.ac.ir
013-33323132
رشت، بلوار نامجو، دانشگاه گیلان، دانشکده ی علوم پایه، گروه فیزیک، صندوق پستی 1914-41335
Email: p.taherparvar@guilan.ac.ir   ورود به سیستم