محمد رحیم رمضانیان
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه: گروه مدیریت
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
محمد رحیم رمضانیان

رتبه علمی: دانشیار

دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه: گروه مدیریتبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


نام:محمدرحیم   نام خانوادگی: رمضانیان  
تاریخ تولد:1339   محل تولد:جاجرم   آخرین مدرک تحصیلی : دکترای مدیریت تولیدو عملیات از دانشگاه تهران
 دكتري : مديريت-توليد و عمليات دانشگاه تهرانالف- مقالات علمي – پژوهشي منتشر شده در مجلات علمي و پژوهشي معتبر داخلي و خارجي

1- رويكردهاي جديد در پيش بيني قيمت نفت با استفاده از شبكه هاي عصبي – فازي
فصلنامه علمي – پژوهشي مدرس(دانشگاه تربيت مدرس) شماره 3 پاييز سال 1390
نويسندگان:محمد رحيم رمضانيان- اسماعيل رمضانپور- سيد حامد پوربخش
2- تاثير آميخته بازاريابي سبز بر فرآيند تصميم گيري خريد مصرف كنندگان(مطالعه موردي:مصرف كنندگان خانگي لامپ كم مصرف شهر رشت)
فصلنامه علمي – پژوهشي مديريت بازرگاني(دانشگاه تهران) شماره 5 پاييز 1389
نويسندگان:محمد رحيم رمضانيان،رضا اسماعيل پور،سيده هديه تندكار
3- بررسي تاثير ارزش هاي مقدس اخلاقي بر تصميم گيري،دشواري تصميم و احساسات ناشي از تصميم گيري(مطالعه موردي دانشكده علوم انساني دانشگاه گيلان)
نشريه علمي – پژوهشي مديريت دولتي(دانشگاه تهران) شماره 6 سال 1390
نويسندگان:محمد رحيم رمضانيان،عباس صادقي،رضا پور جهاني
4- عوامل موثر بر مديريت زنجيره تامين سبز در صنعت گردشگري(مورد مطالعه:آژانس هاي مسافرتي شهر تهران،خدمات گردشگري شهر تهران)
مجله علمي – پژوهشي مطالعات گردشگري(دانشگاه علامه طباطبايي) شماره 14 زمستان 1390
نويسندگان:محمد رحيم رمضانيان،پدرام حيدر نيا
5- بررسي روابط و تاثير فرآيند تعميم دانش و توانايي جذب بر قابليت نوآوري در ميان اعضاي مراكز رشد و پارك هاي علم و فنآوري استان گيلان
نشريه علمي – پژوهشي چشم انداز مديريت دولتي(دانشگاه شهيد بهشتي)
نويسندگان:محمد رحيم رمضانيان،محمود مرادي،نرجس بساق زاده
6- تاثير توانايي جذب و فرهنگ سازماني بر موفقيت اجراي IS در شركت هاي توليدي قطعات خودرو استان گيلان
فصلنامه علمي – پژوهشي مديريت فناوري اطلاعات(دانشگاه تهران) 
نويسندگان:محمد رحيم رمضانيان،نرجس بساق زاده
7- انتخاب استاد نمونه بر اساس مدل تاپسيس سلسله مراتبي در محيط فازي(مطالعه موردي:دانشكده علوم انساني دانشگاه گيلان)
فصلنامه علمي – پژوهشي پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي،گواهي پذيرش به شماره 671/15 مورخ 8/3/91
نويسندگان:محمد رحيم رمضانيان،ابوالقاسم زارعي دودجي
8- ارائه مدل كنترل فرآيند آماري فازي با روش هاي مد فازي براي كنترل تعداد نقص هاي محصول
نشريه علمي – پژوهشي مديريت صنعتي(دانشگاه تهران) شماره 2 بهار و تابستان 1388
نويسندگان:رضا اسماعيل پور، محمد رحيم رمضانيان،فاروق كاظم اف
9- اولويت بندي شاخص هاي ارزيابي عملكرد ادارات تربيت دانشگاهها
نشريه علمي – پژوهشي مطالعات مديريت ورزشي شماره 27 تابستان 1389
نويسندگان:مهرعلي همتي نژاد،محمد حسن قليزاده، محمد رحيم رمضانيان،سيده عذرا ميركاظمي
10- Application of integrated fuzzy vikor & AHP methodology to contractor ranking
فصلنامه Management science letters دوره 2 شماره 5 سال 2012
نويسندگان: محمد رحيم رمضانيان،مسعود كاظمي،هادي جعفري،سيد مجيد الهي
11- Application of the analytic hierarchy process for the performance evaluation criteria of sport offices in universities
مجله Brazilian journal of Biomotricity دوره 3 شماره 4 سال 2009
نويسندگان:سيده عذرا ميركاظمي،مهرعلي همتي نژاد،محمد حسن قليزاده، محمد رحيم رمضانيان


12- An efficient approach for constructing performance appraisal indicators
مجله Brazilian journal of Biomotricity دوره 4 شماره 1 سال 2010
نويسندگان:سيده عذرا ميركاظمي،مهرعلي همتي نژاد،محمد حسن قليزاده، محمد رحيم رمضانيان
13- Application of particle swarm optimization algorithm to aggregate production planning
مجله Asian journal of Business Management studies دوره 2 شماره 2 سال 2011
نويسندگان:محمد رحيم رمضانيان،اعظم مدرس
14- Predication of track records in trak filed asia competitions
مجله International journal of sport studies دوره 1 شماره 1 سال 2011،نويسندگان: محمد رحيم رمضانيان،مهرعلي همتي نژاد،كريم احسني،شهرام شفيعي
15- Predicting national team rank in asian game using model tree
مجله Pamukkale journal of sport science دوره 2 شماره 3 سال 2011
نويسندگان:مهر علي همتي نژاد،محمد حسن قليزاده، محمد رحيم رمضانيان،شهرام شفيعي،امين قاضي زاهدي
 

ب- مقالات ارائه شده در همايش هاي علمي

1- مدل پاردايمي پديده كيفيت گرايي به عنوان يكي از دارايي هاي نامشهود سازمان
دومين كنفرانس بين المللي مديريت سرمايه فكري دانشگاه تحصيلات تكميلي زنجان مهرماه 1389
نويسندگان:محمد رحيم رمضانيان،مسعود كاظمي آسيابر
2- بررسي و سنجش ارزش ويژه برند به عنوان يكي از دارايي هاي نامشهود سازماني
سومين كنفرانس بين المللي مدريت سرمايه فكري،دانشگاه تحصيلات تكميلي زنجان مهرماه 1389
نويسندگان:محمد رحيم رمضانيان،مسعود كاظمي آسيابر،فاطمه محمديان
3- مروري بر فرآيند تحليل سلسله مراتبي و كاربردهاي آن
دومين كنفرانس بين المللي تحقيق در عمليات دانشگاه مازندران ارديبهشت ماه 1388
نويسندگان: محمد رحيم رمضانيان،كريم احسني
4- رويكردي نو به حل مسائل تصميم گيري چند معياره فازي با استفاده از اوزان آنتروپي در محيط شهودي فازي
چهارمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات دانشگاه گيلان ارديبهشت ماه 1390
نويسندگان:فرشته اسدي ملك جهان،محمد حسن قليزاده، محمد رحيم رمضانيان
5- ارزيابي نقشه راه صنعت خودرو كشور در چارچوب تدوين نقشه راه
همايش تجاري سازي تحقيق و توسعه،تهران آذرماه 1389
نويسندگان: محمد رحيم رمضانيان،فيروز رازنهان،مليحه سليماني
6- نقشه راه نگاهي ژرف به آينده
همايش تجاري سازي تحقيق و توسعه،تهران آذرماه 1389
نويسندگان: محمد رحيم رمضانيان،فيروز رازنهان،فرزان بهرامي
7- طراحي و اجراي مديريت فرآيندهاي سازماني
تهران تيرماه 1389
نويسندگان: رضا اسماعيل پور،محمد رحيم رمضانيان
8- بهره وري سبز راهبردي نوين براي اصلاح الگوي مصرف منابع
همايش ملي مديريت الگوي مصرف دانشگاه گيلان اسفندماه 1388
نويسندگان: محمد رحيم رمضانيان، رضا اسماعيل پور،بهزاد جعفري
9- اصلاح الگوي مصرف در توليد كالا و خدمات با رويكرد تكنيك تعميم كاركرد كيفيت (QFD)
همايش ملي مديريت الگوي مصرف دانشگاه گيلان اسفندماه 1388
نويسندگان: محمد رحيم رمضانيان، رضا اسماعيل پور،رضوان خانجاني
10- ارزيابي مستمر عملكرد يك واحد در طي زمان با استفاده از تحليل پوششي داده ها (DEA)
اولين همايش ملي رياضيات و كاربردهاي آن در علوم مهندسي دانشگاه آزاد جويبار اسفندماه 1390
نويسندگان: محمد رحيم رمضانيان،كيخسرو باكيده،اكرم اويسي عمران
11- بررسي نقش سيستم مديران و مشاوران ارشد صنعت ساختمان و مسكن ايران در تصميم گيري استراتژيك براي توليد ثروت ملي
همايش ملي جهاد اقتصادي و توليد ثروت دانشگاه گيلان بهمن ماه 1390
نويسندگان: محمد رحيم رمضانيان،مهران مهديزاده،ناهيد درستكار احدي
12- ارائه روشي براي يافتن متغيرهاي تعميم مدل برش از طريق برنامه نويسي در محيط سي (C)
اولين همايش ملي مديريت دانشگاه شيراز آبان ماه 1389
نويسندگان: محمد رحيم رمضانيان،مسعود كاظمي آسيا بر
13- بنگاههاي كوچك و متوسط عاملي در توسعه پايداري شهري
نخستين همايش ملي توسعه پايدار شهري دانشگاه گيلان اسفند ماه 1389
نويسندگان: محمد رحيم رمضانيان،سيد سعيد رهبر
14- تاثير محصول سبز بر فرآيند تصميم گيري خريد مصرف كنندگان
كنفرانس بين المللي مديريت بازرگاني تهران تيرماه 1389
نويسندگان:محمد رحيم رمضانيان،رضا اسماعيل پور،هديه تندكار
15- شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر اتخاذ و اجراي مديريت زنجيره تامين سبز در صنعت گردشگري با استفاده از روش AHP
كنفرانس بين المللي اقتصاد و مديريت گردشگري تهران ارديبهشت ماه 1390
نويسندگان:محمد رحيم رمضانيان،پدرام حيدر نياي كهن
16- طراحي نقشه استراتژيك سيستم مديريت بهداشت،ايمني و محيط زيست
اولين كنفرانس ملي بهداشت،ايمني و محيط زيست ماهشهر مهرماه 1390
نويسندگان:محمد رحيم رمضانيان،رضا اسماعيل پور،سيده سمانه كوچه كوثري
17- شناسايي و اولويت بندي معيارهاي ارزابي عملكرد ادارات تربيت بدني دانشگاهها با استفاده از مدل تصميم گيري گروهي
دومين همايش ملي مديريت ورزشي دانشگاه شاهرود خردادماه 1390
نويسندگان:سيده عذار ميركاظمي،مهرعلي همتي نژاد،محمدحسن قليزاده،محمد رحيم رمضانيان،نوشين بنار
18- كارآفريني،راهبردي براي امنيت اجتماعي
اولين همايش ملي اشتغال،نظم و امنيت رشت خردادماه 1391
نويسندگان:محمد رحيم رمضانيان،مسعود كاظمي آسيابر
19- تبيين الگوي ارزيابي عملكرد با تكنيك تحليل پوششي داده ها (DEA) به روش پله اي
پنجمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات تبريز ارديبهشت ماه 1391
نويسندگان: محمد رحيم رمضانيان،كيخسرو باكيده،اكرم اويسي عمران
20- توسعه يك مدل SAW سلسله مراتبي فازي براي ارزيابي متوازن عملكرد و رتبه بندي شركت هاي بورس
پنجمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات تبريز ارديبهشت ماه 1391
نويسندگان:محمد حسن قليزاده،محمد رحيم رمضانيان،فرشته اسدي ملك جهان
21- بررسي جايگزيني تيوپ لامينت براي بسته بندي سس كچاپ در ايران مبتني بر روش QFD
سومين همايش ملي مهندسي صنايع و سيستم تهران اريبهشت ماه 1391
نويسندگان: محمد رحيم رمضانيان،رمضانعلي مباشر اميني،سحر مساح جولابي
22- مديريت نام و نشان تجاري
همايش استاني مديريت بازاريابي و رويكردهاي نوين در بازار قائم شهر ارديبهشت ماه 1391
نويسندگان: محمد رحيم رمضانيان،نجمه السادات حسيني رستمي،زهرا رحماني
23- Feasibility Laminate tubes in the foo industry with using QFD and AHP
كنفرانس بين المللي تجارت و مديريت تركيه سال 2012
نويسندگان: محمد رحيم رمضانيان،رمضانعلي مباشر اميني،سحر مساح چولابي
24- Impact of gren promotion on consumer decision making process
كنفرانس بين المللي بازاريابي مالزي سال 2010
نويسندگان:محمد رحيم رمضانيان،رضا اسماعيل پور،سيده هديه تندكار
 

ج- كتب تاليفي

 1- مديريت فرآيند
انتشارات دانشگاه گيلان سال انتشار 1389
نويسندگان:رضا اسماعيل پور،محمد رحيم رمضانيان،امير پور محمد جعفر
2- مديريت كيفيت
انتشارات دانشگاه گيلان گواهي پذيرش انتشار شماره 19-4353 مورخ 18/11/90
نويسندگان: محمد رحيم رمضانيان ، رضا اسماعيل پور

 

د-طرح هاي پژوهشي انجام شده

1- طراحي و استقرار چرخه مديريت بهره وري در اداره كل ثبت اسناد و املاك استان گيلان
تاريخ خاتمه اسفندماه 1385
اسماعيل رمضانپور،محمد رحيم رمضانيان
2- طراحي و استقرار چرخه مديريت بهره وري در شهرستان شفت
تاريخ خاتمه تير ماه 86
محمد رحيم رمضانيان ،رضا اسماعيل پور
3- طراحي و استقرار چرخه مديريت بهره وري در شهرستان رودبار
تاريخ خاتمه تير ماه 86
رضا اسماعيل پور،محمد رحيم رمضانيان
4- نظام نامه تدوين نقشه مهندسي فرهنگي كشور
تاريخ خاتمه سال 1387
فيروز رازنهان،محمد رحيم رمضانيان،داريوش محمدي زنجيراني

 

ه-سوابق اجرايي

1- مشاور معاون اداری مالی دانشگاه گیلان
2- سرپرست دفتر نظارت و سنجش دانشگاه گیلان
3- عضو کمیته بهره روی دانشگاه گیلان
4- عضو کمیته برنامه ریزی دانشگاه گیلان
5- قائم مقام ومعاون دانشگاه پیام نور مرکزرشت
6- عضو شورای پژوهشی دانشگاه پیام نور منطقه یک کشور
7- معاون تشکیلات مدیر کل بودجه وتشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
8- عضو و دبیر کمیته آمارهای ثبتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
9- معاون اداری مالی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
10- عضو کمیسیون تحول اداری دانشگاه گیلان
11- مدیر گروه مدیریت دانشگاه گیلان  1- مديريت كيفيت در ورزش(دكتري)

2- كاربرد تئوري تصميم گيري در مديريت(ارشد)

3- تحقيق در عمليات پيشرفته(ارشد)

4- پژوهش عملياتي پيشرفته(ارشد پرديس بين الملل)

5- تحقيق در عمليات 1

6-تحقيق در عمليات 2اول 93-92
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 19 19 - 20
شنبه - - - - - -
یکشنبه تحقيق در عمليات 1 - - - - -
دوشنبه مديريت كيفيت در ورزش(دكتري) مديريت كيفيت در ورزش(دكتري) - سمينار در مديريت صنعتي(ارشد) تحقيق در عمليات 1 -
سه شنبه - فنون تصميم گيري در برنامه ريزي روستايي(ارشد) - - - -
چهارشنبه پژوهش عملياتي پيشرفته(ارشد پرديس بين الملل) پژوهش عملياتي پيشرفته(ارشد پرديس بين الملل) پژوهش عملياتي پيشرفته(ارشد پرديس بين الملل) كاربرد تئوري تصميم گيري در مديريت(ارشد پرديس بين الملل) - -
تماس با محمد رحیم رمضانیان
m_ramazanian391@yahoo.com
دانشگاه گيلان:دانشكده ادبيات و علوم انساني -گروه مديريت
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم