ملک محمد رنجبر
دانشکده: دانشکده فنی
گروه: گروه مهندسی عمران
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
ملک محمد رنجبر
رتبه علمی:

دانشیار

دانشکده:

دانشکده فنی

گروه:

گروه مهندسی عمرانبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: CV :: ارتباط


نام و نام خانوادگی: ملک محمد رنجبر تکلیمی
تاریخ تولد: 1337
محل تولد: رودبار
تلفن: محل کار (داخلی 3105) 9-6690274 – 0131
نمابر: 6690271- 0131
پست الکترونیکی: RANJBAR@guilan.ac.ir و RANJBAR86@yahoo.com
آدرس: رشت ، کیلومتر 6 جاده تهران، دانشگاه گیلان، دانشکدۀ فنی، گروه مهندسی عمران
 

سوابق آموزشی :
تدریس دروس:
- سازه های بتن آرمه 1 و 2 و پروژۀ بتن آرمه
- بارگذاری
- سازه های بنایی
- روش های اجرایی ساختمان
- تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته (کارشناسی ارشد)

- سازه های بتن آرمه پیشرفته (کارشناسی ارشد)

-مکانیک شکست(دکتری)
- راهنمایی و مشاورۀ پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

سوابق اجرایی دانشگاهی :
1- معاون دانشکدۀ فنی از سال 68 تا 69
2- رئیس دانشکدۀ فنی از سال 69 تا 70 و از سال 82 تا 86
3- معاون اداری و مالی دانشگاه از سال 70 تا 72
4- معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه از سال 78 تا 82
5- عضو کمیسیون تخصصی گروه فنی و مهندسی هیئت ممیزه دانشگاههای منطقۀ شمال کشور از سال 80 تا 82
6- عضو کمیسیون تخصصی گروه فنی و مهندسی هیئت ممیزه دانشگاه گیلان از سال 82 تا 84
7- نمایندۀ تام الاختیار دانشگاه در امر برگزاری آزمون های سراسری در سال های 85 و 86
8- نمایندۀ دانشگاه در کمیسیون فنی طرح مسکن مهر استان گیلان
9- داوری مقالات متعدد برای مجلات علمی و کنفرانس های ملی و بین المللی
 

سوابق اجرایی حرفه ای :
1- عضو پایۀ یک سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان
2- عضو کمیتۀ آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان

3- عضو تیم طراحی و نظارت بر بازسازی ساختمان های آسیب دیده بر اثر زلزلۀ سال 69 در شهر رشت
4- عضو تیم نظارت عالیه بر اجرای کارخانۀ آرد تجارت رودسر
5- طراح و ناظر اجرای کتابخانۀ عمومی و ساختمان اداری ادارۀ فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رودبار
6- ناظر اجرای مرکز فرهنگی و سینمایی شهر رودبار
7- ارائۀ طرح مقاوم سازی و علاج بخشی و نظارت بر اجرای ترمیم گالری های تحتانی خروج آب سد سفیدرود با همکاری آقایان دکتر پورزینلی و دکتر طلوعی
8- عضو تیم تخصصی، بررسی مطالعات و طراحی های انجام گرفتۀ سدهای استان گیلان
9- طراحی و نظارت ده ها پروژۀ ساختمانی مسکونی، تجاری و اداری در استان گیلان

10-عضو اصلی هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان گیلان(دوره پنجم1391-1388)
- کارشناسی مهندسی راه و ساختمان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی (1363)
- کارشناسی ارشد مهندسی عمران- گرایش سازه دانشگاه تربیت مدرس (1368)
- دکتری مهندسی عمران- گرایش سازه دانشگاه منچستر انگلستان (UMIST) (1377)مقالات چاپ شده در ژورنال ها :

 

Combined Effects of Metakaolin, Rice Husk Ash, and Polypropylene Fiber on the Engineering Properties and Microstructure of Mortar, Ehsan Mohseni, Mohammad Ali Yazdi, Bahareh Mehdizadeh Miyandehi, Mehdi Zadshir, Malek Mohammad Ranjbar, Journal of Materials in Civil Engineering, ASCE, Vol. 29, Mar. 2017

 

Durability Characteristics of Self-Compacting Concrete Incorporating Pumice and Metakaolin, Mojdeh Mehrinejad Khotbehsara, Ehsan Mohseni, Togay Ozbakkaloglu, Malek Mohammad Ranjbar, Journal of Materials in Civil Engineering,ASCE, Vol.29, Aug. 2017

 

SHEAR CAPACITY OF REINFORCED CONCRETE FLAT SLABS MADE WITH HIGH-STRENGTH CONCRETE: A NUMERICAL STUDY OF THE EFFECT OF SIZE, LOCATION, AND SHAPE OF THE OPENING, SM Abdollahi, MM Ranjbar, S Ilbegyan - International Journal of Engineering-Transactions B: Applications , Vol. 30, Apr. 2017

 

Microstructure and durability properties of cement mortars containing nano-TiO2 and rice husk ash, Ehsan Mohseni, Farzad Naseri, Ramin Amjadi, Mojdeh Mehrinejad Khotbehsara , Malek Mohammad Ranjbar, Construction and Building Materials, Elsevier, Vol. 114, Jul. 2016

 

Effectiveness of different recycled materials in self-compacting mortar, Ramin Amjadi, Maryam Monazami, Ehsan Mohsenic, Hamed Azar Balgouri & Malek Mohammad Ranjbar, European Journal of Environmental and Civil Engineering, Taylor & Francis, Published Online, Apr. 2016

 

Erratum: The effects of silicon dioxide, iron(III) oxide and copper oxide nanomaterials on the properties of self-compacting mortar containing fly ash ,   Ehsan Mohseni ,Malek Mohammad Ranjbar , Mohammad Ali Yazdi ,Simin Sadat Hosseiny, Ehsan Roshandel, Magazine of Concrete Research, ICE, Volume 67 , Dec. 2015

 

Durability Properties of High-Performance Concrete Incorporating Nano-TiO^sub 2^ and Fly Ash, Mohseni, Ehsan; Ranjbar, Malek Mohammad;Tsavdaridis, Konstantinos Daniel.  American Journal of Engineering and Applied Sciences, Vol. 8, 2015 

 

Effect of nano-CuO and fly ash on the properties of self-compacting mortar , Mojdeh Mehrinejad Khotbehsara, Ehsan Mohseni, Mohammad Ali Yazdi, Prabir Sarker, Malek Mohammad Ranjbar, Construction and Building Materials , Elsevier , Vol. 94 , sep. 2015

 

Assessment of factors influencing mechanical properties of steel fiber reinforced self-compacting concrete, Rahmat Madandoust, Malek Mohammad Ranjbar, Reza Ghavidel, S. Fatemeh Shahabi, Materials & Design, Elsevier, Vol. 83 , Oct. 2015

 

Reliability of pull-off test for steel fiber reinforced self-compacting concrete , Reza Ghavidel, Rahmat Madandoust , Malek Mohammad Ranjbar, Measurement, Elsevier, Vol. 73, Sep. 2015

 

 Strength and durability assessment of self-compacted lightweight concrete containing expanded polystyrene, Malek Mohammad Ranjbar , S. Yasin Mousavi, Materials and Structures, Spriner, Vol. 48, Nov. 2013

 

Effects of natural zeolite on the fresh and hardened properties of self-compacted concreteMalek Mohammad Ranjbar, Rahmat Madandoust, S. Yasin Mousavi, Saman Yosefi, Construction and Building Materials, Elsevier, Vol. 47, Oct. 2013

 

Mechanical properties and durability assessment of rice husk ash concrete , Rahmat Madandoust, Malek Mohammad Ranjbar, , Hamed Ahmadi Moghadam, Seyed Yasin Mousavi, Biosystems Engineering, Elsevier, Vol. 110, Oct. 2011

 

 An investigation on the fresh properties of self-compacted lightweight concrete containing expanded polystyrene,  Rahmat Madandoust, Malek Muhammad Ranjbar, S. Yasin Mousavi, Construction and Building Materials, Elsevier, Vol. 25, Sep. 2011

 

 

 

مقالات در کنفرانس های داخلی و خارجی
1 - علي اكبر رمضانيانپور، ملك محمد رنجبر "بررسي خواص مهندسي و پايائي بتن هاي ساخته شده با سرباره آهنگدازي ذوب آهن اصفهان و مقايسه با بتن كنترل"،كنفرانس بين المللي بتن دانشگاه تهران، تهران،1371، صفحات 243 الي 254.
2- ملك محمد رنجبر، محمد رضا رحمتي خواه،"بررسي لرزه اي قابهاي بتني با ديوارهاي ميانقاب آجري"، هشتمين همايش ملي رفتار سازه ها تحت اثر زلزله، دانشگاه گيلان، رشت،1381، صفحات 187 الي 194.
3- ملك محمد رنجبر، محمد رضا رحمتي خواه،"بررسي اثر ميانقابهاي آجري بر روي دوره تناوب قابهاي بتني"، ششمين كنفرانس بين المللي مهندسي عمران دانشگاه صنعتي اصفهان، اصفهان،1381، صفحات 159 الي 166.
4 - ملك محمد رنجبر، جمشيد صبوري، محمد رضا رحمتي خواه،"بررسي اثر ضربه زدن ساختمانها به يكديگر در هنگام زلزله"، ششمين كنفرانس بين المللي مهندسي عمران دانشگاه صنعتي اصفهان، اصفهان،1381، صفحات 199 الي 206.
5- ملك محمد رنجبر، علي خيرالدين، فرحناز ميوه اي،"بررسي استفاده از بادبندهاي زانو ئي در مقاوم سازي قابهاي بتن آرمه"، چهارمين کنفرانس بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله، تهران،1382، صفحات 525 الي 531.
6- رحمت مدندوست، ملك محمد رنجبر، اسماغيل عابدي نژاد،"خواص مهندسي بتن هاي ساخته شده با خاكستر پوسته برنج"، همايش بين المللي سيمان،تهران،1383، صفحات 188 الي 197.
7- ملك محمد رنجبر، رحمت مدندوست، رضا طاهري فر، "بررسي دوام بتن هاي ساخته شده با خاكسترپوسته برنج"، دومين كنفرانس بين المللي بتن وتوسعه، مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، تهران، ارديبهشت 1384.
8- محمد مهدي احمدي، ملك محمد رنجبر، رحمت مدندوست،"تعيين ضريب رفتار قاب بتني مسلح با بادبند زانوئي با استفاده از روش طيف ظرفيت"، دومين كنفرانس ملي عمران، دانشگاه علم و صنعت ايران، تهران، 1384.
9– طه رياضي، ملك محمد رنجبر و جواد رزاقي،"روشهاي تقليل اثر ضربه در سازه هاي بتني مجاور هم"، دومين كنفرانس بين المللي بتن وتوسعه، مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، تهران، ارديبهشت،1384
10. Ranjbar,M.M., Vickridge,I.G., and Jafar,M.I., “The Effect of Water-Cement Ratio on Corrosion Rate of Ferrocement Reinforcement”, 5th International Conference on Concrete Engineering and Technology, Kuala Lumpur, Malaysia, May 1997, Paper No.1
11. Ranjbar,M.M., Vickridge,I.G., and Jafar,M.I., “Electrochemical Corrosion Measurements on Reinforcement in Ferrocement”, Proceeding of 7th International Conference on Structural Faults & Repair, Vol.2, Edinburgh, Scotland, July 1997, pp.357-364.
12. Ranjbar, M.M., Vickridge, I.G., and Jafar,M.I., “Assessment of Corrosion Performance of Reinforcement in Ferrocement”, Proceeding of Fifth International Conference on Deterioration & Repair of Reinforced Concrete in the Persion Gulf, Bahrain, October 1997, Paper No.8.
13.Vickridge,I.G., and Ranjbar,M.M., “The Effect of an Aggressive Environment on the Flexural Performance of Ferrocement”, Sixth International Symposium on Ferrocement-Lambot Symposium, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA, June 1998, pp.313-328.
14. Vickridge, I.G., and Ranjbar,M.M., “The Combined Effect of Crack, Load and Aggressive Environment on the Corrosion Rate of Ferrocement Reinforcement”, Sixth International Symposium on Ferrocement-Lambot Symposium, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA, June 1998, pp.329-343.
15. Ranjbar,M.M., Nakassa, A., and Nedwell, P.J., “Some Investigation into the Behaviour of Welded Mesh and Its Effect on the Tensile and Flexural Performance of Ferrocement”, Sixth International Symposium on Ferrocement-Lambot Symposium, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA, June 1998, pp.267-276.
16. Madandoust, R., Ranjbar, M.M. and Taheryfar, R. “ Effect of Rice Husk Ash (RHA) on the Concrete Properties and Durability”, 7th CANMET/ACI International Conference on Durability of Concrete, Ottawa, CANADA, 2006.
17- Sadr Momtazy, A. , Ranjbar, M.M., Balalaei, F., Nemati,R., “The Effect of Iran’s Metakaolin in Enhancing the Concrete Compressive Strength”, Proceeding of Special Sessions of Sustainable Construction Materials and Technologies, June 2007, Coventry University, Coventry, U.K.
18- . Madandoust, R., Ranjbar, M.M. and Nikbin, M. I., “An Experimental Research on the Uniformity of Light-weight Self Compacting Concrete in Full Scale Structural Element”, 5th International RILEM Symposium on Self- Compacting Concrete (SCC2007), September 2007, Ghent, Belgium.
19- Beheshti Nezhad, H., Narimanzadeh. N. and Ranjbar, M.M., “Optimization of Concrete Mix Design under the Aggressive Environment with Gmdh-type Neural Networks”, Proceedings of the Eight International Conference on Creep, Shrinkage and Durability of Concrete and Concrete Structures, ISE-SHIMA, JAPAN, 2008.
19- سید علی حسینی، جواد رزاقی،ملک محمد رنجبر و رحمت مدندوست، " بررسی رفتار لرزهای قاب خمشی مرکب بتنی و فولادی "، دومين كنفرانس بين المللي بتن و توسعه، مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، تهران، ارديبهشت 1384.
20- ابوالفضل اسلامی، ملک محمد رنجبر، مهدی ویس کرمی و طه ریاضی، " بررسی ژئوتکنیکی اندر کنش پی های رادیه و گروه شمع، ارزیابی دو مورد عملی"، دومين كنفرانس ملي عمران، دانشگاه علم و صنعت ايران، تهران، 1384.
21- ملک محمد رنجبر، نادر نریمانزاده، حسین بهشتی نژاد و علی جمالی، "پیش بینی ضریب نفوذپذیری بتن با استفاده از شبکه های عصبی نوع GMDH و الگوریتم ژنتیک"، هفتمين كنفرانس بين المللي مهندسي عمران دانشگاه تربیت مدرس، تهران،1385
22- ملک محمد رنجبر و محمد مهدی احمدی،"تعیین ضریب رفتار قابهای بتنی مسلح با بادبند زانوئی فولادی با روش طیف ظرفیت"، هفتمين کنفرانس بين المللي مهندسي عمران دانشگاه تربیت مدرس، تهران،1385.
23- محمد ظفری، ملك محمد رنجبر و رحمت مدندوست،" بررسی تولید آجر با استفاده از خاکستر پوسته برنج، ماسه و آهک" هفتمين کنفرانس بين المللي مهندسي عمران دانشگاه تربیت مدرس، تهران،1385.
24- ملك محمد رنجبر و رحمت مدندوست و ایمان محمد پورنیک بین، "ارزیابی مقاومت بتن در دیوار بتن مسلح ساخته شده از بتن خود تراکم"، هفتمين کنفرانس بين المللي مهندسي عمران دانشگاه تربیت مدرس، تهران،1385.
25- ناصر حمیدزاده، اکبرزاده و ملک محمد رنجبر، "بررسی روابط بین مقاومت فشاری بتن در سنین مختلف با استفاده از نتایج 165 سری آزمایش عملی در پروژه های اجرائی"، هفتمين کنفرانس بين المللي مهندسي عمران دانشگاه تربیت مدرس، تهران،1385.
26- علیرضا اخوان، جواد رزاقی، ملک محمد رنجبر و سعید پورزینلی، "بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی مقاومت بهسازی میل مهارهای دارای مهره انتهایی با استفاده از روش اجزاء محدود"، اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزهای، اردیبهشت 1385، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران، ایران.
27- محمد مهدي احمدي، ملك محمد رنجبر، "بررسی رفتار لرزهای بادبندهای زانوءی در تقویت ريالابهای بتن آرمه"، اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزهای، اردیبهشت 1385، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران، ایران.
28- مهدی ویس کرمی، ابوالفضل اسلامی، ملک محمد رنجبرو طه ریاضی، "اندر کنش ژئو تکنیکی پی گسترده و گروه شمع، ارزیابی دو مورد عملی"،نشریه استقلال، سال 26، شماره1، شهریور 1386، دانشگاه صنعتی اصفهان.
29- علی صدر ممتازی، ملک محمد رنجبر و قربان مهدوی پیراقوم،"بررسی رفتار خمشی تیرهای بتنی مسلح شده به الیاف GFRP" سومین کنگره ملی مهندسی عمران، اردیبهشت 1386، دانشگاه تبریز، تبریز،ایران.
30- ملك محمد رنجبر ، رحمت مدندوست و ایمان محمد پورنیک بین، "ارزیابی مقاومت بتن در دیوار بتن مسلح ساخته شده از بتن خودتراکم سبک"، سومین کنگره ملی مهندسی عمران، اردیبهشت 1386، دانشگاه تبریز، تبریز،ایران.
31- موسی اکبری، حمید رضا سمیعی، سعید پورزینلی و ملک محمد رنجبر، "بررسی آئین نامهای علل تخریب سوله های رشت در برف بهمن سال 1383 (بحران سفید)، سومین کنگره ملی مهندسی عمران، اردیبهشت 1386، دانشگاه تبریز، تبریز،ایران.
32- ملک محمد رنجبر، محمد ابراهیم نژاد و امید علیدوست، "بررسی رفتار لرزهای قاب ساده بادبندی شده با مهاربندهای نا پیوسته"، سومین کنگره ملی مهندسی عمران، اردیبهشت 1386، دانشگاه تبریز، تبریز،ایران.
33- ملك محمد رنجبر،رحمت مدندوست ، عطاءاله حاجتی مدارائی و رضا رباط سرپوشی، " بررسی تعیین نوع مواد پر کننده مناسب برای ساخت بتن خود تراکم"، سومین کنگره ملی مهندسی عمران، اردیبهشت 1386، دانشگاه تبریز، تبریز،ایران.
34- رحمت مدندوست، ملك محمد رنجبر و ایمان محمد پورنیک بین، "ارزیابی خصوصیات مکانیکی بتن خود تراگم سبک"، سومین کنگره ملی مهندسی عمران، اردیبهشت 1386، دانشگاه تبریز، تبریز،ایران.
35- ام البنین آراسته خوشبین، ملک محمد رنجبر و نادر نریمانزاده، "بهینه یابی چیدمان سیستم مهاربندی ضربدری در ساختمانهای فولادی به کمک الگوریتم ژنتیک در مقابل زلزله"، چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه تهران، تهران،ایران.
36- رحمت مدندوست، ملك محمد رنجبر و مونا اسلامی، "بررسی روشهای غیر مخرب و نیمه مخرب در ارزیابی بتن"، چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه تهران، تهران،ایران.
37- رحمت مدندوست، ملك محمد رنجبر و مونا اسلامی، "ارزیابی مقاومت بتن با استفاده از مغزه های با قطر کوچک"، چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه تهران، تهران،ایران.
38- ملك محمد رنجبر،رحمت مدندوست و ایمان محمد پورنیک بین، "انتشار امواج اولتراسونیک در بتن خود تراکم و بررسی توزیع مدول الاستیسیته دینامیکی در اعضای بتنی"، چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه تهران، تهران،ایران.
39- سهیلا بابائی فر، رحمت مدندوست و ملك محمد رنجبر،" بررسی دوام بتنهای ساخته شده با خاکستر پوسته برنج در محیط سولفاتی"، چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه تهران، تهران،ایران.
40- طاهره موسی نژاد، سعید پورزینلی و ملک محمد رنجبر، "کاهش ارتعاشات لرزه ای سازه ها با استفاده از میراگر ویسکوز مایع غیر فعال"، سومین همایش ملی مقاوم سازی ساختمان"، دانشگاه ازاد اسلامی واحد بهبهان، اسفند 1386، ایران.

 

 

تاليف كتاب :
پي هاي گسترده، تحليل، طراحي و عملكرد، ابوالفضل اسلامي، ملك محمد رنجبر، طه رياضي و مهدي ويس كرمي، انتشارات دانشگاه گیلان، 1385.

 

 

پايان نامه هاي كارشناسي ارشد (استاد راهنما) :
1- بررسي اثر ضربه زدن ساختمانها به یكديگر در هنگام زلزله، دانشجو: جمشيد صبوري
2- بررسي لرزه اي قابهاي بتني با ديوارهاي ميانقاب آجري، دانشجو: محمد رضا رحمتي خواه
3- بررسي سازه هاي مقاوم در مقابل انفجار، دانشجو: بابك بهبودي
4- بررسي رفتار بادبندهاي زانوئي فلزي در تقويت قابهاي بتن آرمه، دانشجو: فرحناز ميوه اي
5- طرح بهينه چيدمان مهاربندي ضربدري در قابهاي دوبعدي فولادي مقاوم در برابر زلزله، دانشجو: داود روزبهاني
6- بررسي خواص مكانيكي بتن حاوي خاكستر پوسته برنج، دانشجو: اسماعيل عابدي نژاد
7- بررسي تاثير ناپيوستگي در سيستم مهاربندي بر رفتار لرزه اي سازه هاي فولادي، دانشجو: محمد ابراهيم نژاد.
8- بررسي دوا م بتن هاي ساخته شده با خاكستر پوسته برنج، دانشجو: رضا طاهري فر
9- بررسي عددي اتصالات در قابهاي خمشي مركب بتني- فلزي، دانشجو:سيد علي حسيني
10- ارزيابي و تعيين پارامترهاي لرزه اي قابهاي بتني تقويت شده با بادبند زانوئي، دانشجو: محمد مهدي احمدي
11- تاثير ميانقابهاي آجري بر رفتار لرزه اي و ضريب رفتار سازه هاي بتني، دانشجو: حسين راجي
12- بررسي اثر ضربه در سازه هاي مجاور هم در حالت متصل و جدا، دانشجو: طه رياضي
13- بررسی تحلیلی و تجربی میزان گیرداری پای ستونها در سازه های فولادی با توجه به جزئیات اجرایی در ایران، دانشجو: علیرضا اخوان
14- بررسی تعیین نوع مواد پرکننده مناسب برای ساخت بتن خودتراکم، دانشجو: رضا رباط سرپوشی (SCC)
15- بررسی و مقایسه پتانسیل خوردگی آرماتورهای مدفون در بتنهای خودتراکم، دانشجو: میراحمد احمدی راد
16- بررسی خواص مکانیکی بتن خودتراکم حاوی سنگدانهای سبک و معمولی، دانشجو: ایمان محمدپور نیک بین
17- تعیین طرح اختلاط بهینه بتن تحت شرایط محیطی مخرب به کمک الگوریتم ژنتیک، دانشجو: حسین بهشتی نژاد
18- بررسی تولید آجر با استفاده از خاکستر پوسته برنج آهک و ماسه و مقایسه آن با آجر ماسه آهکی، دانشجو: محمد ظفری
19- بررسی چیدمان بهینه سیستم مهاربندی در ساختمان فولادی به کمک الگوریتم ژنتیک در مقابل نیروی زلزله، دانشجو: ام البنین آراسته
20- مقاوم سازی ساختمانهای آموزشی با استفاده از سیستم های کنترلی میراگرها و مقایسه نتایج حاصل با روشهای سنتی، دانشجو: فائضه علیزاده
21- مقاوم سازی ساختمانهای با ارتفاع متوسط موجود با استفاده از سیستم کنترلی و مقایسه نتایج با روشهای سنتی، دانشجو: ساناز کریمی کوکنه
22- بررسی مقاومت بتن با استفاده از مغزه های با قطرکوچک، دانشجو: مونا اسلامی
23- بررسی تاثیر خطاهای اجرائی حین ساخت در ساختمانهای بتن آرمه بر عملکرد سازه ای آنها، دانشجو: مهدی زرینی

پايان نامه هاي كارشناسي ارشد (استاد مشاور) :
1- مقاوم سازي ساختمانهاي شهري وروستائي در استان گلستان در مقابل زلزله، 1380. دانشجو: موسی عباسی
2- بررسي فني و اقتصادي كاهش جرم در ساختمانهاي مقاوم در برابر زلزله. دانشجو: اسماعيل اكرا موسي پور
3- بهینه سازی کنترل نیمه فعال ساختمانهای بلند به کمک میراگرهای ویسکوز در مقابل زلزله با استفاده از الگوریتم های ژنتیکی. دانشجو: طاهره موسی نژاد لیموئی
4- استفاده از سیمان بلین بالا جهت بهسازی خاکها. دانشجو: فرهوش لامعی
5- بررسی دوام بتنهای ساخته شده با خاکستر پوسته برنج در محیط سولفاتی. دانشجو: سهیلا بابائی فر
6- بکارگیری سیستم های کنترل در کاهش ارتعاشات ساختمانهای بلند در برابر زلزله. دانشجو : حمید رضا سمیعی
7- بررسی اندر کنش خاک، پی و سازه بر روی تحلیل سازه. دانشجو: ابوذر امرائی.
8- بررسی خصوصیات رفتار خمشی تیرهای بتن مسلح و تقویت آنها با FRP . دانشجو: قربان مهدوی پیراقوم.
9- بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی استفاده از سیستمTMD جهت کنترل ارتعاشات ساختمانها در برابر زلزله. دانشجو: موسی اکبری آقبلاغ
10- ارزیابی سیستمهای مختلف جذب انرژی در مقاوم سازی سازه های ساختمانی. دانشجو: سیاوش مهدویان
11- مطالعه پارامترهای موثر در کنترل بهینه ارتعاشات لرزه ای ساختمانهای مجهز به مستهلک کننده های ویسکوز. دانشجو: منیره باقری

 

 [ ویرایش نشده است ]
تماس با ملک محمد رنجبر
ranjbar@guilan.ac.ir
رشت کىتو
Email: ranjbar@guilan.ac.ir   ورود به سیستم