رضا انصاری خلخالی
دانشکده: دانشکده مهندسی مکانیک
گروه: گروه طراحی جامدات
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
رضا انصاری خلخالی

رتبه علمی: استاد

دانشکده: دانشکده مهندسی مکانیک

گروه: گروه طراحی جامداتبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: سوالات نمونه :: CV :: ارتباط


[ ویرایش نشده است ]


   

 

 

 

*      Ph.D. (2004-2008), Mechanical Engineering, University of Guilan, Rasht, Iran

*      Academic visitor (2006-2007), Wollongong University, New South Wales, AustraliaKindly refer to the link below:

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=qztWCuQAAAAJ
 ریاضی مهندسی دکتری

روش اجزای محدود دکتری

مکانیک محیط پیوسته ارشد

ریاضی مهندسی ارشد

ارتعاشات سیستم های ممتد

روش اجزای محدود ارشد 

 

 

 

 اول 98-1397
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 0 - 0
شنبه مطالعه و تحقیق ارتعاشات مکانیکی گ1 ریاضیات مهندسی پیشرفته راهنمایی و مشاوره پروژه ها راهنمایی و مشاوره پروژه ها -
یکشنبه مطالعه و تحقیق راهنمایی و مشاوره پروژه ها راهنمایی و مشاوره پروژه ها ریاضیات مهندسی پیشرفته ارتعاشات مکانیکی گ2 -
دوشنبه مطالعه و تحقیق راهنمایی و مشاوره پروژه ها ارتعاشات مکانیکی گ1 ارتعاشات مکانیکی گ2 راهنمایی و مشاوره پروژه ها -
سه شنبه مطالعه و تحقیق راهنمایی و مشاوره پروژه ها راهنمایی و مشاوره پروژه ها جلسه شورای پژوهشی دانشگاه - -
چهارشنبه مطالعه و تحقیق راهنمایی و مشاوره پروژه ها راهنمایی و مشاوره پروژه ها راهنمایی و مشاوره پروژه ها - -


دستور العمل تهیه گزارش کارآموزي

تماس با رضا انصاری خلخالی
r_ansari@guilan.ac.ir
رشت، كيلومتر 10 بزرگراه رشت-قزوين، دانشگاه گيلان، دانشكده فني، گروه مهندسي مكانيك،صندوقپستى 3756
تلفن: 8-33690274(013)
دورنگار: 33690271(013)
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم