رضا رضوانی توچاهی
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان
گروه: گروه مهندسی عمران
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
رضا رضوانی توچاهی

رتبه علمی: استادیار

دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان

گروه: گروه مهندسی عمرانبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: CV :: ارتباط


[ ویرایش نشده است ]


مقطع دکتری: مهندسی ژئوتکنیک - دانشگاه علم و صنعت ایران (1395)

عنوان پایان نامه: بررسی کرنش حجمی پس از وارد شدن بار سیکلی، در خاک های کربناته اشباع

 

مقطع کارشناسی ارشد: مهندسی ژئوتکنیک - دانشگاه علم و صنعت ایران (1390)

عنوان پایان نامه: مقایسه رفتار برشی ماسه کربناته با ماسه سیلیکاته

 

مقطع کارشناسی: مهندسی عمران - دانشگاه علم و صنعت ایران (1388)Journal Papers

 

Shahnazari, H., Jafarian, Y., Tutunchian, M. and Rezvani, R. 2016. Probabilistic assessment of liquefaction occurrence in calcareous fill materials of Kawaihae Harbor, Hawaii. International Journal of Geomechanics (ASCE). p. 05016001

 

Shahnazari, H., Jafarian, Y., Tutunchian, M.A., and Rezvani, R. 2016. Undrained cyclic and monotonic behavior of Hormuz calcareous sand using hollow cylinder simple shear tests. International Journal of Civil Engineering. p. 1-11

 

Aghajani, H.F., Salehzadeh, H., and Rezvani, R. 2016. Energy equilibrium during crushing of sandy soils under isotropic compression. Arabian Journal for Science and Engineering. 41(4): p. 1531-1542

 

Shahnazari, H., Rezvani, R., and Tutunchian, M.A. 2015. Experimental study on the phase transformation point of crushable and noncrushable soils. Marine Georesources & Geotechnology. p. 1-10

 

Shahnazari, H., Salehzadeh, H., Rezvani, R. and Dehnavi, Y. 2014. The effect of shape and stiffness of originally different soil grains on their contractive and dilative behavior. Korean Society of Civil Enginerring (KSCE), 18(4): 975-983

 

Shahnazari, H. and Rezvani, R. 2013. Effective parameters for the particle breakage of calcareous sands: an experimental study. Engineering Geology, Vol. 159, pp. 98-105

 

Shahnazari, H., A. Tutunchian, M., Rezvani, R. and Valizadeh, F. 2013. Evolutionary-based approaches for determining the deviatoric stress of calcareous sands. Computers & Geosciences, Vol. 50, pp. 84-94

 

Dehnavi, Y., Shahnazari, H., Salehzadeh, H. and Rezvani, R. 2010. Compressibility and undrained behavior of Hormuz calcareous sand. Electronic Journal of Geotechnical Engineering (EJGE), Vol. 15, Bund. O, pp. 1684-1702

 

Conference Papers

 

رضا رضوانی توچاهی, حبیب شاه نظری و محمد امین توتونچیان. 1393. بررسی تغییرات منحنی پوش گسیختگی خاك هاي کربناته و سیلیکاته با استفاده از نتایج آزمایش هاي سه محوري. دومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران، کرمانشاه

 

Habib Shahnazari, Reza Rezvani, Mohammad A. Tutunchian. 2015. Effects of dissipated energy on mechanical behavior of carbonate sands under monotonic triaxial tests. The 15th Asian Regional Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (15ARC)

 

Shahnazari, H., Salehzadeh, H., Rezvani, R. and A. Tutunchian, M. 2013. Experimental study on drained shearing behavior of calcareous sands. 18th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Paris

 

Shahnazari, H., Salehzadeh, H., Rezvani, R. and Amin Tutunchian, M. 2012. The mechanical behaviours of two calcareous and seliceous sands: an experimental study. 15th International Conference on Experimental Mechanics, Porto/Portugal, 22-27 July

 

Rezvani, R., Shahnazari, H., Salehzadeh, H., and Dehnavi, Y. 2011. The Comparison of monotonic behaviors of two different calcareous sands. Proceeding of First International Conference on Geotechnique, Construction Materials and Environment (GEOMAT), Mie, Japan, Vol. 1[ ویرایش نشده است ]
تماس با رضا رضوانی توچاهی
rezvani@guilan.ac.ir
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم