سید رضا میرعسکری
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه: گروه اقتصاد و حسابداری
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
سید رضا میرعسکری

رتبه علمی: استادیار

دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه: گروه اقتصاد و حسابداریبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: سایت های مرتبط :: CV :: ارتباط


متولد: شهرستان رشت

وضعیت تأهل: متأهلکارشناسی: اقتصاد نظری از دانشگاه مازندران ( 1385 ) با معدل کل 17/75

 

کارشناسی ارشد: علوم اقتصادی از دانشگاه اصفهان ( 1387) با معدل کل 18/19.

 

دکتری: علوم اقتصادی از دانشگاه اصفهان (1393) با معدل کل 18/81.

 

فرصت مطالعاتی پنج ماهه در راستای موضوع پایان نامه دکتری در موسسه دانشگاه اروپایی (EUI) در کشور ایتالیا از اسفند 1391 تا تیر 1392.

 

 

حوزه های پژوهشی مورد علاقه

 

اقتصاد بین الملل، اقتصاد پولی، اقتصاد مالی، اقتصاد کلان، اقتصادسنجی، اقتصاد جمعیت، اقتصاد اسلامی

 

 

سوابق شغلی و عضویت در انجمن ها و کمیته ها

 

عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان (خرداد 1393 تاکنون)

 

عضو شورای اندیشکده مطالعات راهبردی گیلان (از بهمن 1397 تاکنون)

 

داور مجلات علمی-پژوهشی فارسی و انگلیسی

 

عضو انجمن اقتصاد اسلامی ایران (از 1385 تاکنون)

 

عضو انجمن مهندسی مالی ایران ( از شهریور 1397 تاکنون)

 

مجری طرح پژوهشی «انجام خدمات محاسبه تولید ناخالص داخلی (GDP) و تدوین شاخص های اشتغال، اقتصادی و صنعتی» (98-1396)، سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی

 

عضو کمیته های تخصصی «تجارت خارجی»، «نظام تأمین منابع مالی» و «جمعیت» در سازمان برنامه و بودجه استان گیلان برای تدوین برنامه ششم توسعه (1395)

 

عضو کارگروه های تخصصی «امور اقتصادی» و «توسعه تجارت استان گیلان» در استانداری گیلان (97-1396)

 

عضو هیأت تحریریه فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت و اقتصاد (از دی ماه 1396 تاکنون)

 

عضو هیأت تحریریه دوماهنامه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه ( از تیرماه 1396 تاکنون)

 

عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی گردشگری و توسعه (مهر 1398)، دانشگاه کردستان

 

مدرس دانشگاه گیلان در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ( مهر 1390 تاکنون)

 

مدرس سازمان مدیریت صنعتی شعبه گیلان در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری (1390 تاکنون)

 

مدرس موسسه عالی بانکداری ایران-شعبه گیلان در مقطع کارشناسی ارشد (98-1393)

 

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی انزلی در مقطع دکتری (96-1395)

 

مدرس دانشگاه پیام نور اصفهان (90-1388) و پیام نور رشت در مقطع کارشناسی (91-1390)

 

..................................................................................................................................................................................................................................................مقالات فارسی:


-میرعسکری، سید رضا؛ رنجی، فریبرز و سید مرتضی موسوی نیا (1398)، "تحلیل تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک درماندگی بانک های ایران"، فصلنامه علمی-پژوهشی نظریه های کاربردی اقتصاد، سال ششم، شماره 2، تابستان 1398

 

-میرعسکری، سید رضا و حسن کاظمی (1398)، "محاسبه و تحلیل ارزش افزوده بخش گردشگری منطقه آزاد انزلی"، اولین همایش ملی بازاریابی گردشگری پایدار، دانشگاه گیلان، رشت


-میرعسکری، سید رضا و سیده فاطمه امامی (1398)، "نقش بازاریابی گردشگری در توسعه پایدار روستایی"، اولین همایش ملی بازاریابی گردشگری پایدار، دانشگاه گیلان، رشت

 

-ملک اخلاق، اسماعیل؛ میرعسکری، سید رضا و محدثه امین (1397)، "بررسي تأثير استراتژ ي هاي بازاريابي بر عملكرد بازاريابي شركت هاي صنايع پوشاك و ساختماني در شرايط ركود اقتصادی"، دوفصلنامه علمی-پژوهشی راهبردهای بازرگانی، سال بیست و پنجم، دوره جدید، شماره 12، پاییز و زمستان 1397

 

-میرعسکری، سید رضا؛ محفوظی، غلامرضا و متین شعبانی نژاد (1397)، "بررسی رابطه همزمانی قیمت سهام و توزیع بازده سهام"، فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت دارایی و تأمین مالی، سال ششم، شماره سوم، شماره پیاپی 22، پاییز 1397

 

-میرعسکری، سید رضا و سیده فاطمه امامی (1397)، "نقش اقتصاد دانش بنیان در پیشرفت جامعه اسلامی ایرانی"، هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، تهران.

 

میرعسکری، سید رضا و حسین نعمتی علیکان (1397)، "سنجش عوامل موثر بر قيمت زمين و مسكن ( مطالعه موردي منطقه يک شهري اروميه)"، دومین همایش ملی اقتصاد ایران، دانشگاه مازندران، بابلسر


پور اکبر جهاندیده، افروز؛ یاکیده، کیخسرو و سید رضا میرعسکری (1397)، "ارائه مدلی مبتنی بر DEA در رتبه بندی جهانی عملکرد لجستیک تجاری"، سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز

 

-میرعسکری، سید رضا و حمید حسینی نساز (1396)، "تحلیل تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری بانک‌ها"، دوفصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد پولی مالی،سال بیست و چهارم، شماره 13، بهار و تابستان 1396

 

-اصلانی مناره بازاری، میرعسکری، سید رضا و غلامرضا محفوظی (1396)، "تحلیل رابطه غیرخطی قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه"، فصلنامه علمی-پژوهشی دانش سرمایه گذاری، آماده انتشار

 

-میرعسکری، سید رضا و سیده فاطمه امامی (1396)، "تحليل نقش بخشهاي اقتصادي در رشد اقتصادي استان هاي جنوبي درياي خزر"، دومین همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل خزر، دانشگاه مازندران.

 

-میرعسکری، سید رضا، امامی، سیده فاطمه و وحید باشی املشی (1396)، "نقش مناطق آزاد تجاری-صنعتی در اقتصاد مقاومتی در حوزه دریای خزر راهکاری جهت پیشبرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت"، ششمین کنفرانس الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، تهران.

 

میرعسکری، سید رضا؛ رحیمی، احیا و اسماعیل رمضانپور (1396)، "بررسی تاثیر گسترش بازار سرمایه بر رشد اقتصادی"، نخستین کنفرانس ملی مدیریت، کارآفرینی و مهارتهای ارتباطی، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین و پارک علم و فناوری استان قزوین، قزوین

 

میرعسکری، سید رضا؛ اصلانی مناره بازاری، مریم و غلامرضا محفوظی (1396)، "بررسی اثرحاکمیت شرکتی بر نسبت بدهی شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، نخستین کنفرانس ملی مدیریت، کارآفرینی و مهارتهای ارتباطی، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین و پارک علم و فناوری استان قزوین، قزوین

 

-قلی زاده، محمد حسن، میرعسکری، سید رضا و سوگند پورذاکر عربانی (1395)، "بررسی عدم تقارن سرعت تعدیلات در حرکت به سوی ساختار سرمایه بهینه شرکتها"، فصلنامه علمی-پژوهشی بورس اوراق بهادار، شماره 34، سال نهم.

 

-قلی زاده، محمد حسن، میرعسکری، سید رضا و سوگند پورذاکر عربانی (1395)، "بررسی عدم تقارن سرعت تعدیل ساختار سرمایه در شرکتهای کوچک و بزرگ"، کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران.

 

-میرعسکری، سید رضا، زارعی، رضا و ایلا حسینی (1395)، "بررسی رابطه ی آنتروپی با شاخص بازده بازار بورس اوراق بهادار تهران"، چهاردهمین همایش ملی حسابداری ایران: حسابداری و توسعه پایدار، نظارت و شفافیت مالی، دانشگاه ارومیه.

 

-میرعسکری، سید رضا و سیده فاطمه امامی (1395)، "تحلیل نقش توسعه روستایی و بخش کشاورزی در مقاوم سازی اقتصاد ایران"، پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، تهران. 

 

-قلی زاده، محمد حسن، میرعسکری، سید رضا و یاسمن حمدوی(1395)، بررسی رابطه ریسک و بازده با استفاده از روش های انحراف معیار و واریانس تحقق یافته در بورس اوراق بهادار تهران، کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران.

 

-قلی زاده، محمد حسن، میرعسکری، سید رضا و سوگند پورذاکر عربانی (1395)، "بررسی عدم تقارن سرعت تعدیل ساختار سرمایه در شرکتهای کوچک و بزرگ"، کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران.

 

-میرعسکری، سید رضا، قلی زاده سروندی، جواد و محمد حسن قلی زاده (1394)، "بررسی عوامل مؤثر بر مطالبات معوق بانکی: مطالعه موردی شعب بانک ملی استان گیلان"، سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

 

-رضاپور، فرزانه، قلی زاده، محمد حسن و سید رضا میرعسکری (1394)،  "آیا مدیریت ریسک بر نوسان سود شرکت ها موثر است؟"، دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی، مشهد

 

 -میرعسکری، سید رضا و سید سینا معصومی (1394)، "تحلیل نقش منطقه آزاد در توسعه اقتصادی با تأکید بر منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی"، همایش ملی شناخت راهکارهای توسعه گیلان، دانشگاه گیلان. 

 

-محفوظی، غلامرضا، میرعسکری، سید رضا و زهرا حقی (1394)، "بررسی رابطه بین سازوکار حاکمیت شرکتی و محافظه‌کاری حسابداری در شرکت‌های کوچک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در حسابداری و مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

 

-قلی زاده، محمد حسن، میرعسکری، سید رضا و فرشاد ندافی (1394)، "بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی با وجه نقد و سود سهام"، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

 

-میرعسکری، سید رضا (1394)، "رشد جمعیت لازمه توسعه پایدار"، ماهنامه گیلان فردا، شماره دوم

 

-میرعسکری، سید رضا (1391)، "مرگ تدریجی یک رویا"، شماره اول ضمیمه آزاد نشریه سوره اندیشه با نام "اسماء" با بررسی بحران در نظام سرمایه‌داری

 

-دلالی اصفهانی، رحیم، واعظ برزانی، محمد، صالحی، نورالله و سید رضا میرعسکری (1389)، "بررسی تعادل و پایداری یک مدل کلان اقتصادی بدون بهره در  مقایسه با مدل کلاسیک سارجنت" مجله علمی-پژوهشی معرفت اقتصاد اسلامی در شماره دوم سال 1389.

 

-نصرالهی، خدیجه، نفر، مهدی و سید رضا میرعسکری (1387)، " تأثير گسترش تجارت الکترونيک از طريق اينترنت بر جريان هاي تجاري (مطالعه نظري و تجربه آن براي 30 کشور منتخب جهان"، سومين کنفرانس بين المللي تجارت الکترونيک با رويکرد به کشورهاي در حال توسعه، اصفهان.

 

-میرعسکری، سید رضا (1386)،"بررسي تأثير گسترش تجارت الکترونيک بر قيمت کالا در بازار با ساختار رقابت انحصاري"، مجموعه سخنرانی های هفته پژوهش سال 1386، دانشگاه اصفهان.

 

مقالات انگلیسی:

 

Miraskari. S. R., Tayebi. S. K., & Vaez Barzani. M. (2015). Intermediate Goods Trade and Macroeconomic Volatility: The Case of Iran-China Trade Relations. Iranian Journal of Economic Studies. Vol. 3, No 1 

 

-Miraskari. S. R., Shabaninejad Masouleh. M., & Alavi. S. A. (2014). Analyzing Impacts of Foreign Direct Investment on Private Sector in Economic Growth of Iran. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences. Vol. 4, No 11.

 

Miraskari. S. R., Tayebi. S. K., & Vaez Barzani. M. (2013). An Analysis of International Outsourcing in Iran_China Trade Relations, Journal of Money and Economy, Vol. 8, No 2.

 
-Miraskari. S. R., Tayebi. S. K., & Vaez Barzani. M. (2013). The Role of International Outsourcing in International Trade: An Analysis of Iran-China Trade Relations. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences. Vol. 3, Issue 7


-Saeedi, A. Miraskari. S. R., & Sadr Ara. M. (2012). The Investigation of Efficient Market Hypothesis: Evidence from an Emerging Market. The Third Asian Business & Management Conference. The International Academic Forum. The Ramada Osaka, Osaka, Japan


-Miraskari, S. R. Tayebi, S. K., & Vaez Barzani, M. (2012). The Role of International Outsourcing in International Trade: An Analysis of Iran-China Trade Relations. The 11th International Conference on: Asia- Pasific Experience in International Banking , Foreign Trade and SMEs Financing. Monetary and Banking Research Institute. Tehran


-Miraskari, S. R. Zolfalizadeh, M., & Jafari, A. (2011). Evaluation of daily return behavior of Tehran Stock Exchange (TSE). International Bulletin of Business Administration (IBBA). Issue 11, www.eurojournals.com


-Miraskari, S. R. Salehi Asfiji, N. Siadat, S. A., & Mirasgari. S. A. (2011). The Effect of the Internet on Trade Flows. Economics and Finance Review, Vol. 1(6) pp. 100 – 106. Available online at http://wwww.businessjournalz.org/efr


-Tayebi, S. K. Dalali Isfahani, R., & Miraskari. S. R. (2011). Linking Population, Technological Change, Entrepreneurship and Economic Growth. The 10th APEF International Conference on International Trade and Entrepreneurship: Issues for Post-Crisis Sustainable development in Asia. University of Tehran. Tehran

 

........................................................................................................................................................................................................................................

سخنرانی، کارگاه آموزشی و مناظره علمی:

 

-سخنرانی با عنوان "فرصت ها و چالش های اقتصاد هوشمند (دیجیتال)"، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان، 16 شهریور 1398

 

-کارگاه آموزشی با عنوان "گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی"، کارکنان دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان، 4 شهریور 1397

 

-کارگاه آموزشی با عنوان "گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی"، کارکنان دانشکده انسانی و دانشکده فنی دانشگاه گیلان، 7 مرداد1397

 

-کارگاه آموزشی با عنوان "گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی"، کارکنان دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان، 5 خرداد 1397

 

-مناظره علمی با دکتر غلامرضا محفوظی با عنوان  "بررسی کارنامه اقتصادی دولت یازدهم"، دانشگاه گیلان، اردیبهشت 1396

 

-سخنرانی با عنوان  "علل و آثار اقتصادی کاهش رشد جمعیت" در مجموعه سخنرانی های هفته پژوهش سال 1394، دانشگاه گیلان

 

-سخنرانی با عنوان  "آثار اقتصادی وقف" در سازمان اوقاف استان گیلان، 24 آذر 1394

 

-کارگاه آموزشی با عنوان "گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی"، سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان، 13 اسفند 1393

 

-مناظره علمی با دکتر کنعانی با عنوان "تحدید نسل یا تهدید کشور"، دانشگاه گیلان، 13 آبان 1392

 

........................................................................................................................................................................................................................................

راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد:

 

نام دانشجو: علیرضا امجدی پور-1397

موضوع: نقش پیام های ترغیب کننده بر قصد رفتار مصرف کنندگان مواد غذایی در بازاریابی رسانه های اجتماعی

 

نام دانشجو: مریم اصلانی مناره بازاری-1396

موضوع: تحلیل رابطة غیرخطی قدرت مدیرعامل و ساختارسرمایه

 

نام دانشجو: احیا رحیمی-1396

موضوع: تحلیل رابطة غیرخطی توسعة مالی و رشد اقتصادی

 

نام دانشجو: ستاره کریمی-1396

موضوع: تبیین قصد خرید محصولات ارگانیک با تأکید بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده و ارزش مطلوبیت

 

نام دانشجو: جواد قلی زاده سروندی-1394

موضوع: بررسی عوامل مؤثر بر مطالبات معوق بانکی: مطالعه موردی شعب بانک ملی استان گیلان

 

نام دانشجو: ایلا حسینی-1394

موضوع: تحلیل شاخص آنتروپی در پیش بینی بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران

 

نام دانشجو: صاعد پور جعفر-1394

موضوع: بررسی تأثیر وضعیت مالی بر کیفیت سود شرکت های کوچک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 ........................................................................................................................................................................................................................................

 مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد:

 نام دانشجو: افروز پور اکبر جهاندیده- 1397

موضوع: رتبه‌بندی جهانی عملکرد لجستیک تجاری با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها

 

نام دانشجو: فاطمه رافعی هیر-1396

موضوع: بررسی قدرت پیش بینی مدل 5 عاملی فاما و فرنچ و مقایسه آن با مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای (CAPM)

 

نام دانشجو: محدثه امین-1396

موضوع: بررسی تأثیر استراتژی های بازاریابی بر عملکرد بازاریابی شرکتها در شرایط رکود

 

نام دانشجو: افشین مهدوی، 1395

موضوع: بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و نوسان پذیری بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارِ تهران

 

نام دانشجو: سوگند پورذاکر عربانی، 1395

موضوع: بررسی عدم تقارن سرعت تعدیلات در حرکت به سوی ساختار سرمایه بهینه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

نام دانشجو: یاسمن حمدوی، 1395،

موضوع: تحلیل نقش چرخه مالی بر رابطه ریسک و بازده در بورس اوراق بهادار تهران

 

نام دانشجو: مهسا زینی- 1395

موضوع: تحليل متغيرهاي درآمدي موثر بر تأمين مالي پايدار در شهرداري رشت

 

نام دانشجو: فرزانه رضاپور-1394

موضوع: تحليل تأثير کيفيت مديريت ريسک بر نوسان پذيري سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

نام دانشجو: علیرضا بشگرد-1394

موضوع: بررسی رابطه محافظه کاری حسابداری و ریسک پذیری مدیریتی (مالکیت شرکتی) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

نام دانشجو: زهرا حقی-1394

موضوع: بررسی رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و محافظه کاری در شرکت های کوچک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

نام دانشجو: طاهره کریمی داکدره-1394

موضوع: تأثیر سرمایه فکری بر ارزش شرکت های بزرگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

نام دانشجو: سید حمید میر موسوی-1394

موضوع: تحلیل اثر رقابت بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

نام دانشجو: فرشاد ندافی-1394

موضوع: بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی با وجه نقد، اهرم مالی و سود سهام

 

نام دانشجو: محسن صالح زاده-1394

موضوع: نقش سبک زندگی اسلامی در تحقق اقتصاد مقاومتی

 

...........................................................................................................................................................................................................................................-اقتصاد کلان 2 -روزانه و شبانه

برنامه ریزی اقتصادی-روزانه و شبانه

-تجارت بین الملل-روزانه و شبانه

 -اقتصاد زمین و مسکن شهری-کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

-مبانی فلسفی و روش شناسی اقتصاد

 دوم
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 15 - 17 17 - 19 19 - 20
شنبه - - - - - -
یکشنبه - - - - - -
دوشنبه - زبان تخصصی مبانی فلسفی و روش شناسی اقتصاد - - -
سه شنبه تجارت بین الملل (ار) تجارت بین الملل (اش) - اقتصاد زمین و مسکن (ارشد) - -
چهارشنبه برنامه ریزی اقتصادی (اش) برنامه ریزی اقتصادی (ار) اقتصاد کلان1 (ار) اقتصاد کلان2 (ار) - -


فهرست نشریات معتبر داخلی
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی(SID)
ساینس دایرکت
جی استور
پرکوئست
انتشارات سیج
اشپرینگر
گوگل اسکولار
امرالد
مجلات در دسترس عموم
ایندرساینس
مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
قانون عملیات بانکی بدون ربا
آمارها و داده های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
درگاه ملی آمار مرکز آمار ایران
شاخص های توسعه جهانی(WDI)
پایگاه داده های صندوق بین المللی پول
تماس با سید رضا میرعسکری
rmiraskari@guilan.ac.ir
آدرس: گیلان، رشت، کیلومتر 5 جاده رشت-قزوین،دانشگاه گیلان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه اقتصاد و حسابداری
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم