دکتر محمد روستائی علی مهر
دانشکده: دانشکده علوم کشاورزی
گروه: گروه علوم دامی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
دکتر محمد روستائی علی مهر

رتبه علمی: دانشیار

دانشکده: دانشکده علوم کشاورزی

گروه: گروه علوم دامیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


متولد سال   1345 در شهرستان اصفهان

 

 

زمینه فعالیت پژوهشی:

1- فیزیولوژی تولید مثل

2- ایمنی طیور1- دکترای دامپزشکی (DVM) از دانشگاه تهران

2- دکترای تخصصی فیزیولوژی دامپزشکی (DVSc/Ph.D) از دانشگاه تهران

3- دوره شش ماهه تحقیقاتی دردانشکده دامپزشکی دانشگاه بلونیا (Universita‘ di Bologna) ایتالیا 

 

Geraminezhad F., Roostaei-Ali Mehr M. (2018) Effect of Zataria multiflora essential oil on rooster semen during storage at 4℃. Iranian Journal of Veterinary Science and Technology, 10 (1) 1-12.Khoobbakht Z., Mohammadi M., Roostaei- Ali Mehr M., Mohammadghasemi F., Sohani M.M. (2018) Comparative effects of zinc oxide, zinc oxide nanoparticle and zinc-methionine on hatchability and reproductive variables in male Japanese quail. Animal Reproduction Science, 182, 84-90.Roostaei-Ali Mehr M., Atayi M. (2016) Effect of different extenders on recovery and storage of epididymal ram spermatozoa. The Iranian Journal of Veterinary Science and Technology. Vol. 8, No. 2, 1-9
.

 

Geraminezhad F., Roostaei-Ali Mehr M. (2018) Effect of Zataria multiflora essential oil on rooster semen during storage at 4℃. Iranian Journal of Veterinary Science and Technology, In press


Khoobbakht Z., Mohammadi M., Roostaei- Ali Mehr M., Mohammadghasemi F., Sohani M.M. (2018) Comparative effects of zinc oxide, zinc oxide nanoparticle and zinc-methionine on hatchability and reproductive variables in male Japanese quail. Animal Reproduction Science, 182, 84-90.
 

Mohammad Roostaei-Ali Mehr; Mohammad Atayi (2016) Effect of different extenders on recovery and storage of epididymal ram spermatozoa.The Iranian Journal of Veterinary Science and Technology. Vol. 8, No. 2, 1-9

 

Salehimanesh A., Mohammadi M., Roostaei-Ali Mehr M. (2016) Effect of dietary probiotic, prebiotic and symbiotic supplementation on performance, immune responses, intestinal morphology and bacterial populations in broilers. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 100, 694–700.

 


Roostaei-Ali Mehr M., Parisoush P. (2016) Effect of different levels of silymarin and caproic acid on storage of ram semen in liquid form. Reproduction in Domestic Animals, 51, 569–574.

 

Roostei-Ali mehr M., Mousavi M., Ghadamyari M. (2015) Effect of seminal plasma proteins on membrane cholesterol efflux of ram epididymal spermatozoa.Small Ruminant Research, , 129, 88-91.

 

Bohlool Zh., Mohammadi M., Roostaei-Ali Mehr M., Ghavi Hossein-Zadeh, N.(2015) Effect of different concentrations of trehalose and glycerol on the freezability of ram semen using soybean lecithin-based diluents. Animal Production Science, 55, 666–671

 

Rajabi-Toustani R., Roostaei-Ali Mehr M., Motamedi-Mojdehi R. (2014) Effect of different levels of egg yolk on ram sperm coating and preserving at 5°C. Iranian Journal of Veterinary Research, 15(2): 168-171.

 

Motamedi-Mojdehi R., Roostaei-Ali Mehr M., Rajabi-Toustani R. (2014) Effect of different levels of glycerol and cholesterol-loaded cyclodextrin on cryosurvival of ram spermatozoa. Reproduction in Domestic Animals, 49 (1): 65-70

 

Roostaei-Ali Mehr M., Rajabi-Toustani R., Motamedi-Mojdehi R. (2013) Leptin receptor mRNA expression in Taleshi ram gonads. Iranian Journal of Veterinary Research, 14 (4): 327-333

 

Roostaei-Ali Mehr M., Sharafi F. (2013 ) The effect of seminal plasma on the quality of coated ram frozen-thawed spermatozoa. Iranian Journal of Veterinary Research, 14 (4): 305-312

 

Roostaei-Ali Mehr M., Chambary B., Ghavi Hossein-Zadeh N.(2013) Effect of different diluents and storage time on field fertility of cooled ram semen after vaginal insemination. Small Ruminant Research, 115 (1-3):82– 85

 

Roostaei-Ali Mehr M., Noori H.(2013)Effect of different levels of L-Glutamine and glycerol on freezing of ram spermatozoa. Small Ruminant Research, 115 (1-3) 103– 107

 

Rajabi-Toustani R., Motamedi-Mojdehi R., Roostaei Ali Mehr M. , Motamedi-Mojdehi R. (2013) Effect of Papaver rhoeas L. extract on in vitro maturation of sheep oocytes. Small Ruminant Research, 114 (1):146-151

 

Gholamrezaie Sani, L., Mohammadi, M., Jalali Sendi, J., Abolghasemi, S. A., Roostaie-Ali Mehr, M (2013) Extract and leaf powder effect of Artemisia annua on performance, cellular and humoral immunity in broilers Iranian Journal of Veterinary Research, 14 (1): 15-20

 

Nikbakht G., Roostaei Ali Mehr M ., Baghbanzadeh A., Tajik P., Tamanini C., Emam M. (2010) Leptin Receptor mRNA in Bull Ejaculated Spermatozoa. Reproduction in Domestic Animals, 45, 237- 242

 

 محمد روستائی علی مهر، زهرا حسن بيگي لاکه، محمود حقیقیان رودسری() ثر ژل گیاه آلوئه¬ورا (Aloe vera) بر عمل¬کرد و سیستم ایمنی جوجه گوشتی. نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران. زیر چاپ


 بهناز موسوي راضی، محمد روستائی علی مهر، مازیار محیطی اصلی (1396) اثر پودر پوست سبز گردو(Juglans regia) بر برخی پاسخهاي ایمنی جوجه¬های گوشتی. دامپزشکی ایران 13 (2) 86-95.


 هانیه رمضانی نژاد، محمد روستائی علی مهر (1396) ذخیره‌سازی منی خروس به‌صورت مایع با استفاده از عصارۀ الکلی رزماری. علوم دامی ایران 28 (1) 51-59.
 

 

سمیه قیامی، مهرداد محمدی، محمد روستائی علی مهر، فریدون طالبی (1395) اثر هورمون ملاتونین بر کیفیت اسپرم قوچ تالشی در اخل و خارج فصل تولید مثل. تحقیقات تولیدات دامی 4 (2) 1-8.


 محمد روستائی علی مهر، هاجر عزیزی، محمود حقیقیان رودسری (1394) اثر اسانس گیاه مرزه (Satureja hortensis) بر عملکرد و میکروفلور روده جوجه¬های گوشتی. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی) پاییز، 108 3-12.


 پری ناز رضوانی، سيد حسين حسينی مقدم، میثاق مریدی، محمد روستايی علی مهر (1395) مقایسه بیان ژن¬های لاکتوفرین و TLR4 در سلول¬های سوماتیک شیر گاو هلشتاین، بومی گیلان و آمیخته‌های حاصل از آنها. تحقیقات تولیدات دامی 5 (2) 61-71.ابوذر نجف زاده، حسن درمانی کوهی، نويد قوی حسين زاده، محمد روستايی علی مهر، منیر پور قاسمی (1395) بررسی اثرات فردی و ترکيبی آلتیمیت اسيد و عصاره¬ی کاسنی بر عملکرد و برخی فراسنجه¬های سیستم ایمنی در جوجه-های گوشتی. نشریه علوم دامی 110 (1) 81-91.


 

حسن ضیائی¬راد، محمد روستائی¬علی¬مهر، مهرداد محمدی (1395) اثر سیلی¬مارین بر ذخیره سازی منی خروس در دمای 4 درجه سانتی گراد. پژوهش های علوم دامی. در دست چاپ

 


علیرضا وافری، محمد روستائی¬علی¬مهر، نوید قوی حسین زاده، فریدون طالبی (1395) اثر سه روز ذخیره سازی اسپرم پوشش دار¬شده در سرما و افزودن مایع منی بر باروری. پژوهش های علوم دامی ایران 8 (1) 195-207.

 


ندا فرزانمفر، مهرداد محمدی، محمد روستائی¬علی¬مهر(1394) اثر افزودن عصاره آبی آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss) در آب آشامیدنی بر عملکرد تولیدی و پاسخ های ایمنی در جوجه. علوم دامی ایران 46 (2) 141-149.

 


محمد روستائی علی¬مهر، هاجر عزیزی، محمود حقیقیان رودسری (1394) اثر اسانس گیاه مرزه (Satureja hortensis) بر عملکرد و میکروفلور روده جوجه¬های گوشتی. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی) پاییز، 108 3-12.

 


سمیه قیامی، مهرداد محمدى، محمد روستائی علی¬مهر، فریدون طالبی (1394) اثر هورمون ملاتونین روی کیفیت اسپرم قوچ تالشی در داخل و خارج از فصل تولید مثل. تحقیات تولیدات دامی 4 (2) 1-8.

 

 

زهرا بشارتی، مهرداد محمدی، محمد روستائی علی مهر، یوسف حمید اوغلی (1394) تاثیر عصاره الکلی استویا (Stevia rebaudiana) بر عملکرد و پاسخ های ایمنی هومورال جوجه های گوشتی. پژوهشهای علوم دامی 6 (11) 51-59.

 

محمد روستائی علی¬مهر، حدیث مؤیدی احمدسرایی، محمود حقیقیان رودسری(1394) حذف آنتی بیوتیک محرک رشد (لینکومایسین) و افزودن اسید استیک به جیره جوجه¬های گوشتی. نشریه پژوهس های علوم دامی 25 (1) 53-64.

 

انوشیروان جعفرزاده، حسن درمانی کوهی، نويد قوی حسين زاده، محمد روستائی علی مهر (1394) اثرسطوح مختلف ژل آلوئه ورا بر عملکرد ، میکورفلور روده و اندام های جوجه بلدرچین‌هاي ژاپنی. نشریه علوم دامی پژوهش و سازندگی 106 بهار 231-242.

 

محمد روستائی علی مهر، بهروز آدیشی (1394) اثر عصاره علف چشمه برذخیره¬سازی منی خروس در دمای 4 درجه سانتی‌گراد. تحقیقات تولیدات دامی 4 (1)

 

زهر زمزمی، مهرداد محمدی، محمد روستائی علی مهر (1393) اثر استفاده از سطوح مختلف پودر برگ گیاه گزنه (Urtica dioica) بر عملکرد، صفات لاشه و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی. نشریه پژوهس های علوم دامی 24 (4) 51-63.

 

ساناز حسن پور، محمد روستائی علی مهر، مهرداد محمدی (1393) اثر افزودن ال-گلوتامین به رقیق‌کنندة تریس بر انجماد اسپرم پوشش‌دارشدة قوچ تالشی. علوم دامی ایران 45 (3) 289-296.

 

آزاده محمدی، محمدروستائی علی مهر (1393) اثر افزودن زرده تخم مرغ به رقیق¬کننده شیر پس¬چرخ و شوک سرما بر ذخیره¬سازی اسپرم پوشش¬دارشده قوچ تالشی به صورت مایع در سرما. تحقیقات تولیدات دامی 3 (4) 99-108.

 

ساناز حسن¬پور، محمد روستائی علی مهر، مهرداد محمدی (1393) اثر مقادیر مختلف ال-گلوتامین و گلیسرول بر اسپرم پوشش دار شده قوچ در روند انجماد. نشریه پژوهش¬های علوم دامی ایران، 6 (1) .98-104.
 

 

محمد روستائی علی مهر، مرضیه غمگسار، محمود حقیقیان رودسری (1393) اثر افزودن پری¬بیوتیک ساف¬مانان به جیره بر فلور میکروبی روده و عملکرد جوجه¬های گوشتی. تولیدات دامی 16 (1): 21-29

 

پری روستا، اردشیر محیط، محمد روستائی علی مهر (۱۳۹۳) اثر سطوح آنتی بیوتیک های مختلف روی کیفیت اسپرم قوچ در طول ذخیره سازی در 5 درجه سانتی گراد. تحقیقات تولیدات دامی ۳ (۲): ۶۱-۶۸.

 

محمد اسدي، مهرداد محمدي، محمد روستایی علی مهر (1393) تأثیر عصاره الکلی کاسنی بر عملکرد و پاسخ ایمنی جوجه¬هاي گوشتی. پژوهشهاي تولیدات دامی، 5 (9): 36-49.

 

ساناز حسن¬پور، محمد روستائی علی مهر، مهرداد محمدی (1393) اثر مقادیر مختلف ال-گلوتامین و گلیسرول بر اسپرم پوشش دار شده قوچ در روند انجماد. نشریه پژوهش¬های علوم دامی ایران، 6 (1) .98-104

 

انوشیروان جعفرزاده، حسن درمانی کوهی، نويد قوی حسين زاده محمد روستائی علی مهر (1393) اثر مكمل جيره‌اي پودر ژل آلوئه‌ورا بر عملكرد، وزن اندام‌های لنفوئیدی و پاسخ ایمنی جوجه بلدرچین‌هاي ژاپنی. تحقیقات تولیدات دامی 3 (1) 31-41

 

علیرضا وافری، محمد روستائی علی‌مهر (1392) بررسی کیفیت اسپرم پوشش دار شده قوچ بعد از 72 ساعت ذخیره سازی در 4 سانتیگراد و افزودن مایع منی. تحقیقات تولیدات دامی، 3 (1) 1-9.

 

محمد روستائی علی مهر، سیده هاشمیه میر باقری، محمود حقیقیان رودسری(1393) اثر پودر خشک گیاه علف چشمه (L. Nasturtium officinale) بر عملکرد و پاسخ¬های ایمنی سلولی و هومورال جوجه¬های گوشتی. پژوهش و سازندگی- علوم دامی، 102(بهار) 98-107.

 

محمد روستائی علی مهر، محدثه میر باذل، محمود حقیقیان رودسري (1393) اثر عصاره گیاه سرخارگل (Echinacea purpurea) بر عملکرد و پاسخ¬های ایمنی سلولی و هومورال جوجه¬های گوشتی در شرایط تضعیف سیستم ایمنی. مجله دامپزشکی ایران، 10 (1) 48-58.

 

محمد روستائی علی مهر، حدیث مؤید ياحمدسرایی، محمود حقیقیان رودسري (1392) اثر افزایش انرژي جیره و افزودن اسید استیک بر عملکرد و میکروفلور روده¬ی جوجه¬هاي گوشتی. مجله دامپزشکی ایران، 9 (4) 45-54

 

علیرضا مجاهد طلب، مهرداد محمدی، محمد روستائی علی مهر، محمد اسدی (1392) اثر سیلی مارین بر صفات تولیدی و پاسخ¬های ایمنی جوجه¬های گوشتی. تحقیقات تولیدات دامی، 2 (3) 85-49.

 

علیرضا وافری، محمد روستائی علی مهر (1392) اثر افزودن مایع منی به اسپرم پوشش¬دار شده قوچ تالشی در حضور و عدم حضور زرده تخم مرغ. پژوهشهای علوم دامی، 23 (3) 113-122.

 

آزاده محمدي نودهي، محمد روستائي علي¬مهر (1392) بررسی اثر زرده تخم مرغ و سرما بر ذخیره سازی اسپرم پوشش¬دار شده قوچ تالشی درC °5. نشریه پژوهش¬های علوم دامی ایران، 5 (1) 83-77.

 

عارفه رسولی، مهرداد محمدی، محمد روستائی علی¬ مهر، فریدون طالبی (1392) اثر ملاتونین بر القاء فحلی و عملکرد تولید مثلی خارج از فصل میش های تالشی. مجله دامپزشکی ایران، 9 (1): 37-45.

 

محمد روستایی علی مهر، باهره قهرمانی زهرائی، محمود حقیقیان رودسری (1392) اثر عصاره گیاه سرخارگل (Echinacea purpurea) بر عملکرد و پاسخ-های ایمنی سلولی و هومورال جوجه¬های گوشتی. مجله دامپزشکی ایران، 9 (2): 60-70.

 

هادي نودهي، حسن درماني كوهي، محمد روستائي علي مهر، نريمان ميراعلمي (1392) اثرات پودر ريشه گياه كاسني (.Cichorium intybus L) و اينولين بر عملكرد و ميكروفلور روده اي جوجه هاي گوشتي. پژوهش و سازندگی، 26 (99): 53-62.

 

محمود حقیقیان رودسري، محمد روستائی علی¬مهر، مریم صفدریان، سید عبدالحسین ابوالقاسمی (1391) بررسی اثر دو سطح کنجاله کلزا و آنزیمهاي فیتاز و سافیزیم جیپی 800 بر عملکردجوجه¬هاي گوشتی. مجله تولیدات دامی، 14 (1): 59-68.

 

محمد روستائي علي¬مهر، محمود حقيقيان رودسري، بهاره منصوری، غلامرضا نیکبخت بروجنی (1391) اثر هیدروکلراید لوامیزول آشامیدنی بر پاسخ های ایمنی سلولی و هومورال در جوجه های گوشتی. مجله تحقیقات دامپزشکی، 67 (3): 235-241.

 

شقایق زارع¬زاده، محمد روستائی علی¬مهر، علیرضا علیزاده، محسن محمدی¬قیصر (1391) اثر افزودن چای سبز و روغن ماهی به جیره جوجه¬های گوشتی بر عملکرد و پاسخ¬ ایمنی هومورال علیه نیوکاسل. تحقیقات تولیدات دامی، 1 (4): 13-1.

 

نیلوفر میربابایی لنگرودي، مهرداد محمدي، محمد روستائی علی¬مهر (1391) تاثیر پروبیوتیک و اسید فرمیک بر سیستم ایمنی جوجه¬هاي گوشتی. مجله علوم دامی ایران، 43 (4): 249-256

 

نیلوفر میربابایی لنگرودي مهرداد محمدي، محمد روستائی علی¬مهر (1391) تاثیر پروبیوتیک و اسید فرمیک بر عملکرد جوجه¬هاي گوشتی. تحقیقات تولیدات دامی، 1 (3): 6-19.

 

محمود حقيقيان رودسري، محمد روستائي علي¬مهر، سيد مقداد طاهري تاري،سيد عبدالحسين ابولقاسمي،سيدعلي اصغر سفيدگر(1389) اثرات آنزيم فيتاز (ناتافوس) و مخمر ساکارومايسس سرويسيه (بايوساف) بر عملکرد، کلسيم و فسفر خون جوجه‎هاي گوشتي. مجله علوم دامی ایران،41 (1) :43-52.

 

محمود حقيقيان رودسری، محمد روستائي علي¬مهر،امير حسين امجدی¬گلپايگانی، سيد عبدالحسين ابولقاسمی (1387) اثر¬های سطوح مختلف آنزیم بتا¬ماناناز (همی-سل) بر عملکرد، یکنواختی وزن بدن و فراسنجه¬های خونی جوجه¬های گوشتی. پژوهش و سازندگی، 23 (2): 2، 32-41.

 

 

راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد

1) بررسی اثر کلسترول بارگذاری شده روی سایکلودکسترین(سی¬ال¬سی) بر انجماد اسپرم قوچ تالشی(رسول معتمدی مژدهی، تاریخ ) استاد راهنما محمد روستائی علی مهر استاد مشاور مختار مهدی زاده


2) بررسی اثر سطوح مختلف مایع منی در شوک سرما بر اسپرم پوشش دار شده با زرده تخم مرغ در قوچ تالشی (رضا رجبی توستانی، تاریخ) استاد راهنما محمد روستائی علی مهر استاد مشاور مختار مهدی زاده


3) بررسی اثر سطوح مختلف مایع ¬منی در روند انجماد اسپرم پوشش¬دار¬شده با زرده تخم¬مرغ در قوچ تالشی(فاطمه شرفی، تاریخ ) استاد راهنما محمد روستائی علی مهر استاد مشاور مختار مهدی زاده


4) مطالعه سطوح مختلف ال- گلوتامین بر زنده¬مانی و تحرک اسپرم قوچ تالشی در روند انجماد (نوری، تاریخ ) استاد راهنما محمد روستائی علی مهر استاد مشاور مختار مهدی زاده


5) اثر سطوح مختلف اسید کاپروئیک و زرده تخم¬مرغ بر منی ذخیره¬شده قوچ تالشی در حالت مایع (محمد عطایی، تاریخ ) استاد راهنما محمد روستائی علی مهر استاد مشاور مختار مهدی زاده و فریدون طالبی


6) بررسی اثر رقیق کنند ه های مختلف و زمان ذخیره سازی منی در 4 درجه سانتی گراد بر باروری قوچ تالشی با استفاده از تلقیح مصنوعی (بهزاد چنبری، تاریخ) استاد راهنما محمد روستائی علی مهر استاد مشاور فریدون طالبی


7) بررسی اثر رقیق¬کننده¬های تریس و شیر پس¬چرخ، سطوح مختلف زرده تخم¬مرغ و شوک سرما بر اسپرم پوشش¬دارشده با زرده تخم¬مرغ در قوچ تالشی (آزاده محمدی، تاریخ 2/11/91) استاد راهنما : محمد روستائی ، مشاور: مختار مهدی زاده


8) اثر سطوح مختلف مایع منی قوچ تالشی بر اسپرم پوشش دار شده بوسیله زرده تخم مرغ پس از ذخیره سازی در 5 درجه سلسیوس (علیرضا وافری، تاریخ 22/12/91) استاد راهنما محمد روستائی استاد مشاور: فریدون طالبی


9) اثر سطوح مختلف تره هالوز و گلیسرول بر انجماد اسپرم قوچ تالشی با استفاده از رقیق کننده ی بر پایه لستین(ژیلا بهلول، تاریخ 30/10/91) اساتید راهنما مهرداد محمدی و محمد روستائی استاد مشاور فریدون طالبی


10) تاثیر سطوح مختلف ال- گلوتامین بر ایپرم پوشش دار شده قوچ تالشی با زرده تخم مرغ، طی انجماد (ساناز حسن پور، تاریخ 22/12/91) اساتید راهنما محمد روستائی و مهرداد محمدی استاد مشاور مختار مهدی زاده


11) بررسی سطوح مختلف روغن ماهی و پودر چای سبز بر عملکرد رشد و پاسخ سیستم ایمنی جوجه¬های گوشتی (شقایق زارع تاریخ 12/11/1391) استاد راهنما محمد روستائی علی مهر استاد مشاور علیرضا علیزاده


12) تاثیر سیلی¬مارین بر ذخیره¬سازی منی خروس در دمای 4 درجه سانتی‌گراد (حسن ضیای راد 7/10/1392) استاد راهنما محمد روستائی علی مهر، مشاور مهرداد محمدی


13) اثر پروتئین¬ها¬ی تام مایع ‌منی بر خروج کلسترول از غشا¬ی اسپرم اپیدیدیمی قوچ (مسعود موسوی21/10/1392) استاد راهنما محمد روستائی علی مهر، مشاور محمد قدمیاری


14) اثر مقادیر مختلف سیلی¬مارین و اسیدکاپروئیک بر ذخیره¬سازی اسپرم قوچ در دمای 5 درجه سانتی¬گراد (پروانه پریسوژ 17/12/1392) استاد راهنما محمد روستائی علی مهر


15) اثر عصاره علف چشمه بر ذخیره سازی منی خروس در 4 درجه سانتی گراد (بهروز آدیش، 10/12/1392) استاد راهنما محمد روستائی علی مهر

 

16) اثر افزودن اسانس دانه گشنیز بر (coriandrum sativum) در آب آشامیدنی جوجه¬های گوشتی بر عملکره و میکروفلور روده (زهرا چیتی، 31/6/1393) استاد راهنما محمد روستائی علی مهر ، استادان مشاور: نوید قوی حسین¬زاده و محمد رضا معمارزاده

 

17) اثر اسانس آویژن شیرازی (Zataria multiflora) بر منی خروس در طی ذخیره سازی در دمای 4 درجه سانتی گراد (فهیمه گرامی نژاد 31/6/1393) استاد راهنما محمد روستائی علی مهر
 

18) اثر عصاره رزماری بر منی خروس در طی ذخیره سازی در دمای 4 درجه سانتی گراد (هانیه رضنانی نژاد، 19/12/1393) استاد راهنما محمد روستائی علی مهر

 

 19) اثر مقادیر مختلف عصاره هیدروالکلی برگ توت در جیره بر عملکرد و پاسخ¬های ایمنی جوجه های گوشتی (مریم صید اصلی 17/12/1394) استاد راهنما محمد روستائی علی مهر
 

20) اثر پودر سبز گردو بر عملکرد و پاسخ¬های ایمنی جوجه¬های گوشتی (بهناز موسوی راضی) استاد راهنما محمد روستائی علی مهر، استاد مشاور مازیار محیطی اصلی
 

21) اثر تغذیه پودر بابونه المانی (Matrica recutia) بر میزان تستوسترون و رفتار جنسی بلدرچین ژاپنی نر (مریم بشیری). استاد راهنما محمد روستائی علی مهر، استادمشاور نوید قوی حسین زاده.

 

22) اثر اریتریتول در انجماد اسپرم قوچ تالشی (مجید علائی پور). استاد راهنما محمد روستائی علی مهر.


23) اثر نانوذرات هیدروکسی¬آپاتیت در انجماد اسپرم قوچ(فریبا بشارتی) استاد راهنما محمد روستائی علی مهر.


24) اثر لتروزول بر باروری و غلظت تستوسترون سرم خون خروس¬های مادر گوشتی (مجید رونقی)، استاد راهنما محمد روستائی علی مهر، استاد مشاور فرهنگ فقیه محمدی.


25) ارتباط بین هورمون¬های تیروئیدی (T4،T3) و وقوع سقط جنین گوسفند در استان گیلان (جواد صفرزاده) استاتید راهنما مهرداد محمدی و محمد روستائی علی مهر استاتید مشاور نوید قوی حسین زاده و ابراهیم رحیم آبادی.


26) ارزیابی مقاومت ژنتیکی به کوکسیدیوز و بیان ژن اینترفرن گاما، در دو هیبرید تجاری جوجه گوشتی پس ازآلودگی با ایمریاتنلا (کیهانه سرمیر) استاتید راهنما سید حسین حسینی مقدم و محمد روستایی علی مهر


27) اثر ترکیبات روی بر انجماد اسپرم قوچ تالشی(حسن کاظمی)، استاد راهنما محمد روستائی علی مهر.
 

مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد

1) اثر مصرف مداوم مقادیر مختلف لوامیزول بر عملکرد جوجه های گوشتی( بهاره منصوری، 1388) استاد راهنما محمود حقیقان استاد مشاور محمد روستائی علی مهر


2) اثر ملاتونین بر القا فحلی و عملکرد تولید مثل خارج از فصل میش های تالشی (عارفه رسولی خواه، 1389) استاد راهنما مهرداد محمدی استاد مشاور محمد روستائی علی مهر و فریدون طالبی


3) اثر ژل گیاه آلوئه بر عملکرد تولیدی و سیستم ایمنی سلولی وهمورال جوجه های گوشتی (رهرا حسن بیگی، 1389) استاد راهنما محمود حقیقان استاد مشاور محمد روستائی علی مهر


4) اثر عصاره گیاه سرحار گل بر عملکردتولیدی و سیستم ایمنی سلولی و همورال جوجه های گوشتی(باهر قهرمانی، 1389) استاد راهنما محمود حقیقان استادمشاور محمد روستائی علی مهر


5) اثر هورمون ملاتونین روی کیفیت اسپرم قوچ تالشی در داخل و خارج فصل تولید مثل (سمیه قیامی،1389) استاد راهنما مهرداد محمدی استاد مشاور محمد روستائی علی مهر و فریدون طالبی


6) اثر سطوح مختلف عصاره الکلی و روغنی موم بر عملکرد جوجه های گوشتی (هوتن وقردوست، 1389) استاد راهنما محمود حقیقان استاد مشاور محمد روستائی علی مهر


7) اثر ساف مانان بر عملکرد و فلور میکروبی روده جوجه های گوشتی (مرضیه غمگسار،1390) استاد راهنما محمود حقیقان استاد مشاور محمد روستائی علی مهر و نریمان اعلمی


8) اثر اسانس گیاه مرزه در آب بر عملکرد و میکروفلور روده جوجه های گوشتی (هاجر عزیزی کلاچاهی،1390) استاد راهنما محمود حقیقان استاد مشاور محمد روستائی علی مهر و نریمان اعلمی


9) اثر اسید استیک بر عملکرد و میکروفلور روده جوجه¬های گوشتی (حدیث مؤیدی احمد سرایی، 1390) استاد راهنما محمود حقیقان استاد مشاور محمد روستائی علی مهر و نریمان اعلمی


10) اثر عصاره گیاه ماریتیغال (سیلی مارین) بر سیستم ایمنی و عملکرد تولیدی جوجه های گوشتی (علیرضا مجاهدطلب، 1390) استاد راهنما مهرداد محمدی استاد مشاور محمد روستائی علی مهر


11) تاثیر پروبیوتیک پروتکسین و اسید فرمیک بر سیستم ایمنی و عملکرد جوجه های گوشتی(نیلوفر میر بابایی، 1390) استاد راهنما مهرداد محمدی استاد مشاور محمد روستائی علی مهر


12) اثرات تزریق ال کارنیتین به تخم مرغ های مادر گوشتی بر میزان جوجه در آوری و پاسخ های ایمنی و عملکرداقتصادی (امیر طالبیان صوقی، 1390) استاد راهنما مجید متقی طلب استاد مشاور محمد روستائی علی مهر


13) تاثیر عصاره کاسننی بر عملکرد پاسخ ایمنی وجه های گوشتی (محمد اسدی، تاریخ 25/6/91) استاد راهنما مهرداد محمدی استاد مشاور محمد روستائی


14) اثر سطوح مختلف عصاره سرخارگل (Echinacea Purpurea) بر عملکرد و پاسخ¬های ایمنی جوجه¬های گوشتی در شرایط تضعیف سیستم ایمنی (محدثه میر بازذل، تاریخ 26/9/91) استاد راهنما محمود حقیقیان استاد مشاور محمد روستائی علی مهر


15) تأثیر پودر خشک علف چشمه (Nasturtium officinale L..) بر عملکرد و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی (هاشمیه میر باقری، تاریخ 4/11/91) استاد راهنما محمود حقیقان، استاد مشاور محمد روستائی علی مهر


16) اثر پودر گزنه (Urtica dioica L.) برعملکرد تولیدی و پاسخ های ایمنی جوجه های گوشتی (زهر زمزمی، تاریخ 20/8/91) استاد راهنما مهرداد محمدی، استاد مشاور محمد روستائی علی مهر


17) اثر پورد ریشه کاسنی و اینولین بر عملکرد و میکروفلور روده جوجه های گوشتی (هادی نودهی، تاریخ 8/7/91) استاد راهنما حسن درمانی اساتید مشاور محمد روستائی و نریمان اعلمی


18) اثر مکمل جیرهای پودر جا شیر بر عملکردتولیدی و پاسخ های ایمنی جوجه های گوشتی (محسن الهی جو، تاریخ 21/12/1392) استاد راهنما حسن درمانی، اساتید مشاور محمد روستائی علی مهر


19) تاثیر عصاره کاسنی و اولیمیت اسید بر عملکردو پایخ های ایمنی جوجه های گوشتی (ابوذر نجف زاده، تاریح 24/12/1392) استاد راهنما حسن درمانی اساتید مشاور محمد روستائی علی مهر


20) تاثیر منابع مختلف چربی بر شاخص های تولیدمثل قوچ های بالغ (علی راد منش، 5/6/1393) استاد راهنما حسن درمانی استاد مشاور محمد روستائی علی مهر و احمد ریاسی


21) اثر عصاره استویا (Stavia rebaudiana) بر سیستم ایمنی و عملکرد تولید جوجه های گوشتی (زهرا بشارتی، 23/6/1393) استاد راهنما مهرداد محمدی استادان مشاور محمد روستائی علی مهر و یوسف حمید اوغلی


22) اثر پودر ژل آلوئه ورا روی رشد، صفات لاشه، ایمنی و میکروفلور بلدرچین ژاپنی (انوشیروان جعفرزاده، 30/6/1393) استاد راهنما حسن درمانی استادان مشاور محمد روستائی علی مهرو نوید قوی حسین زاده


23) تاثیر عصاره برگ زیتون بر ذخیره سازی منی خروس در دمای 4 درجه سانتی گراد (مونس جلالی، 16/9/1393) استاد راهنما مهرداد محمدی استاد مشاور محمد روستائی علی مهر


24) اثر سطوح مختلف آنتی بیوتیک های مختلف روی کیفیت اسپرم قوچ در طول ذخیره سازی در دمای 5 درجه سانتی گراد (پری روستا، 25/6/1393) استاد راهما اردشیر محیط استادان مشاور محمد روستائی علی مهر فریدون طالبی


25) بررسی اثر پروبیوتیک، پری بیوتیک و سین بیوتیک بر عملکرد و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی (عبداله صالحی منش، 23/6/1393) استاد راهنما مهرداد محمدی استادان مشاور محمد روستائی علی مهر و نوید قوی حسین زاده

 

26) اثر افزودن عصاره ی آویشن شیرازی (Zataria multiflora) در آب آشامیدن بر عملکرد و پاسخ¬های ایمنی جوجه¬های گوشتی (ندا فروزانفر 19/7/1393) استاد راهنما مهرداد محمدی استاد مشاور محمد روستائی علی مهر

 

27) اثرات پری¬بیوتیک () مکمل شده به جیره های با تراکم متفاوت مواد مغذی بر عملکرد تولیدی و میکروفلور روده¬ای جوجه¬های گوشتی (مونا دژم خوی، 31/6/1393) استاد راهنما حسن درمانی کوهی ، استادان مشاور محمد روستائی علی مهر و نوید قوی حسین زاده

 

28) مقایسه بیان ژن لاکتوفرین در گاوهای بومی گیلان، هلشتاین و آمیخته های حاصل از آنها (پری ناز رضوانی، 5/12/1393) استاد راهنما: سید حسین حسینی مقدم، استاد مشاور : محمد روستائی علی مهر و مختار مهدی زاده. نیمسال اول

مقطع تحصیلی

نیمسال دوم

مقطع تحصیلی

فیزولوژی تکمیلی کارشناسی ارشد تشریح و فیزیولوژی دام کارشناسی
مبانی ایمنی سناسی کارشناسی ارشد فیزیولوژی تولید مثل
کارشناسی
فیزیولوژی تولید مثل تکمیلی کارشناسی ارشد    
بهداشت دام کارشناسی    
       

 -
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه - جلسه گروه - -عملیات تشریح و فیزیولوژی -عملیات تشریح و فیزیولوژی -
یکشنبه -تئوری تشریح و فیزیولوژی -تئوری تشریح و فیزیولوژی(شناور) عملیات تشریح و فیزیولوژی شورای آموزشی دانشگاه - -
دوشنبه - شورای دانشکده - - - -
سه شنبه - شورایی ترفیعات - - - -
چهارشنبه -حضور در آزمایشگاه -حضور در آزمایشگاه - - - -
تماس با دکتر محمد روستائی علی مهر
roostaei.a.m@gmail.com
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم