هانیه رستم زاد
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
گروه: گروه شیلات
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
هانیه رستم زاد
رتبه علمی:

استادیار

دانشکده:

دانشکده منابع طبیعی

گروه:

گروه شیلاتبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: CV :: ارتباط


هانیه رستم زاد
متولد تهران
سال تولد 1361
متاهل

 

دکتری تخصصی شیلات از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

تخصص: فرآوری محصولات شیلاتی


زمینه های تحقیقاتی:

نانو تکنولوژی و تولید نانوکامپوزیت

بسته بندی مواد غذایی

آنتی اکسیدانها و نگهداری محصولات شیلاتی
  دکتری تخصصی: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 عنوان پایان نامه دکتری:  تهیه و ارزیابی فیلم کامپوزیت نانو رس- پروتئین ماهی فیتوفاگ حاوی اسانس آویشن به منظور بسته بندی ماهی

 

 کارشناسی ارشد:دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

عنوان پایان نامه: اثر استفاده از آنتي اكسيدانها (اسيدسيتريك و اسيدآسكوربيك) و بسته بندي تحت خلاء بر كيفيت فيله هاي منجمد ماهي قره برون (Acipenser persicus) در طي دوره نگهداري 
تالیف کتاب:

افزودنی ها در صنعت تولید فرآورده های دریایی حاصل از سوریمی . 1389

 

مقالات پذیرفته شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی

1- Haniyeh Rostamzad, Bahare Shabanpour, Mahdi Kashaninejad, Ali Shabani., Anioxidantive activity of Citric and Ascorbic acids and their preventive effect on lipid oxidation in frozen Persian sturgeon fillets. Latin American Applied Research. 2011. Vol.41, No.1.
 

2- Haniyeh Rostamzad, Bahare Shabanpour, Mahdi Kashaninejad, Ali Shabani., Inhibitory effects of natural antioxidants and vacuum packaging on lipid oxidation in frozen Persian sturgeon fillets. Iranian journal of Fisheries Science. 2010. 9(2) 279-292.
 

3- Haniyeh Rostamzad, Bahare Shabanpour, Mahdi Kashaninejad, Ali Shabani., Enhancement of the storage quality offrozenPersian sturgeon fillets by using of Ascorbic acid. International Food Research Journal. 2011. 18:109-116.

 

Hoda Shahiri, Maghsoudlou, Motamedzadegan, Sadeghi Mahoonak, and Haniyeh Rostamzad. Study on some properties of acid-soluble collagens isolated from fish skin and bones of rainbow trout). International Food Research Journal. 2011.
 

5- Haniyeh Rostamzad, Bahare Shabanpour, S. Yousef Paighambari and S. Mahdi Ojagh. Characteristics of a biodegradable protein based films from Silver carp and their application in Silver carp fillets packaging. International Food Research Journal. 2013.
 

6- Haniyeh Rostamzad, Seyyed Yousef Paighambari, Bahareh Shabanpour, Seyyed Mahdi Ojagh, Seyyed Mahdi Mousavi . Improvement of fish protein film with nanoclay and transglutaminase for food packaging. Food Packaging and Shelf Life 7 (2016) 1–7.  

7- هانیه رستم زاد، امین کیوان، حسین خارا و علیرضا شناور ماسوله. بررسی آلودگی انگلی بچه ماهی قره برون حاصل از تکثیر مصنوعی. مجله علوم زیستی. سال دوم, شماره دوم, تابستان 87.


8- هانیه رستم زاد، بهاره شعبان پور، مهدی کاشانی نژاد و علی شعبانی. اثر آنتی اکسیدانی اسیدسیتریک بر فساد چربی در فیله های منجمد ماهی قره برون طی 6 ماه نگهداری بصورت منجمد. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. جلد شانزدهم, شماره دوم, 1388.


9- هانیه رستم زاد، بهاره شعبان پور، مهدی کاشانی نژاد و علی شعبانی. بسته بندی تحت خلاء و تاثیر آن بر اندیس های فساد اکسیداتیو و هیدرولیتیک چربی در فیله های منجمد ماهی قره برون طی 6 ماه نگهداری در دمای 18- درجه سانتیگراد. مجله پژوهش و سازندگی. 1388.


10- انیسه جمشیدی، بهاره شعبانپور، کاوه رحمانی فرح، هانیه رستم زاد، سید یوسف پیغمبری. بررسی اثر صمغ های زانتان، آلژینات و کربوکسی متیل سلولز و شرایط انجماد زدایی بر کیفیت فینگر ماهی. نشریه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی. 1391. جلد 1، شماره 4، صفحات 306-295.


11- سیدحمید حسینی پور، هانیه رستم زاد، سید یوسف پیغمبری. مقایسه عصاره برگ زیتون و آنتی اکسیدان بوتیله هیدروکسی تولوئن (BHT) بر زمان ماندگاری ماهی قزل آلای رنگین کمان در شرایط نگهداری سرد 1=4 درجه سانتیگراد.نشریه فراوری و نگهداری مواد غذایی. 1391. جلد چهارم، شماره دوم، 83-67.

12-هانیه رستم زاد،سید مهدی موسوی.  بررسی تغییرات شیمیایی، میکروبی و حسی فیله ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) طی نگهداری در یخچال. تغذیه و بیوشیمی آبزیان. سال اول. شماره 3- زمستان 1393.

مقالات پذیرفته شده در کنفرانس های معتبر داخلی و خارجی

13- Haniyeh Rostamzad, Bahare Shabanpour, Mahdi Kashaninejad, Ali Shabani. A comparative study of the influence of vacuum packaging and citric acid on quality of Persian sturgeon fillets during storage. Asian pacific aquaculture 2009. Kuala lampur, Malaysia. 2009.
 

14- Haniyeh Rostamzad, Bahare Shabanpour, Mahdi Kashaninejad, Ali Shabani. Effect of antioxidant and packaging on shelf life of Persian sturgeon fillets. Dublin, IrelandWorld seafood congress 2007
 

15- Houman Teymoori, Haniyeh Rostamzad, Bahare Shabanpour. Quality changes in lipid of canned Fennero Penause indicus during storage. International conference on food safety. Malaysia. 2010.
 

16- Haniyeh Rostamzad, Bahare Shabanpour, Mahdi Kashaninejad, Ali Shabani. Investigation on using natural antioxidants to increase shelf life of Persian sturgeon Fillets during frozen storage. 6th international symposium on sturgeon. Woohan. China. 2009.
 

17- Haniyeh Rostamzad, Bahare Shabanpour, Mahdi Kashaninejad, Ali Shabani. A comparative study of Citric and Ascorbic acid effects on lipid oxidation. 8th Asian Fisheries Forum. Koochi. 2007.
 

18- Haniyeh Rostamzad, Bahare Shabanpour, Mahdi Kashaninejad, Ali Shabani. Extension of shelf life of Persian sturgeon fillets during frozen storage under vacuum. Food innovation Asia 2007. Thailand. 2007.
 

19- Haniyeh Rostamzad, Bahare Shabanpour, Mahdi Kashaninejad, Ali Shabani. Antioxidant activity of ascorbic acid on lipid oxidation in Persian sturgeon filets during frozen storage. Food innovation Asia 2007. Thailand. 2007.
 

20- Houman Teymoori, Haniyeh Rostamzad, Bahare Shabanpour. Changes in chemical compound in canned Fennero Penause indicus during storage. International conference on food safety. Malaysia. 2010.
 

21- هانیه رستم زاد، امین کیوان، حسین خارا و علیرضا شناور ماسوله. بررسی مقایسه ای فون انگلی بچه ماهی قره برون در دو کارگاه شهید بهشتی و دکتر یوسف پور. دومین کنگره بیولوژی کابردی (بین المللی). مشهد. ایران. 1383.


22- هانیه رستم زاد و زهرا حاتمی مقدم. کشند قرمز و بررسی بیولوژی موجودات موثر بر آن. دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران. گرگان-ایران. 1386.


23- هانیه رستم زاد، بهاره شعبان پور و مهدی کاشانی نژاد. انجماد و تاثیر آن بر روند تغییرات فساد چربی درفیله های ماهی قره برون طی 6 ماه نگهداری. اولین کنفرانس ملی علوم شیلات و آبزیان ایران. لاهیجان. 1387.


24- هانیه رستم زاد و سید مهدی موسوی و آزاده سلیمی هیزجی. کاربرد پروتئومیکس در فرآوری آبزیان. دومین کنفرانس ملی علوم شیلاتی. لاهیجان. 1390.


25- هانیه رستم زاد و سید مهدی موسوی. هورمونهای تاثیر گذار در دوران لاروی ماهیان دریایی. دومین کنفرانس ملی علوم شیلات. لاهیجان. 1390.


26- هانیه رستم زاد و بهاره شعبان پور. آنتی اکسیدانها و تاثیر آنها بر فراورده های دریایی. اولین همایش منطقه ای علوم و صنایع شیلاتی. آزادشهر. ایران. 1385.


27- هانیه رستم زاد، سیدیوسف پیغمبری، حدیثه کشیری، سید مهدی موسوی و آزاده سلیمی هیزجی. تکنیکهای جدید حفظ کیفیت و تازگی محصولات غذایی دریایی. اولین کنفرانس ملی آبزیان و غذا. بوشهر. 1390.


28- سید مهدی موسوی، علیرضا ترنگ، محمد رهاننده و هانیه رستم زاد. مکانیسم عمل باکتریوفاژها در ازبین بردن پاتوژن های مواد غذایی. ملی- نقش زیست فناوری در صنایع غذایی. رشت 1390.


29- سید مهدی موسوی، علیرضا ترنگ و هانیه رستم زاد. بهره گیری از تکنیک میکرواری به منظور ارزیابی کیفیت گوشت. ملی- نقش زیست فناوری در صنایع غذایی. رشت. 1390.


30- علیرضا ترنگ، سیدمهدی موسوی، محمد رهاننده و هانیه رستم زاد. استفاده از تکنیک Interference RNA جهت درمان بیماری ویروسی لکه سفید میگو. سومین همایش میگوی ایران. بوشهر. 1389.


31- حدیثه کشیری، هانیه رستم زاد و بهاره شعبان پور. بررسی امکان استفاده از محصولات حاصل از کاراملیزاسیون جهت افزایش ماندگاری غذاهای دریایی. اولین کنفرانس ملی آبزیان و غذا. بوشهر. 1390.

 [ ویرایش نشده است ]
تماس با هانیه رستم زاد
haniyeh_rostamzad@yahoo.com,hrostamzad@guilan.ac.ir
گيلان, دانشكده منابع طبيعي دانشگاه گيلان، گروه شيلات، صومعه سرا، صندوق پستي 1144
Email: haniyeh_rostamzad@yahoo.com,hrostamzad@guilan.ac.ir   ورود به سیستم