دکتر رضا صفاری
دانشکده: دانشکده علوم پایه
گروه: گروه فیزیک
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
دکتر رضا صفاری

رتبه علمی: دانشیار

دانشکده: دانشکده علوم پایه

گروه: گروه فیزیکبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: سوالات نمونه :: نتایج امتحانات :: سایت های مرتبط :: CV :: ارتباط


مدیر گروه فیزیک از 1391 تا 1395

Head of Physics Department, from 2012 to 2016- لیسانس فیزیک کاربردی از دانشگاه گیلان  از سال 1374 تا 1378

 

B. Sc. Applied Physics, University of Guilan, 1995-1999

 

- فوق لیسانس اپتیک و لیزر از دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان   از سال 1378 تا 1381

 

M. Sc. Optics and Lasers, Institute for Advanced Studies in Basic Sciences, 1999-2002

 

- دکترای گرانش و کیهان شناسی از دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان   از سال 1381 تا 1387

 

Ph. D. Gravitation and Cosmology, Institute for Advanced Studies in Basic Sciences, 2002-2008لیست مقالات بین المللی

 برای دیدن مقالات جدیدتر به سایت www.arxiv.org مراجعه فرمایید

Title: Vacuum Solution of a Linear Red-Shift Based Correction in f(R) Gravity
Authors: Solmaz Asgari, Reza Saffari
Comments: 18 pages, 7 figures
Journal-ref: General Relativity and Gravitation 44, 737-750, 2012

 

Title: A Deep Dive into f(R) Gravity Theory
Authors: Solmaz Asgari, Reza Saffari
Comments: 10 pages, 6 figures

 

Title: A Well-Behaved f(R) Gravity Model in Planetary Motions
Authors: Robab Hashemi, Reza Saffari
Comments: 15 pages, 1 figure
Journal-ref: Planet.Space Sci. 59:338-342,2011

 

Title: A Model of f(R) Gravity as an Alternative for Dark Matter in Spiral Galaxies
Authors: Solmaz Asgari, Reza Saffari
Comments: 4 pages, no figure
Journal-ref: Appl. Phys. Res. 2, 99-102, 2010

 

Title: Consistency Condition of Spherically Symmetric Solutions in f(R) Gravity
Authors: Reza Saffari, Sohrab Rahvar
Comments: 4 pages
Journal-ref: Mod. Phys. Lett A 24, 305-309, 2009

 

Title: f(R) Gravity: From the Pioneer Anomaly to the Cosmic Acceleration
Authors: Reza Saffari, Sohrab Rahvar
Comments: 6 pages, 2 figures
Journal-ref: Phys .Rev. D 77, 104028, 2008

 

Title: (Erratum) An f(R) gravitation for galactic environments
Authors: R. Saffari, Y. Sobouti
Comments: 1 page
Journal-ref: Astronomy and Astrophysics 472, 833, 2007

 

Title: The Cosmology of a Universe with Spontaneously-Broken Lorentz Symmetry
Authors: P. G. Ferreira, B. M. Gripaios, R. Saffari, T. G. Zlosnik
Journal-ref: Phys. Rev. D75, 044014, 2007

 

کنفرانس های داخل کشور

 

1- بازسازی کنش های گرانش تصحیح یافته در مدل خطی وابسته به انتقال به سرخ، ستاره دباغچیان و رضا صفاری، همایش ملی گرانش و کیهان شناسی، دانشگاه تهران، 1390

 

2- تورم در یک مدل سری توانی از گرانش تصحیح یافته بر پایه ی انتقال به سرخ، میثم اسمعیل پور و رضا صفاری، همایش ملی گرانش و کیهان شناسی، دانشگاه تهران 1390

 

3- بررسی تاثیر گرانشی اجزای کمربند کویپر بر شتاب ناهنجار پایونیر، الهام حسن زاده و رضا صفاری، کنفرانس فیزیک ایران 1390

 

4- بررسی تحول پارامتر هابل و معادله ی حالت در گرانش تصحیح یافته از روش حل وارون، خدیجه گیل سمائی، سیده فاطمه میر مهدی پور و رضا صفاری، کنفرانس فیزیک ایران 1390

 

5- مقایسه ی کنش بازسازی شده از بسط تیلور تابع ( f ( R  با مدل های انرژی تاریک، سلماز عسگری، ستاره دباغچیان و رضا صفاری، شانزدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران،
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، 1391

 

6- بررسی رفتار نسبی ضرایب بسط تیلور در گرانش ( f ( R، رضا صفاری و ستاره دباغچیان، دوازدهمین همایش علمی ـ پژوهشی دانشگاه گیلان، 1391

 

7- آنالیز بسط تیلور گرانش  ( f ( R در کهکشان و مقیاس خورشیدی، مریم احمدی، آمنه شکوری و رضا صفاری، پانزدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه، 1390

 

8- آنالیز بسط تیلور پارامتر هابل در گرانش ( f ( R، فاطمه میرمهدی پور، خدیجه گیل سمایی و رضا صفاری، پانزدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه، 1390


9- گرانش  ( f ( R : راه حلی برای توجیه منحنی تخت سرعت مداری ستارگان در کهکشان های مارپیچی، آمنه شکوری، مریم احمدی و رضا صفاری، چهارمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک، دانشگاه سیستان و بلوچستان، 1389

 

10- کیهان شناسی در گرانش تصحیح یافته با مدل هایی براساس انتقال به سرخ، رضا صفاری، همایش ملی گرانش و کیهان شناسی، دانشگاه صنعتی شریف، 1389

 

11- در آمدی بر کيهان شناسی دانشی، رضا صفاری، باز شناخت اسرار کيهان، سازمان فضايی ايران و مرکز علوم و ستاره شناسی تهران، 1389

 

12- گرانش تصحيح يافته در کيهانشناسی با استفاده از مدلهای  ( F ( z ، رضا صفاری و مژگان مسعودی، کنفرانس فیزیک ایران، دانشگاه بوعلی سینا همدان، 1389

 

13- مدلی از گرانش تصحيح يافته ی نيوتنی برای حرکات مداری، رباب هاشمی و رضا صفاری، چهاردهمين گردهمايی پژوهشی نجوم ايران، دانشگاه تحصيلات تکميلی علوم پايه، 1389

 

14- طبيعت پنهان ثابت های بنيادی فيزيک، رضا صفاری، دهمين همايش علمی پژوهشی دانشگاه گيلان، 1389

 

15- بررسی حرکت مداری با در نظر گرفتن تصحیحات گرانشی، رباب هاشمی و رضا صفاری، دومین کنفرانس نجوم و اخترفیزیک، دانشگاه شهید چمران اهواز، 1388

 

16- مدلی از گرانش متریکی  ( f ( R در توجیه ماده تاریک در کهکشانهای مارپیچی، رضا صفاری و سلماز عسگری، دومین کنفرانس نجوم و اخترفیزیک، دانشگاه شهید چمران اهواز، 1388

 

17- جواب های سازگار فضای متقارن کروی در گرانش متریکی ( f ( R، رضا صفاری، نهمین همایش علمی پژوهشی دانشگاه گیلان، 1387

 

پایان نامه های کارشناسی ارشد اتمام یافته 

  

 1- حرکت مداری درگرانش تصحیح یافته با پتانسیل توانی، رباب هاشمی، استادان راهنما حسین فرج اللهی و رضا صفاری، 1389

 

2- کیهان شناسی در گرانش تصحیح یافته با مدل کنش وابسته به انتقال به سرخ، مژگان مسعودی، استادان راهنما حسین فرج اللهی و رضا صفاری، 1390

 

3- مطالعه ی مسئله ی انبساط شتاب دار کیهان در نظریه ی گرانش تصحیح یافته، حسین مسکینی، استاد راهنما رضا صفاری، 1390

 

4- نقش حل های فضای متقارن کروی در تصحیح نسبیت عام، آمنه شکوری، استاد راهنما رضا صفاری، 1390

 

5- بررسی حل های فضای متقارن کروی در گرانش تصحیح یافته، مریم احمدی، استاد راهنما رضا صفاری، 1390

 

6- روش حل وارون در توجیه شتاب دیرزمان عالم، خدیجه گیل سمائی، استاد راهنما رضا صفاری، 1390

 

7- مروری بر نظریه ی آینشتاین – اتر، محمد وفاجوی دیانتی، استاد راهنما رضا صفاری، 1390

 

8- گرانش تصحیح یافته با استفاده از روش حل وارون، سیده فاطمه میر مهدی پور، استاد راهنما رضا صفاری، 1390

 

9- کمربند کوییپر و نقش آن در توجیه ناهنجاری های سامانه ی خورشیدی، الهام حسن زاده، استاد راهنما رضا صفاری، 1390

 تاریخ و فلسفه فیزیک (کارشناسی) (P.Hist)

نسبیت عام 1 (ارشد و دکتری)  (GR1)                                                                                          

کیهان شناسی 1 (ارشد و دکتری)  (COSMOS1)

 

                                                                                                                          دوم 95 - 94
روز/ساعت 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
شنبه - - GR1 - - -
یکشنبه COSMOS1 - - - - -
دوشنبه COSMOS1 -GR1 - - - - -
سه شنبه P.Hist - - - - -
چهارشنبه - ST - - - -


-

-

-

 -

--تلگرام شخصی
رادیو هزار و یک شب در Spreaker
تلگرام رادیو هزار و یک شب
مصاحبه با مجله ی دانشمند - اردیبهشت 97
تماس با دکتر رضا صفاری
rsk@guilan.ac.ir
+98 131 322 3132
رشت - خیابان نامجو - دانشکده علوم پایه
دانشگاه گیلان - گروه فیزیک
صندوق پستی 1914 - 41335
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم