هاشم صابری نجفی
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
گروه: گروه ریاضی کاربردی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
هاشم صابری نجفی

رتبه علمی: دانشیار

دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

گروه: گروه ریاضی کاربردیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: CV :: ارتباط


محل کار : 1- گروه ریاضی - دانشکده علوم- دانشگاه گیلان

 

                تلفن: 3233509--0131

                  

                2- مرکز کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه- مجتمع دانشگاه

                

                تلفن: 6690821-0131

 

               فاکس: 6690823-0131

 

3- گروه ریاضی کاربردی - دانشکده علوم ریاضی- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد لاهیجان

     تلفن :  2247009-0141

 1 . ليسانس رياضي – دانشگاه فردوسي مشهد ( 1352 )

2 . فوق ليسانس رياضي در زمينه آناليز عددي از دانشگاه Brunel انگلستان( 1355/1977 )

3 . دکتري رياضي کاربردي از دانشگاهAdelaide استراليا ( 1376/1997 )

  

 زمینه های مورد علاقه:

 

 -روشهای عددی در جبر خطی

 

 -روشهای عددی در حل معادلات دیفرانسیل معمولی و مشتقات جزئی

 

-مدلسازی عددی برای مسائل طبیعت

 

-متغیرهای مختلط

 

 

فعالیتهای اجرائی:

 

-مدیر گروه ریاضی دانشکده علوم(1360-1356)

 

 -سرپرست دفتر نظارت وسنجش اموزش دانشگاه (1370-1368)

 

 -معاون اموزشی دانشکده علوم (حدود 2 سال)

 

-رئیس مرکز کامپیوتر دانشگاه از سال  1380

 

 

 

 تحقیقات و تالیفات:

 

 1-طراحی  نرم افزار   INST برای اجرای مدلهای کارتزین و کروی جهت بررسی حرکت ابهای خلیج فارس

     یعنی تولید مدل جزر و مد  و تدوین جداول جدید برای نقاط مهم خلیج فارس.

 

 2-تالیف کتاب محاسبات عددی با دو همکار گروه ریاضی. انتشارات دانشگاه گیلان 1380.

 

 

 3- تالیف کتاب انالیز عددی 2 و نرم افزارهای  Maple & Matlab (در دست انتشار)

 

 4- ترجمه کتاب معادلات مشتقات جزئی اثر Tyn-Mint-u انتشارات دانشگاه گیلان 1369.

 

 

 

مقالات انگلیسی:

 

 

1)

        A new restarting method in the Arnoldi algorithm for computing the   eigenvalues of a nonsymmetric matrix       

 H. Saberi Najafi, E. Khaleghi

Journal of Applied Mathematics and Computation, 156 ( 2004) 59-71  ISI

    2)

    Shifting algorithms with Maple and implicit shift in the QR algoritm   

 H. Saberi Najafi, M. Shams

Journal of Applied Mathematics and Computation, 161 (2005)947-962   ISI

 3)

   Computational Quartic c3-spline and Quintic c2-spline algorithms for solving

 second-order initial value problems

H.Saberi Najafi, S.Kordrostami,. M. Esmaeilzadeh

Journal of Applied Mathematics and Computation, 167 (2005) 237-251   ISI

  4)

  Spherical  coordinate Numerical Model of the Persian GUlf 

 H. saberi Najafi , B.J.Noye , M.D .Teubner.

      Computational Technigues and applications .

 CTAC95586.1996-579

    5)  

Dynamic Connection of  Fine and Coarse Gride Tidal Model

 H.saberi Najafi, B.Y.Noye, M.D.Teubner.

 Proceeding of the ocean and Atmospheric pacfic 1995,240-235

 6)

       Modelling  Tides in the Persian Gulf usiny Dynamic Nesting

  M.D.Teubner , H.Saberi Najafi,...

  Modelliny coastal sea processes , Editor , j . Noye

 World scientific  publishing  co.1999.57-80

7)

 Weighted Restarting method in the  weighted Arnoldi

algorithm for computing the eigenvalues of a nonsymmetric matrix

H. Saberi Najafi, H. Ghazvini

     ISI       Journal of Applied Mathematics and Computation 175 (2006) 1276-1287

  8)

       Two new implicit finite-difference methods for solving three-dimensional advection-dispersion

equation for ground waters pollution modelling  

H. Saberi NajafiH. Hajinezhad

Journal of Amirkabir University in Review

9)

A modification on minimum restarting method in the Arnoldi algorithm for computing the eigenvalues 

of a nonsymmetric matrix 

       ISI           Journal of Applied Mathematics and Computation 181(2006)1455-146

 10)

Computational algorithms for computing the inverse of a square matrix

        quasi inverse of a non-square matrix and block matrices. Applied Mathematics and computations .183( 2006)539-550 ISI

 H. Saberi Najafi, M. Shams, 

11)

H. Saberi Najafi , M shams  Solary,

   A Block Shift - and-Invert Arnoldi Algorithm for

 Large unsymmetric  Generalized  eigen problems , UK

International Journal of Computer Mathematics , ( Review..)

12 )

 H .  Saberi Najafi , M shams  Solary,      

 A New Algorithm for finding All Eigenvalues of

Large unsymmetric Generalized EigenProblems.

An International Journal of .

Computer and Mathematics with Applications( Review) .

13 )

 H .  Saberi Najafi , H Moosaei

    A new restarting method in the harmonic projection algorithm for computing the eigen values of a nonsymmetric matrix .

Applied Mathematics and computation   ISI

 H .  Saberi Najafi , A Refahi and M . Akbari

Weighted FOM - inverse vector iteration method for computing

A few Smallest( largest ) eigenvalues of pair ( A, B)

Applied Mathematics and Computations , 192( 2007 ) 239-346     ISI

15 )

H .  Saberi Najafi , A Refahi ,

FOM - inverse vector iteration method for Computing a few

 Smallest ( largest ) eigen Value of pair ( A, B )

Applied  Mathematics and Computation 188( 2007 ) 641- 647  ISI

16 )

  H .  Saberi Najafi  , A Refahi

A new restarting  method in the Lanczos algorithm for generalized eigenvalue  problem  Applied  Mathematics and Computation, 184( 2007) 421-428   ISI

 17) H.Saberi Najafi , K Mirzaei

                          A Computational Method for Finding Diagonally Dominant and Double Diagonally Dominant

Matrices For Iterative Methods

Presented in  The 39th Annual Iranian Mathematics Conference 24-27 August 2008, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, I.R. Iran.

 18) H.Saberi Najafi, H.Hajinezhad

Solving One -Dimensional Advection-Dispersion with Reaction Using Some Finite-Difference Method,  Applied Mathematical Sciences Vol. 2, 2008, no. 53, 2611-2618

H.Saberi Najafi, H.Moosaei, M.Moosae (19

A New Computational Harmonic Projection Algorithm For Large Unsymmetric General Eigenproblems, Applied MathematicalSciences, Vol. 2, 2008, no. 53, 1327-1334

20) H.Saberi Najafi, M.Shams Solary

Developing an Improved Shift-and-Invert Arnoldi Method, Applications and Applied Mathematics , An international Journal AAM, Vol. 5, No. 1, June 2010, pp. 167-180, USA

21)some improvements in preconditioned modified accelerated overrelaxation(PMAOR ) method for solving linear systems

H.Saberi Najafi, Seyyed Ahmad Edalatpanah

Journal of Information and Computing System, Vol. 6, No. 1, 2011, pp. 015-022, UK

 22)

Saberi Najafi, H. and Zeinal, A. 2011. Measuring LDA Performance Affected by Normal and Skew-Normal Distributions Using The Normwise Condition Number. Int. J. Appl. Math. Stat., 23(D11): 122-134

23)

Saberi Najafi, H. and Zeinal, A. 2010. LDA and The Relation of The Relative Condition Number With Some Variables. Journal of Pure and Applied Mathematics: Advances and Applications, 4(2): 187-221.

24)

Saberi Najafi, H. and Zeinal, A. 2011. The Variables Affecting The Performance of LDA. Advances and Applications in Statistical Sciences,

25)

Saberi Najafi, H. and Zeinal, A. 2011. Measuring The Accuracy of LDA Based on Skew-Normal Distribution by THE Relative Condition Number. Pioneer Journal of Theoretical and Applied statistics,

 26)

H. Saberi Najafi ,F. Ramezani Sasemasi,S. Sabouri Roudkoli, S. Fazeli Nodehi/ TJMCS Vol .2 No.2 (2011) 295-306 The Journal of Mathematics and Computer Science

Comparison of two methods for solving fuzzy differential equations based on Euler method and Zadeh’s extension

27)

H. Saberi. Najafi and A.H. Refahi Sheikhani


New Refinement Process for Solving Large Sparse Sylvester Equations

World Applied Sciences Journa Volume 12 Number 6, 2011
 

28)

H.S.Najafi and A.H.Refahi

New Numerical Method for Analyzing BIBO Stability of the Continuous Time Linear System

Differential equations and control processes No. 2, 2011, St. Petersburg, Russia   

29)                                                                              


H.Saberi Najafi, S. Kordrostami, A.H. Refahi Sheikhani

Computational algorithms for determining inertia and stability      

Mathematical Sciences Vol. 5, No. 3 (2011) 279-290

30)

H.Saberi Najafi, A.H.Refahi Sheikhani

  ,Refinement methods for state estimation via Sylvester-observer equation

hindawi ,  ANA/184314:, ISI 

Advances in Numerical Analysis
Volume 2011 (2011), Article ID 184314, 15 pages
doi:10.1155/2011/184314

 31)

H. Saberi Najafi, Amir Hosein Refahi Sheikhani and Alireza Ansari

Stability Analysis of Distributed Order Fractional Differential Equations

hindawi, AAA/175323,Accepted-2011, ISI

32)

The Block AOR Iterative Methods for Solving Fuzzy Linear Systems
H. Saberi Najafi, S.A.Edalatpanah*
The Journal of Mathematics and computer Science -poland 4(4)(2012) 527-535

 33)

A Numerical Comparison of Two Different Implementations of GMRES Method
H. Saberi Najafi and H.Zareamoghaddam
Middle-East Journal of Scientific Research 8 (2): 536-540, 2011 ISSN 1990-9233, ISI 
  

34)

     Applied Mathematics, 2011, 2, 942-946
Analyzing the Stability of a n-DOF System with Viscous Damping
H.Saberi  Najafi  , A.H.Refahi  Sheikhani
 

35)

                Fast Iterative Method-FIM: Application to the Convection-
Diffusion Equations
H.SaberiNajafi, S.A.Edalatpanah+

ISSN 1746-7659, England, UK
Journal of Information and Computing Science
Vol. 6, No. 4, 2011, pp. 303-313

36)

   H. Saberi. Najafi and A.H. Refahi Sheikhani
New computational algorithms for analyzing the stability of the
differential equations ‎system‎, Applications and Applied Mathematics
, An international Journal AAM, 11‎(20‎11‎) ‎1870‎-‎1882.
 
 

37)

Solution to system of partial fractional
differential equations using the fractional
exponential operators
A. Ansaria*†, A. Refahi Sheikhanib and H. Saberi Najafib

(wileyonlinelibrary.com) DOI: 10.1002/mma.1545
MOS subject classification: 26A33;33E99;35A22--2011

Mathematical Method in Applied Sciences   ISI

38)


H.Saberi Najafi, S.A.Edalatpanah

"Comparison analysis for
improving preconditioned SOR-type iterative method".

  Numerical Analysis and Applications (Springer) , 6(1)(2013) 62-70

 39)

H. Saberi Najafi  S. R. Mirshafaei and E. Arsanjani Toroqi

 An Approximate Solution of the Mathieu Fractional Equation by
Using the Generalized Differential Transform Method (Gdtm)

Applications and Applied
Mathematics:
An International Journal
                                    AAM  USA

Vol. 7, Issue 1 (June 2012), pp. 374 – 384

  40)

    H.Saberi Najafi,  S.A.Edalatpanah

    On the Convergence Regions of Generalized AOR
Methods for Linear Complementarity Problems
Journal of Optimization Theory and Applications

  (Springer), 159(2013) 859-866 (ISI)

  41)

    H.Saberi Najafi  , S.A.Edalatpanah

     Modification of
Iterative Methods for Solving Linear Complementarity Problems
           Engineering Computations  I30(7)(2013) 910-923. ISI

42)

IJITCS Vol. 3, No. 5, November 2011

On the Two SAOR Iterative Formats for Solving Linear Complementarity Problems
, PP.19-24  

H.Saberi Najafi,S.A.Edalatpanah
 

43)

  Iterative Methods with Analytical Preconditioning Technique to Linear Complementarity Problems: Application to Obstacle Problems

RAIRO-Operations Research (France), 47(2013) 59-71. doi:10.105/ro/2013027 ISI

        H.Saberi Najafi,  S.A.Edalatpanah

44)

A Kind of symmetrical iterative methods to solve special class of LCP (M,q), International Journal of Applied Mathematics

and Applications (China), 4(2)(2012) 183-189

H.Saberi, Najafi, S.A.Edalatpanah

45)

Preconditioning strategy to solve fuzzy linear systems (FLS), International Review of Fuzzy Mathematics (Corea), 7(2) (2012) 65-80

H.Saberi Najafi, S.A.Edalatpanah

46)

Some approaches for using stationary iterative methods to linear equations generated from the boundary element method, International Journal of Applied Mathematics and Physics, 4(2)(2012) 131-136

H.Saberi Najafi, S.A.Edalatpanah

47)

On the Nash eqilibrium solution of fuzzy bimatrix games, International Journal of Fuzzy Systems and Rough Systems, 5(2)(2012) 93-97.

H.Saberi Najafi, S.A.Edalatpanah

48)

On application of Liao;s method for system of linear equations, Ain Shams. Eng. J., (Elsevier)

.4(2013) 501-505.

H.Saberi Najafi, S.A.Edalatpanah

49)

An Improved Model for Iterative Algorithms in Fuzzy Linear Systems, Computational Mathematics and Modeling, Springer,(springer) , 24(2013)443-451  .

H.Saberi Najafi, S.A.Edalatpanah

50)

. Saberi Najafi, S. A. Edalatpanad , A Note on “A new method for solving fully fuzzy linear programming problems” , Applied Mathematical Modelling, 37 (2013), 7865-7867. (ISI)”

 

51)

H. Saberi Najafi, S.A. Edalatpanah, A new modified SSOR iteration method for solving augmented linear systems, Int. J. Comput. Math. 91(2014), 539–552 (ISI)”

52)
 

 H. Saberi Najafi, S.A. Edalatpanad , New Model for Preconditioning Techniques with Application to the Boundary Value Problems, Journal of Advanced Research in Computer Engineering: An International Journal , 6(2)(2012) 107-114.

53)

H.S. Najafi and S.A. Edalatpanad, Two stage mixed-type splitting iterative methods with applications, J. Taibah Univ. Sci., 7(2013),35-43 (Elsevier.

54)

H. Saberi Najafi, S. A. Edalatpanad , Convergence analysis for double splitting of matrices, Inform. Sci. Comput.(2013),Number 2, Article ID: ISC030713, 06 pages.

55)

 H. Saberi Najafi, S. A. Edalatpanad , SOR-Like Methods for Non-Hermitian Positive Definite Linear Complementarity Problems, Advanced Modeling and Optimization , (2013)15(3), 697-704.

56)

 H. Saberi Najafi, S. A. Edalatpanah, and A. H. Refahi Sheikhani, Application of Homotopy Perturbation Method for Fuzzy Linear Systems and Comparison with Adomian’s Decomposition Method, Chinese Journal of Mathematics, vol. 2013, Article ID 584240, 7 pages, 2013. doi:10.1155/2013/584240

57)

 H. Saberi Najafi, S. A. Edalatpanah, A. H. Refahi Sheikhani, A new model of (I+S)-type preconditioner for system of linear equations. Journal of Mathematical Modeling , 1(2013) 1-14.

58)

H. Saberi Najafi, S. A. Edalatpanad , A collection of new preconditioners for solving linear systems, Scientific Research and Essays, (2013)8(31), 1522-1531. (ISI)

59)

H. Saberi Najafi, H.Aminikhah, S. A. Edalatpanah, Legendre wavelets collocation method for systems of linear and nonlinear Fredholm integral equations, Aloy Journal of Soft Computing and Applications. Accepted (2014).

60)

H. Saberi Najafi, S. A. Edalatpanah, N. Vosoughi, A discussion on the practicability of an analytical method for solving system of linear equations, American Journal of Numerical Analysis 2(3) (2014) 76-78

61)

H. Saberi Najafi, S. A. Edalatpanah, on the modified symmetric successive overrelaxation method for augmented systems. Computational and Applied Mathematics,(2014) doi:10.1007/s40314-014-0127-x (ISI)

 62)

 H. Saberi Najafi, S. A. Edalatpanah, Homotopy perturbation method for linear programming Problems , Appl. Math. Model ,38(2014), 1607-1611.(ISI)

 63)

 H. Saberi Najafi, S. A. Edalatpanah, A. H. Refahi Sheikhani Convergence analysis of modified iterative methods to solve linear systems , Mediterr. J. Math. 11 (2014), 1019–1032 (ISI)

64)

H. Saberi Najafi, S. A. Edalatpanah, A new family of (I+S)-type preconditioner with some applications, Computational and Applied Mathematics, (2014), doi:10.1007/s40314-014-0161-8(ISI)

 65)

 H. Saberi Najafi, S. A. Edalatpanah, G.A. Gravvanis, An efficient method for computing the inverse of arrowhead matrices. Applied Mathematics Letters, 33 (2014) 1-5. (ISI

 مقالات فارسي:

1 . بيست و نهمين کنفرانس رياضي کشور - دانشگاه اميرکبير ( پلي تکنيک سابق ) ، 1377

     تهران - سخنران مدعو.

2 . دومين همايش آناليز عددي - دانشگاه امام حسين (ع ) ، تهران ، بهمن ماه 1377

3 . چهارمين سمينار معادلات ديفرانسيل و سيستمهاي ديناميکي وکاربردها دانشگاه فردوسی مشهد.

 

4 . دومين سمينار مشترک رياضي کاربردي دانشگاه زنجان و دانشگاه دولتي باکو .

    زنجان - مهرماه 1379

5 . سي و دومين کنفرانس رياضي ايران ، 8-5 شهريور ماه 1380 ، دانشگاه مازندران بابلسر

6 . سي و سومين کنفرانس رياضي کشور ، 11-8 شهريور ماه 1381 ،

 

 

 

 

 

 ریاضیات عالی مهندسی (برای گروه عمران)

دانلود کتاب

تماس با هاشم صابری نجفی
hnajafi@guilan.ac.ir
1- گروه رياضي ، دانشکده علوم ، دانشگاه گيلان
تلفن 3223021- 0131
فاکس 3233509 - 0131
2 - مرکز کامپيوتر دانشگاه گيلان - مجتمع دانشگاه - ساختمان مرکزي شماره 2
تلفن6690821-0131
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم