علیرضا صابرکاری
دانشکده: دانشکده فنی
گروه: گروه مهندسی برق
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
علیرضا صابرکاری
رتبه علمی:

دانشیار

دانشکده:

دانشکده فنی

گروه:

گروه مهندسی برقبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: سوالات نمونه :: CV :: ارتباط


[ ویرایش نشده است ]


دکتری مهندسی برق - الکترونیک، دانشگاه علم و صنعت ایران (درجه عالی)
عنوان پایان‌نامه: طراحی یک فرستنده RF تک تراشه‌ای در تکنولوژی CMOS با استاندارد DCS1800 
 
فرصت مطالعاتی: به مدت شش ماه در دانشگاه UPC بارسلونا – اسپانیا
(استاد راهنما: Prof. Eduard Alarcon Cot)
 
کارشناسی ارشد مهندسی برق - الکترونیک، دانشگاه علم و صنعت ایران (رتبه ممتاز)
عنوان پایان‌نامه: طراحی تراشه یک Range-Finder با استفاده از روش Line-Stripe
 
کارشناسی مهندسی برق - الکترونیک، دانشگاه علم و صنعت ایران / دانشگاه گیلان (رتبه ممتاز)
عنوان پایان‌نامه: فیلترهای با خازن سوئیچ شونده
 
 
زمینه‌های مورد علاقه
 
لطفا برای مشاهده زمینه‌های مورد علاقه به صفحه انگلیسی مراجعه فرمائید.

 لطفا برای مشاهده تالیفات به صفحه انگلیسی مراجعه فرمائید.کارشناسی ارشد
طراحی مدارهای مجتمع خطی
طراحی مدارهای مجتمع فرکانس رادیویی
طراحی مدارهای مجتمع ولتاژ و توان پایین
 
 
کارشناسی
الکترونیک 3
مدارهای الکتریکی 1

 نیمسال اول-96/97
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه مطالعه و تحقیق الکترونیک 3 مدارهای مخابراتی مراجعه دانشجویان مطالعه و تحقیق -
یکشنبه مطالعه و تحقیق مراجعه دانشجویان مدارهای مخابراتی الکترونیک 3 مطالعه و تحقیق -
دوشنبه مطالعه و تحقیق جلسه گروه برق مطالعه و تحقیق LPIC مطالعه و تحقیق -
سه شنبه مطالعه و تحقیق مراجعه دانشجویان مطالعه و تحقیق LPIC مطالعه و تحقیق -
چهارشنبه مطالعه و تحقیق مطالعه و تحقیق مطالعه و تحقیق مطالعه و تحقیق مطالعه و تحقیق -


              
سری اول مطالب الکترونیک 3                             Fab.pdf
سری دوم مطالب الکترونیک 3                   Slide_ELE_1.zip
 تکالیف سری اول الکترونیک 3                       elec3.pdf
 تکالیف سری دوم الکترونیک 3             HW_ELEIII_1_901.zip

 تکالیف سری سوم الکترونیک 3                     HW_ELEIII_2.zip

 تکالیف سری چهارم الکترونیک 3                   HW_ELEIII_3.zip        

 تکالیف سری پنجم الکترونیک 3                     HW_ELEIII_4.zip

نمونه سوالات الکترونیک 3                               Exam.zip

 

سری اول مطالب طراحی ولتاژ و توان پایین                      

سری دوم مطالب طراحی ولتاژ و توان پایین                        

سری سوم مطالب طراحی ولتاژ و توان پایین                       

سری چهارم مطالب طراحی ولتاژ و توان پایین                       

سری پنجم مطالب طراحی ولتاژ و توان پایین    

 

سری اول مطالب طراحی فرکانس رادیویی      

سری دوم مطالب طراحی فرکانس رادیویی      

سری سوم مطالب طراحی فرکانس رادیویی     

سری چهارم مطالب طراحی فرکانس رادیویی     

سری پنجم مطالب طراحی فرکانس رادیویی    

سری ششم مطالب طراحی فرکانس رادیویی    

 CV [ دانلود ]


تماس با علیرضا صابرکاری
a_saberkari@guilan.ac.ir
013 33690274-8 (3138)
رشت، کیلومتر 5 جاده تهران، پردیس دانشگاه گیلان، دانشکده فنی، گروه مهندسی برق
صندوق پستی: 3756-41635
کد پستی: 13769-41996
Email: a_saberkari@guilan.ac.ir   ورود به سیستم