علی صدر ممتازی
دانشکده: دانشکده فنی
گروه: گروه مهندسی عمران
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
علی صدر ممتازی

رتبه علمی: دانشیار

دانشکده: دانشکده فنی

گروه: گروه مهندسی عمرانبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: CV :: ارتباط


1 – مشخصات فردی :

نام و نام خانوادگی : علي صدر ممتازي
تاريخ تولد : ..1331/1/4................ محل تولد : لاهيجان..............
آخرين مدرک تحصيلی دانشگاهی:..دكتری.......................................
مرتبه علمی دانشگاهی : دانشيار......................................................
شماره تلفن: 7270725 ( 0131 ) ، 6690486 ( 0131 ) شماره فاکس : 7270725 (0131)
آدرس الکترونيکی : Sadrmomtazi@yahoo.com E-mail:
sadrmomtazi@Guilan.ac.ir
آدرس محل کار: دانشگاه : گيلان دانشکده : فني گروه : عمران
 كارشناسي و كارشناسي ارشد( پيوسته)       تبريز  1350-1355

 

دكترا ليون (فرانسه) 1360-1361 زمينه های علمی مورد علاقه


1- بررسي سيمانهاي پوزولاني و مخصوص2- بتن هاي با مقاومت زياد حاوي دوده سيليس نانو ذرات، مواد افزودني، پوزولان هاي طبيعي و مصنوعي، خاکستر پوسته شلتوک برنج، بتن هاي کامپوزيت، بتن هايSCC ، بتن هاي RCC و نانو بتن 3- بتن سبك و پر مقاومت
4- سازه هاي بتني حاوي الياف پليمري(FRP) 5- بتن شلتوكي (پوسته برنج) و استفاده از مصالح محلي در ساخت و سازها 6- فرآوری ضايعات برای تهيه بتن 7-پايايي و دوام بتن در اثر عوامل تاثير گذار دريايي 8- ايمن سازي سازه هاي موجود ، ترميم و تقويت سازه هاي بتن مسلح و بهسازي سازه هاي آسيب ديده در اثر زلزله ، بارهاي تكراري و انفجاري

 سوابق تجربی


از سال 1355 لغايت 1359 مشاور و مدير پروژه كارهاي عمراني و ساختماني در نقاط مختلف كشور
از سال 1359 لغايت 1364 دوره اخذ دکتري
از سال 1364 لغايت 1371 محقق در فرانسه
از سال 1371 تا امروز عضو هيئت علمي در دانشگاه گيلان

عضويت در انجمن ها ، کمسيون ها ، کميته ها و شوراهای داخل و خارج دانشگاه


1-عضو هيئت مدیره انجمن بتن ايران ICI
2-مدیر مسئول مجله تحقیقات بتن  JCR
3-عضو انستيتوي بتن ACI در ايران
4-عضو انجمن مهندسي عمران ايران
5-عضو كميته سيمان در انجمن بتن ايران
6-عضو كميته علمي و داوري سمينار زلزله دانشگاه گيلان(ساليانه)
7-عضو انجمن صنفي استادان دانشگاه گيلان
8-عضو كميته تحصيلات تكميلي گروه عمران دانشگاه گيلان
9-عضو كميسيون استاندارد پوزولان و سيمان هاي پوزولاني (شماره استاندارد3433)
10-عضو كميسيون استاندارد پوزولان و سيمان هاي پوزولاني (شماره استاندارد 3432)
 

 

 

  مقا لات فارسی

 

 

 

1- علي صدر ممتازي ، كنترل كيفيت و استاندارد سيمانهاي پوزولاني، ستاد افزايش توليد سيمان،وزارت صنايع ، آبان 1371

2- علي صدر ممتازي ، بررسي مقاومت سازه هاي بتن آرمه ترك خورده و بازسازي شده با مواد اپوكسي تحت اثر بارهاي چرخه اي ، دومين همايش سالانه بررسي تحليلي و تجربي اثر بارهاي ديناميكي ، دانشگاه گيلان ، 31 خرداد1374

3- علي صدر ممتازي ، بررسي خواص پوزولاني لاتريتها و توليد سيمانهاي مخلوط جديد ، دومين سمينار بين المللي سيمان، دانشگاه علم و صنعت ايران ، 28 الي 30 آبان 1375.

4- علي صدر ممتازي ، بررسي سيمانهاي پوزولاني ناشي از خاكستر پوسته برنج ، خاك رس و پوزولان طبيعي، دومين سميناربين المللي سيمان، دانشگاه علم و صنعت ايران ، 28 الي 30 آبان 1375.

5- علي صدر ممتازي ، بررسي رفتار خمشي سازه هاي بتن آرمه در بارگذاري چرخه اي و ارايه روشها يي براي محاسبه خيز ، چهارمين همايش زلزله ، دانشگاه گيلان ،31 خرداد 1376.

6- علي صدر ممتازي ، علي اكبر مصلح خرمي ، حسن نيكويه، بررسي رفتار پايه هاي پلهاي بتن آرمه در برابر زلزله و مقايسه آيين نامه هاي مختلف، چهارمين همايش زلزله دانشگاه گيلان ، 31 خرداد 1376 .

7- علي صدر ممتازي ، عطاءا...حاجتي مدارايي، استفاده از پوسته شلتوك در ساخت بتن، پنجمين همايش پژوهشي دانشگاه گيلان، 28و29 مهر1377 .

8- علي صدر ممتازي ، عطاءا..... حاجتي مدارايي ، فراورده هاي بتن سبك با استفاده از پوسته شلتوك برنج ، ششمين همايش دستاوردهاي پژوهشي دانشگاه گيلان ، 10 و 11 اسفند 1378.

9- علي صدر ممتازي ، ويژگيهاي مهندسي و جنبه هاي آيين نامه اي بتنهاي با كارايي بالا ، هفتمين همايش علمي پژوهشي دانشگاه گيلان ، 14 اسفند 1379.

10- علي صدر ممتازي ، ارزيابي دوام بتن با مقاومت زياد (حاوي دوده سيليس )در برابر يخبندان ، هفتمين همايش علمي پژوهشي دانشگاه گيلان ، 14 اسفند 1379.

11- علي صدر ممتازي ، ارزيابي دوام بتن با مقاومت زياد (حاوي دوده سيليس ) در برابر يخبندان ، اولين كنفرانس بين المللي بتن و توسعه ، مركز تحقيقات ساختمان مسكن، تهران ، 10 الي 12 ارديبهشت 1380.

12-علی صدر ممتازی ، بررسی سيمانهای پوزولانی حاوی خاکستر بادی سولفو کلسيک ، نشريه علمی- پژوهشی دانشگاه مشهد ، سال 16 ، شماره يک ، سال 1383

13 - علي صدر ممتازي ،ميكرو ساختار سيمانهاي پوزولاني مختلف، همايش بين المللي سيمان، شركت سيمان تهران ، مجموعه مقالات ، مهر ماه 1383

14- علي صدر ممتازي ، ويژگي هاي مهندسي و جنبه هاي آيين نامه اي بتن هاي با كارايي زياد ، همايش بين المللي سيمان، شركت سيمان تهران ، مجموعه مقالات ، مهر ماه 1383. .

15-علی صدر ممتازی،علی اکبر مصلح خرمی و فريد حاتمی ، بررسی رفتار پايه هاي بتن آرمه در برابر زلزله ومقايسه آيين نامه هاي مختلف، دومين كنفرانس بين المللي بتن و توسعه، مجموعه مقالات ،10-12 ارديبهشت 1384.

16-علی صدر ممتازی و فريد حاتمی ، خصوصيات و ضوابط طرح خمشي و تقويت سازه هاي بتني با الياف پليمري (FRP)، دومين كنفرانس بين المللي بتن و توسعه، مجموعه مقالات ،10-12 ارديبهشت 1384.

17-علی صدر ممتازی و فريد حاتمی ، ويژگيهاي بتن خود تراكم (SCC) و جنبه هاي كاربردي آن ، دومين كنفرانس بين المللي بتن و توسعه، مجموعه مقالات ،10-12 ارديبهشت 1384

18-علی صدر ممتازی، ملک محمد رنجبر و قربان مهدوی پيراقوم،بررسی رفتار خمشی تيرهای بتنی مسلح شده به الياف GFRP و CFRP ، سومين کنگره ملی مهندسی عمران11 الی 13 ارديبهشت ماه 1386 تبريز -ايران

19-حامد ايوانی، عطاءا..حاجتی مدارايي و علی صدر ممتازی،ارزيابی لرزه ايي ساختمانهای فولادی قاب خمشی ويژه با استفاده از تحليل بار افزون (Pushover)، سومين کنگره ملی مهندسی عمران11 الی 13 ارديبهشت ماه 1386 تبريز -ايران

20- علی صدر ممتازی، اميد عليدوست،نامی غفارنياومحرا پورنصير، واکنش سيليسی –قليايی ASR) ) در بتن حاوی سنگدانه های شيشه ای واثر پوزولان های مختلف بر ميزان واکنش پذيری، چهارمين کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه تهران، ارديبهشت 1387

21- علی صدر ممتازی،اکبرخداپرست حقی ومير عليمحمد مير گذار، بررسی خواص مکانيکی بتن اليا فی سبک حاوی پلی استايرن حجيم شده و بدست آوردن نسبت اختلاط بهينه، چهارمين کنگره ملی مهندسی عمران ،دانشگاه تهران، ارديبهشت

22 - اکبرخداپرست حقی، علی صدر ممتازی و مجيد منا فيان، تاثير الياف پلی پروپيلن بر مقاومت بتن سبک حاوی EPS چهارمين کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه تهران، ارديبهشت 1387

23-مجید منافیان رضایی عصر، علی صدر ممتازی، اکبر خداپرست حقی، تاثیر دانه های پلیمریEPS و الیاف PP بر روی مقاومت فشاری بتن: یک مطالعه عددی، دوازدهمین کنگره مهندسی شیمی ایران، دانشگاه صنعتی سهند، مهر 1387

24- علی صدر ممتازی، میرعلیمحمد میرگذارلنگرودی، علی فصیحی، اکبرخداپرست حقی، ارزیابی مشخصات مکانیکی بتن سبک حاوی EPS با استفاده از اولتراسونیک، نهمین همایش علمی-پژوهشی دانشگاه گیلان، 5-3 اسفند 1387

25- علی صدر ممتازی، میرعلیمحمد میرگذارلنگرودی، علی فصیحی، اکبرخداپرست حقی، تاثیر پوزولان های مختلف بر خواص مکانیکی بتن سبک حاویEPS، نهمین همایش علمی-پژوهشی دانشگاه گیلان، 5 -3 اسفند 1387

26- علی صدر ممتازی، علی فصیحی، میرعلیمحمد میرگذارلنگرودی، اکبرخداپرست حقی، تاثیر نانو سیلیس و الیاف پلی پروپیلن برخصوصیات فیزیکی و مکانیکی کامپوزیت های سیمانی، نهمین همایش علمی-پژوهشی دانشگاه گیلان، 5-3 اسفند 1387

27-علی صدر ممتازی ، علی فصیحی، میرعلیمحمد میرگذارلنگرودی، اکبرخداپرست حقی، استفاده از نانوسیلیس جهت بهبود خواص سیمان های کامپوزیت حاوی دوده سیلیس، هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه شیراز، اردیبهشت1387

28- علی صدر ممتازی،قربان مهدوی پیراقوم،هادی رسمی عتیق،بهبود رفتار خمشی تیرهای مسلح بتنی با ورق و میلگرد FRP،مجموعه مقالات سمینار مقاوم سازی ساختمان، انجمن ایرانی مهندسان محاسب ساختمان، دیماه1388، تهران، ایران

29- علی صدر ممتازی، رومینا ذرشین زنوز، استفاده از ذرات لاستیک تایر ضایعاتی در موانع بتنی کنار و وسط جاده ها به منظورکاهش خسارات ناشی از برخورد وسایل نقلیه به آنها، اولین کنفرانس ملی تصادفات و سوانح جاده ای و ریلی،دانشگاه آزاد اسلامی - واحد زنجان- آبانماه 1388

30- علی صدر ممتازی، رومینا ذرشین زنوز، استفاده از ذرات لاستیک تایر ضایعاتی وخاکستر پوسته شلتوک برنج در کامپوزیت های سیمانی، پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند، سازمان شهرداری های کشور، شهرداری مشهد

31- علی صدر ممتازی، یاسین مجلسی، سارا مجلسی، بررسی رفتار ستون های لاغر بتنی مسلح تحت اثر واکنش های قلیایی سیلیسی سنگدانه ها، مجله دانشکده فنی ،جلد 37، شماره 3 (شماره پیاپی55) (مهندسی عمران)، پاییز1387، یادداشت پژوهشی، ( اواخرسال1388چاپ شد)

32 - علی صدر ممتازی، علی فصیحی، تاثیر حضور نانوسیلیس، دوده سيليس و الیاف پلی پروپیلن در بتن خود تراکم، دومین کنفرانس ملی بتن ایران، 15 مهرماه1389، انجمن بتن ایران، تهران، ایران

33- علی صدر ممتازی، بهناز نصیری، اکبرخداپرست حقی، ارزیابی مقاومت و سختی خمشي در ملات¬های حاوی خاکستر پوسته¬ شلتوک برنج و نانوسیلیس مسلح شده با الیاف ممتد نایلون، دومین کنفرانس ملی بتن ایران، 15مهرماه1389، انجمن بتن ایران، تهران، ایران

34- علی صدر ممتازی، رومینا ذرشین زنوز، مقایسه دوده سیلیس و خاکسترپوسته شلتوک برنج درکامپوزیت سیمانی حاوی لاستیک، دومین کنفرانس ملی بتن ایران، 15مهرماه1389، انجمن بتن ایران، تهران، ایران

35- علی صدر ممتازی، علی محمدی، اکبرخداپرست حقی، بررسی چگالی و مقاومت فشاری کامپوزیت های سیمانی سبک حاوی ملامین، دومین کنفرانس ملی بتن ایران، 15 مهرماه1389، انجمن بتن ایران، تهران، ایران

36-علی صدر ممتازی، میر احمد احمدی راد،هادی رسمی عتیق،" بررسی مقاومت فشاری، خمشی و مدول الاستیسیته بتن خود تراکم (SCC) حاوی خاکستر پوسته شلتوک برنج"، کنگره ملی بتن خود تراکم ،مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، اردیبهشت 1390، کرمان ،ایران.
37- علی صدرممتازی ، رومینا ذرشین زنوش ،" استفاده از ذرات لاستیک تایر ضایعاتی و الیاف پلی پوپیلن در مخازن بتنی آب به منظور ناتراوا کردن آن ها "، اولین كنفرانس يبن المللي بتن های ناتراوامخازن ذخیره آب شرب، گیلان، ایران، بهمن 1389.
38-علی صدر ممتازي ، سید محمد رنجکش ، نوید وفا ، زینب حسنی پور، " تعیین درصد بهینه مواد پوزولانی و اثر آنها بر خصوصیات بتن"، اولین كنفرانس يبن المللي بتن های ناتراوامخازن ذخیره آب شرب، گیلان، ایران، بهمن 1389.
39- علي صدر ممتازي ، رومينا ذرشين زنوش،"بررسي ساختار مولكولي كامپوزيت هاي سيماني حاوي ذرات لاستيك تاير ضايعاتي ، الياف پلي پروپيلن، دوده سيليس و خاكسترپوسته شلتوك برنج به كمك SEM " ،ششمين كنگره ملي مهندسي عمران،6 و 7 ارديبهشت 1390 ، دانشگاه سمنان، سمنان، ايران
40-علی صدر ممتازی ، میر علیمحمد میرگذارلنگرودی،مرجان حاج جعفری ، " بررسی رفتار فیزیکی مکانیکی ملات های حاوی نانو سیلیس مسلح به الیاف پلی پروپیلن"، مجله تخصصی بین المللی تکنولوژی بتن (Concrete Technology) ، سال 8 جلد 12 شماره اول تابستان 1389 ،  ISSN:2008-5672

 

PAPERS

 

1- PERA J., SADR MOMTAZI A. and DEJEAN J. Investigation of Pozzolanic binders using sulpho-calcic fly ashes. In Proceedings of Materials Research Society Symposium. Boston. December 1988. Edited by R.T. Hemmings, E. E. Berry, G. J Mc Carthy, and E.P. Glasser. Boston. M.R.S., 1988, Vol. 136, P.169-174.
2-PERA J. and SADR MOMTAZI A.″ Les liant a base de laterites calcinees: une solution pour l’approvisionnement en ciment de l’Afrique″. Jouenees Scientifiques sur l’Habitat Economique en Zone Tropical. Bamako, Mali, 25 Fevrier-1er mars 1991.
3-PERA J., AMBROISE J. and SADR MOMTAZI A. Investigation of pozzolanic binders containing calcined laterites. M. R.S., 1991, Boston (U.S.A) 2/5/12/1991.
4-PERA J., CHBANNET M. and SADR MOMTAZI A. Microstructure of different pozzolanic binders. 14th International conference on cement Microscopy. Costa Mesa (U.S.A) 5/9/04/1992.
5-PERA J. and SADR MOMTAZI A.″Pozzolanic activity of calcined red mud.″. 4th CANMET A. C. I. International Conference on Fly Ash, Silica Fume, Slag and Natural Pozzolans in Concrete. Istambul, Turkey, May 3/8, 1992.
6- HAGHI,A.K., SADR MOMTAZI,A., and ALIDOUST,O., ″Admixture of Waste Fibers in the Concrete of Tomorrow″, Sixth International Conference on Science and Technology, Durban , South Africa, 22-24 Jan. 2007.
7-SADR MOMTAZI, A., ALIDOUST,O. HATAMI, F. and HAGHI, A. K., ″A Study on Improvement of “Glasscrete” Properties ,Part 1: Fundamental Investigation″, International Conference on Recent Advances in Composite Materials ,New Delhi, India, 20-23, Feb, 2007.
8-SADR MOMTAZI,A.,ALIDOUST,O. HATAMI,F. and HAGHI,A.K., ″A Study on Improvement of “Glasscrete” Properties ,Part 2: Fundamental Investigation″, International Conference on Recent Advances in Composite Materials ,New Delhi, India, 20-23, Feb, 2007.
9-SADR MOMTAZI,A.,MEHRDAD,M.A,AFSHINNIA,K. and AZHARI,A.″Comparison Between Mechanical Properties of SCC Containing Rice –Husk Ash and Normal Concrete″, International Conference on Sustainable Construction Materials and Technologies ,Coventry, UK, 11-13 June, 2007.
10-SADR MOMTAZI,A.,HAJATI MODARAEI,A.,AZHARI,A and AFSHINNIA,K., ″Comparative Study Between Properties of SCC Containing Lime - Stone Powder and NC″, International Conference on Sustainable Construction Materials and Technologies ,Coventry, UK, 11-13 June, 2007.
11-SADR MOMTAZI,A., RANJBAR,M.M.,BALALAEI,F.and NEMATI,R., .″ The Effect Iran"s of Metakaolin in Enhancing the Concrete Compressive Strength″, International Conference on Sustainable Construction Materials and Technologies ,Coventry, UK, 11-13 June, 2007.
12-HAGHI, A. K., SADRMOMTAZI, A., FARJAD BASTANI, N, AMIRALYAN and HAGHI, R. K., ., ″ Evaluation of reinforcement on the mechanical behavior of partially bonded fiber/matrix interface., ″, Composite Interfaces, Vol. 14, No. 7–9, pp. 647–668 (2007).
13- SADRMOMTAZI, A. and HAGHI, A.K., ″A Numerical Study on Thermal Drying of Moist Brick., ″, International Journal of Heat and Technology( IJHT), Italy, September, 2007.
14- SADRMOMTZI,A., ALIDOUST,O. and HAGHI,A.K., Experimental Investigation on Cement-Based Composite Containing Polypropylene Fibers Exposed to High Temperature, Polymers Research Journal volume 1 issue 4 (USA) 2008.
15- SADRMOMTZI,A., ALIDOUST,O. and HAGHI,A.K., Rubber-Tire Particles as Concrete Aggregate, Polymers Research Journal volume 1 issue 4 (USA) 2008.
16- SADR MOMTAZI,A., ALIDOUST, O. and HAGHI, A.K., ″Studies on expansion properties in concrete containing waste glass, silica fume, rice husk ash and polypropylene fibers.″, Key Engineering Materials Vols. 385-387 (2008) pp 289-292, , KEY ENGINEERING MATERIALS, Monthly ,ISSN: 1013-9826, online at http://www.scientific.net,© (2008) Trans Tech Publications, Switzerland
17- SADR MOMTAZI, A., ZERAFATANGIZ, F., ALIDOUST, O. and HAGHI, A.K., ″Flexural toughness and crack strength of fiber reinforced cementitious composite″, key Engineering Materials Vols. 385-387 (2008) pp 337-340, KEY ENGINEERING MATERIALS, Monthly ,ISSN: 1013-9826, online at, http://www.scientific.net © (2008) Trans Tech Publications, Switzerland.
18- SADR MOMTAZI, A., and HAGHI, A. K., ″Properties of cementitious composites containing polypropylene fiber waste ″, Composites Interfaces Journal, Vol. 15, No.7-9 pp.1-13(2008),(USA)
19- SADRMOMTAZI, A. ALIDOUST, O. SADRINEJAD,I. and HAGHI, A. K., “Partial Replacement of Aggregates Recycled Polymer Fibers in Cement-Matrix“, Polymers Research Journal, Volume 2 , Issue 2 (2008),(USA)
20- ARABANI, M., SADRMOMTAZI, A. and HAGHI, A. K., ″Achievements in Application of Polymers in Cement Based Composite″, Polymers Research Journal, Volume 2 , Issue 3 (2008),(USA)
21- SADRMOMTAZI A., HAGHI A. K., Mechanical properties of a cement based composite containing lime-stone powder, IJAME International Journal of Applied Mechanics and Engineering, Poland.
22- SADRMOMTAZI A., HAGHI A. K. Mechanical properties of a cement based composite containing Rice Husk Ash, IJAME International Journal of Applied Mechanics and Engineering, Poland.
23- SADRMOMTAZI, A., FASIHI, A., BLALAEI, F., HAGHI, A. K. “Investigation of Mechanical and Physical Properties of Mortars Containing Silica Fume and Nano-Sio2”, 3rd International Conference on Concrete & Development Tehran, Iran, pp.1153-1161,April 27-28(2009)
24- SADRMOMTAZI, A., FASIHI, A., HAGHI, A. K. “Effect of Polypropylene Fibers on Mechanical and Physical Properties of Mortars Containing Nano-Sio2” 3rd International Conference on Concrete & Development Tehran, Iran, pp.1163-1172, April 27-28(2009).
25- SADRMOMTAZI, A., MIRGOZAR LANGEROUDI, M. A., FASIHI, A., HAGHI, A. K., “An Investigation on Effect of Using PP Fibers and Different Cementitious Materials on Mechanical Properties of EPS Concrete” , 3rd International Conference on Concrete & Development Tehran, Iran, pp.1035-1044,April 27-28(2009).
26- SADRMOMTAZI, A., FASIHI, A., “Influence of Polypropylene Fibers on the Performance of Nano-SiO2-Incorporated Mortar”, Iranian Journal of Science & Technology,Transaction B:Engineering,Vol34,No.B4,pp385-395,August2010
27- SADRMOMTAZI, A., MIRGOZAR LANGEROUDI,M.A HAGHI,A.K. , “Behavior of Lightweight Expanded Polystyrene Concrete Reinforced with Polypropylene Fibers”, The 6thInternational Chemical Engineering Congress Exhibition(ICHEC 2009) ,16-20 November,2009 Kish Island, I.R. Iran.
28- SADRMOMTAZI, A., FASIHI, A., “Effect of Nano SiO2 on properties of Polypropylene Fiber Reinforced Cement Mortars”, Tenth ACI International Conference on Recent Advances in Concrete Technology and Sustainability Issues,Seville,Spain,October,2009.
29- SADRMOMTAZI, A., FASIHI, A., “Preliminary Study on the Mechanical Behavior of Mortar Containing Waste Polypropylene Fiber and Nano-SiO2”, Second International Conference on Sustainable Construction Materials and Technologies.June28-june30, 2010 Ancona, Italy.
30- SADRMOMTAZI, A., Kherkhah, F., FASIHI, A., HAGHI, A. K. “Properties of Rice Husk Ash Concrete Containing Nano-SiO2”. Second International Conference on Sustainable Construction Materials and Technologies.June28-june30, 2010 Ancona, Italy.
31- SADRMOMTAZI, A., MIRGOZAR LANGEROUDI, M. A., HAGHI, A.K. , Rasmi Atigh H., “Durability of Lightweight Concrete Containing EPS in Salty Exposure Conditions”. Second International Conference on Sustainable Construction Materials and Technologies.June28-june30, 2010 Ancona, Italy.
32- SADRMOMTAZI, A., Zarshin Zanoosh, R., “Ductile and Lightweight Cement Composite Contained of Waste Tire Rubber”. Proceeding of the International Conference on Concrete Technology, Tabriz, Iran, 6-7 November 2009

33-A. Sadrmomtazi1*, A. Barzegar,” Assessment of the effect of Nano-SiO2 on physical and mechanical properties of self-compacting concrete containing rice husk ash”, Second International Conference on Sustainable Construction Materials and Technologies, June 28 - June 30, 2010, Università Politecnica delle Marche, Ancona, Italy. Web only Papers. http://www.claisse.info/Proceedings.htm
34- Amirhasan Barzegar, Ali.sadrmomtazi, Zahra khademi,” A study on Mechanical And Micro structural properties of Fiber Reinforced SCC With Nano-Sio2”, 3"d International Conference on Seismic Retrofitting, 20-22 October 2010,Tabriz , Iran.
35-Ali sadr momtazi, Romina zarshin zanoosh, “The effects of polypropylene fibers and rubber particles on mechanical properties of cement composite containing rice husk ash”, Procedia Engineering (Elsevier)10 (2011) 3608–3615.
36- Ali Sadrmomtazi, Romina Zarshin Zanoosh,” Properties of Cement Composite Containing Waste Tire Rubber,Silica Fume and Polypropylene Fiber”, Advanced Materials Research Vol. 346 (2012) pp 12-17, Online available since 2011/Sep/27 at www.scientific.net,© (2012) Trans Tech Publications, Switzerland.
37-A. Sadrmomtazi, A. Fasihi, “The Role of Nano-SiO2 Addition in the Mechanical Properties of RHA Composite Cement Mortars”, Advanced Materials Research Vol. 346 (2012) pp 18-25,Online available since 2011/Sep/27 at www.scientific.net,© (2012) Trans Tech Publications, Switzerland
.

 

BOOKS

 


1- SADRMOMTAZI, A. and HAGHI, A. K. “Application of Polypropylene Fiber and Recycled Glass in Component of Cement-based Composite” Book Chapter, in " Chemical and biochemical physics, kinetics and thermodynamics. New perspectives" Edited by Paul Edwin Stott, Gennady Efremovich Zaikov and Viktor Fedorovich Kablov, Nova Science Publisher, USA, 2007.
2- SADRMOMTAZI, A., HAGHI, A. K., “A study on the effects of recycled glass, silica fume and rice husk ash on the interfacial and mechanical properties of cementitious composite” Monomers, Oligomers, Polymers, Composites and Nanocomposites Research: Synthesis, Properties and Applications. Editors: Richard A. Pethrick (Univ. of Strathclyde , Glasgow, Scotland, UK) G.E. Zaikov (Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia) and J. Pielichowski, (Dir. of Polymer Science Dept. , Cracow Univ. of Technology, Poland.
3- SADRMOMTAZI, A., HAGHI, A.K., “Glasscrete” containing polymer aggregate and polyamide fibers” Monomers, Oligomers, Polymers, Composites and Nanocomposites Research: Synthesis, Properties and Applications. Editors: Richard A. Pethrick (Univ. of Strathclyde , Glasgow, Scotland, UK) G.E. Zaikov (Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia) and J. Pielichowski, (Dir. of Polymer Science Dept. , Cracow Univ. of Technology, Poland.

پروژه های تحقيقاتی

 

1 .علي صدرممتازي و عطاءا. حاجتي مدارايي،طرح پژوهشي توليد بتن سبك با استفاده از پوسته شلتوك برنج،دانشگاه گيلان، بهار 1380.

2.علي صدر ممتازي ، ارزيابي دوام بتن با مقاومت زياد حاوي دوده سيليس در برابر يخبندان ، دانشگاه گيلان ، بهار 1381.

 3.علي صدر ممتازی ،اثرات متاكائولن بر خواص سيمان و توليد سيمان جديد پوزولاني ، دانشگاه گيلان، زمستان 1385.

  

 

Recherches Supplementaires

 

1-Sadr Momtazi, A.and Pera, J., Rapports de recherche sur ľétude des proprietés pouzzolaniques ďune latérite du Nigéria thermiquement activée- Contrat I.N.S.A/ DUMEZ, Mai 1987.

 

2- Sadr Momtazi, A.and Pera, J.,Rapports de recherche sur ľétude des proprietés pouzzolaniques ďune latérite du Guinée  thermiquement activée- Contrat I.N.S.A/Ľ AVENIR ,Juin 1987.

 

3-Sadr Momtazi, A.and Pera, J.,Rapports de recherche sur ľétude des proprietés pouzzolaniques  ďune latérite du Mali  thermiquement activée- Contrat I.N.S.A/Ľ AVENIR ,Décembre 1987.

 

4- Sadr Momtazi, A.and Pera, J., Etude sur différentes latérite de Côte ďIvoire. Contrat  I.N.S.A/L.B.T.P. Abidjan. 1987.

 

5- Sadr Momtazi, A.and Pera, J.,Valorisation des cendres  volantes comme liant routier et dans      ľindustrie du béton ( Gardanne, Alès, etc....) Contrat I.N.S.A/SURSCHISTE, 1988.

 

6-Ambroise,J. and Sadr Momtazi, A., Elaboration ďun métakaolin à partir ďun Kaolin de Tchécoslovaque pour la fabrication de composites ciment- verre. Contrat I.N.S.A/Ľ AVENIR,  Mars 1988.

 

7- Sadr Momtazi, A.and Pera, J., Valorisation des boues rouges françaises, Tchécoslovaque et     soviétiques ( déchets industriels) comme. Liant pouzzolanique de synthése. Contrat I.N.S.A/Ľ  AVENIR , Décembre 1988.

 

8-Sadr Momtazi, A.and Pera,J., Etude de la durabilité des mortiers élaborés à partir de liants  CPA,CPA- latérite calcinée conservés sous eau, eau de mer et acid acétique. Contrat I.N.S.A/Ľ   AVENIR , 1988.

 

9- Ambroise,J. Chabannet, M., Pera, J., Tuset, J., Sadr Momtazi, A.and Gniewek, J., Mise au point      ďun ciment expansif. Contrat I.N.S.A/ NITROCHIMIE. 1988.

 

10- Sadr Momtazi, A.and Pera,J., Valorisation ďune Kaolinite soviétiques pour la fabrication de        composition ciment-verre. Contrat I.N.S.A/Ľ AVENIR , 1989.

 

11- Sadr Momtazi, A.and Pera ,J., Valorisation du laitier de haut fourneau comme Pouzzolane dans     ľindustrie du ciment.Contrat I.N.S.A/ SOLLAC / SURSCHISTE.Octobre 1988.

 

12- Sadr Momtazi, A.and Pera,J,.Etude de la pollution des bétons de sable. Programme National  SABLOCRETE.1990

 

13- Sadr Momtazi, A.and Pera,J., Etude de bétons fluids mis en oeuvre sans vibration Contrat I.N.S.A/DIJON-BETON.1990.

 


پروژه های  تحصیلات تکمیلی ( استاد راهنما و مشاور پایان نامه ها ) : به VC رجوع شود

 دروس تدریس شده به CV رجوع شود.

تماس با علی صدر ممتازی
sadrmomtazi@yahoo.com
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم