: حسین صمیمی حق گذار
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
گروه: گروه آمار
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
: حسین صمیمی حق گذار
رتبه علمی:

استادیار

دانشکده:

دانشکده علوم ریاضی

گروه:

گروه آماربیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


[ ویرایش نشده است ]


1)کارشناسى : ریاضى محض از دانشگاه گیلان(سال 1365)

2)کارشناسى ارشد: آمار نظرى از دانشگاه شیراز(سال 1369)

3)دکترا:  ریاضى-نظریه احتمال (1388)تالیف کتاب:

              1)مقدمه ای بر ترکیبیات(1385)

              2)مقدمه ای بر فرایندهای تصادفی و کاربردهای آن(همراه با آقای دکتر بهروز فتحی)/1384.

 

چاپ مقاله:

 1)Construction of Poisson process in a special way, Advances in Applied Mathematical Analysis, 2012
2)A New Approch To Poisson Point Process, Int. J. Applied Math., 2011
3) Some Results on the Independence of Events and Random Variables, Int. J. Math. and Com., 2009
4)Some Geometric Results On Poisson Point Processes Using Palm Distribution, Int. J. Applied Math., 2009
5)Some Results On Renewal Process With Erlang Interarrival Times, AAM, 2009
6)On Poisson Point Process In R2. Far East Journal of Theoretical Statistics,2008.
7)On Diffuse Random Measure, Int. J. Math. and Com., 2008
8)A Result on Diffuse Random Measure, Int. J. Contemp. Math. Sci., 2007. 

  1-مباحث مخصوص

2- سری های زمانی 2

3-نظریه احتمال 2

 

 دوم 95 /94
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه نظریه احتمال2 رفع اشکال رفع اشکال(13-12) - - -
یکشنبه مباحث مخصوص رفع اشکال سریهای زمانی2 - رفع اشکال رفع اشکال
دوشنبه نظریه احتمال2 رفع اشکال رفع اشکال(13-12) - - -
سه شنبه مباحث مخصوص مباحث مخصوص سریهای زمانی2 - رفع اشکال رفع اشکال
چهارشنبه رفع اشکال رفع اشکال - - - -


CV [ دانلود ]


تماس با : حسین صمیمی حق گذار
samimi@guilan.ac.ir
دانشگاه گیلان- دانشکده علوم ریاضی- گروه آمار
Email: samimi@guilan.ac.ir   ورود به سیستم