مسعود ستاری
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
گروه: گروه شیلات
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
مسعود ستاری
رتبه علمی:

دانشیار

دانشکده:

دانشکده منابع طبیعی

گروه:

گروه شیلاتبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


نام : مسعود 

نام خانوادگي : ستاري 

سال تولد:1345

 وضعيت تاهل: متاهلفارغ التحصيل دكتراي عمومي دامپزشكي از دانشگاه تهران در سال 1369

 

فارغ التحصيل دكتراي تخصصي بهداشت و بيماري هاي آبزيان از دانشگاه تهران در سال 1378

 

 

 

سوابق عضويت در مجامع علمي و مجلات

 

عضو انجمن آسيب شناسان ماهي اروپا (EAFP) به مدت 5 سال

 

عضو انجمن بين المللي ماهيان خاوياري به مدت 5 سال

 

سردبيري مجله علوم محيط زيست درياي خزر (CJES) از سال 2008 تاكنون

 

عضو هيات تحريريه نشريه علمي پژوهشي شيلات (مجله منابع طبيعي) دانشگاه تهران از فروردين 1388 تاكنون عضو هيات تحريريه مجله علمي پژوهشي شيلات دانشگاه آزاد اسلامي واحد آزادشهر از مهر ماه 1385 تاكنون

 

عضو هيات تحريريه مجله آبزيان دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان از مرداد 1388 تاكنون

 

 

عضويت در كميته هاي علمي همايش ها

 

عضو كميته علمي و دبير همايش شيلات و آبزيان (استان گيلان)، اسفند 1379، دانشكده علوم كشاورزي پرديس انزلي، بندر انزلي، ايران

 

عضو كميته علمي دومين همايش ملي منطقه اي ماهيان خاوياري، آبان 1381، رشت، ايران

 

عضو كميته علمي اولين همايش علمي پژوهشي علوم شيلاتي با دامنه منطقه اي، آذر 1383، دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان ، لاهيجان، ايران

 

عضو كميته علمي دومين كنگره بين المللي مديريت بهداشتي و بيماريهاي آبزيان، آبان 1389، تهران، ايران

 

 

 
تالیفات
كتاب بهداشت ماهي جلد 1 و 2 (ترجمه) - انتشارات دانشگاه گيلان - 1378

 

كتاب پرورش متراكم ماهي جلد 1 و 2 (ترجمه)- انتشارات دانشگاه گيلان - 1376 و 1380

 

كتاب ماهي شناسي (1) ( تشر يح و فيزيولوزي ) (تالیف) انتشارات نقش مهر و دانشگاه گيلان - 1381

 

كتاب ماهي شناسي (2) ( سيستماتيك ) (تالیف) - انتشارات حق شناس – 1382

 

كتاب ماهي شناسي (3) ( اکولوؤی و جغرافیای جانوری ماهیان ) (تالیف) - انتشارات حق شناس - 1386

 

كتاب بهداشت و بیماریهای آبزیان (1) (تالیف) - انتشارات حق شناس - 1387

 

كتاب بهداشت و بيماري هاي آبزيان (2) (تاليف) – انتشارات حق شناس – 1393

 

كتاب روشهاي تحقيق در بيماري هاي آبزيان (تاليف) – انتشارات حق شناس – 1392

 

سوابق عضويت در مجامع علمي و مجلات


عضو انجمن آسيب شناسان ماهي اروپا (EAFP) به مدت 5 سال

 

عضو انجمن بين المللي ماهيان خاوياري به مدت 5 سال

 

سردبيري مجله علوم محيط زيست درياي خزر (CJES) از سال 2008 تاكنون

 

عضو هيات تحريريه نشريه علمي پژوهشي شيلات (مجله منابع طبيعي) دانشگاه تهران از فروردين 1388 تاكنون

 

عضو هيات تحريريه مجله علمي پژوهشي شيلات دانشگاه آزاد اسلامي واحد آزادشهر از مهر ماه 1385 تاكنون

 


عضو هيات تحريريه مجله آبزيان دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان از مرداد 1388 تاكنون

 

 

عضويت در كميته هاي علمي همايش ها


عضو كميته علمي و دبير همايش شيلات و آبزيان (استان گيلان)، اسفند 1379، دانشكده علوم كشاورزي پرديس انزلي، بندر انزلي، ايران

 


عضو كميته علمي دومين همايش ملي منطقه اي ماهيان خاوياري، آبان 1381، رشت، ايران


عضو كميته علمي اولين همايش علمي پژوهشي علوم شيلاتي با دامنه منطقه اي، آذر 1383، دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان ، لاهيجان، ايران


عضو كميته علمي دومين كنگره بين المللي مديريت بهداشتي و بيماريهاي آبزيان، آبان 1389، تهران، ايران

 

 

 

مقالات


ابراهيمي، ا.؛ ستاري، م.؛ حيدرنژاد، م.س.؛ باني، ع.؛ كاشفي، پ.؛ (1389). بررسي يادگيري زمان – مكان و تغييرات فعاليت حركتي بر اساس دسترسي به غذا در فيل ماهي جوان (Huso huso) در شب و روز، شانزدهمين كنفرانس سراسري و چهارمين كنفرانس بين المللي زيست شناسي ايران، دانشگاه فردوسي، مشهد ، ايران، ص.   2046

 

اکبر زاده، آ.؛ خارا، ح.؛ نظامی، ش.؛ ستاری، م.؛ موسوی، س.ع.، جوادی، س.ا.؛ آذرخش، م.؛ شامخی، ر.؛ طالشیان، ح.؛ 1390. مقايسه ويژگی های ريخت شناسی و برخی خصوصيات ريخت شناسی قزل آلای خال قرمز رودخانه های چسلی و خرما در استان گيلان، مجله علوم و فنون دریایی خرمشهر، ش.4 ، ص. 46-34

 

بازاري مقدم، س.؛ ستاري، م.؛ معصوميان، م.؛ شناور ماسوله، ع.؛ معصوم زاده، م.؛ جليل پور، ج.؛ 1381. بررسي انگلي دستگاه گوارش مولدين قره برون و ازون برون در مجتمع تكثير و پرورش شهيد دكتر بهشتي، دومين همايش ملي – منطقه اي ماهيان خاوياري، رشت، ايران، ص. 213-212

 

بازاري مقدم، س.؛ ستاري، م.؛ معصوميان، م.؛ شناور ماسوله، ع.؛ معصوم زاده، م.؛ جليل پور، ج.؛ 1381. بررسي انگلي دستگاه گوارش مولدين تاس ماهي ايراني (Acipenser persicus) تكثير شده در مجتمع تكثير و پرورش شهيد دكتر بهشتي، دومين همايش بهداشت و بيماري هاي آبزيان، تهران، ايران، ص. 39

 

باقرزاده لاكاني، ف.؛ ستاري، م.؛ يزداني، م.؛ كاظمي، ر.؛ 1389. اثر سطوح مختلف اكسيژن بر رشد فيل ماهي (Huso huso)، شانزدهمين كنفرانس سراسري و چهارمين كنفرانس بين المللي زيست شناسي ايران، دانشگاه فردوسي، مشهد، ايران، ص. 1998

 

باقرزاده لاكاني، ف.؛ ستاري، م.؛ يزداني، م.؛ كاظمي، ر.؛ جعفر زاده، ا.؛ 1391. اثرات سطوح مختلف اکسیژن بر رشد و ترکیب عضله در دو گروه وزنی فیل ماهی (Huso huso) پرورشی، مجله علوم و فنون دریایی خرمشهر، ش. 11 (4)، ص. 24-13

 

جليل پور، ج.؛ بازاري مقدم، س.؛ ستاري، م.؛ شناور ماسوله، ع.؛ فدايي، ب.؛ 1381. بررسي ارتباط آماري شيوع و شدت آلودگي هاي انگلي بر رشد و بازماندگي بچه ماهيان خاوياري در استخرهاي خاكي، دومين همايش ملي – منطقه اي ماهيان خاوياري، رشت، ايران، ص. 188-187

 

حقیقی، ا.؛ ستاری، م.؛ درافشان، س.؛ کیوانی، ی.؛ خوش خلق، م.ر.؛ موسوی ثابت، ح.؛ 1391. ریخت سنجی مقایسه ای ماهی خیاطه (Cyprinidae: Alburnoides eichwaldii) رودخانه های کرگان رود وچالوس با استفاده از سیستم شبکه ای تراس، مجله‌ی پژوهش‌های ماهی‌شناسی کاربردی، ش.1، س.1 ، ص. 52-41

 

خارا، ح.؛ ستاری، م.؛. نظامی، ش.؛ موسوی، س.ع.؛ جعفرزاده، ا.؛ آژنگ، ب.؛ 1383. بررسی میزان شیوع و شدت آلودگیهای انگلی اردک ماهی تالاب امیرکلایه لاهیجان، مجله دانشکده دامپزشکی، ش.4، د.59، ص339-333

 

خارا، ح.؛ نظامی، ش.؛ ستاری، م.؛ يوسفي، ر.؛ ابراهيم سعيدي، س.؛ گودرزي، ل.؛ 1383. بررسی انگلهای گوارشي ماهيان خاوياري صيد شده از سواحل تنكابن (درياي خزر)، اولين همايش علمي پژوهشي علوم شيلاتي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان، لاهيجان، ايران، ص.89

 

خارا، ح.؛ ستاری، م.؛ نظامی، ش.؛ میرهاشمی نسب، س. ف.؛ باقرزاده، س. د.؛ یوسفی، م.؛ 1384. بررسی میزان شیوع و شدت آلودگیهای انگلی لای ماهی (Tinca tinca, L) تالاب امیرکلایه لاهیجان. مجله زیست‌شناسی ایران. ج. 18. ش 3. ص 180-188

 

خارا، ح.؛ نظامی، ش.؛ ستاری، م.؛ میرهاشمی نسب، س. ف.؛ موسوی، س. ع.؛ 1384. بررسی آلودگی ماهیان تالاب امیرکلایه لاهیجان به انگل دیپلوستوموم اسپاتاسئوم. مجله علمی شیلات ایران. س 14. ش 4. ص 49-66

 

خارا، ح.؛ نظامی، ش.؛ ستاری، م.؛ موسوي، س. ع.؛ موسي پور، م؛ حاجي پور، ع.؛ 1384. بررسی میزان شیوع و شدت آلودگیهای انگلي ماهي سوف حاجي طرخان (Perca fluviatilis L. 1758) در تالاب امیرکلایه لاهیجان. مجله پژوهش و سازندگي. ش 67. ص 92-101

 

خارا، ح.؛ نظامی، ش.؛ ستاری، م.؛ میرهاشمی نسب، س. ف.؛ موسوی، س. ع.؛ 1384 . بررسي آلودگيهاي انگلي ماهي اسبله (Silurus glanis) تالاب اميركلايه لاهيجان، نخستين همايش ملي شيلات و توسعه پايدار، دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم شهر، ص. 178

 

خارا، ح.؛ نظامی، ش.؛ ستاری، م.؛ میرهاشمی نسب، س. ف.؛ موسوی، س. ع.؛ 1385. بررسی انگلهای گوارشی ماهیان تالاب بوجاق کیاشهر. مجله علمی شیلات ایران. س 15. ش 2. ص 18-9

 

خارا، ح.؛ نظامی، ش.؛ ستاری، م.؛ موسوی، س. ع.؛ کوثری، آ.؛ دانشور، س.؛ علی نیا، م. ر.؛ (1386). بررسی میزان شیوع و شدت آلودگیهای انگلی اردک ماهی رودخانه چمخاله لنگرود. مجله علمی شیلات ایران. س 16. ش 2. ص 37-50

 

خارا، ح.؛ نظامی، ش.؛ ستاری، م.؛ میرهاشمی نسب، س. ف.؛ موسوی، س. ع.؛ 1386. بررسی آلودگي ماهيان اقتصادي تالاب بوجاق كياشهر به انگل Diplostomum spathaceum ، مجله انجمن زيست شناسي ايران، ج. 20 ، ش.4 ، ص. 18-9

 

خارا، ح؛ نظامی، ش.؛ احمدی، م.ر.؛ ستاری،م.؛ دقیق روحی، ج.؛ احمدنژاد، م.؛ بالالان فرد، ز.، فیض، س.؛ جعفرزاده، ع.؛ طاهرخانی، آ.؛ پورمحمدی، ر.؛ مهدوی نیا، ح.؛ آلاودگی ماهیان تالاب سرخانکل انزلی به انگل دیپلوستوموم اسپاتاسه اوم (Diplostomum spathaceum Rudolphi,1891)؛ مجله علوم زیستی واحد لاهیجان؛ ش.1؛ ص. 20-7

 

خاتمی نژاد، س.س،؛ موسوی ثابت؛ ح.؛ ستاری، م.؛ وطن دوست,ص.؛ (1392). خصوصيات مورفومتریک و مریستيک ماهی کولی ایرانی (Cyprinidae: Alburnus hohenackeri) در رودخانه مهابادچای اروميه، اولين کنفرانس ماهي شناسي ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، ص. 92-87

 

دل افکار، خ.؛ ستاری. م.؛ خارا، ح.؛ فلاحتکار، ب.؛ (1392). تاثیر اسانس گل میخک و کتامین بر بیهوشی بچه ماهی استرلیاد (Acipenser ruthenus)، دومین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران، تهران، ص.91

 

دقيق روحي، ج.؛ ستاري، م.؛ (1383). بررسي شيوع آلودگي بعضي از گاوماهيان صيد شده از سواحل جنوب غربي درياي خزر. مجله دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران. د. 59 . ش. 1 ص. 22-17

 

دقيق روحي، ج.؛ ستاري، م.؛ (1383). بررسي آلودگيهاي انگلي چهار گونه از گاوماهيان درياي خزر در آبهاي ساحلي استان گيلان. دومين همايش بهداشت و بيماري هاي آبزيان، تهران، ايران، ص. 52

 

دقيق روحي، ج.؛ ستاري، م.؛ (1388). بررسي انگلهاي كرمي دستگاه گوارش گاوماهي عمق زي (Neogobius bathybius) در سواحل جنوب غربي درياي خزر. مجله علمي شيلات ايران. س. 18 ش. 4 ص. 165-172

 

عزیزی،ف؛ خوش خلق، م.ر.؛ رحمانی، ح.؛ ستاری، م.؛ (1390). بررسی اثر سد بر تنوع و تمایز ریخت سنجی ماهی خیاطه در رودخانه تجن ساری؛ اولین همایش ملی علوم آبزیان؛ دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر؛ ص. 18-1

 

زهرایی صالحی، ت.؛ ستاری، م.؛ 1375. اولین گزارش جداسازی ادواردزیلا تاردا از ماهی اسکار در ایران؛ پژوهش و سازندگی؛ س. 9، ج. 4، ص. 95-94

 

ستاری، م.؛ فرامرزی، ن.؛ 1375. اولين گزارش آلودگي به تك ياخته هنگويا در اردك ماهي ايران، ماهنامه آبزيان، ش. 64 ص. 23

 

ستاری، م.؛ شفیعی، ش.؛ 1375. اولين گزارش آلودگي لاي ماهي ايران به انگل ترماتود آسيمفيلودورا، ماهنامه آبزيان، ش. 64 ص. 23

 

ستاری، م.؛ فرامرزی، ن.؛ شفیعی، ش.؛ 1375. معرفی بعضی از آلودگیهای انگلی اردک ماهی تالاب انزلی؛ پژوهش و سازندگی؛ س. 9، ج. 1، ص. 174-175

 

ستاری، م.؛ شفیعی، ش.؛ 1375. بررسی دیپلوستومیازیس در بین ماهیان تالاب انزلی؛ پژوهش و سازندگی؛ س. 9، ج. 2، ص. 105-103

 

ستاری، م.؛ فرامرزی، ن.؛ 1375. بررسی میزان آلودگی برخی از ماهیان تالاب انزلی به انگلهای جنس کاریوفیله اوس؛ مجله علمی شیلات ایران، ش. 4، س. 5، ص. 72-63

 

ستاري، م.؛ 1378. بررسي شيوع آلودگي هاي انگلي داخلي ماهيان خاوياري صيد شده از سواحل جنوب غربي درياي خزر، پايان نامه دكتراي تخصصي بهداشت و بيماريهاي آبزيان، دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران ص 280

 

ستاری، م.؛ مخیر، ب.؛ میرهاشمی نسب، م.ف.؛ 1379. بررسی شیوع انگلهای کرمی گوارشی ازون برون (Acipenser stellatus) صید شده از سواحل جنوب غربی دریای خزر؛ پژوهش و سازندگی؛ س. 9، ج. 13، ش.4، ص. 101-92

 

ستاری، م.؛ مخیر، ب.؛ اسلامی، ع.؛ بکایی، س.؛ 1379. بررسی شیوع انگلهای کرمی داخلی ماهی قره برون صید شده از سواحل جنوب غربی دریای خزر؛ مجله دانشکده دامپزشکی، ش.3، د.55، ص. 24-19

 

ستاری، م.؛ روستایی علی مهر، م.؛ شفیعی، ش.؛ 1380. بررسی شیوع آلودگی به نماتود رافیدآسکاریس در بعضی از ماهیان تالاب انزلی، پژوهش و سازندگی؛ ج. 14، ش.3 ، ص. 83-79

 

ستاری، م.؛ شفیعی، ش.؛ شرافتي، آ.؛ 1380. بررسی شیوع آلودگی به سستودهاي جنس كاريوفيله اوس در بعضي از ماهيان تالاب انزلي، اولين همايش ملي ماهيان استخواني درياي خزر، بندر انزلي، ايران، ص. 67

 

ستاری، م.؛ شفيعي، ش.؛ دقيق روحي، ج.؛ عبداله پور بي ريا، ح.؛ بخست، ن.؛ 1381. بررسی شیوع آلودگي به نوزاد نماتود اوسترونژيليدس در بعضي از ماهيان استخواني درياي خزر و حوضه آبريز آن؛ مجله دانشکده دامپزشکی، ش.1، د.57، ص. 41-37

 

ستاری، م.؛ مخیر، ب.؛ میرهاشمی نسب، م.ف.؛ 1381. بررسی شیوع آلودگيهاي کرمی گوارشی چالباش، شيپ و فيل ماهي صید شده از سواحل جنوب غربی دریای خزر؛ دومين همايش ملي منطقه اي ماهيان خاوياري؛ رشت؛ ايران؛ ص. 66

 

شناور ماسوله، ع. ر.؛.معصومیان، م.؛ ستاری، م.؛ بازاری مقدم، س.؛ جلیل پور، ج.؛ شفیعی، ش.؛ نوشی ماسوله، ن.؛ نوشالی، م.؛ معصوم زاده، م.؛ 1381. بررسی آلودگيهاي انگلي بچه ماهیان خاویاری در استخرهای خاکی، دومين همايش ملي منطقه اي ماهيان خاوياري؛ رشت؛ ايران؛ ص. 76

 

شناور ماسوله، ع. ر.؛.معصومیان، م.؛ ستاری، م.؛ بازاری مقدم، س.؛ جلیل پور، ج.؛ شفیعی، ش.؛ نوشی ماسوله، ن.؛ نوشالی، م.؛ معصوم زاده، م.؛ 1385. بررسی شیوع و شدت سه نوع انگل بچه ماهیان خاویاری در استخرهای خاکی، مجله علمی شیلات ایران. س 15. ش 2. ص 62-55

 

عبداله پور بي ريا، ح.؛ بخست، ن.؛ ستاري، م.؛ 1383. بررسي ميزان شيوع و شدت آلودگي انگلي ماهي سوف حاجي طرخان تالاب انزلي، اولين همايش علمي پژوهشي علوم شيلاتي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان، لاهيجان، ايران، ص.91

مسلمی اقدم، م.؛ ایمانپور نمین، ج.؛ ستاری، م.؛ عبدالملکی، ش.؛ بانی، ع.؛ (1392). رابطۀ طول-وزن و فاکتور وضعیت اردک ماهی (Esox lucius Linnaeus, 1758) تالاب انزلی (جنوب غربی دریای خزر)، انجمن علوم و فنون دریایی ایران، تهران، ص.131

 

مسلمی اقدم، م.؛ ایمانپور نمین، ج.؛ ستاری، م.؛ عبدالملکی، ش.؛ بانی، ع.؛ (1392). شاخص وزنی گناد و کبد در جنس نر و ماده اردک ماهی (Esox lucius Linnaeus, 1758) تالاب انزلی (جنوب غربی دریای خزر)، انجمن علوم و فنون دریایی ایران، تهران، ص.132

 

مسلمی اقدم، م.؛ ایمانپور نمین، ج.؛ ستاری، م.؛ عبدالملکی، ش.؛ بانی، ع.؛ (1392). برخی خصوصیات تغذیه¬ای اردک ماهی (Esox lucius Linnaeus, 1758) تالاب انزلی (جنوب غربی دریای خزر)، اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، ص.8-1

 

معصوم زاده، م.؛ معصوميان، م.؛ ستاري، م.؛ شناور ماسوله، ع.؛ جليل پور، ج.؛ بازاري مقدم، س.؛ 1385. بررسي شيوع انگل هاي داخلي مولدين قره برون (Acipenser persicus) صيد شده از سواحل جنوب غربي درياي خزر (1380-1382)، مجله علمی شیلات ایران. س 15. ش 4. ص 134-129

 

Ahmadnezhad, M., Oryan, Sh., Sahafi, H.H., Khara, H., Sattari, M., (2012). Effects of LHRH-A2 and chlorpromazine (dopamine antagonists) on induced spawning of Caspian Kutum, Rutilus frisii kutum, from the southwest of the Caspian Sea, Caspian Journal of Environmental Sciences, Vol.10, No.1, pp.33-42Alizadeh Rudposhti, M., Sattari, M., Shenavar Masouleh, A., Khara, H., Jalilpour, J., Masoumzadeh, M., Bazari Moghadam, S., (2010). Identification of bacterial flora of Persian sturgeon intestine in earthern ponds of Shahid Beheshti hatchery in Guilan province, 2nd International Congress on Aquatic Animal Health Management and Diseases, Tehran, Iran, p.119

 

Anvari Far, H., Mousavi Sabet, H., Sattari, M., Vatandoust, S., Khiabani, A.R., Anvari Far, H., (2014). Occurrence and intensity of Tracheliastes polycolpus on Capoeta capoeta gracilis (Pisces: Cyprinidae) in Tajan River from the Southeast of the Caspian Sea, European Journal of Zoological Research 3(2): 103-107

 

Bagherzadeh Lakani, F., Sattari, M., Yazdani, M., Kazami, R., (2010). Effect of hyperoxia, hypoxia and normoxia on growth of Great sturgeon (Huso huso), 2nd International Congress on Aquatic Animal Health Management and Diseases, Tehran, Iran, p. 123

 

Bagherzadeh Lakani, F., Sattari, M., Yazdani, M., Kazami, R., (2010). Cortisol and glucose changes in juvenile Great sturgeon (Huso huso) cultured in hyperoxia, hypoxia and normoxia conditions, 2nd International Congress on Aquatic Animal Health Management and Diseases, Tehran, Iran, p. 123

 

Bagherzadeh Lakani, F., Sattari, M., Falahatkar, B., (2013). Effect of different oxygen levels on growth performance, stress response and oxygen consumption in two weight groups of Great sturgeon, Huso huso, Iranian Journal of Fisheries Sciences, 12(3), 533-549

 

Bagherzadeh Lakani, F., Sattari, M., Sharifpour, E., Kazami, R., (2013). Effect of Hypoxia, Normoxia and Hyperoxia conditions on gill histopathology in two weight groups of Great Sturgeon (Huso huso), Caspian Journal of Environmental Sciences, Vol.11, No.1, pp.77-84

 

Ebrahimi, E., Heydarnezhad, M.S., Sattari, M., Bani, A., Kashefi, P., (2012). A test of time plac learning in single and grouped great sturgeon, Acta ethologica, DOI=10.1007/s 10211-012-0139-8Daghigh Roohi, J., Sattari, M., Asgharnia, M., Roofchaei, R., (2014) Occurrence and intensity of parasites in European catfish, Silurus glanis L., 1758 from Anzali wetland, southwest of the Caspian Sea, Iran, RIBARSTVO- Croatian Journal of Fisheries, 72, online first

Khara, H., Sattari, M., Nezami, S., Mirhasheminasab, S.F, Mousavi, S.A., (2005). Parasites of some bonyfishes in Amirkelayeh wetland from the southwest of the Caspian Sea, 12th EAFP International Conference on Diseases of Fish and Shelfish, Copenhagen, Denmark

 

Khara, H., Sattari, M., Nezami, S., Shafiei, S., Mousavi, A., and Javadi, A., (2005). First report of Cystidicoloides ephemeridarum (Linstow, 1872) in brown trout , Salmo trutta fario, L. 1785 from Chesli River (Masal, Iran), 13th Iranian Biology Conference, Guilan University, Rasht, Iran, p. 153

 

Khara, H., Nezami, S., Sattari, M., Mirhasheminasab, S.F., Yarmohammadi, M., (2005). A survey on parasitic infection of Roach (Rutilus rutilus caspius ) in Amirkelayeh wetland , Lahijan, Iran, 13th Iranian Biology Conference, Guilan University, Rasht, Iran, p. 160

 

Khara,H , Sattari,M., Nezami,S., (2007). Parasites of some minnows (Cypriniformes: Cyprinidae) from the southwest of the Caspian Sea, 13th international Conference of EAFP, Italy, p. 181

 

Khara, H., Sattari, M., Nezami, S., Saeidi, A.A., Mohammadi, Z., Abdoulahi, N., Ahmadnezhad, M., (2008). Parasites of migratory Kutum (Rutilus frisii kutum Kamenski, 1901) broodstocks to the Shirood River (Mazandaran province, Iran), The 7th Symposium on Diseases in Asian Aquaculture, Taipei, Taiwan, p. 94

 

Khara, H., Nezami, S., Sattari, M., Yousefi, R., Saeedi, S. E., and L. Goodarzi, (2009). Parasitic worms of some sturgeons (Acipenseriformes: Acipenseridae) from the southern coast of the Caspian Sea, 14th EAFP International Conference on Diseases of Fish and Shellfish, Prague, Czech Republic, p. 220

 

Khara, H., Sattari, M., Nezami, S., Mirhasheminasab, S.F., Mousavi, S.A., (2011). Parasites of some bonyfish species in Boojagh wetland from the southwest of the Caspian Sea, Caspian Journal of Environmental Sciences, Vol. 9, No. 1, pp. 47-53

 

Khara, H., Alijanpour, N., Fallah Shamsi, S.Z., Sattari, M., Amiri, K., Rahbar, M., Ahmadnezhad, M., (2012) Effects of water temperature and migration time on some of the fecundity indices and fertilization rate in female Kutum (Rutilus frisii kutum, Kamenskii 1901) immigrant to Shiroud River in the southwest of the Caspian Sea (in Iran), Caspian Journal of Environmental Sciences, Vol.10, No.1, pp. 9-14

 

Khataminezhad, S. S., Mousavi Sabet, H., Sattari, M., Vatandoust, S., (2013) FIRST RECORD OF Alburnus atropatenae (BERG, 1925) (CYPRINIDAE) IN NAMAK BASIN, CENTRAL IRAN, RIBARSTVO- Croatian Journal of Fisheries, 71,77-79

 

Khataminezhad, S. S., Mousavi Sabet, H., Sattari, M., Vatandoust, S., Eagderi, S., (2013) A comparative study on body shape of the genus Alburnus (Rafinesque, 1820) in Iran, using geometric morphometric analysis, Caspian Journal of Environmental Sciences
Vol.11, No.2, pp. 205-215

 

Khataminezhad, S. S., Mousavi Sabet, H., Sattari, M., Vatandoust, S., (2013) Morphometric and Meristic Characteristics Studies of Kuli-ye Kura (cyprinidae: Alburnus filippii) in the Baleqlu Chai River, northwestern of Iran, Aquaculture Europe 2013, European Aquaculture Society,Trondheim, Norway, 236-240

 

Mousavi Sabet, H., Sattari, M., (2013). FIRST REPORT OF Neoechinorhynchus rutili IN Cobitis faridpaki (COBITIDAE), FROM THE SOUTHERN CASPIAN SEA BASIN, Ribarstvo Croatian Journal of Fisheries, 97-110, Online first

 

Nezami, S., Sattari, M., Khara, H., (2005). Parasites of some bonyfishes in Boojagh wetland from the southwest of the Caspian Sea, 12th EAFP International Conference on Diseases of Fish and Shellfish, Copenhagen, Denmark

 

Safarpour Amlashi, A., Falahatkar, B., Sattari, M., Tolouei Gilani, M.H., (2011). Effect of dietary vitamin E on growth, muscle composition , hematological and immunological parameters of sub-yearling beluga Huso huso L. Journal of Fish and Shellfish Immunology, pp. 1-8

 

Sasani, F., Mokhayer, B., Sattari, M., (1999). Histopathological study of intestinal lesions due to parasites of sturgeons (Chondrostei: Acipenseridae) in southwest of the Caspian Sea, Fourth Sypmosium on Diseases in Asian Aquaculture (DAA IV), Cebu city, Philippines, p. 69

 

Sattari, M., (1996). Parasites of some bonyfish species of Anzali Wetland from the southwest of the Caspian Sea [In Persian], Report to the University of Guilan, Iran, pp. 45-50

.

Sattari, M., (1999). Parasites of sturgeons (Chondrostei: Acipenseridae) from the southwest of the Caspian Sea [In: Persian], Ph.D Dissertation, Faculty of Veterinary Medicine, The University of Tehran, Iran, 280p

.

Sattari, M., T. Dick (2001). Parasites of Acipenser persicus (Chondrostei: Acipenseridae) from the southwest of the Caspian Sea, 4th International Symposium on Sturgeon, Oshkosh, Wisconsin, USA, p. 55

 

Sattari, M., Shafii, S., Daghigh Roohi, J., (2002). Occurrence and intensity of Eustrongylides excisus (L.) (Nematoda: Dioctophymidae) from some bonyfish species in the Caspian Sea and its basin [In Persian], Journal of Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Iran, 57, 1:37-41

 

Sattari, M., Khara, H., Nezami, S., Roohi, J.D., Shafii, S., (2005). Occurrence and intensity of some nematodes in the bonyfish species of the Caspian Sea and its Basin, Bulletin of the European Association of Fish Pathologists, 25 (4): 166-178

.

Sattari, M., Mokhayer, B., (2005). Occurrence and intensity of some Parasitic worms in five sturgeon species (Chondrostei: Acipenseridae) southwest of Caspian Sea, CURRENT SCIENCE, Vol. 89, No. 2, pp. 259-263

.

Sattari, M., Mokhayer, B., (2005). Occurrence and intensity of some Parasitic worms in Acipenser gueldenstaedtii, A. nudiventris and Huso huso (Chondrostei: Acipenseridae) from the southwest of the Caspian Sea, Turk. J. Vet. Anim.Sci. (29) , pp.1279-1284

.

Sattari, M., Mokhayer, B., (2006). Parasitic worms of Persian sturgeon (Acipenser persicus Borodin, 1897) from the southwest of the Caspian Sea, Bull. Eur. Ass. Fish Pathol. , 26 (3), pp. 131-136

.

Sattari,M., Mokhayer,B., Khara,H.,Roohi,J.D., Nezami,S., (2007). Parasitic worms of some bony fish species from the southern shore of the Caspian Sea, 13th international Conference of EAFP, Italy, p. 184

 

Sattari,M., Mokhayer,B., Khara,H., Nezami,S., Shafii,S., (2007). Occurrence and intensity of Parasites in some bony fish species of Anzali wetland from the southwest of the Caspian Sea, Bull. Eur. Ass. Fish Pathol. 27(2

 

Sattari,M., Mokhayer,B., Khara,H.,Roohi,J.D., Nezami,S., (2008). Parasitic worms of some bony fish species from the southern shore of the Caspian Sea, Bull. Eur. Ass. Fish pathol. 28 (1).

Sattari, M., Khara, H., Nezami, S., Shafii, S., (2008). Occurrence and intensity of some parasites in Esox lucius (Esociformes:Esocidae) from the south west of the Caspian Sea, The 7th Symposium on Diseases in Asian Aquaculture, Taipei, Taiwan, p. 102

 

Sattari, M., Khara, H., Nezami, S., Ahmadi, M. R., Rohii, J. D., Balalanfard, Z., Faez, S., Jafarzadeh, A., Taherkhani, A., Pourmohammadi, R., and H. Mahdaviniya (2009). Parasites of some bony fishe species in Sourkhankol River from the southwest of the Caspian Sea, 14th EAFP International Conference on Diseases of Fish and Shellfish, Prague, Czech Republic, p. 218

 

Zahraei Salehi , T., Sattari,M., (2005). Isolation of Edwardsiella tarda in oscar fish in Iran, Indian Vet. J., 82: 788-789
 ماهي شناسي سيستماتيك (كارشناسي)

بهداشت آبزيان و مبارزه با آفات آن (كارشناسي ارشد)ترم دوم 1393-1392
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 13 13 - 15 15 - 17 17 - 19
شنبه عملیات ماهی شناسی تئوری ماهی شناسی حضور در دانشکده پاسخگویی به دانشجویان پاسخگویی به دانشجویان -
یکشنبه حضور در دانشكده تئوری فیزیولوژی حضور در دانشکده پاسخگویی به دانشجویان پاسخگویی به دانشجویان -
دوشنبه جلسه گروه شيلات جلسه پژوهشی حضور در دانشکده پاسخگويي به دانشجويان پاسخگويي به دانشجويان -
سه شنبه حضور در دانشكده تئوری مدیریت بهداشتی حضور در دانشكده آزمايشگاه بهداشت آبزيان پاسخگويي به دانشجويان -
چهارشنبه مطالعه و تحقيق مطالعه و تحقيق حضور در دانشکده مطالعه و تحقيق مطالعه و تحقيق -
تماس با مسعود ستاری
msattari@guilan.ac.ir
09113317357
صومعه سرا- دانشكده منابع طبيعي صومعه سرا - گروه شيلات - صندوق پستي 1144
Email: msattari@guilan.ac.ir   ورود به سیستم