ایرج شاکری نیا
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه: گروه روانشناسی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
ایرج شاکری نیا
رتبه علمی:

استادیار

دانشکده:

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه:

گروه روانشناسیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


دبستان مدرسه حسن حجتی(محله چمارسرا)

راهنمایی تحصیلی مدرسه گیلانشهر(محله شهید رجایی)

دبیرستان مدرسه نوربخش(محله شهید رجایی)کارشناسى : دانشگاه علامه طباطبايى

کارشناسى ارشد : دانشگاه تربيت مدرس

دکتری :دانشگاه اصفهانمجلات علمى-پژوهشی :

 

 1- آشفتگي اخلاقي: فشار رواني پنهان در حرفه پرستاري، مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي خرداد 1390; 4(3):26-37.آموزش مهارت انتقال اخبار بد: ضرورت توانمند شدن در يك مهارت باليني. مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي زمستان 1388; 3(ويژه نامه):29-38.

 

2- ارتباط پزشک- بيمار و نقش آن در رضايت مندي بيماران از فرآيند درمان. مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي تابستان 1388; 2(3):9-16.

 

3- بررسي رابطه ميزان ادراک صدا، سرسختي روان شناختي و سلامت روان با کيفيت زندگي در ساکنين مناطق پرسر و صداي شهر رشت. سلامت و محيط زمستان 1389; 3(4 (پي درپي 10)):475-484.

 

4- تحليل كيفي تبليغات تجاري و جنبه هاي اخلاقي آن در پزشكي. مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي تابستان 1389; 3(3):56-63.

 

5- رابطه آشفتگي اخلاقي، سرسختي روان شناختي و فرسودگي شغلي در پرستاران شهر رشت. مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي اسفند 1389; 4(ويژه نامه):56-69.

 

6- رابطه استرس شغلي و تاب آوري با فرسودگي شغلي در پرستاران زن. مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) تابستان 1389; 14(2 (پياپي 46)):161-169.

 

7- رابطه رضايت شغلي و حمايت سازماني ادراک شده با تعهد سازماني در کارکنان پليس راه و پليس راهور استان گيلان (رضايت شغلي پليس). مطالعات مديريت انتظامي زمستان 1389; 5(4):608-626.

 

8- رابطه هوش هيجاني و باورهاي خود کار آمد پرستاران بخش اورژانس با رضايت بيماران از فرآيند درمان. بيمارستان پاييز و زمستان 1389; 9(3-4 (مسلسل 35)):15-22.

 

9- رابطه ويژگي هاي شخصيتي، سلامت روان و پرخاشگري با عادات رانندگي در رانندگان پر خطر. مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد 1389; 18(3 (ويژه نامه همايش رفتارهاي پر خطر)):225-233.

 

10- رابطه حمایت اجتماعی و اميدواری با سلامت عمومی درسالمندان مرد مبتلا به دردهای مزمن جسمانی.1394،  فصلنامه سالمند. دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی.

 

11- رابطه وضعیت خواب و استفاده از اینترنت در دانشجویان، مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان. 1394، شماره 95،صص 15-7.

 

12- ارتباط رضایتمندی و دلبستگی و مقاصد رفتاری گردشگران، فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دانشگاه مازندران، 1394، شماره 13، صص 229-206.

 

13- مقایسه شاد زیستی و کیفیت زندگی و راهبردهای رویارویی با استرس در مردان HIV مثبت با مردان سالم، 1394، مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، شماره 94،  صص 58-46.

 

14- رابطه احساس امنیت، دینداری و بهداشت روانی با رضایت شغلی زنان، پژوهشهای انتظامی زنان و خانواده، 1394، شماره 1، صص 39-23.

 

15The role of behavioral biases on investment decisions case studies: Tehran stock, international research journal of applied and basic sciences, Science Explorer Publications. (ISC) 2013

.

-16Compare the Obsessive-compulsive disorders between coronary heart disease and healthy subjects-2013

 

17prediction  of lif satisfaction based on emotional inteligence, hapiness and religious attitude among femail. 2014, international journal of social health,Vol 3,pp 1-5.

 

18A comparision of psychological capital and mental health between mothers of children with Sei-zures and mothers of normal children,2014.Journal of social issues & humanities.Vol 2, 79-81.

 

19The relationship between family values,cultural-religious values physical and mental health and the use of internet and video games in adolesents.2014, Vol 4, pp 354-346.

 

مجلات علمی- ترويجى :

 

 1- تربیت دینی با تأکید بر نقش مهم خانواده.مصباح (تعلیم وتربیت اسلامی) دانشگاه امام حسین(ع)فروردین و اردیبهشت 1383: شماره 50 . ص: 155- 174.

 

 2- رابطه هويت ديني ، نگرش مذهبي و سرسختي روانشناختي با سلامت روان در نخبگان بسيجي مجله علوم انساني (تعليم و تربيت اسلامي) دانشگاه امام حسین دوماهنامه علوم انساني داراي رتبه علمي – ترويجي1387.شماره 17 (78) : 53-75.

 

3- نشانه های عزت نفس در رفتار بازماندگان قيام عاشورا. فصلنامه بانوان شيعه.1387.شماره : ۱۸ صفحه : ۱۹-۳۴.

 

4-برررسي نظري و عملي مفهوم احسان در فرهنگ ديني و مقايسه آن با مفهوم تقابل در رفتار سازماني. مجله علوم انساني، مديريت اسلامي دانشگاه امام حسین. 1389. سال هجدهم، شماره81.

 

5- بررسي مقايسه اي خطاها و تخلفات رانندگي در زنان و مردان (مورد مطالعه: شهر رشت) فصلنامه مطالعات مديريت ترافيك. شماره 22، پاييز 1390.

 

6-رابطه ويژگي هاي شخصيتي، سلامت روان و پرخاشگري با عادات رانندگي در رانندگان پرخطر. مطالعات مديريت ترافيك زمستان 1388; 4(15):61-74.

 

7- رابطه سرمايه اجتماعي و معنا داري زندگي با سلامت روان در زنان قرباني همسرآزاري. زن و بهداشت تابستان 1389; 1(2):47-66.

 

8-سرمایه اجتماعی خانوادگی، رضایتمندی از زندگی زناشویی و بهداشت روانی در نمونه ای از زنان استفاده کننده از شبکه های ماهواره ای بانوان شیعه ،1391.

 

همايشها و سمينارها :

 

1- رابطه بين امنيت شغلى ، رضايت شغلى و بهداشت روانى . چهارمين همايش طرح هاى علمى پژوهشى دانشگاه گيلان ، اسفند 75 .

 

2- خود کشى نوجوانى ، پرده اخر نمايش محروميتها و آشفتگى ها. ششمين همايش دستا وردهاى علمى و پژوهشى دانشگاه گيلان ، اسفند 78 .

 

3- افت تحصيلى ، درماندگى آموخته شده ، ملاحضات درمانى. هفتمين همايش علمى- پژو هشى دانشگاه گيلان ، اسفند 79 .

 

4- مقایسه ميزان گرايش به افسردگى در دانشجويان دانشکده هاى تربيت بدنى و علوم انسانى دانشگاه گيلان درسال تحصيلى 74-75. اولين همايش علمى - کاربردى بسط و توسعه ورزش در بين جوانان ، شوراى عالى جوانان ، شوراى جوانان استان گيلان ، فروردين 76 .

 

5 - نقش شخصيت در انتخاب شغل و تاثير موقعيت شغلى بر شخصيت . همايش بررسى مسائل کارمندان ، سازمان امور ادارى و استخدامی کشور ، مهر 75 .

 

6 - شهر نشينى ، ازدحام ، متغيرهاىتاثير گذار بر ازدحام.نخستين همايش ساختمانهاى بلند در ايران ، دانشکده عمران ، دانشگاه علم و صنعت ، تهران ، مهر 76 .

 

7- تاثير نماز بر بهداشت روانى . سومين همايش استانى نماز ، دانشگاه علوم پزشکى گيلان، ارديبهشت 76 .

 

8- معيار هاى انتخاب همسر. اولين همايش نقش ازدواج دربهداشت روانى دانشجويان ، دانشگاه علوم پزشکى گيلان ، اسفند 77 .

 

9- دين ، نياز امروز ، ديروز و فرداى انسان. همايش دين و دنيا از منظر امام على (ع) ، دانشگاه علوم پزشکى اصفهان ، اسفند 79 .

 

10-بررسى تاثير نوع گذران اوقات فراغت بر بهداشت روانى نوجوانان. نخستين همايش ملى نوجوانان ، جوانان و اوقات فراغت ، دانشگاه پيام نور مرکز بهبهان ، آذر 80 .

 

11-آرامش و اطمينان قلبى دست آورد ارزشمند شعاير دينى. هم انديشى فرهنگ نيايش و دانشجو ، ستاد اقامه نماز ، تهران ،بهار 82 .

 

12-برخى نکات تربيتى در رابطه با جوانان در گفتار حضرت على (ع). همايش امام على (ع) خورشيد بى غروب ، دانشگاه بيرجند ، اسفند 80 .

 

13-بررسى تاثير ورزش بر گرايش به افسردگى در دختران دانشجوى ورزشکار و غير ورزشکار. دومين کنگره بين المللى ورزش بانوان ، تهران ،آبان 80 .

 

14-بررسى نقش عوامل تاثيرگذار برحجاب. اولين کنگره سراسرى فاطمه شناسى ، واحد بسيج خواهران ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامى گيلان ، زيبا کنار ، مهر 81 .

 

15-فشارهاى روانى شهرى و برخى شيوه هاى مقابله اى » همايش راهکارهاى توسعه فرهنگ شهر وندى. سازمان فرهنگى_ هنرى شهردارى اصفهان ، اسفند 81 .

 

16-فشارهاى روانى شديد ، پى آمدها و برخى شيوه هاى مقابله اى » همايش علمى تحقيقى مديريت امداد و نجات ، موسسه آموزش عالى علمى_ کاربردى هلال ايران ، بيمارستان امام خمينى(ره) ،تهران ،اسفند 81 .

 

17-شهر سالم ، شهرى با حداقل فشارهاى روانى. همايش شهر سالم ، ستاد شهر سالم تهران ، اسفند 81 .

 

18-مقابله با فشار روانى و افزايش بهره ورى از طريق ايجاد رضايت شغلى در کارکنان. پنجمين کنگره ملى بهره ورى ايران ، سازمان ملى بهره ورى ايران ، خرداد 81 .

 

19- نقش خانواده و نهادهاى اجتماعى در تربيت قرآنى فرزندان. همايش قرآن و توسعه فرهنگى ، مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى ،تهران 1382 .

 

20- تجهيزات و نقش آنها در ارتقاء کيفيت زندگى و کاهش فشارهاى روانى معلولين » اولين همايش جايگاه بهداشت رواندر معلوليت ، دانشگاه علوم پزشکى گيلان ، ديماه 82 .

 

21-نظر سنجي در زمسينه نقش قوه قضائيه در مقابله با فساد »ارائه مقاله ، همايش قوه قضائيه و خدمت رساني به مردم، دانشگاه آزاد اسلامي بابل، سال 1382.

 

22-دين نيازروان شناختي انسان در همه زمانها» چاپ دركتاب خلاصه مقالات،دانشگاه تهران ، موسسه روان شناسي، 1382.

 

23-فشارهاي رواني وارده بر زنان ناشي از كار و برخي شيوه هاي مقابله» ارائه مقاله ، همايش نقش زنان گيلان در توسعه فرهنگي ، اجتماعي استان ، استانداري به همراه اداره كل فرهنگ و ارشاد استان گيلان.1383.

 

24-بررسي استرس مسافرت در دانشجويان مقطع تحصيلات تكميلي دانشكده علوم انساني دانشگاه گيلان. ارائه مقاله، ششمين سمينار سراسري بيماريهاي ناشي از استرس، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني فارس، 1383.

 

25-فضاهاي سبز و تأثير آن بر بهداشت رواني و كيفيت زندگي شهروندان،‌ بانگاهي به منابع اسلامي. چاپ در كتابچه خلاصه مقالات ، همايش توسعه محله اي چشم انداز توسعه پايدار شهر تهران، موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي، تهران تهران 1383.

 

26-نقش زنان در توسعه ايران اسلامي، ‌بانگاهي به مشكلات زنان شاغل»ارائه مقاله، همايش نقش زنان در توسعه پايدار ، وزارت آموزش و پرورش ، معاونت آموزش و پژوهش عمومي، استان يزد  1383.

 

27-فشارهاي رواني شديد و پيآمدهاي روان شناختي آن» ارائه مقاله، كنفرانس بين المللي زلزله، دانشگاه شهيد باهنر كرمان ، 1383.

 

28-محيط زيست مطلوب شهري و ارتباط آن با كيفيت زندگي شهروندان» چاپ در كتاب خلاصه مقالات، سمينار علمي ـ تخصصي‌شهرها و مردم، دانشگاه تبريز.1383.

 

29-فجايع وفشارهاي رواني مربوط به آن»، چاپ در كتابچه خلاصه مقالات، دومين كنگره بين المللي بهداشت ، درمان و مديريت بحران در حوادث غير مترقبه، بسيج جامعه پزشكي، 1383.

 

30-مداخله به موقع و يکپارچگی حسی در کودکان با نيازهای خاص.هشتمين همايش علمی پژوهشی دانشگاه گیلان. 1386.

 

31-مدیریت استعداد ، روشهای جذب و حفظ نخبگان ، نوآوران و مبتکران.همایش نوآوری و شکوفایی ، راهکارها و چالشها.دانشگاه آزاد واحد رشت.1387.

 

32-بررسی ومقايسه بهداشت روانی دانشجويان شاهد و ايثار گر بومی و غير بومی دانشکده علوم انسانی دانشگاه گيلان.همایش ملی فرهنگ شهادت. دانشگاه اصفهان.1387.

 

33-رابطه سلامت عمومی، حمایت اجتماعی ادراک شده با خودپنداره در دانشجویان ساکن و غیر ساکن مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه گیلان.خانواده، دانشجو، دانشگاه. دانشگاه مشهد. 1388.

 

34-رابطه حمايت اجتماعی ادراک شده و رضايتمندی شغلی زنان شاغل درمعاونتهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه گيلان.نهمین همایش علمی - پژوهشی دانشگاه گیلان. 1387.

 

35-مقایسه رابطه تعهد سازمانی ، حمایت سازمانی و رضایت شغلی در مدیران ارشد سازمانهای دولتی شهر رشت. نهمين همايش علمی- پژوهشی دانشگاه گيلان.1387.

 

36-رابطه بین مهارت ارتباطی و سلامت روانی پرستاران با رضایتمندی بیماران از فرآیند درمان.اولين همايش سراسری مهارتهای بالينی: ايمنی بيشتر، عملکرد بهتر.دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.1388.

 

37- بررسی رشد اجتماعی و سلامت عمومی در دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار.اولین کنگره سراسری نقش ورزش در سلامت کودکان.دانشگاه علوم پزشکی مشهد. 1388.

 

38- رابطه سرسختی روان شناختی و تاب آوری با سلامت روان در کوهنوردان پسر شهر رشت. نخستین همایش آسیب های پنهان. جهاد دانشگاهی استان کردستان - دانشگاه کردستان.1388.

 

39- بررسی تأثیر تغییر در ظاهر و طعم شیر در میزان گرایش کودکان پیش دبستانی به مصرف آن. سلامت شیر از تولید تا مصرف و اهمیت تغذیه ای آن.دانشگاه علوم پزشکی ایران. 1388.

 

40-بررسی رابطه مصرف صبحانه و میان وعده غذایی با تمایلات پرخاشگرانه در دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی شهر رشت. همايش بازبينی فرآيندهای عرصه سلامت با روبکرد اصلاح الگوی مصرف. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گيلان . 1388.

 

41- رابطه ویژگی های شخصیتی ، سلامت روان و پرخاشگری با عادات رانندگی در رانندگان پر خطر (رانندگی هجومی). دومین همایش ملی ایمنی و ترافیک.دانشگاه علوم انتظامی تهران .1388.

 

42- بررسی نقش ارسال پیام کوتاه (SMS) برارتقاء آگاهی های دانشجویان جدیدالورود دانشگاه گیلان درباره ایدز. همایش اصلاح الگوی مصرف در عرصه بهداشت و درمان . دانشگاه علوم پزشکی - سازمان بسیج جامعه پزشکی گیلان.1388.

 

43-رابطه هم وابستگی ، مولفه های هویتی و اضطراب در نوجوانان دختر.همایش ملی مشکلات اضطراب کودکان و نوجوانان.دانشگاه پیام نور کرج.1388.

 

44-تحلیل کیفی همسر آزاری از دیدگاه زنان شاغل.همایش منطقه ای خانواده پژوهی (سلامت خانواده).دانشگاه آزاد اسلامی.آستارا.

 

45-رابطه حمایت اجتماعی و امید به زندگی با سلامت روان درسالمندان مرد مبتلا به دردهای مزمن جسمانی.بیماریهای مزمن با تاکید بر پشگیری, کنترل و ارتقاء کیفیت زندگی نقش پرستار و ماما.دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل. رامسر. 1389.

 

46- رابطه سرمایه اجتماعی و معنا داری زندگی با سلامت روان درزنان قربانی همسرآزاری. دومین همایش آسیب های پنهان.جهاد دانشگاهی و دانشگاه کردستان .1389 .

 

47- رابطه جو اخلاقی و حمایت سازمانی بر رفتار مدنی سازمانی درپرستاران بیمارستان های شهر رشت.همایش یکروزه کشوری اخلاق پزشکی.دانشگاه علوم پزشکی گيلان.1389.

 

48- رابطه بین حفظ حریم خصوصی، حمایت اجتماعی ادراک شده وامید به زندگی در کیفیت زندگی سالمندان آزاردیده و عادی شهر رشت.هفتمين کنگره ملي سلامت خانواده. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی . تهران. 1389.

 

49- ارزشيابی کيفيت بيرونی برنامه های درسی رشته روانشناسی دانشگاه گيلان. یازدهمین همایش علمی- پژوهشی دانشگاه گیلان،1390.

 

50- افزایش سطح یادگیری زبان با استفاده از آموزش سیار نخستین همایش میان رشته ای آموزش و یادگیری زبان دانشگاه فردوسی مشهد.1391.

 

51- کلان شهر رشت در آستانه رای گیری الکترونیکی همايش ملی فرصت هاي سرمايه گذاري مركز پژوهش شوراي اسلامي شهر رشت و دانشگاه گيلان. 1391.

 

52- رابطه نگرش درخصوص منزلت پلیس، هیجان خواهی و پرخاشگری با فرهنگ رانندگی مردان راننده شهر رشت دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک . معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیک. 1391.

 

53- رابطه مهارت نه گفتن و آمادگی به اعتیاد با نگرش دانشجويان دختر به مواد مخدر. کنگره پیشگیری و مصون سازی زنان در برابر اعتیاد. شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.1392.

 

54-اقتصاد مقاومتی و سرمايه اجتماعی. بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی. دانشگاه گیلان. 1392.

 

55-رابطه وضعیت حمایت اجتماعی، احساس تنهایی با مهارت های ارتباطی در زنان بزه دیده از فضای مجازی و غیر بزه دیده. نخستین همایش ملی خانواده و امنیت . دانشگاه یزد.1392.


  56-رابطه مشکلات عاطفی و اجتماعی با پرخاشگری درکودکان ساکن در مناطق پر سروصدای شهر رشت-دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا-دانشگاه صنعتی شریف.1392.

 

56-رابطه سطح آموزش و رضایت زناشویی با سلامت روانی در والدین دارای کودک عقب مانده ذهنی-دومين كنگره ملي آموزش بيمار-دانشگاه علوم پزشکی تهران-1392.

 

57-رابطه دانش تغذیه ای مادر در خصوص کیفیت میان وعده غذایی، دردهای قاعدگی، اضطراب و اختلالات خواب در دانش آموزان دختر-اولین همایش ملی میان وعده های غذایی-پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی-دانشگاه فردوسی مشهد.1393.

 

58-بررسی نگرش کارکنان در خصوص عوامل مرتبط با ارتکاب جرم و تخلف اداری (مطالعه موردي: دانشگاه گيلان)- اولين كنگره علوم تربيتي و آسيب هاي اجتماعي-دانشگاه خوارزمی تهران-1393.

 

59-پيش بيني رضايت از زندگي براساس هوش هيجاني، شادكامي و نگرش مذهبي در معلمان زن شهر اروميه-اولين كنگره علوم تربيتي و آسيب هاي اجتماعي دانشگاه خوارزمی تهران-1393.

 

60- مقایسه هیجان خواهی، سبک های حل مسئله، و راهبردهای مقابله با تنیدگی در سوء مصرف کنندگان مواد و افراد عادی، ششمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده، تهران، 1393.

 

61-بررسی مقایسه ای اختلالات خواب در زنان خانه دار ساکن در مناطق پرسرو صدا و کم سروصدای شهر رشت، سومین همایش ملی آلودگی هوا و صدا، دانشگاه صنعتی شریف، 1393.

 

62- بررسی تأثیر کارکرد ماهواره بر فروپاشی (استحکام زدایی) خانواده های ایرانی، همایش استانی ماهواره در آئینه حقوق و اخلاق، رشت، 1393.

 

63- بررسی مقایسه ای آگاهی از ارش غذایی و مصرف شیر در تعدادی از مادران دارای فرزندان مدرسه رو در مناطق شهری برخوردار و غیر برخوردار شهر رشت. دومین همایش کشوری سلامت شیر از تولید تا مصرف و اهمیت تغذیه ای آن. تهران، 1393.

 

 طرح های پژوهشی:

 

1-بررسى گرايش به افسردگى در دانشجويان رشته هاى تربيت بدنى و علوم انسانى. وضعيت طرح : انجام گرفته سمت : مجرى

 

2- تاثير اطلاع رسانى بر استفاده دانشجويان متاهل و مجرد از خدمات مشاوره اى . وضعيت طرح : در حال اجرا سمت : مجرى

 

3- بررسى نگرش دانش آموزان دبيرستانى شهر رشت در خصوص فرايند مشاوره . وضعيت طرح : در حال اجرا سمت : همکار

 

4- رابطه کمال گرایی و بهداشت روانی در کارشناسان دانشگاه گیلان. مجری

 

5- رابطه رضایت شغلی و کارآمدی در مدیران آموزشی و پژوهشی دانشگاه گیلان. مجری.

 

6- رابطه هویت دینی و هویت ملی در دانشجویان دانشگاه گیلان. مجری.

 

پایان نامه کارشناسی ارشد.

 

1- رابطه آشفتگی اخلاقی با فرسودگی شغلی و بهداشت روانی در پرستاران زن شاغل در بیمارستان های شهر یزد- آزاده صحت بخش- رشته تحصیلی روان شناسی - دفاع در سال 1390.(مشاور)

 

2- بررسی تاثیر دانش مالی رفتاری بر رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران-سمیه زائرثابت- رشته تحصیلی MBA- دفاع در سال 1391.(مشاور)

 

3- بررسی رابطه سوگیری های رفتاری با تصمیمات سرمایه گذاری ،سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران- بهناز حقگوی بیدرونی- رشته تحصیلی MBA- دفاع در سال 1391.(مشاور).

 

4- شناسایی و رتبه بندی شاخص های تخصیص اعتبارات فرهنگی دانشگاه‌های سراسر کشور-نفیسه فروغی- رشته تحصیلی MBA- دفاع در سال1392.(مشاور).

 

5- بررسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و هوش هیجانی با رضایت شغلی کارکنان دانشگاه گیلان-الهام مبرا- رشته تحصیلی MBA- دفاع در سال 1392.(مشاور).

 

6-بررسی اثر بخشی دعا بر کاهش استرس و اضطراب زنان باردار-طوبی قلی پور- رشته تحصیلی روان شناسی- دفاع در تاریخ 1393.(راهنما).

 

7-تاثیر مداخلات دارویی(متادون) و آموزش مهارت¬های زندگی بر خلق، هوش هیجانی و رفتارهای پر خطر در افراد معتاد- فاطمه شیخیانی-رشته تحصیلی روان شناسی- دفاع شده در سال 1393.(راهنما).

 

8-رابطه بین نگرش مذهبی، شادکامی و هوش هیجانی با رضایت از زندگی در معلمان زن- ایرج میرخان. دفاع شده در سال 1393.(راهنما).

 

9-مقایسه سبکهای دلبستگی هوش هیجانی و ویژگی های شخصیتی نوجوانان بزهکار و عادی- زهرا همتی دفاع شده در سال1392.(راهنما).

 

10-مقایسه سبکهای فرزندپروری، جو عاطفی و رضایت از زندگی در خانواده های واجد کودکان کم تان ذهنی خفیف و خانواده های دارای کودکان عادی- راضیه پیرغیب، دفاع شده ر تاریخ 1393. (راهنما).

 

11-بررسی عوامل موثر بر دلبستگی به مکان و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری، مورد پژوهشی: بندر انزلی- سیده سمیرا شفیعی ماسوله، دفاع شده در سال 1393. (مشاور).

 

12-اثر بخشی آموزش مهارتهای جرأت ورزی برکاهش اضطراب اجتماعی و افزایش روابط بین فردی در کودکان مبتلا به لکنت زبان-سمیه چترمهر دفاع شده در سال 1394.(مشاور).

 

13- مقایسه تاب آوری، نگرانی و سلامت روان در زنان مطلقه و زنان متأهل. سارا ولی زاده، دفاع شده در تاریخ 1394.(مشاور).

 

14- رابطه انسجام خانواده و تعامل والد-فرزند با حرمت خود و پرخاشگری فرزندان. فرشته میرزایی، دفاع شده در سال 94.(مشاور).

 

15-بررسی تأثیر آموزش مدیریت استرس بر بهبود کبفبت زندگی و بهزیستی روان شناختی والدین کودکان سرطانی. شیوا منظومه، دفاع شده در سال 94.(مشاور).

 

16-رابطه سبک تربیتی والدین و رفتار سازگارانه کودکان عقب مانده ذهنی خفیف(آموزش پذیر). فرحناز قطب زاده، دفاع شده در سال 94.(راهنما).

 

17-رابطه مهارت ارتباطی، مسئولیت پذیری و تنظیم هیجانی با سلامت روان در کارمندان بانک ملی. احیاء حصیر چمن، دفاع شده در سال 94.(راهنما).

 

18-بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی با حرفه گرایی در معلمان زن، نرگس جمال، دفاع شده در سال 94.(راهنما).

 

19-مقایسه رفتارهای ضد تولید در کارکنان واجد و فاقد گرایشهای پرخاشگرانه، فاطمه اسدی، دفاع شده در سال 94.(راهنما).

 

 

مسئولیت اجرایی:

 

1-مسئول بخش روان شناسی بیمارستان نورافشار- تهران. وابسته به سازمان مستضعفان و جانبازان1370-1372.

 

2-مسئول مرکز مشاوره بنیاد شهید انقلاب اسلامی استان گیلان1374- 1372.

 

3-معاون اداري و مالی دانشکده علوم انسانی در سالهاي1375-1378 .

 

4-معاون آموزشی واحد بین الملل دانشگاه گیلان1390-1388.

 

5-معاون فرهنگی دانشگاه گیلان1390 - 1393.

 

6-عضو شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان گیلان. 1385- ادامه دارد.

 

7-مدیرگروه روان شناسی از سال 1393 - ادامه دارد

  

 

 

 

 

 اول93-92
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه - - - - - -
یکشنبه - - - - - -
دوشنبه - - - - - -
سه شنبه - - - - - -
چهارشنبه - - - - - -


CV [ دانلود ]


تماس با ایرج شاکری نیا
irajeshakerinia@guilan.ac.ir
0131-6690275-9
دانشکده علوم انسانى ، گروه روان شناسى
Email: irajeshakerinia@guilan.ac.ir   ورود به سیستم