بهمن شریف زاده
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان
گروه: فنی مهندسی شرق گیلان
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
بهمن شریف زاده
رتبه علمی:

استادیار

دانشکده:

دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان

گروه:

فنی مهندسی شرق گیلانبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: نتایج امتحانات :: CV :: ارتباط


متولد تهران - اهل گیلان - متاهل

رئیس گروه بررسی طرحهای پژوهش و فناوری دانشگاه

عضو کمیته تایید صلاحیت پروانه ساخت و بهره برداری سازمان غذا و دارو استان گیلان

بیش از 10 سال سابقه فعالیت اجرایی در واحدهای کیفی، تولید، مدیریت و مشاور کارخانه‌های صنعتی استان - در زمینه های صنایع غذایی - بسته بندی و پلیمرمقطع گرایش دانشگاه محل تحصیل زمان
کارشناسی شیمی محض دانشگاه گیلان 1377-1381
کارشناسی ارشد شیمی آلی دانشگاه گیلان 1381-1384
دکتری تخصصی شیمی آلی دانشگاه گیلان 1388-1392

 فهرست مقالات
DOI سال انتشار عنوان مقاله عنوان ژورنال
DOI: 10.1002/jhet.2165 2016 One-pot Synthesis of Novel 2,8-dithioxopyrano[2,3-d:6,5-d′]dipyrimidine-4,6(1 H )-dione Catalyzed by p -Toluenesulfonic Acid: Synthesis of Novel 2,8-dithioxopyrano[2,3-d:6,5-d′]dipyrimidine-4,6(1 H )-dione Journal of heterocyclic Chemistry
DOI:10.1016/j.ultsonch.2014.09.001 2015 Ultrasound-promoted one-pot five-components synthesis of biologically active novel bis ((6-alkyl or phenyl-2-phenylpyrimidine-4-yl) oxy) alkane or methyl benzene derivatives Ultrasonics Sonochemistry
DOI:10.1080/00397911.2013.801077 2014 One-pot synthesis of novel 2-(thiazol-2-yl)-4,5-dihydropyridazin-3(2H)-one derivatives catalyzed by activated KSF Synthetic Communications
 
DOI:10.1007/s00044-013-0731-0 2014 Regioselective synthesis and antibacterial evaluation of novel bis-pyrimidine derivatives via a three-component reaction Medicinal Chemistry Research
 
DOI: 10.1002/ardp.201300187 2013 Facile regioselective Synthesis of novel bis-thiazole derivatives and their antimicrobial activity Archiv der Pharmazie
 
DOI: 10.1002/jhet.1683 2013 Evaluating the Synthesis of Bis-pyrazolines Journal of heterocyclic Chemistry
 
DOI:10.1016/j.bmcl.2012.11.024 2012 Facile regioselective Synthesis of novel bioactive thiazolyl-pyrazoline derivatives via a threecomponent reaction and their antimicrobial activity Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters
 
Doi:10.1134/S1070428010060175 2012 NMR Structural Elucidation and Photochromic Behavior of New 1,3-Diazabicyclo[3.1.0]hex-3-ene Derivatives Russian Journal of Organic Chemistry
 
DOI: 10.1002/jccs.200700091 2010 Synthesis and Photochromic Properties of New Heterocyclic Derivatives of 1,3-diazabicyclo[3.1.0]hex-3-ene Journal of the Chinese Chemical Society
pp 1139-1145-Volume:18-Issu:2 2006 C NMR characterization of triacylglycerides of Roodbar and Tarem olive oils of Iran and comparison with commercial olive oil of Olitalia (Italia) and Luna (Turkey) Asian journal of chemistry

 اصول مهندسی آب و فاضلاب

شیمی عمومی مهندسی شیمی (شیمی عمومی 2)

شیمی عمومی 1

مهندسی محیط زیستاز طریق سامانه سادا اطلاع رسانی می شود

تماس با بهمن شریف زاده
sharifzadeh@guilan.ac.ir
Email: sharifzadeh@guilan.ac.ir   ورود به سیستم