سعید کتابچی
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
گروه: گروه ریاضی کاربردی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
سعید کتابچی

رتبه علمی: دانشیار

دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

گروه: گروه ریاضی کاربردیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: سوالات نمونه :: نتایج امتحانات :: CV :: ارتباط


           ليسانس رياضي 1369-1363 دانشگاه تهران

 

فوق ليسانس رياضي 1372-1370دانشگاه تهران

 

دكترا 1384-1379 دانشگاه دولتي مسكو

 

عنوان تز دكترا : خانواده بهينه ي ابر صفحه هاي جدا كننده 1. Linear approach for twin-Hypersphere support vector machine, S.Ketabchi, H.Moosaei, M.Razzaghi, ADVANCED MODELING and OPTIMIZATION, Vol 19,No 1 pp. 79-85,2017.
2. Tikhonov regularization for infeasible absolute value equations Hossein Moosaei, Saeed Ketabchi, and Panos M. Pardalos Optimization Vol. 65 , Iss. 8,2016. Citation index:ISI.
3. Augmented Lagrangian method within L-shaped method for stochastic linear programs,Saeed Ketabchi, Malihe Behboodi-Kahoo, Applied Mathematics and Computation, Volume 266, 1 September 2015, Pages 12-20, ISSN 0096-3003. Citation index:ISI.
4. Some techniques for solving absolute value equations, H. Moosaei, S. Ketabchi, M.A. Noor, J. Iqbal, V. Hooshyarbakhsh, Applied Mathematics and Computation, Volume 268, 1 October 2015, Pages 696-705, Citation index: ISI.
5. A new and efficient method for solving the system of linear inequalitie,S. Ketabchi, M. Mohamadi-Sangachin and M. Behboodi-Kahoo,Advanced Modeling and Optimization,Vol 16,No 3, 471-481.
6. Minimum norm solution of the absolute value equations via simulated annealing algorithm,Moosaei, Hossein, Ketabchi, Saeed and Jafari, Hamed, Afrika Matematika,2015, Vol 26, No 7, pp. 1221-1228.


 

بهینه سازی و تحقیق در عملیات پیشرفته (ارشد)

بهینه سازی پیشرفته (دکتری)

*************************************************************************

*************************************************************************

منابع بهینه سازی و تحقیق در عملیات پیشرفته:

Linear Programming and Network Flows - بازارا(خطی)

(لینک غیر مستقیم)

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 Numerical Optimization Nocedal.pdf

(لینک غیر مستقیم)

---------------------------------------------------------------------------------------

Linear and Nonlinear Programming David G_ Luenberger.pdf  

(لینک غیر مستقیم) 

------------------------------ --------------------------------------------------------

Nonlinear Programming ... Mokhtar_S._Bazaraa.djvu

(لینک غیر مستقیم) 

-------------------------------------------------------------------------------------

Convex Optimization [Stephen_Boyd,_Lieven_Van denberghe].pdf

(لینک غیر مستقیم)

----------------------------------------------------------------------------------

امتحان میان ترم درس تحقیق در عملیات پیشرفته

امتحان میان ترم درس بهینه سازی

 

LpGen1ترم اول/92-93
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه بهینه سازی پیشرفته کار اجرایی کار اجرایی کار اجرایی - -
یکشنبه کار اجرایی کار اجرایی کار اجرایی جلسه معاونت آموزشی جلسه معاونت آموزشی -
دوشنبه بهینه سازی پیشرفته کار اجرایی کار اجرایی جلسه گروه - -
سه شنبه کار اجرایی کار اجرایی کار اجرایی کار اجرایی آموزش الکنرونیک(بهینه سازی) -
چهارشنبه کار اجرایی کار اجرایی کار اجرایی کار اجرایی آموزش الکنرونیک(بهینه سازی) -


                         

تماس با سعید کتابچی
sketabchi@guilan.ac.ir
0131-3233902
رشت خيابان نامجو- دانشکده علوم ریاضی گروه ریاضی کاربردی - صندوق پستي 1914
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم