دکتر سید محسن حسینی گلگو
دانشکده: دانشکده فنی
گروه: گروه مهندسی برق
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
دکتر سید محسن حسینی گلگو
رتبه علمی:

استادیار

دانشکده:

دانشکده فنی

گروه:

گروه مهندسی برقبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: سوالات نمونه :: نتایج امتحانات :: CV :: ارتباط


[ ویرایش نشده است ]


دکتری: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- معدل کل: 19/15.

(نفر اول آزمون سال 1383 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در رشته برق-الکترونیک.)

عنوان پایان نامه: تحلیل مدل یک حسگر گاز تحت مدولاسیون دمایی برای شناسایی بو.

 

کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- معدل کل: 18/26.

(نفر اول بین فارغ التحصیلان ورودی سال 1380 در رشته برق-الکترونیک.)

عنوان پایان نامه: لايه نشاني اكسيد روي آمورف و بررسي‌هاي اوليه در فرآيند Recrystallization.

 

کارشناسی: دانشگاه سمنان- معدل کل: 18/52.

(نفر اول بین فارغ التحصیلان ورودی سال 1376 در رشته برق-الکترونیک.)

عنوان پایان نامه: طراحی الگوریتم تشخیص فعالیت صوت (VAD) برای یک گوینده و بکارگیری آن در یکی از روش‌های کدینگ صوت.
 

 

 

زمینه های مورد علاقه:

 بینی الکترونیکی و بویایی ماشینی

حسگرهای مقاومتی گاز: ساخت و مدل سازی

بازشناسایی الگو و پردازش داده

شبکه های عصبی

شناسایی سیستم

اندازه گیری های دمای بالا

کوره های دمای بالاJournal Papers

S. M. Hosseini-Golgoo and N Ebrahimpour, "Comparison of different feature reduction methods in the improvement of gas diagnosis of a temperature modulated resistive gas sensor", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 108 (1), pp. 12001-12006, 2016

 

S. Sharifpour-Boushehri, S. M. Hosseini-Golgoo, and M. H. Sheikhi, "A low cost and reliable fiber optic ethanol sensor based on nano-sized SnO2", Optical Fiber Technology, Vol. 24, pp. 93-99, 2015

 

S. M. Hosseini-Golgoo, H. Bozorgi and A. Saberkari, " Gas diagnosis by the response modeling of a temperature modulated tin-oxide gas sensor using neural network models", Meas. Sci. Technol. J., Vol. 26, 10pp, 2015

 

S. M. Hosseini-Golgoo, H. Bozorgi, A. Saberkari, and S. Rahbarpour, " Gas diagnosis by the response modeling of a temperature modulated tin-oxide gas sensor using neural network models", Sensor Letters, vol. 11, pp. 1-4, 2013

 

S. M. Hosseini-Golgoo, H. Bozorgi, A. Saberkari, and S. Rahbarpour, "Analyzing the response of a temperature modulated tin-oxide gas sensor using local linear neuro-fuzzy model for gas detection", Key Engineering Materials, vol. 543, pp 129-132, 2013

 

S. Rahbarpour and S.M. Hosseini-Golgoo, "Diode type Ag-TiO2 hydrogen sensors", Sensors and Actuators B, Vol. 187, pp. 262-266, 2012

 

A. Amini and S. M. Hosseini-Golgoo, "Rapid recognition of airborn combustible molecules with an operating temperature-modulated gas sensor", Sensor Letters, Vol. 10, 2012

 

A. Mohammad-rezaei, R. Afzalzadeh and S. M. Hosseini-Golgoo, "Assessing two different ranges of silver nano particles dopant amount on the ethanol sensing properties of zinc oxide",  Measurement, Science and Technology Journal, Vol. 23,  2012,

 

A. Amini and S. M. Hosseini-Golgoo, "Fast diagnosis of volatile organic compounds with a temperature modulated chemoresistor" , Key Engineering Materials, Vol. 495, pp 310-313, 2012

 

 S. M. Hosseini-Golgoo and F. Hossein-Babaei, "Assessing the diagnostic information in the response patterns of a temperature-modulated tin oxide gas sensor ", Measurement, Science and Technology Journal, Vol. 22, No. 3, 2011

  

 F. Hossein-Babaei, S. M. Hosseini-Golgoo and A. Amini, "Extracting discriminative information from the Padé-Z transformed responses of a temperature-modulated chemoresistive sensor for gas recognition", Sensors and Actuators B, Vol. 142, pp. 19-27, 2009

 

F. Hossein-Babaei and S. M. Hosseini-Golgoo, "Analyzing the responses of a thermally Modulated gas sensor using a Linear system identification technique for gas diagnosis", IEEE Sensors Journal, Vol. 8, No. 11, 2008

 

 حسيني گلگو، سيد محسن؛ حسين بابايي، فرامرز؛ افضل زاده، رضا؛ "آشکارسازي گازهاي قابل اشتعال توسط حسگر اکسيد قلع ساخته شده به روش تبخير با باريکه الکتروني"، فصلنامه‌ی علمي پژوهشي شريف 1386، 38،21-29.

 

 

Conference Papers

 

 S. M. Hosseini-Golgoo, S. Hossein Zadeh, and M. Ghomashpasand, “photovoltaic performance dye-sensitized solar cells based on graphene/Fe2O3 nanocomposites”, The 10th international Energy Conference (IEC 2014), 26-27 August 2014, Tehran-Iran.

 

 S. Hossein Zadeh, S. M. Hosseini-Golgoo, and M. Ghomashpasand, “Removal of PCBs in Waste Transformer Oil by WO3/TiO2 nanocomposite under visible light”, The 10th international Energy Conference (IEC 2014), 26-27 August 2014, Tehran-Iran.

 

 S. Sharifpour Boushehri, S. M. Hosseini-Golgoo, and M. H. Sheikhi, “Effects of post annealing temperature on optical properties and ethanol sensing of electron-beam evaporated tin oxide nano structures”, Proceedings of the 5th International Conference on Nanostructures (ICNS5), 6-9 March 2014, Kish Island, Iran.

 

 N. Noei and S. M. Hosseini-Golgoo, “Morphological and gas sensing properties of sol-gel derived tin oxide films”, Iranian National Conference Electrical Engineering, Islamic Azad University, Bandargaz Branch, December 2013.

 

 S. M. Hosseini-Golgoo,S. Shafiepour, A. Mahboobi, A. Saberkari, "Recognition the growth phases of Staphylococcus Aureus using a resistive gas sensor", 1st Meeting on Nano-technology application in disease recognition, Mazandran Uni., 30-31May 2013.

 

 S. Rahbarpour and S. M. Hosseini-Golgoo, "Schottky type Ag-TiO2 hydrogen sensor: Gas sensing mechanism and modeling", The 14th international meeting on chemical sensors, doi:10.5162/IMCS2012/P.2.0.6.

 

 S. M. Hosseini-Golgoo, H. Bozorgi, and A. Saberkari,"Response analysis of a thermally modulated resistive gas sensor using local linear neuro-fuzzy model for gas diagnosis", 12th Int. Conf. of Electrical Eng., Tehran University, 2012.

 

S. M. Hosseini-Golgoo, H. Bozorgi and A. Saberkari, "Electronic Nose: An Overview on Human and Machine Olfaction ", 11th Research and Science Congress, 9-10 May 2011, Guilan. (in Persian)

 

 S. M. Hosseini-Golgoo, F. Hossein-Babaei, "Gas Diagnosis by the application of system identification technique on the response of a thermally modulated semiconductor gas sensor", 5th IEEE international Conference on Sensors (IEEE-Sensors 2006), South Korea, 2006.

 

حسینی گلگو؛ سید محسن، کشاورز؛ عماد، "یافتن غلظت بهینه در آلایش حسگر اکسید قلع ساخته شده به روش پرسی"، کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر، کرمانشاه، 10 خرداد 1394.

 

قاسمخواه؛ میترا، حسینی گلگو؛ سید محسن، "مدل‌سازی اشباع حسگر گاز اکسیدقلع در حضور بخارهای الکلی بر اساس مدل جذب لانگمایر"، بیست و دومین کنفرانس بهاره فیزیک، پژوهشگاه دانشهای بنیادی، 30 اردیبهشت 1394.

 

حسینی گلگو؛ سید محسن، ابراهیم‌پور؛ نفیسه، "مقایسه‌ی عملکرد روشهای کاهش ابعاد در تحلیل پاسخ یک حسگر اکسید قلع تحت مدولاسیون دمایی برای تشخیص چهار بخار الکلی"، دومین کنفرانس بین‌المللی بازشناسایی الگو و تحلیل تصویر، دانشگاه گیلان، 20 اسفند 1393.

 

حسینی گلگو؛ سید محسن، دارابی؛ فرشید، محبوبی؛ آرش، مهراب؛ رزوان، "شناسایی مخلوط دو تایی میکروب های بیولوژیکی با استفاده از یک حسگر مقاومتی گاز"، کنفرانس ملی برق لنگرود، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود، 6 اسفند 1393.

 

ابراهیم‌پور؛ نفیسه، حسینی گلگو؛ سید محسن، "مقایسه‌ی عملکرد مدل‌های شناسایی سیستم خطی در تحلیل پاسخ یک حسگر اکسید قلع تحت مدولاسیون دمایی برای تشخیص چهار بخار الکلی"، کنفرانس ملی برق لنگرود، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود، 6 اسفند 1393.

 

حسینی گلگو؛ سید محسن، ابراهیم‌پور؛ نفیسه، "توانایی مدل خطای خروجی در دسته‌بندی پاسخ‌های حسگر گاز اکسید قلع تحت مدلاسیون دمایی در حضور بخارهای الکلی"، دومین همایش ملی پژوهش‌های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک، دانشگاه تهران، 30 بهمن 1393.

 

حسینی گلگو؛ سید محسن، دارابی؛ فرشید، محبوبی؛ آرش، "تشخیص مخلوط دوتایی میکروبهای بیولوژیکی با استفاده از یک حسگر مقاومتی گاز و شبکه فازی عصبی خطی محلی"، دومین همایش ملی پژوهش‌های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک، دانشگاه تهران، 30 بهمن 1393.

  

شریف پور بوشهری؛ سارا، شیخی؛ محمد حسین؛ حسینی گلگو؛ سید محسن، "طراحی و بهینه سازی حسگر شیمیایی فیبرنوری برپایه اکسید قلع"، کنفرانس منطقه‌ای روشهای محاسبه نرم در مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشر، 6 اسفند 1392.

  

اسمعیل زاده فشتمی؛ زهرا، حسینی گلگو؛ سیدمحسن، "طراحی و ساخت نانوحسگر لایه نازک اکسید قلع خالص و مشخصه یابی خواص الکتریکی آن ها و بررسی تاثیر دمای آنیل روی خواص حسگری"، اولین همایش ملی مهندسی برق ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز، دی ماه 1392.

 

اسمعیل زاده فشتمی؛ زهرا، حسینی گلگو؛ سیدمحسن، "بررسی پاسخ نانوحسگرهای اکسید قلع لایه نشانی شده به روش تبخیر حرارتی"، سومین همایش سراسری کاربدهای دفاعی علوم نانو، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، 6 و 7 آذر 1392.

 

حسینی گلگو، سید محسن؛ بزرگی، حامد؛ صابرکاری، علیرضا؛ "تحلیل پاسخ حسگر گاز اکسید قلع تحت مدولاسیون دمایی با استفاده از مدل فازی عصبی خطی محلی برای شناسایی گاز"، بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران،26-28 اردیبهشت 1391، دانشگاه تهران.

 

حسینی گلگو، سید محسن؛ هفت لنگی، امیر؛ "بررسی تراکم اشباع حسگر گاز تاگوشی درحضور گازهای قابل اشتعال"، اولین کنگره ملی شیمی نوین ایران، 14 و 15 اردیبهشت 90، شیراز

 

حسيني گلگو، سيد محسن؛ شكوهمند، احسان ؛ افضل زاده، رضا ؛ حسين بابايي، فرامرز؛ "نشانش لايه هاي نازك اكسيد فلزي بر روي زيرپايه هاي سيليكا به روش تبخير فيزيكي در خلأ"، 24 و 25 بهمن 1386، دانشگاه صنعتی شریف
 

 

 

 راهنمایی پروژه های کارشناسی ارشد

 

1- امیر هفت‌لنگی، "بررسی فرآیند اشباع حسگر مقاومتی گاز در حضور بخارهای الکلی"، تابستان 1390، دانشگاه پیام نور واحد تهران مرکز

Assessing the saturation process of a resistive gas sensor in the presence of the alcohol vapors

 


2- حامد بزرگی، "ثبت و تحلیل پاسخ یک آرایه حسگر مقاومتی گاز به منظور شناسایی اجزاء فرار آلی"، زمستان 1391، دانشگاه گیلان

Recording and analyzing of a resistive gas sensor array for diagnosis of the volatile organic compounds (VOCs)

 

3- ندا نوعی، "لایه نشانی ساختارهای اکسیدقلع به روش سل-ژل و بررسی ویژگی‌های حسگری آن‌ها"، زمستان 1392، دانشگاه گیلان

Sol-gel deposition of tin oxide layers and assessment of their gas sensing properties

 

4- زهرا اسمعیل‌زاده، "بررسی تأثیر دما و زمان تفجوشی بر ویژگی‌های حسگری لایه‌های نازک اکسید قلع"، زمستان 1392، دانشگاه گیلان

Study on the annealing time and temperature effect on the gas sensing properties of tin oxide thin films

 

5- سارا شریف‌پور، "طراحی و ساخت یک حسگر گاز برمبنای ساختار فیبر نوری"، زمستان 1392، دانشگاه گیلان

Design and implementation of a gas sensor based on fiber optic structure

 

6- صالح شفیع‌پور، "استفاده از یک حسگر مقاومتی گاز تحت مدولاسیون دمایی به منظور شناسایی میکروب‌های بیولوژیکی"، زمستان 1392، دانشگاه گیلان

Detection of biological microbes using a thermally modulated resistive gas sensor

 

7- نفیسه ابراهیم‌پور پهمدان، "استخراج ویژگی های انتخابگر از پاسخ یک حسگر گاز مقاومتی تحت مدولاسیون دمایی به کمک روش‌های مختلف کاهش ویژگی"، تابستان 1393، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات گیلان

Extracting the selective features from the response patterns of a temperature- modulated resistive gas sensor using different feature extraction methods

 

8- حوریه ترندک، "به کارگیری و مقایسه مدل‌های شناسایی سیستم خطی در بهبود انتخابگری یک سامانه تشخیص گاز"، تابستان 1393، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات گیلان

Utilization of linear system identification models in improvement of selectivity of a gas detection system

 

9- فریاد سلطانی، "كاليبراتورهاي چندمنظوره با تفكيك وعدم قطعيت پايين"، تابستان 1393، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات گیلان

 

10- ام‌البنین دیلمی، "تعیین مدل حسگر مقاومتی گاز بر مبنای اکسید قلع در مواجهه با بخارات الکلی با استفاده از یک مدل‌ جذب سطحی"، زمستان 1393، دانشگاه گیلان

Modeling based analysis of a tin oxide resistive gas sensor in presence of an alcohol vapors using a surface adsorption model

 

11- فرشید دارابی، "شناسایی مخلوط دو تایی میکروب های بیولوژیکی با استفاده از یک حسگر مقاومتی گاز"، زمستان 1393، دانشگاه گیلان

Detection of binary mixtures of biological microbes using a resistive gas sensor

 

12- عماد کشاورز، "ساخت یک حسگر گاز مبتنی بر نانوذرات فلزی"، دانشگاه گیلان

Fabrication of a gas sensor based on metallic nano-particles

 

13- حمیده علیپور، "بررسی و مدل سازی تاثیر یکی از واحد های صنعتی بر آلودگی هوای شهر رشت"، تابستان 1394، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات گیلان

Assessment and modeling of an industrial unit effect on the air pollution of the Rasht city
 

 

14- سیدمحسن طاهایی، "بهبود انتخابگری یک حسگر مقاومتی گاز با استفاده از روش‌های کاهش ویژگی"، دانشگاه گیلان

Selectivity improvement of a resistive gas sensor using feature reduction methods
  

1- تئوری و تکنولوژی ساخت نیمه هادی (کارشناسی ارشد)

2- ادوات نیمه هادی (کارشناسی ارشد)

3- حسگرهای نیمه هادی (کارشناسی ارشد)

4- فیزیک الکترونیک

5- مدارهای الکتریکی-1

6- کاربرد کامپیوتر در الکترونیکاول 91-1390
روز/ساعت 10 - 8 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه مطالعه و تحقیق مطالعه و تحقیق جلسه گروه مطالعه و تحقیق مطالعه و تحقیق -
یکشنبه مطالعه و تحقیق مدار1 پذیرش دانشجو فیزیک الکترونیک پذیرش دانشجو -
دوشنبه مطالعه و تحقیق پذیرش دانشجو ادوات تیمه هادی پذیرش دانشجو پذیرش دانشجو -
سه شنبه ادوات تیمه هادی مدار-1 پذیرش دانشجو فیزیک الکترونیک مطالعه و تحقیق -
چهارشنبه مطالعه و تحقیق مطالعه و تحقیق مطالعه و تحقیق مطالعه و تحقیق - -


Electric_circuit_series2.pdf 

Electric_circuit_series3.pdf

Electric_circuit_series6.pdf

Electric_circuit_series7.pdf

Electric_circuit_series8.pdf

Phys_elec_series1.pdf

Phys_elec_series2.pdf

Phys_elec_series3.pdf

Phys_elec_series4.pdfنمرات نهایی درس فیزیک الکترونیک در سایت آموزش اعلام شده است. دانشجویان میتوانند جهت رویت برگه های امتحانی روز سه شنبه 27-3-93 ساعت 14-12 به اینجانب مراجعه نمایند.


CV [ دانلود ]


تماس با دکتر سید محسن حسینی گلگو
smhosseini@guilan.ac.ir
رشت، کیلومتر 5 جاده تهران، پردیس دانشگاه گیلان، دانشکده فنی، گروه مهندسی برق
صندوق پستی: 3756-41635
کد پستی: 13769-41996
Email: smhosseini@guilan.ac.ir   ورود به سیستم