سیدیوسف امیری
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
گروه: گروه معماری
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
سیدیوسف امیری
رتبه علمی:

استادیار

دانشکده:

دانشکده هنر و معماری

گروه:

گروه معماریبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: CV :: ارتباط


نام و نام خانوادگی: سيد يوسف اميری
استاد يار: پايه 5
عضو هيئت علمی گروه معماری دانشکده معماری و هنر دانشگاه گيلان
آدرس محل کار: دانشکده معماری و هنر دانشگاه گيلان
syamiri@yahoo.co.ukemail:
تلفن محل کار 6690381 - 0131
فاکس محل کار 6690553 - 0131 دکتری:رشته معماری با تخصص ساختمان سازی پيش ساخته از دانشگاه شفيلد انگلستان- 2001-1380
کارشناسی ارشد: رشته معماری از دانشگاه تهران- دانشکده هنرهای زيبا 1370

 [ ویرایش نشده است ]


طرح معماری 1، کارشناسی-  آشنايی با تاريخ معماری معاصر، کارشناسی- روش تحقيق معماری، کارشناسی ارشد

روشهاس پيشرفته ساخت، کارشناسی ارشدCV [ دانلود ]


تماس با سیدیوسف امیری
syamiri@yahoo.co.uk
0131-6690381
فاکس 0131-6690553
Email: syamiri@yahoo.co.uk   ورود به سیستم