تیمور رستمی شاهراجی
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
گروه: گروه جنگلداری
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
تیمور رستمی شاهراجی

رتبه علمی: دانشیار

دانشکده: دانشکده منابع طبیعی

گروه: گروه جنگلداریبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: CV :: ارتباط


[ ویرایش نشده است ]


 

مدرک

نام دانشگاه

شهر / کشور

سال شروع

سال اتمام

ملاحضات

دکتر ی

UCD

دایلن / ایرلند

مهر 1370

اردیبهشت 1374

 

کارشناسی ارشد

تربیت مدرس

تهران / ایران

مهر 1363

اسفند 1367

 

کارشناسی

مازندران

ساری / ایران

مهر 1353

اسفند 1358

 

عضوهیئت علمی

گیلان

رشت

1364

تا کنون

 

  

 

مقالات علمی- پژوهشی  منتشر شده در نشریات داخلی و خارجی

 

- حسن پور بابایی و تیموررستمی شاهراجی  1386 :بررسی تنوع پوشش گیاهی در جنگلکاری های کاج تدا در مناطق عزیز کیان و لاکان رشت.، مجله محیط شناسی شماره 41 .  

 

- محمد حسن عصاره ، تیموررستمی شاهراجی ، فخرالسادات رفیعی و آناهیتا شریعت 1385 : بررسی تحمل شوری در چند گونه اکالیپتوس در شرایط آزمایشگاهی، فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران شماره 4.

 

- سوران نقشی، تیموررستمی شاهراجی، بیتا.. امانزاده، محمود دستمالچی، ذوقعلی سیاهس پور و ارسلان همتی 1386 : مطالعه عملکرد 9 مبدأ جغرافیایی بلند مازو (Quercus castanefolia) در غرب استان گیلان . فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران شماره 3

 

- ایرج مسیب نژاد ، تیموررستمی شاهراجی ، احسان کهنه و حسن پوربابایی 1386 : ارزیابی وضعیت موجود جنگلکاری های پهن برگ بومی در شرق گیلان . فصلنامه علمی - پژوهشی  تحقیقات جنگل و صنوبر ایران. شماره 4

 

 

- Bonyad  S. A. and T. Rostami Shahraji , 2005; Study on Slash pine ( Pinus ellioti ) as a short rotation in the north of Iran forestry. Caspian Journal of Environmental Sciences (CJES) Vol. 3 No. 1 University of Guilan Iran. 

 

 

- Pourbabaei, Hassan , Ali Hadi and Taymour Rostami Shahraji, 2005; Biodiversity of Woody species ( Tree and shrubsin ) in unmanaged forests of Asalem area (Talesh) Northern Iran. International Journal of Ecology and Environmental Sciences. No.1 India

 

- Pourbabaei Hassan and Taymour Rostami Shahraji , 2006; Floristic composition and        plant species diversity in altitudinal cases of the Managed forests, Asalen Region -  Talesh North of Iran. ECOLOGY environment and conservation Vol. 12 , No.4 India

 

- Niknejad Kazempour , B. Yahaghi and T. Rostami Shahraji, 2006 ; Decline of pine tree in the Iranian ptovence of Ghazvin (Disease Note). Journal of Plant pathology no. 88 Italy.

 

Rostami Shahraji, T., Elham Farokhnia and Abdollah Hatamzadeh, 2007; Effect of on the rooting ability of hardwood and semi-hardwood cuttings of Ulmus glabra (HDUS). Indian Journal of Forestry Vol.2.   

 

 

مقالات ارائه شده در کنفرانس های ملی و بین ا لمللی :

 

 

-تیموررستمی شاهراجی و مارتین نیون هاوس، 1386 : مطالعه عملکرد فنولوژی ( بازشدن جوانه های رویشی و توقف رویش در پایان فصل) در پراوننس های نوئل ( Picea abies) هشتمین همایش علمی -پژوهشی دانشگاه گیلان.

 

 

- Salehi Ali , Taymour Rostami Shahraji and M. Fakhari Rad, 2006; Influence of Loblolly pine (Pinus teada L.) plantation on broadleaf forest soil properties in the north of Iran. International symposium on breeding and improvement of Asian conifers during 20th Century   

 

- Hasanzad, Iraj and Taymour Rostami Shahraji, 2007: Evaluation of the growth potential of paulownia furtuni in Guilan province. IUFRO 3.08 Conference on Improving the triple Bottom line returns from Small - Scale Forestry. Ormoc CityLeyte the Philipines.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [ ویرایش نشده است ]


CV [ دانلود ]


تماس با تیمور رستمی شاهراجی
trostami@guilan.ac.ir
0911 134 5712
دانشدكه منابع طبيعي - ابتداي شهر صو معه سرا - فلكه شهيد تهشتي صندوق بستي شماره: 1144
تلفن 2323599 0182
فاكس : 3222102 0182 -3223600 0182
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم