کامبیز طاهری آبکنار
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
گروه: گروه جنگلداری
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
کامبیز طاهری آبکنار
رتبه علمی:

دانشیار

دانشکده:

دانشکده منابع طبیعی

گروه:

گروه جنگلداریبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: CV :: ارتباط


[ ویرایش نشده است ]


كارداني منابع طبيعي از دانشگاه گيلان 1366

كارشناسي جنگلداري از دانشگاه گرگان1369

كارشناسي ارشد جنگلداري از دانشگاه تربيت مدرس1372

دكتري جنگلداري از دانشگاه تربيت مدرس 13791 - بررسي ساختار تجديد حيات گونه راش در دانگ تجديد حيات لومر در جنگلهاي اسالم گيلان ( مجلهدانشور دانشگاه شاهد) زمستان 1378

مشاور طرح تحقيقاتي بازسازي تالاب بندر انزلي در دانشگاه گيلان1374

مجري (به همراه مهندس باقري و دكتر عاكف )طرح تحقيقاتي اثر بهره برداري جنگل بروي تجديد حيات درختان راش و ساختمان خاك 1380( انجام شد)

2- جنگل شناسی بانضمام فرهنگ فرانسه-انگلیسی به معادل فارسی سال 1387 انتشارات حق شناس 300 ص.

3 - جغرافیای جنگل های جهان انتشارات حق شناس 1388 250 ص.

4- جنگلشناسی جنگل های خارج از شمال

5- جنگل داری شهری1393

6- مهارت های کسب و کارآفرینی دانشگاه غیر انتفاعی احرار تابستان 13931- جنگل شناسی عمومی دانشکده کشاورزی

2- جنگل شناسی عمومی دانشکده منابع طبیعی

3- جنگل شناسی (2) دانشکده منابع طبیعی

4- جغرافیای جنگلهای جهان کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی

5- طرح جنگلداری

6- کارآفرینی

تماس با کامبیز طاهری آبکنار
Taherikambiz@yahoo.com
دانشگاه گيلان - دانشكده منابع طبيعي-صومعه سرا- گروه جنگلداري
تلفن018232-23024و23599
Email: Taherikambiz@yahoo.com   ورود به سیستم