دکتر طاها بخشپوری
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان
گروه: فنی مهندسی شرق گیلان
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
دکتر طاها بخشپوری
رتبه علمی:

استادیار

دانشکده:

دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان

گروه:

فنی مهندسی شرق گیلانبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


- متولد  ۱۳۶۵، آستارا

- تحصیلات متوسطه، رشته ریاضی فیزیک، دبیرستان شهید یوسف مرحبا، رتبه اول.  1384

- کارشناسی مهندسی عمران - عمران، دانشگاه گیلان، رتبه دوم (روزانه).  1388

- دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان "طرح و تحلیل بهینه سازه های اسکلتی فولادی با الگوریتم های CSS و CS "، ارزیابی شده با نمره کامل، استاد راهنما: دکتر علی کاوه    1390

- استفاده از تسهیلات نظام وظیفه بنیاد ملی نخبگان در قالب پروژه تحقیقاتی 1390

- کسب عنوان دانشجوی برتر پژوهشی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، سال تحصیلی 1391-1392

- برنده جایزه علمی آموزشی - پژوهشی بنیاد ملی نخبگان، سال تحصیلی 1393-1394

- برنده جایزه علمی آموزشی - پژوهشی بنیاد ملی نخبگان، سال تحصیلی 1394-1395

- دفاع از پایان نامه دکتری تحت عنوان "طراحی بهینه سازه های فولادی با رویکرد بهبود عملکردی الگوریتم های فراکاوشی " ، ارزیابی شده کیفی با مرتبه عالی، استاد راهنما: دکتر علی کاوه     1394

 

- سوابق کاری:

 

    1390-1394       استاد حق التدریس، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، دانشکده مهندسی عمران

    1391-1394       مدیر اجرایی، قطب علمی پژوهش های بنیادین در مهندسی سازه (FSSE)، دانشگاه علم و صنعت ایران.

    1391- تاکنون      دستیار سردبیری، مجله International Journal of optimization in Civil Engineeng، IJOCE

    1394- تاکنون     استادیار، گروه علوم مهندسی و مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی شرق گیلان، دانشگاه گیلان

 

- زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه:

 Artificial Intelligence and Applications to Civil Engineering Problems
 Meta-heuristic Modeling and Optimization
 Multi Objective Optimization
 Structural optimization
 Reliability, Robust, and Risk Based Design Optimization
 Structural Health Monitoring and Damage Detection
                    مقطع تحصیلی رشته دانشگاه سال
کارشناسی مهندسی عمران-عمران دانشگاه گیلان 1384-1388
کارشناسی ارشد عمران-سازه دانشگاه علم و صنعت ایران 1388-1390
دکتری عمران-سازه دانشگاه علم و صنعت ایران 1391-1394

 Journal Publications

 

A. Kaveh, T. Bakhshpoori. "A new metaheuristic for continuous structural optimization: Water evaporation optimization". Structural Multidisciplinary Optimization, 2016, 54, 1: 1-23. DOI link

 

A. Kaveh, T. Bakhshpoori, S. M. Hamze-Ziabari. "Derivation of New Equations for Prediction of Principal Ground-Motion Parameters using M5" Algorithm". Journal of Earthquake Engineering, 2016, xx: 1-21. DOI Link

 

A. Kaveh, T. Bakhshpoori. "An efficient multi-objective cuckoo search algorithm for design optimization". Advances in Computational Design, 2016, 1(1): 87-103. DOI Link

 

A. Kaveh, T. Bakhshpoori. "Water Evaporation Optimization: A novel physically inspired optimization algorithm". Computers and  Structures, 2016, 167: 69-85. DOI Link

 

A. Kaveh, T. Bakhshpoori. "Subspace search mechanism and cuckoo search algorithm for size optimization of space trusses". Steel and Composite Structures, 2015, 18(2): 289-303. DOI Link

 

A. Kaveh, T. Bakhshpoori, E. Afshari. "Hybrid PSO and SSO algorithm for truss layout and size optimization considering dynamic constraints". Structural Engineering and Mechanics, 2015, 54(3): 453-474. DOI Link

 

A. Kaveh, T. Bakhshpoori, M. Azimi. "Seismic optimal design of 3D steel frames using cuckoo search algorithm". Tall and Special Buildings, 2015, 24(3): 210-227. DOI Link

 

A. Kaveh, T. Bakhshpoori, M. Barkhori. "Optimum design of multi-span composite box girder bridges using Cuckoo Search algorithm". Steel and Composite Structures, 2014, 17(5): 705-719. DOI Link

 

A. Kaveh, T. Bakhshpoori, E. Afshari. "An efficient hybrid Particle Swarm and Swallow Swarm Optimization algorithm". Computers and Structures, 2014, 143: 40-59.  DOI Link

 

A. Kaveh, T. Bakhshpoori. "Optimum design of steel frames using Cuckoo Search algorithm with Lévy flights". Tall and Special Buildings, 2013, 22(13): 1023-1036. DOI Link

 

A. Kaveh, T. Bakhshpoori, M. Kalateh-Ahani. "Optimum plastic analysis of planar frames using ant colony system and charged system search algorithms". Scientia Iranica, 2013, 20(3): 414–421. DOI Link

 

M. A Shayanfar, M. Ashoory, T. Bakhshpoori, B. Farhadi. "Optimization of modal load pattern for pushover analysis of building structures". Structural Engineering and Mechanics, 2013, 47(1): 119-129.  DOI Link

 

A. Kaveh, M. Ilchi-Ghazaan, T. Bakhshpoori. "An improved ray optimization algorithm for design of truss structures". Periodica Polytechnic (Civil Engineering), 2013, 57(2): 1-15.  DOI Link

 

A. Kaveh, T. Bakhshpoori. "Optimum design of space trusses using cuckoo search algorithm with levy flights". Iranian Journal of Science and Technology Transaction B- Engineering. 2013, 37(c1):1-15.  DOI Link

 

A. Kaveh, T. Bakhshpoori, M. Ashoory. "An efficient optimization procedure based on cuckoo search algorithm for practical design of steel structures". International Journal of Optimization in Civil Engineering, 2012, 2(1): 1-14. DOI Link

 

A. Kaveh, T. Bakhshpoori, E. Afshary. "An optimization-based comparative study of double layer grids with two different configurations using cuckoo search algorithm". International Journal of Optimization in Civil Engineering, 2011, 1(4): 507-520.  DOI Link 

 

Papers in Conference

 

M.A. Shayanfar, M. Ashoory and T. Bakhshpoori. ""Optimum Response Combination for Pushover Analysis of Tall RC Frames"". 4th International Conference in Concrete and Development, Building and Housing research Centre, Iran, Tehran, 2013.اصول مهندسی زلزله و باد

مقاومت مصالح 2

سازه های بنایی و بارگذاری

اصول متره و برآورد پروژه

آزمایشگاه بتن

اقتصاد مهندسینیمسال دوم 94-95
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش - مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش -
یکشنبه مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش - مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش -
دوشنبه جلسه گروه آزمایشگاه بتن - مراجعه دانشچویان اصول مهندسی زلزله و باد -
سه شنبه مطالعه و پژوهش مقاومت مصالح 2 آزمایشگاه بتن مراجعه دانشچویان اصول مهندسی زلزله و باد سازه های بنایی و بارگذاری
چهارشنبه مطالعه و پژوهش اصول متره و برآورد پروژه اقتصاد مهندسی مراجعه دانشچویان مقاومت مصالح 2 -


CV [ دانلود ]


تماس با دکتر طاها بخشپوری
tbakhshpoori@guilan.ac.ir, taha.bakhshpoori@yahoo.com, taha.bakhshpoori@gmail.com
01342688447
گیلان، رودسر، واجارگاه، دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان
Email: tbakhshpoori@guilan.ac.ir, taha.bakhshpoori@yahoo.com, taha.bakhshpoori@gmail.com   ورود به سیستم