محمد اکبری توتکابنی
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
گروه: گروه ریاضی محض
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
محمد اکبری توتکابنی

رتبه علمی: دانشیار

دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

گروه: گروه ریاضی محضبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


[ ویرایش نشده است ]


 مقطع متوسطه: دبیرستان شهید مرحبا( حکیم نظامی) آستارا

مقطع لیسانس: ریاضی محض - دانشگاه بیرجند

مقطع ارشد: آنالیز ریاضی - دانشگاه صنعتی امیر کبیر( پلی تکنیک تهران)

مقطع دکتری: آنالیز هارمونیک - دانشگاه صنعتی امیر کبیر فارغ التحصیل بهمن ۱۳۸۲J. Keshavarzian, M.A. Tootkaboni, Central Sets Theorem on noncommutative semigroups, Indagationes Mathematicae 30 (2019) 329–339

A. R. Bagheri Salec, Mohammad Akbari Tootkaboni, Comfort Order on Lmc-Compactification, Iranian journal of science and technology. transaction A, Mars 2018.

J. Keshavarzian; M. A. Tootkaboni, Image partition regularity of matrices whose entries are homomorphisms, Semigroup Forum, 2017.

.E. Bayatmanesh; M. A. Tootkaboni, Density near zero, Sahand communications in mathematical Analysis, 2017.

E Bayatmanesh, M. A. Tootkaboni, Central Sets Theorem near zero, 2016, Topology and its Applications 210, 70-80

M. Akbari Tootkaboni , A. Bagheri S. Algebraic cone metric spaces and fixed point theorems of contractive mappings, Fixed Point Theory and Applications 2014 (1), 160.

M. Akbari Tootkaboni, Zeinab Eslami, Density in locally compact topological groups, Topology and its Applications 165 (2014) 26–38.

M. A. Tootkaboni, Filters and the Weakly Almost Periodic Compactification of a Semitopological Semigroup, Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics, Vol. 10, No. 1 (2015), pp 59-80.

M. A. Tootkaboni, Lmc-compactification of a semitopological semigroup as a space of e-ultrafilters, 2013, New York Journal of Mathematics 19, 669-688.

M. Akbari Tootkaboni ,T.Vahed, The semigroup of ultrafilters near an idempotent of a semitopological semigroup, Topology anditsApplications 159 (2012) 3494–3503.

M. Akbari Tootkaboni, QUOTIENT SPACE OF LMC-COMPACTIFICATION AS A SPACE OF z-FILTERS, Acta Mathematica Scientia 2012,32B(5):2010–2020.

B. Asady, M. Akbari and M. A. Keramati, Ranking of fuzzy numbers by fuzzy mapping, 2011 Inter. J. of Computer Mathematics, Vol.88,.No.8, 1603–1618.

.M. A. Tootkaboni, H. R. E. Vishki, Filters and semigroup compactification properties, 2009, Semigroup Forum, 78, n. 3, 349-359.

.M. Akbari Tootkaboni, A. Riazi, Ultrafilters on infinite discrete semigroups and multiplicative means, Journal of Amir Kabir.

.M. Akbari Tootkaboni, A. Riazi, Ultrafilters on Semitopological Semigroup, 2005, Semigroup Forum, 70, n. 3, 317-328ترم 962: ریاضی عمومی 1, مبانی علوم ریاضی, آنالیز ریاضی 1, نظریه اندازه , آنالیز حقیقی (ارشد) و نظریه اندازه و احتمال(ارشد)

ترم  ۹۶۱: ریاضی عمومی بک - مبانی علوم ریاضی - آنالیز حقیقیترم اول سال ۹۶-۹۷
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه - ریاضی عمومی یک آنالیز حقیقی انالیز 1 - -
یکشنبه - - مبانی علوم ریاضی - - -
دوشنبه - -نظریه اندازه انالیز 1 - - -
سه شنبه - مبانی علوم ریاضی ریاضی عمومی یک آنالیز حقیقی انالیز 1 -
چهارشنبه - - - - - -


CV [ دانلود ]


تماس با محمد اکبری توتکابنی
tootkaboni@guilan.ac.ir
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم