جواد ترکمن
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
گروه: گروه جنگلداری
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
جواد ترکمن
رتبه علمی:

دانشیار

دانشکده:

دانشکده منابع طبیعی

گروه:

گروه جنگلداریبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: CV :: ارتباط


 

 

بسم تعالی

 

با سلام و احترام

اینجانب جواد ترکمن درسال 1346 در شهر کرمانشاه متولد شدم.دوران ابتدایی،راهنمایی و دبیرستان را دراین شهر گذراندم.پس از اخذ دیپلم تجربی در سال 1365 در کنکور سراسری دانشگاهها در رشته چوبشناسی و صنایع چوب دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران پذیرفته شدم.در دوران تحصیل در مقطع کارشناسی ضمن تحصیل و کار در جهاد دانشگاهی دانشکده در کارهای علمی و فرهنگی فعالیت داشتم.پس از فارغ التحصیلی در سال 1369 در کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس در رشته علوم و صنایع چوب وکاغذ دانشکده منابع طبیعی پذیرفته شدم در این دوران بخاطر اینکه دانشکده منابع طبیعی تازه به شهرستان نور مازندران منتقل شده بود در تجهیزکتابخانه و آزمایشگاه دانشکده فعالیت داشتم وهمچنین ضمن تحصیل برای مدتی درکارخانه ساختمانهای پیش ساخته چوبی بنیاد مستضعفان فعالیت می کردم.وسپس در مرکز تربیت مربی کرج بعنوان حق التدریسی فعالیت داشتم.در اواخر سال 1372 در مقطع کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شدم و درسال1374 وارد سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی واحد گیلان شدم وبه امر پژوهش و تحقیق پرداختم.ضمن کارهای تحقیقاتی در سال 1376 در مقطع دکترای علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران پذیرفته شدم که پس از فارغ التحصیلی در سال1382 بعنوان عضو هیات علمی وارد دانشگاه گیلان شدم.ليسانس چوب شناسي وصنايع چوب از دانشگاه تهران سال 1369

فوق ليسانس علوم صنايع چوب وكاغذ از دانشگاه تربيت مدرس سال 1372

دكتري علوم صنايع چوب وكاغذ از دانشگاه تهران سال1382مقلات:

1- كاهش جذب آب ودرصد تورم تخته فبير،مجله علوم كشاورزي ومنابع طبيعي دانشگاه گرگان،شماره 3 ،جلد 8،پائيز 80 .

2- بررسي امكان توليد چسب تانن فرمآلدئيد از پوست درختان،مجله منابع طبيعي ايران،دانشگاه تهران،شماره 1،جلد 55، 1381 .

3- بررسي تانن پوست توسكا وبلوط به روش اسپكتروفتومتري،مجله منابع طبيعي ايران،دانشگاه تهران،شماره 2،جلد56 ،1382.

4- بررسي ويژگيهاي تخته ساخته شده از ذرات استري شده چوب كاج،اولين همايش كاربرد مواد سلولزي،پرديس چوكا.1382.

5- اندازه گيري ميزان تانن موجود در پوست چند گونه درخت جنگلي، دومين همايش گياهان داروئي،تهران 1383.

6- اندازه گيري ساليسين پوست و برگ درختان بيد به روش اسپكتوفتومتري در استان گيلان،دومين همايش گياهان دارويي،تهران 1383.

7- كاربرد مواد استخراجي پوست درخت به عنوان ماده اوليه چسب در ساخت تخته لايه،دومين همايش دانشگاه و صنعت چوب مشهد،دانشگاه آزاد مشهد 1383.

8- بررسي امكان جايگزيني رزين فنول فرم آلدئيد با مواد استخراجي پوست بلوط درجهت ساخت تخته خرده چوب،مجله منابع طبيعي ايران،شماره 2،جلد 58، 1384.

9- اصلاح چسبندگی تخته ساخته شده با پوسته برنج و سدیم سیلیکات با استفاده از دی ایزوسیانات.نشریه علمی -پژوهشی علوم و تکنولوژی پلیمر.سال بیست و یکم.شماره 1.شماره پیاپی 93سال 1387.ص3-8.

10-بررسی خواص تخته خرده ساخته شده با پوسته برنج و رزین اوره-فرمآلدیید با استفاده از دی ایزوسیانات.نشریه علمی-پژوهشی علوم و تکنولوژی پلیمر.سال بیست و یکم.شماره 2.شماره پیاپی94 سال 1387ص99-105.

11- اثر سولفوناسيون برواكنش پذيري مواد استخراجي پوست درخت، مجله علوم و تکنولوژی پلیمر،سال نوزدهم،شماره 1 فروردین - اردیبهشت 1385

12-آنالیز مواد استخراجی پوست پنج گونه از درختان پهن برگ ایران،مجله منابع طبيعي ايران،دانشگاه تهران،شماره 3،جلد 55، 1381

13- اندازه گيري ساليسين پوست وبرگ درختان بيد(Salix alba L.) به روش اسپكتروفتومتري دراستان گيلان، مجله پژوهش و سازندگی، شماره 73 منابع طبیعی

طرحهای خاتمه یافته:

مجري طرح پژوهشي مشترك بين سازمان پژوهشهاي علمي وصنعتي گيلان و كارخانه چوب وكاغذ ايران (چوكا) تحت عنوان توليد چسب ازتانن كندانسه پوست درختان خاتمه يافته در سال 1378

مجري طرح پژوهشي درقالب طرح دو در هزار صنايع تحت عنوان كاهش جذب آب ودرصد تورم تخته فيبر خاتمه يافته در سال 1378

مجري طرح پژوهشي مشترك بين سازمان پژوهشهاي علمي وصنعتي گيلان و جهاد دانشگاهي گيلان تحت عنوان بررسي ويژگيهاي تخته خرده چوب از ني تالاب انزلي خاتمه يافته در سال 1381

مجري طرح پژوهشي سازمان پژوهشهاي علمي وصنعتي گيلان تحت عنوان ساخت تخته از چوبهاي استري شده خاتمه يافته در سال 1381

همكاري در طرح ضايعات برنج سازمان پژوهشهاي علمي وصنعتي گيلان خاتمه يافته در سال 1380

مجري طرح مشترك بين سازمان پژوهشهاي علمي وصنعتي گيلان و دانشگاه گيلان خاتمه یافته در سال 1383

مجري طرح پژوهشي اصلاح رزين اوره فرم آلدئيد جهت ساخت تخته خرده با پوسته برنج خاتمه یافته در سال 1387.

مجرى طرح پزوهشى بررسى ترکىبات فنولى مواد استخراجى پوست درخت صنوبر که درسال 1390 خاتمه یافته است.

مجری طرح بررسی ویژه گیهای کامپوزیت ساخته شده از سیمان و الیاف بازیافتی کاغذ باطله که درسال 1394 خاتمه یافته است.1- چوبشناسی

2-طرح آزمایشات منابع طبیعی کارشناسی و ارشد

3- طرح آزمایشات کشاورزی کارشناسی

4-روش تحقیق ارشد

5- استاندارد و درجه بندی گرده بینه

6-کارهای چوبی و کارگاه

7-فیزیک چوب تکمیلی

8-آمارکاربردی کارشناسی

تماس با جواد ترکمن
j_torkaman@yahoo.com
09113315749
صومعه سرا- دانشكده منابع طبيعي دانشگاه گيلان-صندوق پستي 1144 گروه جنگلداري
Email: j_torkaman@yahoo.com   ورود به سیستم