مسعود وهابی مقدم
دانشکده: دانشکده علوم پایه
گروه: گروه فیزیک
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
مسعود وهابی مقدم
رتبه علمی:

نامعین

دانشکده:

دانشکده علوم پایه

گروه:

گروه فیزیکبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: CV :: ارتباط


[ ویرایش نشده است ]


[ ویرایش نشده است ]


[ ویرایش نشده است ]


[ ویرایش نشده است ]


CV [ دانلود ]


تماس با مسعود وهابی مقدم
Mvm@guilan.ac.ir
Email: Mvm@guilan.ac.ir   ورود به سیستم