علی اصغر ورسه ای
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
گروه: گروه ریاضی محض
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
علی اصغر ورسه ای

رتبه علمی: استادیار

دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

گروه: گروه ریاضی محضبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


[ ویرایش نشده است ]


1)کارشناسی ریاضی از دانشگاه منچستر کشور انگلستان در سال 1974

2) کارشناسی ارشد ریاضی از دانشگاه منچستر کشور انگلستان در سال 1976

3) دکترای ریاضی(نظریه احتمال) از دانشگاه منچسترکشور انگلستان در سال 1978 

         1)  A Result on Diffuse Random Measure, Int. J. Contemp. Math. Sci., 2007.

          2)On Poisson Point Process In R2. Far East Journal of Theoretical Statistics,2008

          3)On Diffuse Random Measure (to appeare)نظریه احتمال 2(کارشناسی ارشد)

آنالیز حقیقی(کارشناسی ارشد)

مباحث ویژه ریاضی(دکترا)

نظریه مجموعه ها(کارشناسی)اول88-87
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه - آنالیز حقیقی نظریه مجموعه ها - نظریه احتمال2 رفع اشکال
یکشنبه - جلسه گروه - رفع اشکال رفع اشکال -
دوشنبه - آنالیز حقیقی نظریه مجموعه ها - نظریه احتمال2 رفع اشکال
سه شنبه - - - رفع اشکال رفع اشکال -
چهارشنبه - - - مباحث ویژه ریاضی مطالعه مطالعه


CV [ دانلود ]


تماس با علی اصغر ورسه ای
varsei@guilan.ac.ir
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم