محمد رضا یاقوتی
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
گروه: گروه ریاضی کاربردی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
محمد رضا یاقوتی

رتبه علمی: استادیار

دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

گروه: گروه ریاضی کاربردیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: سوالات نمونه :: CV :: ارتباط

دیپلم ریاضی فیزیک: دبیرستان ابوریحان رشت.

کارشناسی: دانشگاه گیلان(دوره شبانه)

کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران). استاد راهنما: دکتر حجت اله ادیبی.

دکتری:  دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران). اساتید راهنما: دکتر فریدون رضاخانلو(دانشگاه برکلی) و دکتر حجت اله ادیبی.

      
     
عنوان پایان نامه دکتری: برقراری معادله اسمولوچووسکی در حالت پیوسته برای گسست یک سیستم ذره ای براونی
      انعقادی 

 

------------------------------------------------

Coagulation, diffusion and the continuous Smoluchowski"s equation. Mohammad Reza Yaghouti, Fraydoun Rezakhanlou, Alan Hammond. Stochastic Processes and their Application, (119), 3042-3080. (2009). (ISI)


On Solving the Homogeneous Smoluchowski"s Equation Utilizing Adomian"sDecomposition Method. Mohammad Reza Yaghouti, Hojattolah Adibi, Saeid Ketabchi. Amirkabir University Journal. (20), 67- 71.  (2009).

Homotopy Perturbation Method for Homogeneous Smolochowski"s Equation. Jafar Biazar, Zainab Ayati, Mohammad Reza Yaghouti. Numerical Methods for Partial Differential Equations Journal. (26), 1146-1153, (2010). (ISI)

A Numerical Method for Solving a System of Volterra Integral Equations. Mohammad Reza Yaghouti, World Applied Programming, (2), 18-33. (2012)


Numerical Solution of a Family of Fractional Differential Equations by Use of RBF Method. Mohammad Reza Yaghouti, Maral Mazjini, Ali Zabihi, World Applied Programming, (2), 88-96. (2012)


A Numerical Approach of a Family of Smoluchowski’s Equations by Use of Adomian Decomposition Method. Mohammad Reza Yaghouti, Marzie Malzoumati, Haman Deilami. The Journal of Mathematics and Computer Science. (4), 514-522, (2012)


Numerical Solution of Singular Differential-Difference Equations. Mohammad Reza Yaghouti, Haman Deilami. World Applied Programming, (3), 182-189, (2013)


Application of Laplace Decomposition Method for Burger’s-Huxley and Burger’s-Fisher Equations. Mohammad Reza Yaghouti, Ali Zabihi. Journal of Mathematical Modeling. (1), 41-67, (2013)


Determining optimal value of the shape parameter c in RBF for unequal distances topographical points by Cross-Validation algorithm. Mohammad Reza Yaghouti, Habibe Ramezannezhad Azarboni. Journal of Mathematical Modeling. 5(1), 53-60, (2017)


A new method based on fourth kind Chebyshev wavelets to a fractional-order model of HIV infection of CD4+T cells. Haman Deilami Azodi, Mohammad Reza Yaghouti. Computational Methods for Differential Equations. 6(3), 353-371, (2018)(ISI)


Long-Term Adaptive Symplectic Numerical Integration of Linear Stochastic Oscillators Driven by Additive White Noise. Marzieh Malzoumati-Khiaban, Ali Foroush Bastani, Mohammad Reza Yaghouti.  Numerical Algorithms. 80(3). 1059–1095. (2019)(ISI)

Bernoulli polynomials collocation for weakly singular Volterra integro-differential equations of fractional order. Haman Deilami Azodi, Mohammad Reza Yaghouti. Filomat. 32(10). 3623- 3635. (2018)(ISI)

Leave-Two-Out Cross Validation to Optimal Shape Parameter in Radial Basis Functions. Habibe Ramezannezhad Azarboni, Mohammad Keyanpour, Mohammad Reza Yaghouti. Engineering Analysis with Boundary Elements.  100. 204–210. (2019) (ISI)


Some Results On Reflected Forward-Backward Stochastic Differential Equations. Zahra Poursepahi Samian, Mohammad Reza Yaghouti,Accepted in Computational Methods for Differential Equations. (ISI)[ ویرایش نشده است ]


اول 98-99
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه شنبه Math.1 Num. Ana P.D.E - -
یکشنبه - Ph.D st Ph.D st - - -
دوشنبه Num. Ana (Even O.D.E(Even P.D.E(Odd - - -
سه شنبه - Msc. st Math. 1 - - -
چهارشنبه - Msc. st O.D.E - - -


staff/users/yaghouti/fckeditor_repo/file/1ODE.txt

تماس با محمد رضا یاقوتی
yaghouti@guilan.ac.ir
+98-1333362208-390
رشت. دانشکده علوم ریاضی دانشگاه گیلان.
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم