محمد رضا یاقوتی
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
گروه: گروه ریاضی کاربردی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
محمد رضا یاقوتی
رتبه علمی:

استادیار

دانشکده:

دانشکده علوم ریاضی

گروه:

گروه ریاضی کاربردیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط

دیپلم ریاضی فیزیک: دبیرستان ابوریحان رشت.

کارشناسی: دانشگاه گیلان(دوره شبانه)

کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران). استاد راهنما: دکتر حجت اله ادیبی.

دکتری:  دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران). اساتید راهنما: دکتر فریدون رضاخانلو(دانشگاه برکلی) و دکتر حجت اله ادیبی.

      
     
عنوان پایان نامه دکتری: برقراری معادله اسمولوچووسکی در حالت پیوسته برای گسست یک سیستم ذره ای براونی
      انعقادی 

 

------------------------------------------------

Coagulation, diffusion and the continuous Smoluchowski"s equation. Mohammad Reza Yaghouti, Fraydoun Rezakhanlou, Alan Hammond. Stochastic Processes and their Application, (119), 3042-3080. (2009). (ISI)


On Solving the Homogeneous Smoluchowski"s Equation Utilizing Adomian"sDecomposition Method. Mohammad Reza Yaghouti, Hojattolah Adibi, Saeid Ketabchi. Amirkabir University Journal. (20), 67- 71.  (2009).

Homotopy Perturbation Method for Homogeneous Smolochowski"s Equation. Jafar Biazar, Zainab Ayati, Mohammad Reza Yaghouti. Numerical Methods for Partial Differential Equations Journal l. (26), 1146-1153, (2010). (ISI)


A Numerical Method for Solving a System of Volterra Integral Equations. Mohammad Reza Yaghouti, World Applied Programming, (2), 18-33. (2012)


Numerical Solution of a Family of Fractional Differential Equations by Use of RBF Method. Mohammad Reza Yaghouti, Maral Mazjini, Ali Zabihi, World Applied Programming, (2), 88-96. (2012)


A Numerical Approach of a Family of Smoluchowski’s Equations by Use of Adomian Decomposition Method. Mohammad Reza Yaghouti, Marzie Malzoumati, Haman Deilami. The Journal of Mathematics and Computer Science. (4), 514-522, (2012)


Numerical Solution of Singular Differential-Difference Equations. Mohammad Reza Yaghouti, Haman Deilami. World Applied Programming, (3), 182-189, (2013)


Application of Laplace Decomposition Method for Burger’s-Huxley and Burger’s-Fisher Equations. Mohammad Reza Yaghouti, Ali Zabihi. Journal of Mathematical Modeling. (1), 41-67, (2013)


Determining optimal value of the shape parameter c in RBF for unequal distances topographical points by Cross-Validation algorithm. Mohammad Reza Yaghouti, Habibe Ramezannezhad Azarboni. Journal of Mathematical Modeling. (5), 53-60, (2017)


A new method based on fourth kind Chebyshev wavelets to a fractional-order model of HIV infection of CD4+T cells. Haman Deilami Azodi, Mohammad Reza Yaghouti. Accepted in Computational Methods for Differential Equations.


Long-Term Adaptive Symplectic Numerical Integration of Linear Stochastic Oscillators Driven by Additive White Noise.Marzieh Malzoumati-Khiaban, Ali Foroush Bastani, Mohammad Reza Yaghouti.  Revised in Numerical Algorithms.

Bernoulli polynomials collocation for weakly singular Volterra integro-differential equations of fractional order. Haman Deilami Azodi, Mohammad Reza Yaghouti. Accepted in Filomat.

 [ ویرایش نشده است ]


اول 96-97
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه مبانی آنالیز عددی - آنالیز عددی پیشرفته - - -
یکشنبه - - - - - حل عددی معادلات دیفرانسیل جزئی(مجازی)
دوشنبه مبانی آنالیز عددی(ش) - آنالیز عددی پیشرفته ریاضی عمومی 1 فیزیک - -
سه شنبه - - - ریاضی عمومی 1 فیزیک(ش) - ریاضی عمومی 1 آمار
چهارشنبه - - ریاضی عمومی 1 آمار - - -
تماس با محمد رضا یاقوتی
yaghouti@guilan.ac.ir
+98-1333362208-390
رشت. دانشکده علوم ریاضی دانشگاه گیلان.
Email: yaghouti@guilan.ac.ir   ورود به سیستم